__MAIN_TEXT__

Page 1

1 2012 2 Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xx Polskoãesko ZU BŘ I

D

I ÍŠ BŘ OOB

ŘI OB BO BŘ I

www.cilichili.cz

2/ 2012

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili


Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Co mám v ŐepĚ

ŏepa Narodil se: natvrdo. Základní škola: žádná. StŐední škola: žádná. Vysoká škola: žádná. Pracuje jako: svĚtový fotbalista v ýeských BudĚjovicích. Bydlí v: Lamborghini. Ve vztahu se: zamĚnitelná modelka. Kopat

Lidi

Miþudu

Psy

Hroby

Lidé, které byste mĚli poznat:

Psychiatr

Napiš jméno Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku.

RekvaliӾkaþní konzultant

ŏepka napadl semafor, který mu dal þervenou Na pražské Letné se fotbalista Tomáš ŏepka pokusil zmlátit semafor, který mu ukázal þervenou. Po nĚkolika ranách pĚstí dal ŏepka sloupu hlaviþku a byl odvezen do stŐešovické nemocnice. Toto se líbí: 3526 skinŢ PŐímé kopy NepŐímé kopy NepŐíjemné kopy

ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej chlap. Ten podplacenej hajzl to udĚlal úplnĚ bezdŢvodnĚ a ještĚ urážel moji ženu nebo tak nĚco. Já nikdy nelžu. Jirka Pyšnejþech: Respekt ŏepka! Seš vzor pro mý dĚti.

Kopy vajec Skupiny Sparta Spatra SpaŐka Spruda

JiŐí Hromada

Reklama

Zamiluj si reklamu

Chytrá hlaviþka Jste pŐímý, otevŐený, ale úplnĚ vylízaný? Nauþíme vás základy spoleþenské konverzace. Pozor, nejde o kurz bojového umĚní!

Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. ŏepkovy blikance zpŢsobují spoluhráþŢm epilepsii „Dokud bliknul tŐikrát za sezónu, dalo se to snést,“ Őekl nám ŏepkŢv kolega. „Ale teď má zkraty poŐád. Bliká jako stroboskop.“ Toto se líbí: ýeská asociace DJ's ŏepa: Znáte mĚ, jsem rovnej, þestnej, laskavej a citlivej þlovĚk. Ale jestli zjistim, kdo to Őek, dostanu takovej blikanec, že se ten þlovĚk bude smát Őití.

PŐejdĚte na zelenou Po skonþení kariéry pŐechází pĚt ze þtyŐ fotbalových stoperŢ na dopravní inspektorát. UdĚlejte to také a nauþte se zastavovat dopravu!

Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. Tomáš ŏepka je nájemný šašek, potvrzují smlouvy Kopie smluv fotbalových klubŢ se stoperem ŏepkou dokazují, že ho už léta nikdo nenajímá kvŢli fotbalu. „NávštĚvnost nám Tomáš zvyšuje svými excesy,“ potvrzuje Karel Poborský z BudĚjovic. „Má ve smlouvĚ aspoŁ dvĚ þervené karty roþnĚ, pĚt fakáþŢ, dvacet nadávek a tŐi rvaþky.“ Karel Poborský: ŏapík je profík, maká i nad rámec smlouvy. PŐíští pŢlrok se chce vyþurat na novináŐe a pŐekousnout tyþku v brance. Proto ho máme. Uživatel ŏepa byl oznaþen v þlánku. Rozhovor s ŏepkou: Vzrušují mĚ poddŢstojníci V exkluzivním rozhovoru prozradil Tomáš ŏepka, proþ mluví na sudí a protihráþe tak zblízka, že jim prská do obliþeje. „Když se mŢžu pŐiblížit k muži na pár centimetrŢ, dĚlá mi to dobŐe po tĚle. Miluju americké vojenské Ӿlmy, kde poddŢstojníci Ővou vojákŢm do oþí. Chci poprosit rozhodþí, aby mi vymysleli novou, rŢžovou kartu.“ Toto se líbí: 3526 SparŘanŢ ŏepa: Znáte mĚ, kluci, jsem pŐímej, otevŐenej þlovĚk. OtevŐenej komukoliv z vás. Jirka Nicnežnárod: Já to cejtim úplnĚ stejnĚ, Tome. Nezajdeme na kafe?

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3


Rozjezd

Poláci, chcete nás? Polsko bylo už za komančů země zaslíbená. Vyprávěly se úplné legendy o tom, co všechno se dá koupit v tamních tržnicích. Třeba originál džíska, ať už to originál znamenalo cokoli. Někdo prý dokonce viděl kazetu s Metallikou. Nevěděli jsme přesně, co je to za kapelu, ale ten název, panebože! Taky měli moře. A vědělo se, že dokaři v Gdaňsku naflusali na režim už dávno před zbytkem RVHP. A že za 2. světové právě ve Varšavě konečně vzalo pár Židů do ruky flinty a užaslí náckové museli rozsekat celé ghetto, než je porazili. A za rok se jim tam postavili sami Poláci, ačkoli museli vědět, že jdou v podstatě na smrt. No sakra, v Polsku musí být prostě něco ve vzduchu. Chceme se toho taky nadechnout. Co takhle se s nima spojit? Přes všechnu tu velikost a hrdinství jsou to přece pořád Poláci. Teprve s námi budou celí!

<

michal.schindler@vodafone.com P. S. A pro zajímavost. Která evropská země je v posledních letech ve světě proslulá špičkovým death metalem? Samozřejmě, katolické Polsko!

Dočtete se u nás Nová cena pro šmidlaly

Nejdřív vepředu, potom vzadu T

Česká hudební scéna nevzkvétá. Rádia i internet přetékají hnojem, přízraky bez talentu točí klipy. Co Čech, to bohužel muzikant. A všichni se tváří, že je to v pořádku. Není. ČILICHILI vyhlašuje anketu o největší hudební paskvil roku. Kdo je nejhorší? Kdo si zaslouží anticenu Zlatého Davida? Rozhodnete i vy!

KATEGORIE Zpěvák -Zpěvačka -Kapela Song-Videoklip Hlasujte na www.cilichili.cz/zlaty-david Přijďte 7. 3. na oficiální vyhlášení výsledků do klubu Druhé patro v Praze. Tiráž

s. 12; Povzbuzovači sebevrahů s. 16; Filcky ze squatu s. 18;

Jdeme do

Poláků s. 22; Na nákupy s busíkem s. 36; Chlastexpert s. 42;

Brusel jako z komiksu s. 48; Rajská je pošušň s. 54; Kdy bude TED? s. 56; Širokoúhlá Keira ČILICHILI United Knightleyová s. 60. „ ěeditel redakce – Filip Chrapliwy 123: Vodafone

d

Zprávy z Vodafonu s. 67; Připojení s Vodafonem s. 68; E-knihy s. 75; S Vodafonem v zahraničí s. 76; Vymyšleno pro firmy s. 78; Všechno o telefonech s. 80; Předplacené karty s. 90; Studentská nabídka s. 92 ; Volací jistina s. 93; Firemní tarify s. 94; Společné tarify s. 96; Osobní tarify s. 98. „

 T Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 1. 2012. Datum vydání 1. 2. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 03/2012 13. 2. 2012 MKÜR 15371. TváĜ posetá Poláky. Údaje jsou platné ke dni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Ještç Polska nekynula. E-mail do redakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete na www.vodafone.cz. Ë

4

d

Nafukovací kočka s. 6; Lady Gaga gaga s. 8; Když koukáte z okna a někdo vás vyfotí

d

Šéfredaktor – Michal Szuler Zástupce šéfredaktora – Stefan Szewc Kreativní Ĝeditel – Szymon BrÕzowy &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone – Marcin PistuĊka EditoĜi aËpsavci – Henryk Novak, Filip Góraczek, Martin Prostykocur, Jakub Król, Tomasz KsiÕŊícyzeller DesignéĜi – Piotr Toman, Tomasz Kolecobranski, Jakub Marzik Manažer – Marek Malwak ProdukÝní – PaweĊ Mateuszka DTP – Aleksy Taniprocesor Asistenka – Lena Csiznerowa Manažer inzererce – Marek MĊotkowal „


Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl

Co to proboha je?

T

Kdo uhodnul, že jde o vousy zespoda, vyhrál. Brady zepředu a z boku jsou nudné. Všechny vypadají jako Sean Connery. Brady zespoda mají nečekané kouzlo. Objevte tajemství, které dosud znali jenom trpaslíci. Víc na www.beardsfrombelow.org

<

086

2 25. 9.

Drobky Svět dětí

T

Lego koncentrák Za 1 700 000 korun koupilo Varšavské muzeum model koncentračního tábora, který ze stavebnice lego vytvořil výtvarník Zbigniew Libera. V táboře vytvořil i plynovou komoru, strážní věže i pracoviště, kde vědci provádějí pokusy na lidech. ČILI News Dílo vytvořil již v roce 1996 za použití kostek, kteT ré mu darovala samotná společnost Lego, která ale později uvedla, že netušila, na co je výtvarník použije. Muzeum sestavu, zabalenou v replice originální krabice od Lega, nyní Eurokomisař pro ochranu menších koupilo od soukromého sběrate- lesních zvířat Juko Jezevisiemi oznále. Libera byl původně kritizován, mil, že bude nutné v ČR zrušit ježka že zlehčuje holocaust, ale jeho v kleci. Týrání volně žijících zvířat zastánci tvrdí, že v díle zobrazil v těsných schránkách, natož pak čisté zlo, které vedlo k zakládání jejich vytahování za nejdelší osten skutečných koncentráků. největším jejich otvorem, je v civilizované Evropě údajně nepřípustné.=

Jestřáb se přesypává v urně

Přebíráme íráme

T

Porodníci budou měřit miminální trvanlivost. ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

<

<

5


Rozjezd

Přebíráme

Z kultury

d

Bulvár vyšťoural, že škodovácký slogan "Simply clever" vznikl z původně v Británii zažitého "Simply never".

T

Národní knihovna zaÝala Ĝadit knížky podle barev. Arcibiskup Duka odsvçtil Jaroslava Svçceného. „Silikon jsi aËvËsilikon se obrátíš,“ zaznçlo na pohĜbu Ýeské modelky. Pavlač Emila Hakla

Prim

d

Literární kritik JiĜí PeĎás zaĜíznul BerdychĶv gang.

Polsko znám, dá se říct, odmalička. Když jsem chodil dědo- Fotograf Jan Šibík vydal knihu vi pro pivo Ke Kahanci, volali hosti velice často: „Polsko!“ Vy- Best of Mrtvoly 1989–2012. padali při tom jako občané obklopující divně klidného Krista s křížem na zádech na tom známém obrazu od Bosche. Netušil jsem, že budu za patnáct let poté křičet s podobně vyřvanými typy: „Polsko!“ Tak zní zkrácená verze polské vlajky neboli růžovky čili plameňáka – griotky s vodkou, nalít v daném pořadí a nemíchat. Dodneška jde pít, pokud ingredience nejsou vyložené lowendovky. Oni s šavlemi, my s Plzní.

Létající kočka

Létající kočky překvapily Magdeburg

T

Desítky vznášejících se nafouklých koček nedávno překvapily obyvatele předměstí Magdeburgu. Nakonec se ukázalo, že kočky se začaly vznášet poté, co si pochutnaly na hlodavcích, kteří krátce před tím vyplenili místní skladiště fazolí a sojových bobů.

Když jsem dal nápoj do placu ve Varšavě, byli nadšení a šířili slávu koktejlu dál. Spíš ho ale znali a nechali mě, pražského kecálka, planě excelovat. Poláci jsou totiž v přepočtu na obyvatele nesrovnatelně srdečnější, otevřenější a přejícnější než my, i když do držky tam našinec dostane rovněž snadno, neb mnohá naše slova znějí podobně jako jejich, ale znamenají něco úplně jiného. První člověk, kterého jsem po svém prvním výjezdu za železnou oponu potkal, byl Polák, a nabízel mi ke koupi hodinky Prim. Když poznal, že nosí dříví do lesa, odvyprávěl mi čtyři polské vtipy o Češích. Chronicky známý je, proč u nás za války nebyli partyzáni: protože to Němci nedovolili. Ostatní jsem nekapíroval. Krom toho má náš severní bratr dlouhodobě kvalitnější kinematografii, grafiku, rock a pop. Ostatně jaképak lepší/horší, to je taky hlavně náš zlozvyk, srovnávat nesrovnatelné. Oni s šavlemi proti tankům, my s tankovou plzní proti přízrakům minulosti, protože i pivko mají poslední dobou stejně dobré. Takže jsme lepší snad jenom stran zmíněného koktejlu, a to proto, že česká vlajka by nutně chutnala příšerně, ať už by se ten modrý vingl imitoval čímkoliv. =

<

6


Foto: Proŏmedia Ilustrace: Eric Sevigny

Před

Po

Zázraky kosmetiky

T

Proměna paní Ilony Žádný photoshop, žádný silikon, jen opravdové maso!, sliboval inzerát firmy Proměna na počkání. „Máme unikátní přístup ke změně vizáže,“ informoval Ze světa: ještě před zákrokem vizážista firmy naši modelku Ilonu. Proměna byla skutečT ně netradiční. Paní Ilona si matně vzpomíná, že jí procedura několikrát dosloŠéf OSN vyjel do Üíny jednat va vyrazila dech. „Chcete mě žalovat, že jsem z Ilonky neudělal unifikovanou oËekologiÝtçjším provádçní poprav. plastikovou hydru?“ rozčiloval se vizážista, když ho posléze ze salónu krásy eskortovala policie. „Chci jen upozornit, že by si všichni měli vážit své přírodní TĜicetiletý Švéd vystĜílel restauraci, krásy!“ vykřikoval v  pouprotože chtçl být vËtelevizi. tech. „Skutečně se těším, ČILI news až budu zase vypadat jako Podnikatelské nápady Všichni výživoví poradci radí to samé, T dřív,“ uznává paní Ilona, ale zjistili vçdci. žalobu stáhnout odmítá. Kontakt na vizážistu nově Vědcům z USA se podařilo ověřit, že lidé s hypotékou jsou Ikea prodává The Doors. zprostředkovává Vazební mnohem spolehlivějšími zaměstnanci než lidé bez hypotévěznice Ruzyně. Cena za ky. Podobně jako hypotéky fungují rovněž děti. Podle vědec- Americký dolar se tiskne na jemný zákrok může být podle odpapír vËruliÝkách. kého týmu z univerzity ve Stanfordu by měly firmy motivovat borníků zhruba v rozmezí zaměstnance k tomu, aby si vzali hypotéku, protože si je tím 3 až 5 let nepodmíněně. = k sobě připoutají. Vědci firmám doporučují také organizovat tzv. oplodňovací rodinné víkendy pro bezdětné páry. Tým ovšem upozorňuje, že dvě děti a dvě hypotéky jsou pro motivaci maximum. Přebíráme „Člověk se třemi hypotékami nebo třemi dětmi už naopak není T motivovaný nijak. Žije v takovém stresu, že je mu v podstatě všechno jedno a ochota nechat se ponižovat prudce klesá,“ konstatuje závěrečná zpráva nového výzkumu.

Hypotéka pro ovce

<

Praha 10 vyhlásila samostatný stát. ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

7


Rozjezd

ČILI News

T

Na pomoc anorektičkám Podprsenku, která díky speciální pulsaci aktivuje tkáňové vazivo celého těla a soustředí podkožní tuk na hrudník, vyvinuli odborníci ve švýcarském středisku jaderného výzkumu CERN. „No áno, funguje to v podstate na bázii urychlovača čiastic. Pred sviatkami zme trocha popili a chalani sa z hecu šermovali s pulzátormi. No a zrazu zme si všimli, ty kokso, v mieste úderu sa takmer na 24 hodín utvorí hrča špeku,“ vysvětluje složitou genezi převratného vynálezu RNDr. Adamko, mladý externista ze slovenského městečka Krompachy. Televizní program Po následné tiskové konferenci se záT stupci módních značek o zakoupení chystaného patentu doslova porvali. Po únavném opakování námçtĶ „Je to objev, který přezËnemocnic aËod policie pĜicházejí vrátí oděvní průmysl ČILI news Ýeské televize koneÝnç se seriály naruby. A zasáhne i do Mafie se třese hrůzou zËnového prostĜedí: tržeb za silikonové imT plantáty. Je to hotová Prima: Kaŏlerie revoluce,“ říká R. Hotová z českého zastoupeÜeská televize: Jatka Útvar boje proti organizovanému zločinu oznámil, že se inspiruje zkušenostmi ní firmy BraBenetz. ze zahraničí a do akce proti organizované kriminalitě nasadí volavky. „Zkušená Nova: Márnice vËrĶžové zahradç volavka se ve zločineckém prostředí pohybuje zcela nenápadně,“ uvedl mluvčí útvaru s krycím jménem Mluvčí Útvaru, „později zvažujeme vyslat volavky také do boje proti korupci.“ =

Neseriály

Nová zbraň proti gangům <

49 – Mejdan roku

8

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Proŏmedia Komix: Nikkarin

e Volt

i! goč a m ta

Drobk Drobky Nesmysly nás zajímají Nesm

T

Mu Muzeum ne neúspěchů otevřeno Neúspěšný rakouský vynálezce získal státní podporu ve výši Neús 1,2 miliónu m korun na otevření muzea nefungujících vynálezů. Fritz Fr Gall je autorem myšlenky muzea věnovaného chybám a omy a omylům ostatních skorovynálezců. Teď se mu ideu povedlo ve spolu spolupráci s partnerem Riedlem Umscheidem realizovat a v rakousk kouském Hernbaumgartenu otevřel Muzeum nesmyslů. Dále tu najdete vypolstrovaný váleček na nudle a přenosnou díru.

