Page 10

Rozjezd

Foto: Proŏmedia

Svět vědy Pí má nový znak

Po nás robota

T

V Číně vyrábějí Evropany Vzhledem k vysokým nárokům na produkci každého nového občana EU, zahrnujícím porodní péči, lékařskou péči, rozvinuté školství atd., se budou víceméně totožní Evropané od nynějška dovážet z Číny.

T

Matematici se shodli na novém, srozumitelném označení Ludolfova čísla. „Řeckou abecedu neznají ani vzdělanci,“ uvádí se v prohlášení Unie pro kvadraturu kruhu, „nové Pí bude srozumitelné každému.“

Zub

Berlniíčpasta ka

Jedin é vy veške čištění vá sz ré a star ho chrup baví u ostí o Ptejt  n ěj! e se u  nejb ližšíh invali o d důch ního odce !

Umění Naši baseti

T

Krobot točí kdekoho

Nejobsazovanější český neherec posledních let Miroslav Krobot má rozdělaných hned několik nových filmů. Patří mezi ně sci-fi Já, Krobot, akční snímek Krobocop, sociální drama Těžká Krobota a literární aluze Idiot.

10

ČiliChili | 03 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2012 | 03 | Čilichili: Posedlí bezpečností  

Na opatrnosti není nic špatného. Špatné je, když se bezpečnost stane posedlostí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you