Page 64

V påedchozí kapitole: Vázeã Otecko vypráví karbaníkém v maringotce v Üernovicích o svých skautech. Vyrazili na výlet k hranicím, když je na udání påepadlo zásahové komando SNB. Vojáci skauty položili na louku a jednoho po druhém ståíleli. Jejich vedoucí, knáz a nyní politický vázeã Otecko påežil. StB to na náj navlíkla, že prý vedl ozbrojenou skupinu amerických špioné, odsouzen je na doživotí. Bachaå Petrlík, hrající s vázni karty, je zaskoÝen nejen påíbáhem, ale i tím, že si z náho zaÝínají utahovat. Podle nich každý slušný Ýlovák skonÝí v komunistickém kriminále. A co je tedy on?! „Hraj, blbe!,“ odpoví mu pohrdlivá vázeã René Üerný. Petrlík se rozÝiluje, aç si nedovoluje, že mu jednu ståelí. Ostatní vázni se smájí. Copak neví, že by mu Üerný ve vteåiná zlomil ruku?

Borské povstání-6. kapitola: Ďerný Rok 1940, na výcviku, kdesi v Anglii.

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Dost, dost, vyhráls, jsem mrtvej!

TIšE SE plíží vysokou trávou.

ng u

! ff f hh

rené Üerný.

Ghurkové jsou ještá lepší.

Podzim 1940... rené PâED NASTOUPENýMI VOJáKY...

Ti to mají ale v krvi, od nich se máme ještá co uÝit!

Nezaãazení dçstojníci Ýeskoslovenské armády v Anglii s okamžitou platností nastoupí jako mužstvo na výcvik k dálostãe– lectvu.

NA velitelství u plukovníka... Pane veliteli, dovolte mi promluvit!

Nemohu uposlechnout rozkazu, jsem dçstojník, mužstvu velím!

Mluvte, kapitáne!

ve váznici... Üerný, proboha, proÝ jste to událal?

Odmítám uposlechnout! Okamžitá zítra naStoupíte! Nebo to bude považováno za neupo– s lechnutí rozkazu v dobá války, A víte, co to znamená! Okamžitá degradace a vázení!

O to jde! Üest mám jen jednu. a abych ji ztratil kvçli prkotiná?!

Vždyå to byla taková prkotina, ládoval byste kanóny.

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Üerný, tady máte uniformu, máte milost, jdete do války.

KoneÝná.

š

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

ou pl

ch

!

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.