Ústav se pyšní totálně nesmyslnými kreacemi jako „mobilní anonymiz nymizér“, což je kousek černé čtvrtky na špejli, kterou si chudák, který nechce, aby mu bylo vidět do očí, sám zakryje výhled. Dál tu najdete tužky bez tuhy pro váhavé úředníČILI News ky, vypolstrovaný váleček na nudle, který vyhoví i nej T přísnějším normám bezpečnosti práce, přenosnou díru a plně skládací cestovní stojan na klobouk. Mezi další praštěné nápady patří bezštětinový kartáček na zuby pro bezzubé. „Pořádali jsme první výstavu debilních Poté, co bude zvolen prezidentem České republiky, chtějí příznivci Tomia vynálezů a očekávali tak 20 až 30 návštěvníků. Když Okamury přesvědčit svého favorita, aby se postavil v prezidentském jich přišlo 5000, bylo nám jasné, že jsme trefili na něco souboji i Baracku Obamovi. „Jsem světoobčan, a to je skoro jako Ameriextra,“ vysvětlil pan Gall. Muzeum má ještě letos v pláčan. Přítel Barack taky nemá rodný list USA,“ uvedl k tomu Okamura nu přestěhovat se do větších prostor, kam by se tisíce vyhýbavě na svém blogu. „Půjdu do toho ovšem jen v případě, že mi návštěvníků lépe vešly. „Máme státní podporu a také nevyjde konkláve,“ dodal skromně nadaný státník.= nějaké soukromé rezervy a doufáme, že lidé venku milují nesmysly tak moc, jak je milujeme my,“ dodal.=

Tomio Okamura bude americkým prezidentem

<

<

RED BULL NORDIX DO TŘETICE V ČECHÁCH! Propojení skikrosu a běžeckého lyžování se může zdát jako bláznivý nápad. Jenže velký zájem diváků a závodníků dokazuje, že je tahle akce baví. A proto se závod Red Bull Nordix znovu vrací do Čech. První dva ročníky se konaly na Božím Daru, do třetice bude tuhle podívanou hostit 18. února Deštné. Přihlásit se může každý! Klopené zatáčky, skoky, prudké výběhy. Do takového závodu se může přihlásit skutečně kdokoliv nad 15 let. Pak už jen stačí sebrat odvahu a alespoň něco umět na běžkách. Zájem je velký, víc než 250 startujících v letech 2010 a 2011 mluví za vše. Atraktivní podívaná se koná i v cizině a účastní se jí jména jako Northug, Hellner či Cologna. Při světovém finále v Davosu se pak nechtěně proslavil Dušan Kožíšek, který si rych-

le vyjel náskok. Na posledním skoku už si byl tak jistý vítězstvím, že chtěl předvést parádičku. Při dopadu se mu ale 4 metry před cílem zasekly lyže do sněhu a na břiše už jen sledoval, jak ho soupeři předjíždějí. Letos se světové finále koná poprvé v Norsku a vítěz z Česka tam rozhodně pojede. Navíc má možnost si vydělat nemalou odměnu. Vloni si ti nejlepší rozdělili prémie ve výši přes sto tisíc korunu za závod!

Red Bull Nordix • 18.února 2012 • Deštné v Orlických horách Více info na: www.redbull.cz/nordix

9


Rozjezd

Za lepší svět ČILI News

T

Nový světový neřád Nitky globálního ekonomického systému se sbíhají do obce Mrchojedy ve Středních Čechách. Majitelkou všech nadnárodních finančních struktur se před Vánoci stala paní Jindřiška Nováková z čísla popisného 17. Obratnými machinacemi na trhu s domácími vejci postupně ovládla Sorose, Murdocha, Abramoviče i celou Bilderbergskou skupinu. „Trump mi chodí pro rohlíky,“ svěřila se nám úspěšná důchodkyně. „Teď si zavedu světovej řád po svým.“ Chacharita

T

Úchyláci pro charitu Londýnští exhibicionisté nafotili kalendář pro Královskou kliniku léčby sexuálních poruch. Vyfotili se s místy svého obvyklého výskytu. Kalendář je určen pro školy, úřady i širokou veřejnost. Modelové si fotografování opravdu užívali.=

<

T

ČILICHILI je light a BIO! Předplaťte si nás a neztloustnete ani o gram! www.cilichili.cz/predplatne

Kriminální ústředna prosí o pomoc při pátrání po zločinné sýkorce, zachycené při bránění ve výhledu veřejné kameře během přepadení zlatnictví v Kolíně.=

<

10


Foto: Proŏmedia Ilustrace: ww.3ax.cz

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichilacky

T

Čeština : Polština Bachor Bezcenný Blahý Bydlo Chytrý Üerstvý Dívka Divák Huba Jahoda Jelito Kanár Kvçten Láska Lichý Mejdan Nápad NožiÝky Obalit Opona Pivnice Toast Trefný Trup Ubikace Úleva

1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0

Bachor (spratek) Bezcenny (drahocenný) Blahy (bezvýznamný) BydĊo (dobytek) Chytry (prohnaný) Czerstwy (suchý, tvrdý) Dziwka (dçvka) Dziwak (podivín) Huba (choroš) Jagoda (borĶvka) Jelito (stĜevo) Kanar (revizor) KwiecieČ (duben) Laska (hĶl) Lichy (mizerný) Majdan (hromada vçcí) Napad (pĜepadení) NoŊyczki (nĶžky) ObaliÛ (svrhnout) Opona (pneumatika) Piwnica (sklep) Toast (pĜípitek) Trefny (pochybný) Trup (mrtvola) Ubikacja (záchod) Ulewa (liják)

24:4 Čeština a polština mají spoustu stejných slov, která ale znamenají rozdílné věci. Trochu jsme šukali a zjistili, že v češtině většinou znamenají věci hezčí. Co se dá dělat, čeština vítězí na plné čáře!

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Drobky Wůdydůdydů

T

iPad místo pasu Kanaďan Martin Reisch z Montrealu, který si zapomněl pas, překročil hranici do Spojených států amerických za pomoci kopie cestovního dokladu naskenované v iPadu. Na hranici předal úředníkovi svůj tablet poté, co si uvědomil, že nemá pas. „Myslel jsem si, že to alespoň zkusím,“ řekl pan Reisch. „On si vzal iPad do své malé kanceláře a vyšel zpět za dobrých pět, šest minut. Mně to přišlo jako věčnost. Když se vrátil, udělal ještě dlouhou dramatickou pauzu a pak mi popřál šťastnou cestu.“ 33letý muž dále tisku sdělil, že mu kromě toho, že mluvil pravdu, pomohl také jeho řidi- Šoubyz: T čák. Zároveň se šťastlivec, kterému se Leonardo diCaprio se ztratil ve svém podařilo vrátit se ten samý den stejnovém trojrozmçrném ŏlmu. ným způsobem do Kanady, zavázal, že v budoucnu už si nikdy, ale opravdu Madonna má blechy. nikdy pas nezapomene. Přesto věří, že naskenované dokumenty se jednoho Na Oscara byli letos nominováni jen dne stanou normou. „V budoucnu, myanimovaní herci. slím, bude 100% možné překračovat hranice s dokumenty v digitální podoMichael Jackson oznámil konec bě – je to jen otázka času,“ dodal. kariéry.

<

VËItálii natoÝili Titanic 2.

11


Čumenda

Čumenda: Jasper James

 T

Ksichty města

Šen-čen, věž Šen-čen, Čína

Fotograŏe vznikla bçhem oslav Národního dne, proto ta vlajeÝka.

Od roku 2008 bydlí na světě poprvé v historii víc lidí ve městech než na venkově. Angličan Jasper James se rozhodl vyfotit, jak se město do lidí promítá. Tohle obrazové zjednodušení znázorňuje posun od vztahů mezi několika známými sousedy k anonymnímu davu náhodných známostí ve městě. Nikde na venkově byste zkrátka do jedné siluety životy tolika jiných lidí nenacpali. www.jasperjames.co.uk

12

d


Foto: Jasper James

Tokio, mrakodrap Šinjuku, Japonsko

d

Lidi pro své fotograŏe shání Jasper pomocí couchsurŏngu, což je služba, nebo lépe ĜeÝeno sociální síĨ, jejímž prostĜednictvím cestovatelé nabízejí nebo sdílejí nabídky na ubytování nebo jen na pokec.

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

13


Čumenda

Tokio, mrakodrap Šinjuku, Japonsko

d

Snímky vznikají tak, že Jasper kombinuje dva snímky do jednoho. „Fotoaparát mám nastavený na základní nastavení, upravuji jen sytost a kontrast. Nejsou to ale žádné soŏstikované retuše,“ vysvçtluje.

14


Foto: Jasper James

Šen-čen, věž Šen-čen, Čína ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

d

15


Modly

y r t j e h e m e j u t j He te, o ha h é k ík. glic z an návistn se jim o l znik ý ne kde o vo v takov órech, éh o l s e aven d hle hejtr j sních f b o t o že pře ku mp , tak kali rád. Tak ých dis edměte eska se t e s v ít dn př eto ě ne ješt ebo nem intern ání bylo loval, a y r t j u a v n s he ěká ně n dět ereg o se nenávi ali hlav té pošt ikdo n c , y t v nu ní n Pro amená yskyto akrk množe at. n n v z i h ř ž c h jt ov ji co e he vé, a je ale jejic am sch s v í Dř ní k ollo ohužel ě ne lo tr říka ěchu. B odstat p m pos váním v : Profimedia oto o F t hej Jiří Holubec : Text

Hejtování neboli více či méně sofistikované nadávání na cokoliv je fenomén. Jeho banálními příklady jsou žumpoidní diskuse pod články na zprávařských portálech nebo ČSFD, kde se filmová kritika zvrhla v kritizování filmů. Hejtování se stalo samostatnou a populární literární módou, díky které můžete být snadno cool. K nejčtenějším blogům na českém internetu patří DFens, jehož zaměřením je nadávání rozličným lidem do zmrdů. Jiný blog, 1000 věcí, co mě serou, dostal rovnou Křišťálovou lupu a dočkal se i knižního vydání prvních 200 postů. Na Facebooku je skupin se jménem začínajícím na Nenávidím (libovolně doplňte šampony, hlad, matematiku, komáry atd.) tolik, že by možná stálo za to založit specializovaný Hatebook. A víte co? On už existuje. SKOČ, TY NULO, SKOČ! Hejtovacím stránkám se musí přiznat, že dost z nich je celkem zábavných a některé z nich jsou dokonce vtipné. Na druhou stranu, napsat hejtovací text je snadné. Lidská mysl je geneticky naprogramovaná hledat a pamatovat si hlavně negativní informace. Člověk přežívá díky tomu, že si pamatuje, co nemá dělat, nejde do situací, které se ukázaly jako nebezpečné, a nemá rád jedince, kteří mu už vrazili kudlu do zádě. Vzbuzovat sympatie a získávat oblíbenost nadáváním na společného nepřítele je tudíž snadné a lákavé. Co se ale stane, když se to přepískne?

16

Do zajímavé perspektivy postavil internetové hejtry sociální psycholog Nicholas Epley, který je přirovnal k fenoménu „povzbuzovačů sebevrahů“. Lidi, kteří se srocují kolem výškových budov a povzbuzují nešťastníky stojící v jejich oknech, ať skočí, zkoumali sociologové už v šedesátých letech. Zjistili, že jejich počet a agresivita roste v případě, že jsou součástí většího davu, sebevrah stojí v sedmém a vyšším patře a je tma ( jinými slovy, jsou-li anonymní). Epley tvrdí, že stejný vliv má anonymita i na internetové netové publicisty. Z psychologického hlediska jsme me prý na internetu dál od příčiny svých frustrací a zároveň tu i daleko méně funguje autocenzura a další seberegulační mechanismy – třeba strach, že za své mudrování dostaneme pár facek. ZPŮSOBÍM VÁM BLBOU NÁLADU V sedmdesátých letech minulého století popsali sociologové Stan Cohen a Jock Young, jak média ovlivňují nálady veřejnosti. Dvacet let nato, v roce 1993, jejich předpovědi ápřipomněl dlouholetý moderáBC tor hlavních zpráv televize BBC Martyn Lewis. Ten veřejně prohlašuje, že současná á, žurnalistika je negativistická, né a varuje, že pokud se špatné

Le

ť!

o, le

ovk

ašť ť, vl


tej jí!

ch Pole

Pu

st j

zprávy neproloží pozitivními, bude se díky síle médií společností šířit blbá nálada. Zatímco novinářská komunita zahrnuje Lewise kritikou a obviňuje ho, že oslabuje „hlídacího psa demokracie“, jeho předpovědi se začínají rychle naplňovat. Ilustruje to třeba průzkum veřejného mínění na téma „nejzávažnější problém, kterému země čelí“, který proběhl v Texasu v roce 1992. Dvě procenta respondentů tehdy uvedla, že hlavním problémem je zločinnost. O rok později odpovídá stejně patnáct procent lidí a další rok třicet procent. Paradoxní je, že obavy veřejnosti z rapidního množení padouchů nekorespondovaly s mírou zločinnosti, která naopak klesala. Když sociologové pátrali, co stojí za nárůstem obav, přišli na to, že viníkem je nárůst zpravodajství o zločinech v televizi a novinách. A to prosím ještě nikdo netušil, co se stane, až se do věci vloží internet. S příchodem internetu získali nadávači, hejteři a notoričtí stěžovači ideální médium k ventilaci svých frustrací. Ideální proto, že pokud si najdete obecně oblíbené téma, lze na internetu zasáhnout velké množství čtenářů a zároveň zůstat v relativní anonymitě. ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

í!

HEJTUJI, TEDY JSEM Možná si říkáte, že není nic špatného na tom, občas si na něco pořádně zanadávat a ulevit si tím. V době, kdy je každý novinářem a mediální svět kolem nás zaplavují dva druhy zpráv (špatné a katastrofické), ale hejtování a negativismus dospěly do stádia, kdy je celkem snadné si z nich vytvořit alternativní realitu, která může zpětně ovlivňovat celou osobnost. Není to nejspíš tak, že by všichni internetoví hejtři byli nemocní lidé, kteří si hejtováním kompenzují svou neschopnost duševně se vyrovnat s okolním světem. Na tom, že věčné nadávání a negativismus plodí další negativa, ale něco bude. Nakonec – co si má člověk myslet o někom, kdo ve svém okolí dokáže najít 1000 věcí, které ho tak štvou, že si vztek musí vylévat na veřejnosti a infikovat jím ostatní? Fakt je v takovém případě chyba v tom okolí?

<

17


Reportáž

Jak jsem asi chytla filcky Do Londýna se jezdí hlavně na nákupy. My se ale přijeli poflakovat po squatech a zapařit na Femme Fatale, večírku s módní přehlídkou. Je to akce, kde vše řídí ženy, takže žádná třídírna milenek pro fotbalisty. Do squatu se dostanete, jen když znáte ty správné lidi. Když jsem nadhodila, že by z toho mohla být fajn reportáž, zajímalo je, jaký nezávislý titul mě vyslal. „No, vydává ho popravdě jedna korporace,“ kuňkla jsem. „What??! Fuck off!“ Text a foto: Máša Dudziaková

Naštěstí jsem se neprozradila rovnou, takže to byl vcelku prima výlet. Naším domovem se na pár dní stala zasquatovaná londýnská továrna. Před třemi lety jsme sem lezli dírou v plotě pod ostnatým drátem. Letos příjemná změna. Ke staré fabrice s různobarevně svítícími okny jsme prošli velkou otevřenou kovovou bránou. Vybetonovaný plac před squatem býval plný psů a pestře počmáraných obytných přívěsů, které rozšiřovaly ubytovací kapacitu. Teď je dvůr prázdný, mokrý a plný louží, i když nepršelo. Slouží prý jako myčka aut. Nejspíš nový byznys místních obyvatel.

plíseň. „Na squatování není nic špatnýho,“ vysvětluje jeden z nich. „Průmyslová revoluce je pryč a továrny už nepotřebujeme. Je to lepší, než aby to tu stálo prázdné a čekalo na demolici.“ Dokaleno jest. Modrovláska se stěhuje do vedlejšího pokoje k Němce a my tak ve třech získáváme luxus squatového pokoje jen pro sebe. Moje obavy z nevytopené tovární haly, kde se budeme válet mezí vším humusem světa, se naštěstí nevyplnily. „Doufám, že to zvládnete bez matrací. Tuhle jsme nějaký dotáhli, ale chytli jsme z toho blechy, tak to sem už nenosíme,“ přeje dobrou noc.

>

NENÍ SQUATU BEZ BORDELU Hlásíme, že jsme na místě. Ozve se štěkání psa. Záclona s lebkou se odhrne a vykoukne střapatá hlava. Vítá nás squatterka s modrými vlasy a modrým obočím. Hey! Hey! Odežene obrovského čokla, co si vykusuje blechy z kožichu, a vede nás přes improvizovanou počmáranou kuchyňku polepenou výstřižky z novin do svého pokoje. Vládne tu zebří vzorek a modrá barva. A všude, úplně všude se povalují nejrůznější krámy, často zcela nepředstavitelného původu. Ale jak známo, není squatu bez bordelu. V baráku žije skoro čtyřicet lidí, deset psů a šest koček. A to není prča. S několika squattery sedíme na zemi v zebřím pokoji, popíjíme levné polské pivo, pokuřujeme a bavíme se, co život. Většina z místních má cizí přízvuk, taková evropská směska. Štvalo je prostě platit nesmyslné nájmy a vysolit většinu platu za bydlení. A tak jsou tady, protože jim nevadí, že nejdou zamknout dveře a po stěně se plazí vlhká DJka Klubíčko

18

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Reportáž

Reportáž

Není nad lepicí pásku

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

19


Reportáž

Červený drát je jistota

JAK SE KOUPE SQUATTER? V noci, s močákem nalitým pivem k prasknutí, čelím dalším nástrahám squattingu. V kabince trůní mísa, kde je místo sedátka pneumatika od auta. Aspoň nestudí. Voda sice ve squatu teče, ovšem nejisté kvality. Na spláchnutí dobrý, ale víc bych s ní neplánovala. Zachraňuje nás spolucestující Jiří, který jezdí do Indie a přípravu Zuby divoce rve sukni pitné vody má zmáknutou. Vytahuje vyrobenou z něčeho, co cestovní varnou spirálu a v plechovém hrníčku převařuje jako divý. jsou v lepším případě Na čaj, na zuby… sušená prasečí ouška. V růžově vymalované koupelně je jediná vana pro 38 lidí. Visí nad ní obraz Ježíše Krista. Samotná vana ale ke koupačce zrovna nevybízí. Kdo by se taky svlíkal před Ježíškem? Po vzoru místňáků volíme „squat shower“, squatovou sprchu, tedy vlhčené ubrousky. Otíráme si všechny tělesné zákruty a cítíme se jako dobře opečovávaná miminka. Kritické jsou nohy, na které po třech dnech stříkáme dezinfekci z lékárničky, protože po čase už nic jiného nefunguje.

