Page 60

Fenomén

Největší slávu si pro sebe urvalo ňadro Janet Jacksonové, vé, které chtělo na vlastní bradavku vidět Justina Timberlakea 

NASTUPUJÍ NAHÁČI Lennon se sice taky rád svlíkal, ale byl to ještě koumák. Měl pro to většinou nějaký vznešený důvod. Po něm už to šlo se skandály spíš z kopce. Když totiž potřebujete pozlobit a nic vás nenapadá, vždycky můžete udělat nějakou sprosťárnu na obalu desky nebo v klipu. A to je v podstatě hlavní avní v re rrecept cep eptt na skandál už nějakých 50 let. Hudbou ssamotnou amo otno t u dneska pohoršíte těžko. Takže je potřeba a šoko ššokovat o vat ok oko jinak. V šedesátých letech strčila tehdejšíí ssuperskuup rsk upe rskuupina Blind Faith na obal nahou holčičku a  a nas a nastoupila nas na a tou toupil pila a trvající éra naháčů. Později si to oblíbil pr p provokatér ovo v kat katér ér z povolání a zakladatel Sex Pistols, britský ký Mal M Mal-colm McLaren. Když dal dohromady novovlnnou ovovl ov ovl ov v nno nnou u kapelu Bow Wow Wow (původně měla pro propagovat opag pagova ovatt punkovou módu McLarenovy partnerkyy V Vivienne ivi v enn enne e Westwoodové), snad na každém jejich oba obalu alu byl nějaký svlečený nezletilý. (Pokud si nevybavujete bavu avv jet jete muziku Bow Wow Wow, pak je to ta, přii n níž íž si uží íž už užívá vá Kirsten Dunstová jako filmová Marie Antoinetta, toin nett etta, viz v hitovka I Want Candy!) řeš e o ešl Postupem času se od nahatých dětí př přešlo vu ssii pro pro seb sebe k vyzrálému masu a zřejmě největší slávu ejm mě chtě cchtělo htělo lo urvalo ňadro Janet Jacksonové, které zřejmě rla akea kea.. Bylo Bylo na vlastní bradavku vidět Justina Timberlakea. 2004 20 04), takž kže e to ovšem v pauze finále Super Bowlu (2004), takže m ekýn, eký n, robustní mlíkárnu neviděl jenom tenhle man manekýn, yl tto o ka kalku lkul,l, ale stovky milionů televizních diváků. Byl kalkul, dě ě vy vvyplázla plázla plá zla nebo ne? Kdo ví, Janet v každém případě aux u pas pokutu 550 000 dolarů, ačkoli na tom faux dn ně ffest est tehdy inzerenti a reklamní klienti rozhodně še ech chny vydělali. Kvůli tomuhle prsu jdou navíc vš všechny de eset s ivt vteesportovní přenosy v USA od té doby s desetivteř mo na ří řinovým zpožděním. Takže pokud jste pří přímo ne e se uk káže místě, můžete tweetnout výsledek dřív, než ukáže v televizi. Není tohle skandál?

60

TRHÁNÍ PAPEŽE APOD. V posledních dekádách je to, marná sláva, soutěžení jak v kreslených vtipech. Sinéad O´Connor roztrhne fotku papeže – ještě navíc tak hodného a netrénovaného papeže, jakým byl Jan Pavel II. ( jestlipak už si troufla na robustnějšího Benedikta?). Jarvis Cocker z Pulp vlítne na stage a porazí chlapečka, který dělá křoví Michaelu Jacksonovi (což je ale docela vtipný náznak, že praštit dítě není horší než zneužívat ho v showbyznysu). Když Madonně pohasíná popularita, přizve si do televizního přenosu mladší kolegyně, pusinkuje je a trochu svlíká (viz 2003, Britney a Christina Britne Bri tneyy S. S. a Chris Ch risstin tina a A.). A.). ) vidět něco skutečně nevykalJe pěk Je pěkné né vid idět ět občas něc ě o sk kutečn čně ěn evykal k lkulovaného, Guns´n plech, kulova kul ovanéh ného, o, třeba ba Gun ns´n s Rosess zzlité lité é na plech ec , výroční jak (b ((bylo ylo to v roce 1990) 1990 99 ) děkují děkujíí za děku a výr vý ýýrročn ročn očč í cenu n dvojhlasným blábolem a je úplně jedno. dvo vo ojjhl hlasn nýým m blábol bo em m a j a je jim m to to úpl úp p ně ně jed edno. o.. Je e to o státě, vrcholem sice sic e sslabota, labota la lab otta, ale my žijeme ot ota em ve v st tátě átě, kkde de d e vvrc vr r hol olem ol lem m šprajcu přes pusu Richarda Krajča, šprajc špr prajc ajjcu a cu jje e iizolepa zolepa olepa a př řess pus pu u uR ichard ich hard rd da K r ča raj ra ča, a, ta a ttakže kže kže mlčme. druhou třeba když užž sse ml mlč llčččme. me Na a druho d dr ruho uh uhou hou sstranu trrra tra anu u je e tře ře eba a ří říc říct, í t, t, že e kdy kd yž u e rozhodne vyvolat nějaké dneska dne k někdo kkd kdo do d o ro ozho zhodne zh d e vy vyvol yvo vol o at at sk sskandál ska k ndá ndál kkvůli v in vůl ějaké ěja aké ké myšlence v pozadí (vadí playback předávání m myšlen myš y len yš len nce c v p poza ozz d díí (va va ad díí nám ám m pl p lay ayb a yback yback ackk na na p př ředá ed dáván dá dáván vvá ání hudebních Kryštof), a ne jen proto, zvihud debn e ích cen eb n–K Kr ryšttof) off , a ne jje e en np ro o, ab rot ro aby a b se zv viiditelnil a líp prodával Ladyy G Gaga dit itteln ellnil e lniill a l a líp p pro rodáv rod dával a (ho ((hovězí vězíí kkostým ostým Lad L aga na loňských Grammy), loň oňsk oň ských ský kých h Gra Gr mmy m mm m ), je to vlastně ě cchvályhodné. hvályhodné. Takže houšť a větší kapky! prodává!  jen en nh ho oušť ušššťť a vět ěttší ě ší ka kkap a ky! y Skandál prodává! á

<

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you