20

POTÁPĚNÍ DO POPELNIC Stravování ve squatu jede na komunitním principu, kdo má, tak dá. Ve velké a samozřejmě striktně vegetariánské kuchyni se vaří a jí společně. Při minulé návštěvě se na kuchyňském stole objevila obrovská papírová krabice plná zákusků. A taky kopec zeleniny. Všechno k volné konzumaci a každému dle jeho potřeb. Někteří squatteři totiž pracují v obchodech s potravinami, a protože britská hojnost přikazuje všechno byť jen lehce povadlé či okoralé okamžitě vyhodit, nosí si to domů. Jaképak plýtvání! Další variantou obstarávání potravy je dumpsterdiving, méně důstojně řečeno vybírání popelnic u supermarketů, kam se často házejí úplně nezávadné produkty, třeba jen den prošlé. Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí a dobrý squatter se nebojí ani popelnice. PRASEČÍ MÓDA Ovšem hlavní důvod našeho londýnského výletu je samozřejmě undergroundová módní přehlídka Femme Fatale. Celý večer mají pod palcem holky. Návrhářky, organizátorky, DJky, filmařky, umělkyně... Na zvacím letáku stojí, že podporují ženy z nápravného centra pro ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


imigranty, ale místo konání chybí. Na to je potřeba znát ty správné lidi. Podle popisu nakonec nacházíme nízký dům pobitý vlnitým plechem a lezeme do dalšího squatu. Barevná načesaná hára modelek voní lakem na vlasy, dlouhatánské umělé řasy víří cigaretový kouř. Holky jsou nacpané ve více či méně úchylných oblečcích. Jedna z návrhářek ještě dolepuje svoje šaty ze starých duší od pneumatik. Recyklace a DIY (udělej si sám) je mantrou všech squatterů. A už to jede, pódium okupují sexy šatečky i drsné modely, za které by se nestyděla ani pořádná punková lesba. DJky diktují, večírek šlape. Přehlídka vrcholí lehce bizarní performancí. Polonahá modelka s bradavkami přelepenými černou páskou se s vyceněnými zuby plazí po čtyřech po pódiu. Najednou se vrhne na jinou modelínu, ze které zuby divoce rve sukni vyrobenou z něčeho, co jsou v lepším případě sušená prasečí ouška. Prý metafora na konzumní společnost. Holky se do toho položí, za chvíli se už spolu válí po pódiu a prasečí ouška létají vzduchem… HARDCORE „Správný“ squat není jen místo k bydlení, ale slouží i jako centrum alternativní kultury. Zrovna ten náš je ukázkový. Do bývalé sýrárny se vejdou zkušebny, nahrávací studio, sítotisková dílna, malířský ateliér, bar i prostor na koncertování. Vše k uspokojení uměleckých ambic obyvatelů. Každý něco tvoří. Jezdí se soundsystémem, vyrábí trika s potiskem, maluje nebo má kapelu... Za těch šest sedm let, co tenhle squat existuje, odvedli místní spoustu práce. Všechno, od funkčních záchodů až po grafitti na stěnách, udělali vlastníma rukama. Proto mají svůj squat tak rádi a naopak nefandí novinářkám, co se jim tam nacpou, očumujou a píšou reportáže do neundergroundových médií. Squatting neznamená prostě jen bydlení zadarmo. Jde hlavně o to, žít si po svém bez nesmyslných pravidel. Což je ale tvrdě vykoupeno. Soukromí neexistuje a životní prostor sdílíte s lidmi a zvířaty všemožných druhů a osudů... Kdo je ale dneska ještě pro naprostou svobodu ochoten obětovat tolik? Upřímně řečeno, když jsme dojeli domů, shodli jsme se, že my teda ne. Spolucestující Jiří měl celou dobu paniku z blech. Hlavně z toho, že by musely dolů dredy. Já jsem pro změnu dostala stíhu, že ze spacáku chytnu filcky. Pro jistotu jsem shodila veškeré tělesné ochlupení mimo vlasů a obočí. Poslední spolucestující si jen letargicky postěžovala na černou vodu, která po ní doma zůstala ve vaně.

<

Britský klub jen pro zvané

Švédský stůl

Hudební salónek

21


TĂŠma

22


L E Je V ú nž S K p st ln e s Ř o vý le ě n ký ÍD st hr tí n ejl m? LY je ví a ad ev ep N O š ě R y Po dn se o ysl í p m L o d o ls u S d u ov ci j ICE l P u l ko. ne ov ob žili ěst so n á u á . d vl ii n o ky m K si si se y p b á o R u v d ad ž cn a ěh ce z n vá Br y o ab a č lo to ář ku em v b i .Z - šá a p lky tán bo ýv esk ků m lík o . i u a o b o de R i z z ly p i ýv m n u, s á p ko Je bu ps ok a d em ex ol m ulé ale s at ro ám ho sp nž do aly u 1 ru í u ilo ko S e p oj p uc sm 94 hé ž vé u a ta řit 50 e o en a í k n k m 2 R e p c k o lo d svě n d u m e ili ů p D ták e v Če nf uv ok to o st sko e s jvě on ří n á ed u o v š v n le es c SS i n e o é e t ů n l o ce až ád jn s N d ším ob s ut žit ka h. SR aš ra é o n č p Po z os j l c es o e ho ěm m e yv a i i. v m z ls p t n e id k B p b am é a e a ec ina ro ate ke ra á e y lo m ch pa ál í a lk s r k n p l, so Je ch po án tře ťák em tní ský tak b u. d ní u S zv n us zv aly lsk , n d E a. ko sil m že d p e e o S em o d a vím ed láš ka é k ehl vro po ne u stá bu l é r m e e č t e č kt ě e , m n ty om d py le n v r tům de í m ně č ě e ě . e j im ří li s Tu oc , že i v un n od ný d gi . me ít a v m m os on i n n jim é ším to p u e ty t B zi la ed p ho e ho řes zi v o, alt i si tan u ž n de př áv os pa , že o to nár zah e u s lam ou a n i n tř p , j o r sp k i s t o l c íle e h o ak d a o o p . e h S ols Sta tec ce li že. od bě b ní nič jen ro em P k r k st d Ž í s lí p í é z o b o é š é o ů , m ls fia í z h u sto e n do Po cí lit y ke t n a n j e k lá js ic n m y, á vá a n m o k m e o í h to So s s rii ste ky aj ste y e . em h l i p jn v í r la m i d ů K á ví o p ar ož lk é m a di c. ři it n a í ty R to u á vlá st ni u m a S vz d o z . Ž sy, zí ex po y a ah e sk m m p y ám is e re n e i. ou m n o -

o o t Je k s Če hké. s kým é t ka mít le om, oc. n i l a e ěk m . M ebud po n á vel á, u r op bě n lížet vdova Ciznerov k o h a nk e o e d isté d poo t opr sková, Le & Creativ d j se bý rie Pá e: && a ej rop vé, n začít ohli eselá, Ma a Ilustrac v E no se di eV v ača om mec, Natáli o: Profime n ych í Holub ek Fot b ext:Jiř  Berán OB ŘI

D

T

ČiliChili | 02 | 2012

cilichili.cz | facebook.com/cilichili ŘÍŠ OB

B ZU

BO BŘ I ŘI

sta Vla

<

23


Téma

Až na několik pohraničních šarvátek jsme za posledních několik set let nevedli s Poláky žádné velké války. ŠKOLY A VZDĚLANCE Katolické vysoké školy v Lublinu, Krakově a Varšavě, stejně jako řádové školy jezuitů, dominikánů a dalších řádů v Polsku patří dlouhodobě mezi prestižní světově univerzity. Katoličtí intelektuálové, kteří z nich pocházejí, se účastní vědeckého a společenského života a společnost je bere jako přední autority. V Čechách toto postavení zaujímají moudří herci, jako je Jiřinka Bohdalová, a sportovci, kteří zrovna něco vyhráli. Ý K S E Ř Č NÁ S

HUDBU Kromě Chopina je světovým pojmem polský jazz. Polish Jazz Society je dodnes největší jazzovou organizací v Evropě. Pravidelné jazzové festivaly se v Polsku pořádají od 50. let, kdy jsme si u nás prozpěvovali budovatelské písně. V roce 1956 začal vycházet měsíčník Jazz (nyní zpřístupněný na internetu). Od roku 1965 vychází legendární série 76 alb Polish Jazz.

Č

ČE

SK

ÝS

BRATRY Poláci nás mají nejradši ze všech národů na světě. Podle průzkumu polského Centra pro výzkum veřejného mínění se tak vyslovilo celých 51 % dotazovaných, protivní jsme naopak jen asi dvanácti procentům. Na druhém místě skončili Slováci se 49 % a třetí Američané. VĚTŠÍ DĚJINY První polský svatý byl Čech Vojtěch. První polský král Boleslav byl po matce Čech. Čeští a polští panovníci se celý středověk přetahovali o Moravu a Slezsko, česká knížata občas nakrátko ovládla Hnězdno nebo Krakov. Přemyslovec Václav II. se stal na počátku 14. století polským králem a zavedl tu jako měnu pražský groš. V roce 1469 Jiří z Poděbrad nabídl českou korunu polským Jagelloncům. Ti v zemích Koruny české vládli až do roku 1526, kdy bezdětný Ludvík Jagellonský umírá v bitvě u Moháče proti Turkům.

POLSKÁ PŘÍSLOVÍ Když se narodí dcera, jako by se sedm loupežníků do komory vloupalo. Nevěsta tam se kloní, kde zlato zvoní. Kopřivy trhati nejlépe cizíma rukama. Antku, podrž zeď, já jdu pro výplatu! Kde jedí, tam jez, a kde dělají, tam nepřekážej. Nežertuj s tím, s kým jsi nevyrůstal. Lítaly husy za moře, lítaly – labutě se z nich nestaly.

FESTIVALY Naše hudební festivaly se dramaturgicky potácejí mezi Chinaski, Divokým Billem a Kosheenem. Polský Open’Er oproti tomu už dvakrát obdržel cenu „Best Major Festival” za nejlepší velký evropský hudební festival. Díky tomu tam každý rok doplují, doletí a docestují desetitisíce návštěvníků a během čtyř dnů se na sedmi hlavních pódiích vystřídají hvězdy, které jinde neuvidíte. Loni tu například hráli Coldplay, The National, Caribou, Chromeo, Cut Copy nebo James Blunt.

PO

24

LSK

V KRE SKÁ TO) POL (LIBRE ÁK

RE V


Vlevo režisér Krysztof Kieślowski při natáčení filmu Tři barvy: bílá Dole Artur Rubinstein Vlevo dole Joseph Conrad

SLAVNÉ KRAJANY Bronislaw Malinowski: antropolog, sociolog, autor teorie potřeb

DIVADLO Na rozdíl od našich divadel, která přežívají na dotacích nebo na muzikálové dietě, neživoří současné polské divadlo na okraji zájmu. Vděčí za to opět polské nechuti podřídit se socialistické normalizaci. V sedmdesátých a osmdesátých letech mohli ve velkých polských divadlech oficiálně tvořit umělci, kteří by v tehdejším Československu nesměli ani malovat kulisy. Díky tomu dokáže dnešní polské divadlo konkurovat německé, rakouské i ruské scéně. Polsko je navíc jednou z hlavních zemí dodnes funkční divadelní avantgardy.

Mikuláš Koperník: matematik, lékař a astronom, co přišel na to, že se Země otáčí kolem Slunce Y V Á A L R S CE D

era Dc vy Slá

Marie Curie–Sklodowska: objevitelka radia a polonia a průkopnice teorie radioaktivity Fryderyk Chopin: klavírista a skladatel Artur Rubinstein: klavírista s takřka osmdesátiletou kariérou, za život odehrál skoro 6000 koncertů Helena Rubinstein: narodila se v Krakově, žila v Austrálii, Londýně a New Yorku. Její firma patří k největším výrobcům kosmetiky na světě Max Factor: zakladatel moderní kosmetiky se narodil v Lodži

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Bratři Warnerové: původně Abraham a Jakob Wonskolaserové založili filmové studio Warner Brothers Casimir Funk: objevitel vitamínů a vědec s nejfunkovějším jménem v historii Joseph Conrad: klasik anglické literatury se narodil jako Józef Teodor Konrad Korzeniowski Karol Wojtyla: papež Jan Pavel II. Ludwig Lazarus Zamenhof: vynálezce Esperanta

VĚDU A TECHNIKU Na špičkové úrovni je dnešní polské inženýrství. Například tým z technologické univerzity v Białystoku vyhrál mezinárodní soutěž University Rover Challenge, ve které měly týmy z celého světa sestrojit prototyp robota pro výzkum Marsu. Dva další polští roboti se umístili na čtvrtém a šestém místě. MOŘE A TURISTICKÉ ATRAKCE Jet na dovolenou do Polska je považováno za podivínský vrtoch, což je těžko omluvitelná přezíravost. Češi pamatují podnikové rekreace na Baltu, mají jakési povědomí o sídelním městě králů Krakově, o Osvětimi a díky pálence zubrowce tuší, že se někde v Polsku pasou zubři. Jenže Polsko má potenciál dát vám pořádnou ránu na solar. Středověké památky z časů slávy řádu německých rytířů, vysokohorské scenérie na jihu, obrovská jezera na severu, rozsáhlé pralesy, neproniknutelné mokřady, dlouhé písečné pláže a duny na březích Baltu...

<

25


Rybi jedí Poláci stejně rádi jako my. A mají větší výběr, protože je u nich moře

POLSKÁ HRACHOVÁ POLÉVKA Recept na 6 porcí Ingredience: 2 lžíce másla 100 g hovězího masa 100 g klobásy 160 g loupaného hrachu 100 g anglické slaniny 2 cibule 2 stroužky česneku 20 g hladké mouky sůl, mletý pepř POLSKÁ KUCHYNĚ TROCHU PŘIPOMÍNÁ TU NAŠI. PŘESTO SE PŘI JEJÍM PŘEJÍMÁNÍ BUDEME MUSET NĚKOLIK VĚCÍ NAUČIT. NAJDEME V NÍ VLIVY RUSKÉ, LITEVSKÉ A TAKÉ FRANCOUZSKÉ. POLŠTÍ KUCHAŘI SI RÁDI POHRÁVAJÍ S INGREDIENCEMI, JAKO JSOU KOPR, RŮZNÉ DRUHY HUB VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU A ASPIK. Stejně jako v případě českého jídla většina polských pokrmů není vhodná pro počítače kalorií a žlučníkáře. Největší oblibě se těší brambory, omáčky a dušené maso. Národním jídlem je v Polsku bigos, který se skládá z kyselého a čerstvého zelí, cibule a různých zbytků masa. Mezi další klasická jídla patří przekaski (něco jako štika v aspiku), kulebiak (velké houby v zelném těstíčku) a polské klobásy, které vypadají jako dlouhý, hubený a velmi pálivý kabanos. Zrazy zawijane jsou bifteky plněné houbami v kyselé omáčce, které se podávají s pohankou. V Polsku jsou také velmi oblíbené ryby. Ve značném množství se tu konzumuje kapr. Obzvláště populární jsou sledi, které vám připraví na mnoho způsobů. Velmi důležitým chodem polských menu jsou husté a syté polévky, někdy i sladké.

<

26

Co s nimi? Hrách povaříme s hovězím masem do měkka. Mezitím si nakrájíme cibuli a utřeme česnek. Uvařené maso pak vyjmeme a hrách propasírujeme. Uvařené maso, klobásu a anglickou slaninu nakrájíme na malé kostičky. Z tuku a mouky si připravíme jíšku, přidáme nakrájenou cibuli a utřený česnek a vše zalijeme vývarem z hrachu a vodou. Přidáme uvařený hrách, osolíme, opepříme a povaříme. Nakonec do hrachové polévky vmícháme nakrájené maso, klobásu a anglickou slaninu. Polskou hrachovou polévku podáváme s tmavým chlebem.

<

GOŁĄBKI Recept na 8 porcí Ingredience: 2 hlávky bílého zelí 2 kg mletého masa 4 vejce 800 g rýže 6 stroužků česneku 2 hrsti mletého pepře 2 hrsti soli 2 kostky bujónu 2 rajské protlaky 40 g mouky 2 lžíce smetany 2 hrsti kopru Co s nimi? Ze zelných hlávek zelí odstraníme vnitřek a vložíme do osolené vody. Vaříme cca 5 minut a následně dusíme. Rýži vaříme o chvilku méně, než se píše na obale.

Promícháme maso s rýží, přidáme rozetřený česnek a koření. Ze vzniklé hmoty tvarujeme šišky a balíme je do zelných listů. Dalšími listy vyložíme pekáč a pečeme hodinu a půl. Pro omáčku stačí zalít bujón horkou vodou, přidat rajský protlak a vařit. Mouku rozmícháme ve studené vodě a následně do omáčky vlijeme. Dodáme smetanu, kopr a koření. Hotovou omáčkou přelijeme upečené holoubky. Podáváme s vařeným bramborem.


BIGOS Recept na 8 porcí Ingredience: 1,5 kg vepřového libovějšího masa 2 kg kysaného zelí 2 klobásy 4 sušené švestky 1 lžíce rozinek hrst sušených hub 1 rajčatový protlak 1,5 dl piva 1,5 dl bílého vína cibule, sůl, pepř, mletá paprika

dusíme do poloměkka, podléváme vínem a pivem. Druhý den přidáme namočené houby, namočené a nadrobno pokrájené švestky a rozinky. Osolíme, opepříme a přidáme mletou papriku. Opět necháme přejít varem. Třetí den přidáme rajský protlak a povaříme. Vmícháme osmaženou cibulku.

Co s nimi? Zelí pokrájíme a dáme do velkého kastrolu prohřát. Maso nakrájíme na kostky, klobásu na kolečka a dáme na pánev opéct. Vyklopíme do zelí,

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


Téma

ím jen i o p s st ost Se obno hutn . e o uc os stit eské jeho m n i t ič je nír tů se eňova k ý stá oc lsk Po ašich naučí . n stě b ji půva a

28


Tomek Kepa je Polák z Katovic, který žije a pracuje v Česku. Prošel si Prahou, Brnem a Čechy zná dost na to, aby pomohl vnést trochu jasno do našich vzájemných vztahů. Jaký je vztah Poláků k Čechům? Kdybych to měl vzít hodně obecně, tak vás můžu potěšit, protože máme Čechy rádi. Dokonce hodně rádi. Kdokoliv z mých kamarádů navštívil Prahu, tak se do Česka zamiloval. Praha ale nejsou Čechy. Jasně, ale většina Poláků jiné město nezná, protože se do Čech přijedou podívat jednou za život se zájezdem. A Praha je něco, co nás fascinuje. Když do ní přijede Polák poprvé, tak ho okamžitě napadne: Jak může mít taková malá země plná Pepíků tak krásné město? Je to tím, že Polsko je pravé pomezí mezi Východem a Západem. Sice tvrdíme, že jsme součástí západní Evropy, ale není to pravda. My jsme pomezí. Česko oproti tomu je západní Evropa a my, když do Čech přijedeme, tak se cítíme být na Západě. Obzvlášť v Praze. Na polských diskusních fórech se člověk může setkat s pojmem „čechofil“. Co to má znamenat? Člověk, který bez výhrady považuje cokoliv, co přichází z Čech, za dobré. Ten výraz už dnes má tak trochu negativní nádech. Většinou se za čechofily prohlašují lidé, kteří viděli dva filmy od Zelenky, přečetli si knížku od Viewegha a prohlašují, že Česko je rájem na zemi, protože tu lidi můžou kouřit marihuanu. Když se jich zeptám, jestli ví, kdo je to Karel Čapek, tak kroutí hlavou.

jako Do Czech razy sztuka. Česká literatura a filmy se ale bohužel redukují na jeden žánr. Zaznamenal jsem třeba rozpačité přijetí filmu Alois Nebel, protože „to není český film“. Proč? Protože „česká kniha“ musí být Hrabal nebo Hašek a „český film“ prostě musí vypadat jako Hogo Fogo Homolka. Žijeme tu nějak jinak než vy? Mně připadá život v Česku snazší. A Češi mi v porovnání s Poláky připadají otevřenější, přátelštější. Ne nadarmo zní anglický výraz pro Čechy „Bohémové“. Bohémskou atmosféru v Polsku moc nenajdete. To je docela neobvyklé slyšet, většinou moc přátelskostí neslujeme! Kdybych soudil jen podle chování číšníků v restauraci, tak bych to taky možná netvrdil, ale v denním kontaktu s lidmi to tak opravdu je, aspoň co já vím. Dokážou se Poláci smát sami sobě? Dokážou, v tom jste si s Poláky docela podobní. Češi jsou ale skromnější, víc se drží při zemi. Taky nejste tak nábožensky založení, což vám možná vysluhuje pověst, že jste sexuálně otevření a tolerantní. Je fakt, že přístup k náboženství je asi největší rozdíl mezi námi. Je a projevuje se v hodně věcech. V Polsku byl za komunismu kostel místem, kam lidi chodili poslouchat jiné informace, než které se k nim dostávaly oficiálními kanály. Dnes se hlavně u mladých

Znamená to, že být čechofil je v Polsku „in“? Česko je v Polsku marketingové lákadlo. Všiml jsem si třeba, že se u českých filmů mění názvy, aby bylo na první pohled jasné, že jsou z Česka. Kawasakiho růže šla do distribuce jako Česká chyba a Nestyda ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


Téma lidí začíná vztah k náboženství měnit, což se odráží ve vzniku jakéhosi nového, modernějšího směru v církvi. To je ale pořád velmi nové. Zazlíváte Čechům, že jsou z velké míry ateisté? Ani ne. Prostě to bereme jako fakt. A možná i proto nám připadá život v Česku jednodušší.

za svoje práva. Ono to ale má důvod, že jo. Jste malá země, jak jste mohli bojovat? Teď hodím pár stereotypů o Polácích já. Co vy třeba na to, že všichni Poláci nosí knír? To už neplatí. Můj otec teda knír má, ale řekl bych, že je to poslední generace, co si na nich zakládá. Kníry se teď přestěhovaly do Maďarska.

Četl jsem zajímavý názor, že Poláci jsou odmalička vychováváni v tom, že Polák se nevzdává, kdežto Češi se nebojí přiznat, že se něčeho bojí... A že šišláte, to víte? Není to tak, že by nám to doma opakovali, ale asi Ne, to je naopak. Čeština je daleko legračnější než to do sebe nějak vstřebáme z celkové atmosféry polština. kolem sebe. Já bych spíš řekl, že Čech dokáže být Taky se říká, že Poláci jsou mizerní řidiči. skromnější a nemá zapotřebí se tak prosazovat, To taky není pravda. My jsme výborní řidiči. Kdokoprotože doma určitě někdy slyšel: Nevystrkuj moc liv, kdo se dokáže pohybovat na polských silnicích hlavu, nebo tě přes ní někdo vezme. Poláka je ale a přežít, musí být výborný řidič. všude plno. Když jsem bydlel v Praze a šel proti mně na ulici dav fotbalových Možná proto, že jste zvyklí jezdit Ne, to je fanoušků, už z dálky jsem poznal, že na koních s tasenou šavlí. naopak. Čeština To je zase pověra a navíc taková, se jsou to Poláci. Ani ne proto, že by dělali výtržnosti, ale ze způsobu chování, kterou Poláka spolehlivě naštvete. je daleko kterým dávali najevo – „Jsem Polák Ale víte, co jsem tady slyšel o Polálegračnější než a kdo je víc?“ cích? Že jsme šmelináři. To pochází z osmdesátých let, kdy Poláci jezdili polština Jsou Poláci vlastenci? do Čech prodávat džíny a dokázali Jsou, ale i vlastenectví se mění. Všiml  prodat i ty, co měli na sobě. jsem si, že se objevuje hrdost na místo původu – například ve Štětíně, který byl dlouho Já si pamatuji, že jsme vám vždycky záviděli, součástí Německa, dnes mladí lidé objevují své že si dokážete sehnat džíny a trička a kokaněmecké kořeny a hlásí se k nim. Druhý, zvláštní kolu. Taky jsme kvůli tomu do Polska jezdili. druh vlastenectví, který pozoruji, je vlastenectví To je fakt. A hezky to vystihuje náš vztah k vám. fotbalové. Ve Wroclawi vzdávají fanoušci čest padMy vás bereme jako takového menšího bráchu, lým vojákům, kteří bojovali po skončení války v 50. se kterým si navzájem jeden z druhého utahujeme, letech. Ve Varšavě uctívají fanoušci klubu Polonia ale pořád to bereme jako legraci. Možná že ten polské povstalce. menší bratr je trochu rozmazlený, možná se o sebe neumí vždycky postarat a neváží si, v jaké pohodě A cítíte nějaké vlastenectví v Česku? a v jak krásné zemi žije. Ale v každém případě ho Rozdíl mezi polským a českým vlastenectvím jsem máme rádi a víme, že s ním bude legrace. Když si nejvíc uvědomil v okamžiku, kdy jsem naproti k nám přijede někdo z Čech na návštěvu, tak si kostelu svatého Cyrila a Metoděje uviděl hospodu všichni říkají: Hele, s tím bude sranda, on je z Čech... U Parašutistů. V Polsku by bylo nemyslitelné na počest padlých vojáků pojmenovat hospodu. Existuje nějaká oblast, ve které jsou si Poláci stoprocentně jisti, že na ně Češi nemají? Prozraďte nějaké stereotypy, které se v Polsku To se dá těžko srovnávat, protože bych nechtěl povídají o Češích. zabíhat do statistik typu na Oskary vedou Češi 3:0 Říká se, že se čeští chlapi neumí oblékat. O Češkách a na Nobelovky za literaturu Poláci 4:1. Co ale v Polse říká, že jsou nejhezčí na světě a... docela snadno sku opravdu lepší je, tak je jídlo. Úroveň té základní k mání. Taky si děláme legraci z toho, že Česko je kuchyně, kterou dostanete v každé maloměstské evropská velmoc v účesech „na fotbalistu“. Takový hospodě, je v Polsku vyšší. Neuděláte chybu, když si ten styl krátký vpředu, dlouhý vzadu. kdekoliv dáte bigos nebo zrazy. S doporučováním českých utopenců bych byl opatrnější. Pojďte trochu do nás. Něco negativního. Myslíte si, že jsme zbabělci, co se místo boje radši skloní? Dokázal byste žít v Česku natrvalo? Tak trochu. Že si necháte poručit a poslechnete Určitě. Musel bych se naučit česky, ale jinak mi život a myslíte si svoje a smějete se, místo abyste se prali v Česku vždycky připadal, jako bych byl na permanentní dovolené.

<

30

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Z POLSKA ZNÁME LEVNÉ PŘÍHRANIČNÍ TRHY, BOLKA A LOLKA, SLAVNÉHO LOVCE PAMPALINIHO, FILM SEXMISE, ZUBROWKU A FIÁTKA ZVANÉHO MALUCH. DOHROMADY TOHO MOC NENÍ. ALE ZA TO SI TOHO O POLÁCÍCH SPOUSTU MYSLÍME. CO JE NA POLSKÝCH STEROETYPECH PRAVDY?

Zatímco Češi jsou pro Poláky Pepíci, oni pro nás Pšonci. Ta přezdívka je nejasného původu, snad vychází z polského zaklení „psia krew“ – psí krev.

MIZERNÍ ŘIDIČI Tenhle stereotyp je bohužel docela oprávněný. V Polsku umře na silnicích o třetinu víc lidí na milion obyvatel než u nás. POČET OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD NA MILION OBYVATEL 2008–2010: 2008

2009

2010

Česko 102

86

71

Maďarsko 100 82

74

Polsko 141 120

101

Rumunsko 140 130

109

Slovensko 105 71

65

Slovinsko 107 84

69

KATOLÍCI: Ano, 95 procent všech Poláků se hlásí k římskokatolické církvi. ZEMĚ S NEJVĚTŠÍM PROCENTEM KATOLÍKŮ: Saint Pierre & Miquelon 100 % Itálie

96,5 %

Malta

95 %

Polsko

94,5 %

Rovníková Guinea 93,5 % VLASTENCI Poláci jsou proti Čechům opravdu velcí vlastenci, protože jsou po generace zvyklí za Polsko umírat v bojích. Rozhodně se nedivte, když se lidé rozpláčou před pomníkem padlým na Westerplatte v Gdaňsku – tahle pieta rozhodně není hraná.

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ZEMĚ BEZ DÁLNIC Polsko se opravdu společně s Estonskem a Finskem řadí ke státům s nejřidší dálniční sítí v Evropě. Hustota činí asi 2 km dálnic na 1000 km2. Méně jich má jen Rumunsko (1 km/1000 km2). Pod 10 km/1000km2 má dálnic Bulharsko, Švédsko, Litva, Irsko, Slovensko a Česká republika. ZLODĚJI AUT V Německu svého času koloval vtip o tom, jaký slogan si ministerstvo turismu vybralo pro zvýšení cestovního ruchu v Polsku: „Navštivte Polsko. Vaše auto už tam je.“ Čímž se dostáváme ke stereotypu Poláci kradou auta. Tento poznatek má svůj původ v 80. letech minulého století, kdy se za Odru jezdily krást západní vozy, které se jinak v Polsku nedaly sehnat. Pravdou je, že i dnes je v Polsku ročně odcizeno kolem 50 000 aut převážně lepších značek. Ale u nás to není o moc lepší. XENOFOBOVÉ A ANTISEMITÉ Xenofobie a antisemitismus je v Polsku ožehavé téma, které pramení hlavně z let těsně po druhé světové válce. Polsko tehdy bylo v naprostém chaosu. Jako jediná země v okupované části Evropy nekolaborovalo s Němci a po jejich odchodu v podstatě neexistovaly žádné orgány státní ani místní samosprávy, policie ani soudy. Navíc kvůli historické averzi k Rusku neviděli Poláci v Rudé armádě osvoboditele, ale jen další okupanty, což všeobecné morálce neprospělo. Násilí,

samozvaným soudcům a prosazování práva silnějšího padali za oběti nejen Židé, ale i Ukrajinci, Němci a antikomunističtí Poláci. Kdo by dnes chtěl považovat Poláky za nesnášenlivce, ať si srovná, kolik vášní budí například muslimové v Česku. Na východě Polska žije už od 14. století komunita bělorusky a polsky hovořících muslimů – Tatarů, jejichž duchovním centrem je dřevěná mešita z 18. století ve vsi Bohoniki nedaleko běloruských hranic. VODKOPIJCI Polský vztah k vodce si v ničem nezadá s naším vztahem k pivu, ovšem s tím rozdílem, že ho příliš nepovažují za předmět národní hrdosti. Je zajímavé, že polština si všeobecně nelibuje ve zdrobnělinách a Poláci si z našich klídečků, babiček, místeček dělají legraci. Slovo vodečka u nich ale existuje. Což o něčem svědčí. ÚTOČNÍCI NA KONÍCH PROTI TANKŮM Legenda o polských jezdcích útočících šavlemi na obrněné tanky vznikla během akce 4. polské armády v září 1939. Plukovník Kazimierz Mastelarz objevil německý dělostřelecký batalion usídlený v otevřeném prostoru poblíž lesa, a aby využil momentu překvapení, dal povel k útoku na koních ( jinak bylo běžnou taktikou používat koně pouze jako prostředek rychlého

přesunu). Akce selhala kvůli neočekávaně přijíždějícím obrněným vozidlům s kulomety, polští jezdci se ale odmítli vzdát a dokázali na koních prorazit z obklíčení. Legenda vznikla z hlášení německého generála Heinze Guderiana, který se snažil celý incident zlehčit a popsal Poláky jako zoufalé středověké bojovníky se šavlemi. Ve skutečnosti ale polské jízdní divize používaly šavle pouze v boji zblízka, kdy s přehledem předčily bajonety. Jízdní oddíly byly standardně vyzbrojeny účinnými protitankovými zbraněmi a dokázaly německé armádě zničit 674 tanků a 319 obrněných vozidel. I během okupace fungovala v Polsku Zemská armáda o síle skoro půl milionu mužů, kteří Němcům pořádně zatápěli a podle mnoha historiků hráli rozhodující úlohu ve vývoji války. Na čtvrt milionu Poláků potom bojovalo v anglických jednotkách a každý dvanáctý pilot v bitvě o Anglii byl polské národnosti. Navzdory tomu Angličané nepozvali Poláky na oslavy vítězství v roce 1946. Báli se, že by jejich přítomnost naštvala Stalina, který Poláky nenáviděl. FILMAŘI Wajda, Zanussi, Polanski, Kieślowski...

31


Téma

TAK A TEĎ SI UKÁŽEME, JAK BY TO VYPADALO V REÁLU: PO VYPUKNUTÍ A SPLASKNUTÍ CELOEVROPSKÉ KRIZE DOŠLO V LEDNU 2014 PO KRÁTKÉM A INTENZIVNÍM JEDNÁNÍ ČESKÝCH A POLSKÝCH POLITICKÝCH ŠPIČEK KE SPOJENÍ OBOU ZEMÍ. DENÍK WYBORCZA DNES PŘINESL STRUČNÝ SOUHRN DOSAVADNÍHO STAVU JEDNÁNÍ O KLÍČOVÝCH OTÁZKÁCH NOVÉ STŘEDOEVROPSKÉ VELMOCI.

Národní hymna: Národní hrobka: Zamek na Hradczanach

POLSKOČESKO Hlavní město:

Počet obyvatel: 48 715 856 Poskoků

Nejvyšší bod: Rysy 2499,2 m n. m.

Jeszcze Polska domov můj Kiedy my domov můj, Voda hučí przemoc wzięła, Bory šumí odbierzemy.

Prezident: Helena Vondráčková Založeno: 12. července 2014 Rozloha: 391 546 km² Úřední jazyk: Poločeština

Státní znak: Orlice se dvěma ocasy Měna: Zloruna

Hlavní média: Wyborcza Dnes, Český rozhlas Maria, ČePo TV Národní jídlo: Zelo knedlo zelo Náboženství: 85 % Katolíci 13 % Bezbožníci 2 % Ostatníci

Marsz, Dąbrowski, z jara květ Z ziemi włoskiej na pohled A to je ta krásná zem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Země Česká, domov můj Marsz, marsz

32


GEOGRAFIE Nový stát zahrnuje kompletní rozlohu bývalé České republiky a Polska. Výjimku tvoří území města Brna, které se v referendu prohlásilo za svrchované území Moravy a očekávalo, že se k němu někdo připojí. STÁTNÍ SYMBOLY O podobě státního znaku se jedná. Jisté je, že bude obsahovat lvy a orlice, ovšem neví se, v jaké sestavě a kolik budou mít ocasů. Heraldické delegace se už ovšem shodly na státní vlajce. Bude červenobílá s řadou vodorovných pruhů, podobně jako na vlajce USA. Modrý klín bude vsazen doprostřed vlajky vrcholem vzhůru. Symbolika tohoto neobvyklého útvaru bude vykládána různě. Poláci ho pokládají za boží oko, Češi za horu Říp. STÁTNÍ SPRÁVA Správa nového státu bude řízena dvoukomorovým parlamentem a senátem, kde za polskou stranu zasednou církevní hodnostáři a za českou sbor hospodských mudrců. Unikátně bylo vyřešeno dilema, kam umístit hlavní město. Poločeský Těšín bude oficiálním centrem země, ale protože se do něj nevejdou žádné úřady a žádný papaláš tam nechce bydlet, budou jmenovány ještě dvě tzv. pobočné metropole. V Praze bude sídlit moc světská, hlavně z důvodu, že se tu polským poslancům hrozně moc líbí. Do Varšavy se přesune centrum církevní, v čemž si zase libují čeští hodnostáři, kteří už se těší na to, že je konečně bude brát někdo vážně. FINANCE Společnou měnou nového státu bude Zloruna. Unikátní budou zejména mince, které nebudou mít líc, ale dva ruby, na kterých bude vyražen lev a orlice.

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ZAHRANIČNÍ VZTAHY Zahraniční politika nově vytvořené velmoci je předmětem intenzivních jednání a rýsuje se pouze velmi rámcově. V podstatě jediný jistý bod je, že nemáme rádi Rusy. JAZYK Ustanovení jednoho úředního jazyka bylo na doporučení lingvistických expertů odloženo. Až do 10. století se čeština s polštinou v podstatě shodovaly a ještě dalších čtyři sta let jsme si bez problémů rozuměli. Očekává se tedy, že se postupem doby oba jazyky opět spojí v jeden. Aby se proces urychlil, bude vydávána příručka, která bude doporučovat prosazování některých vybraných výrazů na úřadech, ve školách a masmédiích. Jako první bylo navrženo sloučení dvou nejčastějších výrazů v obou jazycích do neologismu „kurwole“. KULTURA Jelikož se česko-polská kulturní scéna navzájem doplňuje, proběhla jednání velmi hladce a rokovalo se pouze o oblasti hudby. Původní dohoda ministrů kultury měla zajistit výměnu polského jazzu za Karla Gotta a Ewu Farnou. Polská strana ovšem poukázala na fakt, že Ewa je stejně napůl Polka, a vymohla si dodatek, jenž přikazuje Ivanu Mládkovi zpívat jeho největší hit pouze ve verzi „Józek z bagien”. Podepsání dohody bylo v jednom momentu ohroženo vlivným šíbrem české kulturní scény Petrem Jandou, který ji podmiňoval dosazením sebe sama na pozici prezidenta Síně českopolské rokenrolové slávy. Po krátké diskusi byla ovšem funkce přiřčena kapelníkovi legendární polské kapely Czerwone Gitary Jerzymu Kostelovi. V jeho prospěch rozhodl fakt, že má na rozdíl od Jandy soudnost, koncertuje pouze výjimečně a nepředstírá, že mu ještě rostou vlasy.

CESTOVNÍ RUCH Na pobřeží Baltského moře bude vybudováno speciální letovisko, kde bude vyhláškou zakázána němčina a ve kterém budou mít čeští turisté vždy rezervována lehátka. Jedná se rovněž o vybudování speciální odbočky českopolského plynovodu Stork, pomocí které by byly v resortu ohřívány voda a vzduch a koupací sezóna tak prodloužena z dnešních čtyř dnů na alespoň čtyři týdny. Polská strana si v rámci jednání vymohla postoupení území Krkonoš, kam stejně už nikdo než Poláci nejezdí. K dohodě patří i právo přejmenovat Krakonoše na Liczyrzepa a Trautenberka na Ivana Hrozného. KULINÁŘSTVÍ Spojení obou států se zde dočkalo velkého ohlasu a řada předních gastronomů už pracuje na fúzi české a polské kuchyně. Bohužel vepřo-pirogo-zelo, bigosz na smetaně ani švestkové knedlíky v aspiku se zatím nesetkaly s úspěchem a na státnických recepcích se tedy prozatím podává všeobecně oblíbený vídeňský řízek. Větší pokrok zaznamenávají nápojoví odborníci, v jejichž laboratořích se už rýsuje nový národní nápoj s pracovním názvem pivodka.

<

33


Téma

MACIEJ, 27, RATIBOŘ Jasně že bych chtěl žít v jednom státě s Čechy! Všichni Češi, co jsem potkal, měli podobnou povahu, která se mi moc líbila. Byli milí a měli nadhled. Musíte to nějak sát s mateřským mlékem. KRZYSZTOF, 35, VARŠAVA Nejsem velkým zastáncem federací, asociací, unií a lig, ale teoreticky vzato, proč ne? Podle mě jste nejpohodovější národ v Evropě. Nekonfliktní. Nikdy moc emotivně zabívají vlastní historií a příliš rádi zpívají ANNA, 36, KRAKOV jsem se s žádným Čechem nacionalistické písně typu "rudé máky nad Monte Cassino". Potkala jsem pár Čechů v Norsku nepohádal. Tedy pohádal, Jinak jsou kupodivu kosmopolitní. Koho jsem potkala, měl a po pár větách jsme si už skvěle ale jen v tom nejlepším slova rozuměli. Chápali jsme i hlubší odstíny nějaký exotický koníček, trénoval capoeiru, zpíval ukrajinské smyslu. Akademicky. Vnímám písně nebo alespoň střílel z japonského luku. Každý Polák společné konverzace, což se vám vás jako lidi, kteří si opravdu má tajný sen emigrovat do Brazílie. Mohli bychom od nich s Angličanem nestane. Dovedeme užívají a milují život způsopochytit obchodní talent a trochu zrdravé podezíravosti. se prostě chápat i hloub než jenom bem, který my v Polsku vůbec Oni by se zase mohli naučit, že Žid není nadávka, homove slovech. Jo a mám ráda vaši hudbu, neznáme. My jsme oproti vám sexuál není nemocný a že druhá světová válka už skonhumor a kinematografii. depresivní megalomani. Za to, čila. Taky bych asi nechtěla, aby mé dítě povinně chodilo TOMÁŠ, 31, PRAHA jak umíte žít, vás opravdu do hodin náboženství a domobrany. Sloučením bychom Při Polsku se mi jednoznačně vybaví zbožňuju. naopak získali přístup k moři a kulturu na mnohem vyšší jméno Jacek a špatný řidiči. Věřící, ale úrovni. Jsem pro. MICHAL, 32, VARŠAVA rozhodně ne pokorní lidé. Drží při sobě a k ostatMyslím, že většina polské LUBOŠ, 33, BRNO ním se chovají mírně řečeno nadřazeně. Asi to líp společnosti by na to nebyla Definice Poláka? Pracant, obchodník a pánbíčnevysvětlím. Je to pocit z nich. Bohužel jsem se připravená. Museli bychom se kář. Oproti zaprdlé české kotlině mi přijdou nesetkal s milým Polákem. Převládá u mě pocit: nejdřív přestat brát tak vážně. „S tím člověkem se nepůjde domluvit.“ Kultura, filmy jako snaživci. A holky? Ewa Farna je šukézní, Mám rád všechny Čechy, to ale zbytek je o něco lepší než Němky, ale nic, a muzika v Polsku? Černá díra. Jo, Ewa Farna! Plus vím jistě. Nikdy jsem nepotkal co by stálo za řeč. Ej. Teď jim asi křivdím, fakt pokusy českých kapel proniknout na polský trh, žádného, který by byl hrubý je, že když nad tím přemýšlím, tak nic není tak který skýtá velké množství hlav. Třeba kdysi Kryštof. nebo nepříjemný. I když šlo šílenýho jako Němky. Takže v podstatě jsou Aspoň myslím. Do společného státu bych nechtěl. třeba o totálně opilé kluky, to slovanský kočky jako ty naše. Omlouvám MARIE, 27, OSTRAVA nikdy nebyli agresivní. To se tímto všem Polkám, které jsem urazil. V Polsku jsem žila a pracovala přes tři roky a spopovažuju za dobré znaNemůžete tam dát můj telefon, že bych se jim lečný stát by mi nevadil. Polsko je jiné na východě mení. Ukazuje to, že nejste omluvil osobně? Klidně v jednom státě! za Lublinem, jiní Poláci žijí ve Wroclawi a úplně jiní frustrovaní. DENISA, 37, DĚČÍN jsou ti z Trojměstí. Společnou mají víru, pohosDo jednoho státu fakt nechci. Polák je pro mě tinnost a národní hrdost. Někdy se až trochu katolický kšeftman odsuzující potraty.

34


Čtěte Hakla a hn budete ved ě co jsou li dět, di zač!

STŘEPY Z PAVLAČE Nová knížka Emila Hakla Exkluzivně a díky ČILICHILI

– Hakl v nejlepší formě: krátké příběhy, skeptické pointy, jadrná přímá řeč! – Přes 70 brilantních mikropovídek z let 2005 až 2011 – Skvělé čtení, skvělý přehled cenami ověnčeného autorského stylu – Unikátní e-kniha pro čtečku Wooky už teď, v tisku teprve během roku

jete v u l i M

Stahujte do smartphonů nebo tabletů z adresy m.vodafone.cz/ galerie v sekci E-knihy. Najdete tam i podrobný návod, kdyby byl náhodou potřeba. Čtečku Wooky najdete zdarma v Android Marketu, App Storu i OVI obchodu.

Pro naše zákazníky v únoru exkluzivně a zadarmo! Pro ostatní až v březnu a za peníze. ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


Šmrnc

Jako malé jezdily s rodiči na nákupy do Polska. Teď tam z nostalgie vyrazily autobusem spolu. Tentokrát se na to ale parádně vyfikly, aby nedělaly ostudu. A místo levných hadrů a másla si odtamtud přivezly třeba husu. Oblékala módní návrhářka Hana Zárubová Fotil Michael Kratochvíl za asistence Petra Kurečky. Modelky nalíčila a načesala Kamila Šimánková. O styling se postarala Karolína Kadlecová. Modelem stály Xenie Novoselová a Veronika Virostková ze Studia 91 a Kačenka Šonová z BP. Zařídila Lenka Ciznerová.

36


Nastupujeme Vlevo Šedé šaty s neoprénovýmí boky, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Tělové triko s prsty, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Tělové legíny s kapsami, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč Vpravo Černý nákrčník s kapucí, no. (Hana Zárubová), 1490 Kč Černé sako, no. (Hana Zárubová), 6490 Kč Černé kalhoty se spadlým sedem, no. (Hana Zárubová), 3990 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč

37


Šmrnc

Máme to! Vlevo Šedý fráček, no. (Hana Zárubová), 9900 Kč Černý rolák, no. (Hana Zárubová), 2290 Kč Neoprénový pásek, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč Uprostřed Tělová péřová bunda, no. (Hana Zárubová), 8490 Kč Černý rolák, no. (Hana Zárubová), 2290 Kč Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč Vpravo Černé sako s páskem, no. (Hana Zárubová), 6990 Kč Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč

38

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Dávej pozor! Vlevo Šaty s dlouhým rukávem, no. (Hana Zárubová), 6690 Kč Neoprénový vestobatoh, no. (Hana Zárubová), 3490 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč Vpravo Černý řasený plášť, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Černé legíny s kapsami, no. (Hana Zárubová), 1250 Kč Boty, Kartell (Konsepti), 2450 Kč

39


Šmrnc

Počkejte na mě, holky! Černá pelerína, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Tělová tunika, no. (Hana Zárubová), 2490 Kč Tělové legíny s kapsami, by Hana Zárubová, info o ceně u návrhářky Boty, Kartell (Konsepti), 3150 Kč

Adresář: By Hana Zárubová a no. – www.nofashion.eu, www.hanazarubova.cz, KONSEPTI – KOMUNARDŮ 32, P-7, www.konsepti.com

40

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


41


Pokec

Zkazit se dá i gin s tonikem „Jak jste na mě přišel?“ ptá se ve svém Bugsy’s Baru kousek od Staroměstského náměstí čtyřicetiletý Václav Vojíř. „No,“ říkám mu, „ptal jsem se po někom, kdo se opravdu vyzná v alkoholu...“ Vojíř přikývne: „Tak to jo.“ Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

Jaké pití byste si objednal těsně před popravou? Opravdu dobré šampaňské. Přál bych si, aby mi ze sklepa v Champagne přivezli víno, které tam leží na kvasinkách od konce devatenáctého století. Kolik takových lahví v Champagni mají? Těch několik velkých sklepů s dlouhou tradicí, které myslely na to, že by bylo dobré taková vína uchovávat, mívá několik kusů od jednotlivých ročníků. A ochutnal jste už někdy šampaňské z 19. století? Právě že ne... Ale od ledna budeme mít v našem baru šampaňské staré devadesát let, ročník 1921. Toho se napijete? Hrozně rád bych – pokud si ho vydraží člověk, který mi dá skleničku. Můžu doufat. Ale asi se to nestane. Ocenil bych ho i já, když piju šampus jen na Silvestra? Vám by pravděpodobně vůbec nechutnalo... Nechci vás podceňovat, ale pokud jste zvyklý na běžné sekty a pijete je jednou za rok, tak asi moc nepřemýšlíte o tom, co vám ten nápoj dává. Přirovnal bych to k situaci, kdy mladý člověk poprvé v životě ochutná olivu – většinou ji vyplivne. Kdo nikdy šumivé víno pořádně nepil, a teď by dostal takhle staré šampaňské, ten by ho neuměl ocenit. Dá se vyčíslit, jak je taková lahev drahá? Lahve tohohle typu se na trhu nevyskytují, ale můžu říct, že my jsme ji dostali za částku v řádu statisíců korun. Získali jsme ji jen proto, že s tím sklepem úzce spolupracujeme sedmnáct let, takže po roce a půl přemlouvání kývli. Ale kdyby přišel někdo z ulice a chtěl jim dát milion, tak řeknou: „Promiňte, nemáme.“ Lahví je opravdu jenom pár, a když někomu něco prodají, tak už musejí mít dobrý důvod.

42

PRVNÍ HUHUKOKTEJL Vzpomenete si, kdy jste se stal milovníkem alkoholu? Já jsem strašně dlouho neuměl alkohol pít. Když už jsem v pubertě navštívil mejdan, byla to taková zkušenost, že jsem se pak další dva roky ničeho nedotkl. Až když jsem po vojně začal pracovat v pohostinství, začít jsem musel. Ale nikdy jsem to nepřeháněl. V baru třeba prodáváme jedenáct set druhů destilátů, já všechny ochutnal, ale že bych něčeho vypil celou láhev? To asi ne. S výjimkou ginu. Kdy jste poprvé namíchal koktejl? Jako děti nás fascinoval Huhukoktejl z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku, a tak jsme míchali všechno, co doma bylo. Profesionálně jsem se s míchaným drinkem potkal na střední gastronomické škole. Tam se koktejly za minulého režimu učily? Ne, míchat jsme se tam neučili vůbec. Ale přece jen existovaly profesní soutěže pro dospělé a za mnou přišel mistr odborného výcviku: „Hele, ty jsi šikovnej, běž pomáhat na barmanskou soutěž.“ A tam jsem se potkal s panem Pavlíčkem, který byl opravdu charismatický. Jako jeden z mála dokázal udržet koktejly v povědomí veřejnosti i za totality. Co jste tenkrát míchali? Tehdy to byly nápoje postavené na českých lihovinách. Z likérů se dal sehnat jenom Bols – buď v Tuzexu, nebo v lahůdkách Eso. Dodnes si vzpomínám třeba na Pražský Vltavín, což byla zelená

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


VÁCLAV VOJÍŘ barman

* Narodil se 20. prosince 1970, po dokončení hotelové školy a vojny odešel na dva roky na praxi do Mnichova * Ve 24 letech otevřel se společníky Bugsy’s bar, jehož zástavu již nese sám. * Na jediné barmanské soutěži, které se zúčastnil, získal druhé místo ve světovém finále v Havaně, což je pro Českou republiku dosud nejlepší umístění. * Dnes provozuje kromě Bugsy’s baru také bary na klubovém patře O2 Areny, Potrefenou husu Na Verandách, hudební klub PHENOMEN a F&B Catering. * Vedle gastronomie a cestování si užívá i rodiny, neboť má sedmiměsíční dceru Amélii.

43


Pokec

s tonikem a citrónovou šťávou... Dnešním pohledem to vypadá strašně naivně, ale zaplaťpánbůh, že aspoň něco takového bylo. Drinky vypadaly pěkně a byly i docela pitné. Pil jste někdy koktejl, který byl jenom obtížně poživatelný? Ale jo, to se stane. Když mě pozvou do poroty na soutěžích, tak občas narazím na lidi, kteří chtějí strašně moc vyniknout a použijí tolik ingrediencí, až to zabíjí logiku. V barmanství přitom funguje to samé jako v kuchyni – v jednoduchosti je krása. Důležité je vzít jednu kvalitní, dobrou surovinu, a trošičku ji vylepšit. Není nezbytné spatlat šest krásných surovin dohromady. A naopak? Jsou koktejly, které hnusně vypadají a přitom jsou skvělé? Jsou. Třeba ty, které v sobě spojují smetanu nebo krémový likér a zároveň kyselý citrus. Výsledek se často zdrcne, což vábně nepůsobí, nicméně na chuť to může být dobré. Anebo jsou drinky na bázi tmavých likérů, šedivé, džínově modré, oči to nechtějí. Ale jazyk se přesvědčí, že to má smysl.

44

Jaký nápoj si teď objednáváte nejčastěji vy? Jak už jsem naznačil, gin. Nejčastěji s tonikem, protože obvykle nejsem v prostředí, kde bych si mohl dát nějaký složitější koktejl. Bohužel už jsem byl i na místech, kde ani obyčejný gin s tonikem nezvládli. Co se na tom dá zkazit? Už třeba to, že vám nalijí tonic, který by vůbec neměli prodávat. Provozovatelé chtějí ušetřit, nakoupí velká balení, dvoulitrové lahve, a z těch bublinky logicky brzy utečou. A když nemá gin s tonikem bublinky, tak je barman na přesdržku... A potom bývá problematický poměr – někteří barmani vezmou sklenici, dají tam panáka, led, a po okraj to pak doplní limonádou, což je chyba. Ideální poměr by měl být jedna ku třem, takže na čtyři centilitry ginu dvanáct toniku. Když dám dvě deci, tak vznikne limča, ve které o ginu skoro nevím.


Máte ještě nějaké další tipy na drink z ginu? Rád piju gimlet, což je gin a limetová šťáva. A potom taky podobně jednoduchý nápoj, který Česká republika ještě pořád nepoznala. Negroni. Ze třetiny gin, ze třetiny Campari, ze třetiny červený vermut. Každý si to může namíchat doma – jenom s ledem a kusem pomerančové kůry. To vypadá na dost silný drink... Ale zároveň je to famózní nápoj a pocucávat se dá dlouho. SUNDAT SE NEPÁLSKÝM RUMEM

Dáte si Huhukoktejl?

Osvěžující. A dnes to je asi neprodávanější drink v republice. I jinde v Evropě? To si nemyslím. Čím to je? To by mě taky zajímalo... Důležité asi je, že se ten drink dělá do velkých sklenic, na ledovou tříšť, takže vám dlouho vydrží. S jedním mojitem můžu stát hodinu a půl a nevypadá to hloupě, zatímco panáka vysrknu za deset minut a už si musím dát dalšího.

Jak se u nás mění pijácké trendy? Myslíte, že Češi rozumějí alkoholu? Docela zásadně. Když jsme bar před šestnácti lety Podle mě celkem jo, ačkoli možná mám zkreslený otevírali, neměli hosté ke koktejlům důvěru. Znali pohled. Dvacet let pracuju v pohostinství, dnes bowli z plechovky, po které ráno bolela hlava, ale a denně se potkávám s lidmi, kteří alkohol milují netušili, co paří do Manhattanu. Přišli k nám, otevřeli – ke mně abstinenti nechodí... U nás v baru hosté si knížku, v níž bylo několik set koktejlů, a řekli: „Tak od začátku objevovali různé typy pití, věnovali jsme nám dejte becherovku a dvojku vína.“ My jsme je se třeba sladovým whisky, pak přišla vlna koňaků, dennodenně přesvědčovali, že nejsme jedovatí, že rumů, těch máme sto dvacet druhů, jednu chvíli to je nechceme zabít, měsíc za měsícem se to zlepšobyl i kvalitní absint, ale s tím jsme měli špatnou zkuvalo, a pak začala druhá vlna. šenost, tak jsme ho definitivně Hosté už se nebáli objednat, vyřadili... Vypadalo to ošklivě, ale nevybírali si podle toho, co rozbitá máta a vydrcené ... počkejte, co se u vás stalo v drinku je, nýbrž podle toho, co s absintem? vidí. „Ten je červenej, smetanolimety, ale když lidi Nešťastná událost. Absint se vej, ten se mi líbí!“ překonali odpor, tak konzumuje dvěma způsoby – Takže začínali většinou tím ten tradiční je, že se rozkapává zjistili, že je chuť dobrá. sladkým, krémovým... ledovou vodou, a potom Přesně tak, ale to už je dnes existuje cesta, které se ve světě taky dávno pryč. Takové drinky říká Czech Way a při níž se si objedná jen ten, kdo přijde do absintu škvaří cukr. Není do baru jednou za rok. Pravidelným hostům se chuť to nic špatného, ale měli jsme tady mladý pár z Brivysušila a dnes chtějí jednoduché nápoje, postavené tánie, fajnové hosty, a když jim chtěl barman zapálit na jednom destilátu, kde už není moc cukru, kde třetí lžičku s cukrem, tak vznikl nějaký mikroplamínejsou likéry... Hodně se to zjednodušilo. nek, který vlétl do lahve. Vyšlehl dvoumetrový plamen, který slečnu popálil, a i když nemá následky, Jaké pití je dnes opravdu módní? pro mě to bylo jasné znamení. U nás už nikdy nikdo U nás teď stoupá obliba Aperolu, což je italský nedostane ani kapku absintu... Ale abych se vrátil hořkosladký bitter s nízkým obsahem alkoholu. Je k otázce – sice mám pocit, že Češi alkoholu rozuto takový mladší bratříček Campari, který vzniká mějí, ale potom uděláte anketu na ulici, ptáte se, co na bázi pomerančů a rebarbory. Pít se dá čistý, je to mojito, a devadesát procent lidí neví. Přitom ale používá se hlavně v kombinaci s proseccem mně připadá mojito jako naprosto profláknutý a sodovkou, to celé na ledu. Vzniká takzvaný Aperol nápoj, který se skoro stydím dělat. Spritz, parádní letní drink. U nás jeho spotřeba poslední dobou mnohonásobně vzrostla, a ještě Vám mojito nechutná? bude stoupat, až se teď Češi vrátí z italských nebo Já ho nikdy moc nepil, zato jsem si s ním prožil rakouských hor a zjistí, že se tam nepije nic jiného. svoje. Když jsme roku 1995 otevírali bar, mojito u nás byl naprosto neznámý pojem, ale sousedka Dal by se vymyslet koktejl třeba z moravské měla na zahrádce divokou mátu, a tak jsme to s ním slivovice? zkusili. Připravili jsme pár porcí a rozdali to lidem, Asi dal, dokonce existují, ale já používám ovocné kteří říkali: „Co je to za odpornej drink, to snad ani destiláty do míchaných nápojů nerad. Slivovice je tak pít nebudu...“ Vypadalo to ošklivě, rozbitá máta silně aromatická, že se hodí k čisté konzumaci. a vydrcené limety, ale když lidi překonali odpor, tak zjistili, že je chuť dobrá. Vyvážená. Sladkokyselá.

>

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

45


Rozhovor

V drinku nefunguje. Ještě od nikoho jsem neslyšel větu: „V koktejlu je slivovice lepší, než kdybych ji pil čistou...“ Jiná věc by byla, kdybychom ji použili jako modifikátor, kdybychom díky pár kapkám slivovice provoněli dejme tomu vodkový drink švestkou. V takovém případě by použitelná byla, ale jako základ určitě ne. Co si vlastně myslíte o chuti slivovice? Je geniální – jenomže pokud nemáte kamaráda s palírnou, tak si ji skoro nemáte kde koupit. Když půjdete do obchodu, tak v něm dostanete slivovici, která je řezaná, což je velká škoda, kvalita jde do kopru. Což by mohl zákazník poznat už podle velmi příznivých cen. Nikdo si nemůže myslet, že dostane za tři sta korun stoprocentní destilát ze slívy, protože náklady jsou mnohem vyšší. Přiznáte mi, kde a čím jste se naposledy opil? Začátkem listopadu. Nepálským rumem, který se jmenuje Khukri. Copak v Nepálu mají třtinu? Ano, na hranici s Indií je úrodná nížina. Po jednom treku jsme přišli na místo, kde byly tři stupně Celsia, neměli jsme se kde ohřát ani usušit, a tak jsme se prohřívali tak dlouho zevnitř, až jsme se tím rumem sundali. A není to špatné pití, kupodivu. Na místě je neuvěřitelně levný, ale patří k těm nejlepším rumům, jaké jsem pil.

<

46

Poprosili jsme Václava Vojíře o dva tipy na koktejly, které by měl v barech každý ochutnat. Jsou to drinky, které by měly být dostupné v mnoha barech a zároveň jsou natolik jednoduché a z dostupných surovin, že si je můžete klidně připravit doma. NEGRONI Drink pocházející z italské Florencie se jmenuje údajně po hraběti, který chodíval na své oblíbené Americano (červený sladký vermut a Campari 1:1 do longové sklenice zalité do plna sodou) a nechal si do něj přidat pořádný šplouch ginu. Rovným dílem smíchaný gin, Campari a červený (sladký) vermut do sklenky s ledem je klasickým, poměrně silným drinkem, který teprve čeká na své znovuobjevení.

*

Nad hladinou nápoje zlomte řez pomerančové kůry a vložte jej do nápoje.

*

Pro naředění koncentrace alkoholu či pro osvěžení bublinkami lze tento nápoj lehce zastříknout sodovkou.

GIMLET Jeden z nejjednodušších a přitom tolik žádaný drink je Gimlet, který nejvíce proslavil Terry Lennox v Chandlerově románu Dlouhé loučení. Tam se uvádí, že Gimlet je stejným dílem gin a Roseova limetová šťáva, nic víc! Vy si jej nejlépe připravíte tak, že do sklenky dáte led, na něj přidáte váš oblíbený gin a stejným dílem přidáte Rose’s lime juice. Pozor, nezaměňovat s čerstvou limetovou šťávou či s limetovým sirupem!

*

Zastříkněte nápoj 1/6 limetky a vložte ji do nápoje. Získáte tím čerstvou svěžest, která nápoj rozzáří.

*

Zkoušejte různé druhy ginů. Zvláště oblíbený je pak v poslední době v barech Saffron gin (šafránový), který dá navíc nápoji neopakovatelnou barvu.

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Letem světem

HELE, ŽROUTI!

V Bruselu kreslí komiksy na zdi

48


KOMIKSOVÉ

Město nad Sennou Senna byla nejšpinavější řeka v Belgii. Nesnesitelně zapáchala, tak ji Bruselané ve městě jednoduše zakryli kamením a betonem. Na něm postavili bulváry s obchody a restauracemi. A takový je Brusel. Text: Vlasta Beránek Foto: Profimedia

Ošklivé, permanentně rozestavěné město. Moderní novostavby obklopují chátrající čtvrti. Turisticky krásných památek je tu málo, vedle velkoměst jako Řím, Londýn nebo Paříž je to stěží druhá liga. Jenže lidé, kteří v Bruselu žijí, na něj nedají dopustit. Tisíce lidí z Evropy se do něj v posledních letech dobrovolně stěhují a tvrdí: „Brusel je láska na druhý pohled. Musíte se s ním sžít a zamilujete si ho.“ Brusel je našlapaný: zábavou, kulturou, energií dvacetiletých a odhodláním třicetiletých. Díky EU a jejím stážistům město pulsuje nočním životem. Kdykoliv vyjdete ven, máte jistotu, že najdete pár dobrých podniků se zábavou až do rána a s někým se seznámíte. Na věčném seznamování tady společenský život stojí, ale nedávejte vztahům moc šancí – za rok budete mít jiné přátele, fluktuace lidí je tady obrovská. TRH S LIDSKÝM MASEM Okolí náměstí Schuman rozhodně není místem, kam byste šli na procházku. Vlastně vůbec v ničem nepřipomíná náměstí. Hluk, špína, jeřáby, rozkopané silnice, dělníci, v tom všem kličkující kravaťáci a ženy v drahých kostýmcích. Přes stavební zátarasy sice nemůžou přejít silnici, di ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

ale splnil se jim životní sen. Tady sídlí instituce EU, jejich výtah k úspěchu. Vstupní visačka do institucí, nedbale se pohupující na krku, znamená úspěch. Právě o něm sní mladí lidé, kteří postávají na nedalekém Place de Lux s lahvemi vína a plechovkami piva v ruce. Je středa večer a tady, před budovou Evropského parlamentu, se koná novodobý neformální trh s lidským masem, nebo přesněji s lidskými mozky. Zaměstnanci evropských institucí, poslanci, úředníci sem, mezi bavící se hloučky, občas zavítají hledat pracovní síly. Získat jakékoliv, i podřadné angažmá v institucích znamená cenné kontakty a příslib skvělé budoucnosti. Trh s masem je to i doslova: mladí nabobové z parlamentu tady balí naivní stážistky a kariéristky. Ti, kteří se v Bruselu už etablovali, se setkávají v okolních kavárnách. S udržováním náležitých společenských kontaktů tady život stojí a padá. Mladý právník Jindřich je zaměstnaný v Evropské komisi, právem EU se živí i Veronika a další mladá Češka Petra je zatím stážistkou v parlamentu. Na život v Bruselu svorně nedají dopustit. „Mám srovnání s Prahou a s Londýnem, kde jsem předtím žila. Praha je pro mě trochu nuda-nuda šeď-šeď,

jak kulturně, tak lidsky, Londýn žije zase až moc, člověk je pořád v presu. Brusel je takovej fajn střed, žije se tu tak nějak snadno,“ tvrdí nad dvojkou belgického piva Petra. „Baví mě ten multikulturalismus,“ vysvětluje Veronika. „Jsou tu lidi z celé Evropy a jsou na stejné vlně. Funguje tady obrovská interakce. Fascinuje mě život institucí, je to takový stát ve městě, který jede ve svých kolejích. Cítím se tu svobodně. Nikdo neřeší,

No vždyť říkáme. Na zdi


Letem světem NEJDġÍV HRUČ VYPNU, A PAK ZAPNU

Potkáte tu chodící polštáře...

že mi je devětadvacet a že tedy musím být kariéristka, když ještě nemyslím na vdávání. Jo a skvěle se tady nakupuje,“ směje se. „Pokud najdeš obchod otevřený,“ kontruje Jindřich. „Obchody zavírají brzy, o víkendu jsou většinou úplně zavřené, některý ani nemají vyvěšenou otevírací dobu. Podle mě je to tím, že si Belgičani váží rodinného života a kvůli zisku se nepřerazí. To mi přijde sympatické.“

TIPY & TRIKY Co jíst Musíte ochutnat trojici národních specialit: mušle, hranolky, vafle. Že si nic z toho nebudete dávat na turisticky orientovaném Grand Place, je snad jasné. Když už v centru, dejte si mušle v prestižní Aux Armes de Bruxelles na Rue de Bouchers. Nebo se vypravte za zážitky do eurokratické čtvrtě kolem stanice Schuman a poobědvejte tyhle dary moře v místními ceněné restauraci La Bonne Humeur v Chausee de Louvain. Vafle si dejte zásadně jen sypané cukrem, všechny ostatní ozdoby jsou turistické! Klasicky vám je naservírují třeba v Mokafé v Galeries Royales Sint-Hubert. Dobré hranolkárny najdete u Porte de Hal nebo na Place Jourdain. Za ochutnání rozhodně stojí nám zcela neznámá africká kuchyně, zkuste třeba kuře načerno v některé z restaurací v Matonge u St. Bonifac.

50

Kdo dál, kluci? 

HRANOLKY, ZÁKLAD STÁTU Chci ochutnat nejproslulejší bruselské hranolky, míříme proto Leopoldovým parkem na blízké Place Jourdan a já vidím, do čeho jdu. Park je plný ležících jedinců s otupělým výrazem – zmuchlané mastné papírové kornouty svědčí o tom, že procházejí cholesterolovým raušem. Čtvrtkilový náklad belgického bramborového vynálezu s výběrem ze čtyřiceti druhů majonéz za pouhá tři eura vás spolehlivě zlikviduje. Číšník v pouliční restauraci vám chápavě přisune židli. Je zvyklý, že lidi si hranolky přijdou sníst do restaurace

a objednají si jen pivo. Lepší nějaký zákazník než žádný. Posedlost hranolky tady nezná hranic – konsternovaně zírám, když mi stánkař nabízí další místní specialitu: bagetu plněnou hranolky. SECESNÍ ORGIE Přes kamaráda z institucí jsem se dostal na oblíbený trh mladé bruselské smetánky na Place Chatelein. Tohle prý musím vidět. Mladí snobové, kteří zahltili přilehlé uličky luxusními vozy, tady ve stoje srkají předražené ústřice, zapíjejí je podobně předraženým šampaňským, pod nohama tašky s „biopotravinami“ od okolních stánkařů. Jestli něco v Bruselu znamenáte, parmskou šunku a rajčata nakupujete tady. Jestli máte rozum, nakoupíte totéž od stejných specialistů v neděli na trhu u Gare de Midi za zlomek ceny. Místo moderního popu vám k tomu ale bude znít křik arabských trhovců.


DđLÁM V EUROPARLAMENTU

...Lucky Luka...

....a spoustu pindíků

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

VŠECHNY ZVUKY BOTANIKY Parkujeme před Botanique v nevábně vyhlížející čtvrti v centru. Opuštěné výškové budovy ponechané napospas osudu, o kus dále podobná novější a stále funkční monstra ze skla a železa. Při obsesi Bruselanů neustále něco přestavovat je otázkou času, kdy sprejeři dostanou k volnému použití i je. Areál bývalé botanické zahrady je nyní centrem klubové zábavy, koncerty jsou prakticky denně, často i dva za večer. Lidé na ně chodí Posedlost hranolkami i naslepo, protady nezná hranic stě důvěřují dramaturgům klubu. Kolem nás po zdech jsou obrázky s bublinami „Belgie je takovou kolébkou komiksu“, poučuje mě Jindřich. „Kromě muzea komiksu mají tuhle otevřenou galerii, po celém městě je asi čtyřicet zdí pomalovaných nějakým známým seriálem. Pořiď si mapu, sedni na kolo a dej si tour de komiks.“

BRUSELSKÉ ATOMY ČEŠSTVÍ Slunné ráno, v Bruselu tak vzácné, dává vyniknout blyštivé konstrukci Atomia. Je staré přes půl století, ale neztratilo nic ze své impozantnosti. Kdybych měl být v Bruselu jen jedno dopoledne, strávil bych ho pod ním. Z Atomia čiší víra lidí z roku 1958 ve vědu a její využití pro životní komfort. Atomium svou smělostí slibuje zářnou, bezproblémovou budoucnost. Někde se sice něco zvrtlo – obilí na Měsíci stále nepěstujeme, na rodinné výlety k Marsu jsme vesmírné autobusy zatím také nevypravili a člověk se dožívá stovky jen za nevyjasněných okolností – ale něco z optimismu té doby na vás v Atomiu stále dýchá. A na Čechy dýchne otázka, jestli bychom se dnes mohli pochlubit takovými designérskými nápady jako tenkrát. Češi jsou v Bruselu oproti jiným EU národům vůbec nějak více rozpuštění. „Pár institucí, jako Pražský dům nebo České centrum, to tady nějak drží, ale Češi tu třeba nemají ani vlastní restauraci nebo krám,“ vysvětluje mi český expat. „Poláci jich mají nepočítaně, i Bulhaři mají restaurace tři. Česká restaurace Golem bylo to nejhorší z české gastronomie, nakonec je dobře, že ji zavřeli: akorát nám dělala špatnou reklamu.“

>

Co nedělat Nedejte na první dojem z města. Nemluvte francouzsky ve vlámských částech (platí jak pro Brusel, tak pro celou Belgii), řadši zvolte angličtinu. Nepodivujte se nad tím, že Belgie už přes rok nemá vládu, lidem je to jedno. Pokud nemáte dobrodružné ambice, vyhněte se čtvrtím jako Anderlecht nebo Molenbeek. Nedivte se velkým kontrastům: z výstavních náměstí zahnete často rovnou do temných a nebezpečně vyhlížejících ulic. K nádraží Gare du Nord přijdete moderními bulváry, druhou stranou z něj vyjdete rovnou do Rue d’Aerschot, centra červených neonů s prostitutkami v oknech.

51


Letem světem

TIPY & TRIKY Co byste v euroměstě nečekali Rušný noční život – kluby, hospody a bary. V tomhle ohledu je Brusel jedním z nejživějších evropských měst. Kvanta mladých, kteří sem přijeli pro eurokratickou zkušenost, se prostě chtějí v noci vylít. Největší dopravní zácpy zažijete v noci na Rue d’Aerschot s výlohami plnými svlečených holek ukazujících vám čtyři (zoufalejší jen tři) prsty – je libo východoevropskou nebo africkou chvilkovou lásku za čtyřicet euro? V neděli ráno jděte na trhy na Gare du Midi, večer do barů na St. Gery, choďte po klubech (do Botanique a Ancienne Belgique na koncerty, do Fuse na parties, do Jeux d´Hiver na snobské parties, pokud máte k dispozici porsche). Vyzkoušejte multižánrové centrum moderního umění Les Briggitines (brigittines.be). Sedněte si jen tak do parku na piknik (nejoblíbenější je „bruselský Bouloňský les“, park Ter Kameren, v centru potom park před královským palácem). Půjčte si Villo a projeďte Brusel za hubičku na kole. Fandové komiksu musí do Muzea komiksu v Hortově secesní budově (comicscenter.be). Projděte si art nouveau památky v St. Gilles a Ixelles a dejte si pivo v Maison du Peuple na Parvis St. Gilles, kde přednášel Lenin. Pořiďte si mapu města z edice Use-It s tipy od místních mladých lidí. Zjistěte si, co se děje na webech agenda.be, bdw.be a brusselsisburning.be.

52

Toto není Bukurešť

Čůrající chlapeček je nuda 

ŽIVOT BEZ AUTORIT Den po příjezdu jsem měl pro svého letitého kamaráda připravený proslov, jak propadl životu eurokrysy ve fádním kravaťáckém městě. Nikdy jsem ho nevyřknul. Město mě pohltilo. Ošklivost mě přestala iritovat – to málo krásného aspoň v sousedství škaredého více vynikne. Přestaly mi vadit nespolehlivé tramvaje, protože se téměř kamkoliv v centru dostanu rychle pěšky. Začal jsem vnímat sympatický odpor Bruselanů k autoritám. Objevil jsem Malou Afriku ve čtvrti Matonge se skvělým černým kuřetem po konžsku. Začal jsem chodit do Cinemateque, kde za pakatel promítají slavné filmy pětkrát denně. Navykl jsem si, že mě v baru zcela běžně oslovují ženy – kvůli evropským institucím jich tu totiž je přesila. Zjistil jsem, že znalost vlámštiny vám leckde otevře dveře – Vlámové za své místo v převážně frankofonním Bruselu tvrdě bojují a jsou vděční za každého potenciálního spojence. Za hodinu jsem na pláži u moře – Severního sice, ale i to je super pro někoho ze země ohraničené jen horami.

Když se ošklivosti přejím, vyměním jí za středověkou malebnost nedalekých Brug. Naučil jsem se vyhýbat centru alkoholové zábavy z turistických průvodců, megabaru s třemi podlažími a třemi stovkami piv s příznačným názvem Delirium tremens, a místo toho po večerech chodím na náměstí St. Géry nebo do věčně našlapaného Café Belga na náměstí Flagey. Na trávnících v parku se ujišťuju, že nikdy nebudu mít takovou kopací techniku jako Portugalci. Přestane mi vadit, že noční doprava je ve městě katastrofální a musíte doprovázet všechny holky domů, protože se bojí arabských taxíkářů. Už vím, proč byla elektronika zdejší slavné kapely Front 242 tak temná, industriální a energická. Hluk stavebních strojů každé ráno za oknem mě ujistí, že vše v Bruselu je v pořádku. Cestou na metro přes architektonicky výstavní Grand Place mě zastavuje japonský důchodce s otázkou, kde je Manekken Pis. Nevím. Čůrajícího chlapečka, turistický symbol Bruselu, jsem prostě ani po týdnech neviděl. Nemám na něj čas.

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


800

www.nokia.cz


Sporák

Nedělní dlabanec z ráje Britský kuchařský sprosťák Gordon Ramsay učí své Angličany, aby se zase vrátili k nedělním obědům. Jenže sedněte si se starou tetou Celestýnou k jednomu stolu a hodinu tam tvrdněte nad ostrovním lojovým nákypem. Naštěstí my máme rajskou. U nás je nedělní oběd ráj. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

TIP: máčte o udělá ší, děti Když lad s u ch u. ku tro ní utlučo , se po te víc octa dá zase Když ou se utluč i. tatínc

Poď táto, dem se po tom utlouct. 

54


1

NAŽHAVIT Ze všeho nejdřív na směsi rozžhaveného másla a oleje orestujte nadrobno nakrájenou cibuli a kořenovou zeleninu. Jakmile je zelenina zlatá, přisypte cukr krystal. Za chvíli zelenina začne karamelizovat. Přihoďte koření a skořici s citrónem. Koření si můžete zavázat do kousku látky, abyste ho pak nemuseli složitě lovit.

TIP: jte ně de , i klid s ku í lí n t o py Koře ovéh o pak k t á l h do duše ete jedno e, nebud t e ky n č h li á u t k vy lovit t e s c še h mu í po v kořen tech. čer Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Co potřebujete na vaření: — nakrájenou kořenovou zeleninu (2 mrkve, petržel, půlku celeru) — 1 litr hovězího vývaru — 1 cibuli — máslo — olej — tři špetky cukru krystal — 2 bobkové listy — 5 kuliček nového koření — 10 kuliček pepře — 1/2 celé skořice

2

NAMIXOVAT Koření ještě trochu orestujte spolu se zeleninou a zalijte vývarem (připravte si ho pomalým vařením klidně den předem z masa, které pak budete servírovat k omáčce). Přidejte rajský protlak, vytáhněte koření a základ omáčky rozmixujte. Pak ji přeceďte přes sítko, tedy propasírujte. A můžete přidat i trochu nastrouhaného perníku. Omáčku rozmixujte ještě jednou.

— kus citrónu bez slupky — 250 gramů rajského protlaku

3

NALADIT A je tu finále: Ještě zjemněte trochou smetany, dosolte a dochuťte cukrem a octem. Místo octa můžete použít citrón, je méně agresívní. Smetanu dejte aspoň 31 %, sníte jí jenom trochu, takže o linii se bát nemusíte, ale dodá omáčce plnou chuť. Jestli chcete mít omáčku tmavší a víc rajčatovou, přidejte víc protlaku. Dochucenou omáčku stáhněte z plotny a rozmíchejte v ní ještě lžičku studeného másla – omáčka bude lesklejší.

— kousek perníku — lžíci 31 % smetany Co potřebujete k servírování: — přední hovězí maso z vývaru, houskový, dobře nasákavý knedlík

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jednou bude protlak z každýho. 

VÍTE, CO JE ŠPETKA? Říká se, že je to tolik, kolik chytíte mezi palcem a ukazováčkem. Ale to je tak na osolení talíře. K vaření potřebujete větší špetku, tedy to, co se vejde mezi všechny prsty. Je to tak třetina kávové lžičky.

55


Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv

CHYTRÝ JAKO RÁDIO Jestli ještě neznáte TED, koukněte se na www.ted.com. Najdete tam stovky přednášek v délce nejvýš 20 minut, ve kterých nejchytřejší lidé na světě říkají, na co přišli. A protože zajímavé osobnosti nejsou jenom v Americe a nemluví jenom anglicky, konference TED se konají i jinde po světě pod názvem TEDx. V Praze byl TEDx prvně roku 2009 a byl skvělý. Letošní se koná 3. března v pražském Divadle Archa. www.tedxprague.cz

5 56

KOMIKSY OD NÁS Příběhy válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, ale i komunistů a agentů StB a mnoha dalších pamětníků totality zpracovali do podoby komiksů přední čestí tvůrci tohohle žánru. Knihu Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století na základě autentických výpovědí a za účasti české komiksové špičky sestavilo občanské sdružení Post Bellum a nejdelší příběh z téhle knihy Borské povstání pravidelně vychází na stránkách našeho časopisu. Celkem třináct příběhů zpracovali komiksoví výtvarníci Tomáš Kučerovský, Toy_Box, Nikkarin, Vojtěch Šeda, Václav Šlajch, Jan Bažant, Miloš Mazal, Vhrsti, Martin Plško, Jiří Husák, Prokop Smetana, Petr Včelka a Branko Jelinek. Tahle kniha není oddychovka, ale zato vás určitě zaujme. Vždyť místo smyšleného Gotham City, sužovaného gangstry, tady najdete místa, která dobře znáte, jen v sevření některého ze skutečných totalitních režimů. Knihu spoluvydává nakladatelství Argo a Ústav pro studium totalitních režimů. www.postbellum.cz


BOMBA BOMBARĎÁK

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ

S alby pro děti, poskládanými z písniček různých pytel, se u nás roztrhnul kapel. To máte Havěť všelijakou 1 a 2, Kašpárka v rohlíku (i když to je vlastně jeden projekt) a konečně i 3G Bongo Bonboniéru, které teď vyšel druhý díl s názvem 3B Bongo Bombarďák. Na desce proti ostatním podobným najdete docela dost rapování a taky lehce přiblblého průvodce Bombarďáka, ale jinak je tu spousta super písniček, ke kterým si děcka budou přizpívávat už tak na druhý poslech. Najdete tu Květy, Karolínu Kamberskou, Obří broskev, Jablkoň, Bran nebo Nuck Chorris Gang. No a každopádně tu nejsou Maxim Turbulenc.

Kolik znáte kapel, ve kterých jsou tři bráchové? Tedy pochopitelně kromě Bee Gees a Jackson 5. Žádnou? Tak tady jedna je – jmenují se Pontiak a 23. února budou hrát na strahovské Sedmičce. A bude to jeden z těch malých koncertů, na které se bude ještě dlouhá léta vzpomínat. Když tady hráli před dvěma lety poprvé, tak totálně fascinovali svou elegantní souhrou a porozuměním, tvrdě metalové riffy střídaly rozvolněné psychedelické pasáže a všechno bylo jen tak jakoby náhodou úplně vtahující a dotažené. Stejná krev se prostě pozná. Nové album Echo Ono, které vyjde těsně před pražským koncertem, nahráli ve svém vlastním studiu umístěném na rodinné farmě, a to striktně analogově. Bedny z roku 1969, bicí souprava dokonce ještě o 22 let starší; v honbě za nedostižným starým zvukem udělali Pontiak téměř všechno. A na nahrávce je to slyšet, Echo Ono zní jako by bylo nahráno ve Woodstocku. Pontiak působí jako kolize Steppenwolf, Doors a Can, slámu v botách ukazují s hrdostí, a co si myslí ostatní, je jim dost fuk. Zmíněný letitý aparát asi na koncertech neuvidíme, ale to není podstatné. Tahle kapela vás dostane úplně samozřejmě, ani si toho nevšimnete a najednou se hlava kýve a ruce letí nahoru… www.pontiak.net

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

57


Remix KUJME PIKLE Konečně zase pořádná poctivá špiónská šaráda. Tvůrci snímku Tinker, Tailor, Soldier Spy (v českých kinech pod titulem Jeden musí z kola ven) měli vysoko nastavenou laťku. Nejenom díky tomu, že literární předloha známého konspirátora Johna Le Carré je až notoricky známá, ale taky díky kultovnímu seriálu BBC z osmdesátých let, který toto téma zpracoval s nebývalou elegancí. Ale povedlo se, švédský režisér Thomas Alfredsson má za jedna. Navíc přidal potřebný odstup a v klidu ukočíroval plejádu skvělých herců. Hvězdy typu Garyho Oldmana a Colina Firtha doplňují méně známí, ale nijak nezaostávající, většinou britští herci. Svůj razantní nástup do první ligy zde opět potvrzuje Benedict Cumberbatch, kterého znáte coby představitele Sherlocka Holmese v populární televizní sérii (ne, opravdu si ho nespletete s Robertem Downeym Jr.). Dobová žánrovka je zasazena do roku 1973, britská tajná služba pátrá po sovětské škodné ve vlastních řadách, je třeba udržet království v klidu a královnu v teple. Který ze zkušených ambiciózních agentů se zaprodal rudému zlu, se dozvíte až v kině, byla by to škoda prozradit. Upovídaná (v žádném případě ale nudná) podívaná se skvělou atmosférou, geniálními dobovými detaily a skvělou hudbou Alberta Iglesiase. James Bond bledne vzteky někde v ruském kasínu. Ano, takhle to má vypadat! www.aerofilms.cz

VOSKOVEC A WERICH NEUMŘELI

SIFON SYČÍ V BANDĚ WWW patří mezi momentálně neúspěšnější české klubové formace. Vzhledem k jejich hudbě, která je poměrně hodně svébytná, originální a vůbec ne „easy listening“, by se mohlo zdát, že to s tou českou scénou není zase tak špatné. Kapela soustředěná kolem leadera Sifona už se na české scéně pohybuje téměř dvě desítky let, začátky si prožila v legendárním klubu Alterna Komotovka, ale první album Neurobeat vyšlo až v roce 2006. Od té doby se ale WWW skoro nezastavili, na úspěch debutu o tři roky později stejně dobře navázalo druhé album Tanec Sekyr. Dvoudiskové album WWW – Live! je záznamem koncertu v pražském Rock Café z loňského dubna a jednoznačně jde o jedno z nejlepších koncertních alb na české scéně vůbec. Nejenom, že věrně zachycuje tajemnou, strašidelnou a zároveň velmi intimní atmosféru koncertů WWW, ale pyšní se i skvělým zvukem. U WWW je zároveň jasnou samozřejmostí výrazné grafické zpracování obalu. Na desce najdete třiadvacet skadeb – hity jako Pikola, Tikající muž nebo Ohni se mnou pojď samozřejmě nechybí. www.bigboss.cz www.bandzone.cz/wwwneurobeat

58

Teda vlastně umřeli, ale v jistém smyslu jsou tady furt. A zajímají nás. Jejich obsáhlá korespondence se nedávno prodávala v knihkupectvích jako máslo pod pultem a v Národním divadle Brno z ní dokonce udělali divadlo. Těžko uvěřit, že by se z dopisů dalo postavit dobré divadlo, ale představení Korespondence V + W je excelentní. Mladí herci hrajou staré chlapy, představení odkazuje svojí poetikou na předválečnou avantgardu a je to celé vtipné a tragické zároveň, ostatně přesně tak, jak osudy obou velkých divadelníků byly. Tahle pocta oběma pánům se nevyhýbá problémovým chvílím (Werichově sebestřednosti, jeho podpisu anticharty...), ale zůstává poctou. Takhle se má dělat divadlo o divadelní minulosti. www.ndbrno.cz/reduta/korespondence-v-w

TAK NAPŘÍKLAD EXAMPLE V upoutávkách na jeho koncert, který bude 26. února v Lucerna Music Baru, se mimo jiné dočtete, že písnička „Kickstarts“ nasbírala na Youtube 10,9 miliónů diváků. To je ovšem historie, dneska už je to víc než 15 miliónů. Není se čemu divit, že chlapík s přezdívkou Example baví i nás. První dva singly, které vypustil z nové desky „Playing In The Shadows“, se v Britské hitparádě staly jedničkami. A naživo je prý ještě mnohem lepší, takže jeho koncert v Praze slibuje zážitek hustší než 33% smetana. www.lucerna.musicbar.cz

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


MYSLISMRŠŤ Loni v lĂŠtÄ&#x203A; mÄ&#x203A;la v NÄ&#x203A;meckĂŠm muzeu hygieny v DrĂĄĹžÄ?anech vernisĂĄĹž pozoruhodnĂĄ vĂ˝stava Obrazy mysli/Mysl v obrazech, kterĂĄ je nynĂ­ aĹž do 18. bĹ&#x2122;ezna k vidÄ&#x203A;nĂ­ v MoravskĂŠ galerii v BrnÄ&#x203A;. Expozice nenĂ­ ĂşplnÄ&#x203A; stejnĂĄ, ale snad kromÄ&#x203A; cennĂ˝ch originĂĄlnĂ­ch rukopisĹŻ Sigmunda Freuda a nÄ&#x203A;kolika dalĹĄĂ­ch exponĂĄtĹŻ nechybĂ­ nic podstatnĂŠho, naopak je brnÄ&#x203A;nskĂĄ verze vĂ˝stavy doplnÄ&#x203A;na o domĂĄcĂ­ autory. K vidÄ&#x203A;nĂ­ jsou vÄ&#x203A;deckĂŠ instalace, virtuĂĄlnĂ­ podoby lidskĂŠho mozku a mnohĂŠ dalĹĄĂ­ Ä?istÄ&#x203A; lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ studie; stejnÄ&#x203A; jako sbĂ­rky obrazĹŻ, rĹŻznĂĄ videa a 3D pĹ&#x2122;ehlĂ­dky toho, jak si pĹ&#x2122;edstavujeme, Ĺže funguje lidskĂĄ mysl. Jinde zase mĂĄme moĹžnost vidÄ&#x203A;t stĹ&#x2122;edovÄ&#x203A;kĂŠ traktĂĄty, kresby Leonarda da Vinci, lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ ilustrace Ä?i biomedicĂ­nskĂŠ obrazy nebo vizualice v nejmodernÄ&#x203A;jĹĄĂ­ hi-tech podobÄ&#x203A;. Vedle ikonickĂ˝ch dÄ&#x203A;l vĂ˝tvarnĂŠho umÄ&#x203A;nĂ­ (Albrecht DĂźrer, Edvard Munch, Rembrandt, ale tĹ&#x2122;eba i Jan ZrzavĂ˝ nebo Josef VĂĄchal) majĂ­ nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci moĹžnost vidÄ&#x203A;t v rĂĄmci doprovodnĂŠho programu rĹŻznĂŠ sci-ďŹ ďŹ lmy i lĂŠkaĹ&#x2122;skĂŠ dokumenty. OrganizĂĄtoĹ&#x2122;i doporuÄ?ujĂ­ vyhradit si na expozici dostateÄ?nĂŠ mnoĹžstvĂ­ Ä?asu. Mozek ji prostÄ&#x203A; musĂ­ zpracovat. www.moravska-galerie.cz

VELVET UNDERGROUND POD DROBNOHLEDEM V hudbÄ&#x203A; se na nÄ&#x203A; odvolĂĄvĂĄ kdekdo a tak se o dĹŻleĹžitosti The Velvet Underground pro rockovou hudbu moc nepochybuje. TeÄ? je koneÄ?nÄ&#x203A; v Ä&#x152;echĂĄch na trhu knĂ­Ĺžka, kterĂĄ jejich vĂ˝znam mapuje detailnÄ&#x203A;. MasivnĂ­ spis Ritchie Unterbergera White Light/White Heat â&#x20AC;&#x201C; The Velvet Underground den po dni vyĹĄla krĂĄtce pĹ&#x2122;ed koncem roku 2011 ve vĂ˝teÄ?nĂŠm pĹ&#x2122;ekladu Petra Ference. KoneÄ?nÄ&#x203A; nemusĂ­ Ä?tenĂĄĹ&#x2122; zakopĂĄvat o rĹŻznĂŠ obrĂĄcenĂŠ vĂ˝znamy, popletenĂĄ pohlavĂ­ a ťpatnĂŠ datace. UĹž z nĂĄzvu knihy je jasnĂŠ, o co pĹŻjde, skoro slovnĂ­kovĂĄ podoba mapuje skuteÄ?nÄ&#x203A; kaĹždĂ˝ den dĹŻleĹžitĂ˝ pro historii skupiny, od dat narozenĂ­ jednotlivĂ˝ch Ä?lenĹŻ aĹž po souÄ?asnost. SamozĹ&#x2122;ejmostĂ­ je bohatĂĄ obrazovĂĄ dokumentace, vedle dĹŻvÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; znĂĄmĂ˝ch fotograďŹ Ă­ kniha obsahuje spoustu pĹ&#x2122;etiskĹŻ nevidÄ&#x203A;nĂ˝ch, raritnĂ­ch snĂ­mkĹŻ a dobovĂ˝ch dokumentĹŻ. KnĂ­Ĺžka chce rozhodnÄ&#x203A; Ä?as, Ä?tyĹ&#x2122;i stovky stran ve velkĂŠm formĂĄtu s pomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; drobnĂ˝m pĂ­smem dajĂ­ zabrat. OvĹĄem poĹ&#x2122;ĂĄd je lehÄ?Ă­ pĹ&#x2122;eÄ?Ă­st tohle neĹž uposlouchat poslednĂ­ album nÄ&#x203A;kdejĹĄĂ­ho leadera VelvetĹŻ Lou Reeda, kterĂŠ nahrĂĄl s nemĂŠnÄ&#x203A; slavnou Metallikou. VsaÄ?te se! www.volvox.cz

8+4.3-926/.+= RĂĄdi byste zĂ­skali pro svoji ĹĄkolu poÄ?Ă­taÄ?ovou uÄ?ebnu? SoutÄ&#x203A;Ĺžte nejen o uÄ?ebnu, ale i spoustu zajĂ­mavĂ˝ch cen!

D+Äş+>/5=9?>ÄŽÄ&#x160;/#

</13=><?4>/=/9.

Ä&#x152;iliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


Fenomén

Jak vám televize kazí filmy Filmový průmysl jde ke dnu. Přestože Harry Potter, Ethan Hunt, Jack Sparrow, upíři i transformeři loni dělali, co mohli, hlásí Hollywood nejnižší tržby za posledních 16 let. Zdá se, že s nástupem digitálního vysílání a velkoformátových obrazovek nám už nestojí za to chodit do kina. Když se ale pořádně podíváte, co televize s filmy dělá, vycházíme z toho jako diváci dost bídně. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

Keira Knightley 16:9

60

OBRAZ Abychom si v tom udělali pořádek hned na začátku. Klasická televizní obrazovka, která sídlila v našich obývácích až do nástupu širokoúhlých placatic, má poměr stran 4:3 čili skoro čtvereček. Širokoúhlá televize má poměr stran 16:9 a v kinech se až na výjimky promítá v ještě širším formátu 2,35:1. Širokoúhlé natáčení vstoupilo do filmu v době hollywoodských velkospektáklů v padesátých letech a dnes se už ve filmovém mainstreamu jiný formát v podstatě nepoužívá. V kině je to samozřejmě lahůdka. Zádrhel nastane, když chcete promítnout film v takhle širokém formátu na klasickou televizi. V podstatě máte dvě možnosti. Buď promítnete celý obraz, ale výsledkem bude úzká nudle orámovaná nahoře a dole černými pásy. Druhá možnost je využít celou výšku obrazovky, což ( jak vám asi dojde) znamená obětovat něco ze šířky obrazu. To „něco“ ovšem představuje docela podstatnou část. Na širokoúhlé televizi přijdete skoro o čtvrtinu a na klasické čtverečkové obrazovce dokonce o půlku každého záběru, se kterým se kameraman s režisérem piplali. Při pečlivém převodu z filmového do televizního formátu se tenhle problém řeší procesem, kterému se říká pan&scan. V něm se prochází celý film záběr po záběru a hledá se, kterou část z něj zachovat a co


Pět statečných

lze uříznout, aby ve výsledném obrázku zůstalo vše podstatné. Bohužel na něco takového dnes není čas a filmy se ořezávají jak na běžícím páse – prostředek necháme, ukrojíme kus zleva a kus zprava a je vymalováno. Výsledky bývají často bizarní, zejména když sledujete na staré televizi kovbojku překypující širokoúhlými záběry s pistolníky na opačných stranách obrazu. V televizi z toho dramatu zbude záběr prostředku scény, kde se na ulici nudí před saloonem uvázaný kůň. Širokoúhlé televizory tenhle problém do jisté míry vyřešily, ale zároveň ho přenesly jinam. Když si na nich pustíte film pro pamětníky, který byl natočen ve formátu 4:3, budete mít při správném nastavení obrazu černé pruhy po stranách. To se nám samozřejmě nelíbí, protože když už jsme vrazili tolik peněz do plazmy, tak chceme, aby nám hrála pěkně celá. Automatické nastavení nám tedy obraz buď roztáhne do šířky, anebo zachová poměr stran a ořízne obraz nahoře a dole. V prvním případě bude chudák Vlasta Burian vypadat jako přejetý parním válcem, v tom druhém bude mít co dělat, aby nepřišel o hlavu.

ZVUK Na diskusních serverech a v odborných časopisech už pár let běží ostrá diskuse odpůrců a zastánců fenoménu, kterému se říká filmový dabing. Jedni ho zatracují jako prznění hereckého a filmařského umění, druzí argumentují tím, že se při čtení titulků nemohou soustředit na sledování obrazu. Pravdu mají samozřejmě všichni. V české kinematografii dabing před druhou světovou válkou prakticky neexistoval. Zahraniční filmy se titulkovaly, a navíc bylo ve zvyku filmových studií natáčet filmy ve více jazykových verzích. Třeba zrovna rozpláclý Vlasta Burian běžně natáčel v češtině a němčině, Greta Garbo mluvila stejně dobře anglicky, německy i švédsky a doslova jazykovými šampióny byli komici Laurel a Hardy. Jejich film Ghost at Midnight byl natočen v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Dabování filmů má kořeny v nacionalistických evropských režimech. Prosazovali ho Mussolini, Hitler, Stalin i Franco a viděli v něm prostředek boje proti sílícímu vlivu Ameriky. Jejich vliv přetrval i po válce, kdy začala zlatá éra dabingu v takzvané eurozóně FIGS (Francie, Itálie, Německo, Španělsko) a samozřejmě v sovětských satelitech, tedy i v Československu. U nás se sice s dabingem

Chudák Vlasta Burian bude vypadat jako přejetý parním válcem 

>

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


Fenomén

Běžná TV  4:3

Širokoúhlá TV 

Plátno v kině 

16:9

začalo experimentovat už ve 30. letech, ale kromě disneyovky o Sněhurce a trpaslících šlo o sporadické a nepovedené pokusy. Stálé dabingové studio vzniklo až po nástupu komunismu a počínaje rokem 1950 se už dabovalo hlava nehlava. Nechme stranou fakt, že hlasový projev herce tvoří obrovskou část jeho výrazových prostředků a často je například jeho přízvuk podstatnou částí samotného děje. S dabingem ale nepřicházíme „jenom“ o hercův hlas. Filmy televizím dodávají distributoři v digitálním formátu s několika zvukovými stopami, z nichž jedna obsahuje separátně nahrané dialogy. Při dabování filmu by se teoreticky měla vyměnit jen tato stopa a všechny ostatní zvuky, jako jsou ruchy a hudba, by se měly ponechat tak, jak je nahrál a smíchal původní zvukař. S výjimkou případů, kde si výsledek hlídá samo studio (dělá to běžně Disney, u některých filmů Warner Brothers), ale probíhá běžná dabingová produkce dost sekernicky. Největší zvěrstva se páchají na prostorovém rozmístění – zvukaři kašlou na to, jestli jde hlas zleva nebo zprava, a prostě ho plácnou doprostřed. Míchat nadabované dialogy do ruchů a hudby dá taky moc práce, takže je běžnou praxí všechno ztlumit a ve filmu nechat jenom odfláknutý přednes příslušníka „zlaté české dabingové školy“, který se ještě nestačil vzpamatovat ze čtyř dílů venezuelské telenovely, jež daboval dopoledne. Nejhůře z toho vycházejí akční filmy. Během dialogů neslyšíte nic jiného než agenta 007 s hlasem majora Zemana, a jakmile se přestane mluvit a začne se střílet, urve vám náhle vytažená ruchová stopa uši.

2,35:1

zvuk, titulky nebo dabing podle vlastního gusta. V praxi ale tuhle možnost poskytuje jen několik prémiových kanálů a ani u těch si nemůžete být jisti, že se pod volbou „původní znění“ nedočkáte v lepším případě českého, v tom horším třeba maďarského dabingu. A co se týče formátování obrazu – tam bývá zádrhel většinou na naší straně obrazovky, protože mačkat nějaká tlačítka a hledat formátová nastavení je neskonale složitější než zkousnout kovbojku bez kovbojů nebo krále komiků s širokoúhlým obličejem. Když už ale nechodíme do kina, mohli bychom si aspoň doma pouštět filmy tak, aby stály za to.

<

Ufiknutá Lara Croft

LENOST Chtělo by se říct, že dnešní technologie podobné problémy rychle odstraní. V éře digitálního vysílání by teoreticky neměl být problém pouštět do éteru signál, z něhož bychom si mohli vybrat původní

62

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Go city! Go KA za 179 990 Kč včetně klimatizace. Proč byste si měli pořídit obyčejnou nákupní tašku na  čtyřech kolech? Vždyť můžete mít Ford KA se stylovým designem, s kterým zabodujete nejen před supermarketem, ale i v ulicích města! Nyní za 179 990 Kč s klimatizací a rádiem bez příplatku! Cena platí při platbě v  hotovosti, ale využít můžete i  výhodného úvěru Ford Credit: zaplatíte pouhých 67 500 Kč a zbývající částku s 0% úrokem!*

FORD KA

ford.cz

Nabídka platí do 31. 3. 2012 nebo do odvolání. Na nabídce se podílí FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., společně s participujícími autorizovanými partnery Ford. Kombinovaná spotřeba: 4,1–4,9 l/100 km; emise CO2 109–115 g/km. Foto je pouze ilustrační. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 367 329. * RPSN 12,53 % (vč. pojištění), výpůjční úroková sazba 0 %, poplatky 0 Kč, výše úvěru 112 494 Kč, výše splátky včetně havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti 2 818 Kč, celková splatná částka 169 080 Kč, doba trvání 60 měsíců.

Cilichili 190x245_city.indd 1

5.1.12 14:30


V påedchozí kapitole: Poslanec Broj zvaný Kozina si myslel, že si méže v parlamentu otevírat ústa na komunisty. Gottwald mu slíbil, že to dlouho nepotrvá a pomáry se zmání. Kozina se spoléhal na demokratické ministry Drtinu a Masaryka. Agenti StB Drtinu tážce zranili, Masaryka zavraždili. A pak to šlo ráz na ráz. Kozina byl odsouzen na pát let za „vádál – nepovádál“, tj. neoznámil, že se jeho påátelé pokusili o úták na Západ. Takový påíbáh vypráví Broj alias Kozina u mariáše v cihelná v Üernovicích, bachaå Petrlík nechce váåit svým uším. Teß si bere slovo ten nejmladší…

Borské povstání-5. kapitola: Otecko Mladý knáz z kazatelny mluví k Ýtyãem babiÝkám, u oltáãe sedí mladý ministrant.

ZaÝátek léta roku 1948. Kostel nákde ve vesnici u Vizovic.

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Toníku, kam jedeme na výpravu a kde bude vlastná letos tábor?

Kãesåan ví, kde je jeho místo, kde ho potãebují!

Pojedeme na hranice, abyste vidáli, co dokáže lidská nenávist! Jak vypadají Sudety.

Tatínek mi to asi nedovolí, ãíkal, že skaut je svinstvo.

Skauting je, hochu, výchova svobodných vçdcç, a ne nájakých poslušných otrokç! To vyãiß tatínkovi.

Na výletá. Kolem vesnické hospody procházejí skauti. Zpívají.

Špioni, chtáj pães kopeÝky!

Na den svatého Rçfa, na póóli moravském, krev Ýééská téékla proudem, až zrçžovála zem..

Stmívá se, skauti na louce rozdálávají oheé...

Junáci vzhçru...

... a z lesa je pozoruje oddíl SNB.

paf!

paf! paf!

Neutíkejte!

paf! f! paf!

paf!

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


paf !!

!

nééé, je po nám!!!

prásk!!!

ko p! k o p!

ko p u f ! pu f! b l a m ! Salve Regina, Mater misericordiae…

Salve Regina, Mater misericordiae…

Vázeãský lágr, båezen 1950, v maringotce... Svát...

bl

Soudruzi, soudruzi, nepraseÝte! Potãebujem taky nájaký živý!

p!

am

!

Otecko, jak jsi to proboha pãežil?

... hvázdnaté nebe...

Mál jsem štástí. Jeden z esenbákç to básnání zastavil. Soudili má za pãepadení, prý jsme byli ozbrojení a na hlídku jsme zaútoÝili...

... se zavírájí do tmy...

Našels své místo. My tá tady potãebujeme, Otecko, kdo by zachraéoval ty sebevrahy, když se s muklem rozejde žena.

Vçl! A hraj. Nákdy se mi zdá, že všichni slušní lidé sedí.

A co jsem já podle tebe?!

To bych neradil, Co se do titu ruku má furt bys mál navážíš! do vteãiny Abych ti zlomenou. jednu nebouchl!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


66 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Připojení s Vodafonem E-knihy

68 75

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

76

78

Všechno o telefonech Předplacené karty

80

90

Studentská nabídka Volací jistina

93

Firemní tarify

94

Společné tarify Osobní tarify

96 98

92


Zadáno pro Vodafone 67

Specialista pęes data. Zadarmo. Taky máte nÛkdy vztek, že váš chytrý telefon je chytęejší než vy? Že neumíte využívat všechny ty vychytávky, které váš miláÍek slibuje? Tak si pęestaĈte dÛlat starosti. Máme pro vás osobního datového specialistu, kterého si teÏ jednoduše mįžete zamluvit on-line. Ten vám vysvÛtlí jak na to. Vyzrajte na telefon

Rezervujte si termín

Pokud jste dospÛli k závÛru, že svému smartphonu, pęezdívanému chytrý telefon, prostÛ nerozumíte, buÏte v klidu, nejste sami. Smartphony jsou chytré telefony, ale nÛkdy jsou až tak chytré, že to s nimi všichni hned neumíme. Takže pokud tušíte, že váš telefon umí nÛco, co vy ne, a bÛžné seznámení s telefonem pęi jeho koupi vám nestaÍilo nebo jste mu nevÛnovali dostateÍnÛ pozornost, nechte si poradit. V našich prodejnách si teÏ mįžete rezervovat specialistu, který se vám bude vÛnovat potęebnou dobu a v termínu, který vám ÍasovÛ vyhovuje. Poradí vám, jak zacházet s telefonem, tabletem nebo tęeba i notebookem.

Místo toho staÍí otevęít naše internetové stránky, vpravo nahoęe kliknout na O Vodafonu, najet na seznam našich prodejen a pak už si jenom vybrat prodejnu, kterou máte nejblíž, a specialistu si zamluvit. PęesnÛ na takovou dobu, jakou budete potęebovat, protože nový rezervaÍní systém vám dokáže podle požadavku spoÍítat dobu, kterou budete potęebovat k tomu, abyste nakonec nad svým miláÍkem s pęehledem zvítÛzili.

Poradí, nastaví, nauÎí Na specialistu se mįžete obracet opravdu s Íímkoliv. Aĥ už je to správné nastavení pro využívání internetu, posílání MMS nebo spousta tÛch dalších služeb, které váš miláÍek nejspíš dokáže. A to nemluvíme o parádiÍkách, jako je synchronizace telefonu s poÍítaÍem, kdy tak do telefonu vlastnÛ nacpete veškeré kontakty a termíny schįzek nebo možnosti používat e-mail. ZároveĈ vám ale taky dokáže poradit a odkázat vás na užiteÍné aplikace, nebo vám rovnou pomįže s nastavením. Tęeba s pęístupem do Android Marketu, Appstoru Íi Ovi storu. ProstÛ pokud chcete, ale nevíte, jak na to, nerozmýšlejte se a zajdÛte na nÛkterou z našich prodejen, kde takového specialistu mají. Jejich seznam najdete na této strance. Nejdęív si specialistu ale zamluvte pęes internet. Budete mít jistotu, že na vás bude mít Ías a beze spÛchu s vámi probere všechno, Íemu nerozumíte, a ukáže vám vÛci, které neumíte. No a navíc se vyhnete tomu, že zrovna v dobÛ, kdy pęijdete, pęed vámi bude jiný zákazník a vy budete muset pęijít jindy nebo chvíli poÍkat.

Prodejny, kde si odborníka na data rezervujete on-line. Brno, OC Olympia Olomouc, Ostružnická Pardubice, námÛstí Republiky PlzeĈ, námÛstí Republiky Praha 2, Jugoslávská Praha 5, OC Nový Smíchov Ústí nad Labem, Mírové námÛstí Další prodejny, kde si mįžete rezervovat naše machry na on-line, najdete na www.vodafone.cz/o_vodafonu v Kontaktech.


68 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání. S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.

ÍSOB SmartBanking BANKA V KAPSE Aplikace ÌSOB SmartBanking vám umožní pohodlnou obsluhu vašich úÍtį v mobilním zaęízení s Androidem. Snadno zadáte pęíkaz, zjistíte zįstatek úÍtu, vyhledáváte nejbližší bankomat Íi poboÍku nebo si vytvoęíte vlastní design platební karty pęímo z fotoaparátu mobilu. Stažení aplikace je zdarma, její funkce jsou pak zpoplatnÛny stejnÛ jako v internetovém bankovnictví ÌSOB.

Portmonka ZÁKAZNICKÉ KARTY V MOBILU Portmonka je praktická aplikace, která vám umožní nosit vÛrnostní a zákaznické karty v mobilu místo v penÛžence. Karty v Portmonce nezabírají místo, nezapomenete je doma a mįžete jich u sebe nosit, kolik chcete. S Portmonkou tak získáte nejen tenÍí penÛženku, ale také víc ušetęíte. Karty do aplikace zadáte snadno naskenováním Íárového kódu.

Aplikace pro Android

Aplikace pro iPhone


Mobilní web a aplikace 69

Mobilní Samoobsluha NAŠE SÁMOŠKA

Mobilní web

Vodafone Mobilní Samoobsluha vám pomįže ovládat úÍet u Vodafonu pohodlnÛ pęes telefon. MrknÛte na ms.vodafone.cz, jakou máte dosavadní útratu, nebo si snadno a rychle aktivujte nové služby. Mobilní samoobsluha má nyní nový kabát, takže se vám v ní bude orientovat ještÛ snadnÛji! StaÍí nastartovat mobilní prohlížeÍ a jste tam!

BIG Launcher ABYCH TÛ LÉPE VIDÛLA Jestli máte telefon s Androidem, tahle aplikace upraví jeho hlavní obrazovku tak, aby se líp ovládala lidem s horším zrakem. Používá velká tlaÍítka a písmo pro všechny základní funkce telefonu a navíc je v ÍeštinÛ. SOS tlaÍítko umožĈuje automatické vytoÍení pęedem definovaného Íísla nebo zaslání nouzové SMS s GPS souęadnicemi. Aplikaci mįžete zakoupit, v prįbÛhu února také ve Vodafone galerii prostęednictvím Premium SMS nebo kreditu.

Aplikace pro Android

Horská služba BEZPEÍNÛ V HORÁCH Aplikace pro iPhone

Horská služba ÌR ve spolupráci s Ìeskou pojišĥovnou pęichází s aplikací Horská služba, která návštÛvníkįm Íeských hor pęedevším usnadní pęivolání pomoci a lokalizaci pomocí GPS. Dále v ní najdete aktuální informace o situaci na horách.


70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Internet v mobilu Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas nebo každý den.

S telefonem na síti Užijete si ho s tarifem i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít v telefonu internetový prohlížeÎ nebo Vodafone live! Mİžete si vybrat pĚipojení napoĚád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a koneÎnou cenu. Každou stránku pĚizpİsobíme pĚímo pro displej vašeho mobilu. Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se rychleji.

Internet v mobilu na den

Na Facebook, do mejlu nebo na pĚedpovÜÐ poÎasí se mİžete podívat kdekoliv. Snadno si najdete nejbližší dobrou restauraci, benzínku nebo veĚejný záchod.

Internet v mobilu

Internet v mobilu naplno

Ideální pro toho, kdo s telefonem surfuje málokdy – platíte jen za dny, kdy se pěipojíte.

SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní paušál.

Má ho k dispozici každý bez jakékoliv aktivace. Zapnete ho jednoduše otevěením internetové stránky v mobilu.

PohodlnÝ si s ním poradíte na cestách díky Google Maps a mıžete být ve stálém kontaktu s ostatními těeba na Facebooku.

Výborný, pokud máte chytrý telefon a internet v mobilu využíváte fakt Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál a mıžete stáhnout spoustu dat, těeba svoji oblíbenou hudbu.

Malý ceník Služba

Cena

FUP limit

Obnovení FUP limitu

17 KÍ/den

20 MB/den

Internet v mobilu

177 KÍ/mÛsíc

150 MB/mÛsíc

100 KÍ

Internet v mobilu naplno

315 KÍ/mÛsíc

600 MB/mÛsíc

200 KÍ

Internet v mobilu na den

FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71

Ušetęete se skvÛlými internetovými balíÍky Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko. BalíÎky s Internetem v mobilu

150 MB internetu v mobilu

50

150 MB internetu v mobilu

volných minut PıvodnÝ 487 KÏ

50 volných

362 KÏ

SMS

125

volných minut PıvodnÝ 777 KÏ

100 volných

552 KÏ

SMS

BalíÎky s Internetem v mobilu naplno

600 MB internetu v mobilu naplno

100 volných SMS

600 MB

250 volných

internetu v mobilu naplno

minut

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ

4 kamarádi

v síti Vodafone

Pokud právÝ nepotěebujete zvýhodnÝný telefon, vyberte si ze skvÝlé Speciální edice Tarifı na míru s dvojnásobným poÏtem volných minut! Více na stranÝ 99.

400

volných minut PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

Neomezený balíÎek

Máte telefon BlackBerry a chcete jej využít naplno?

3 GB

pĚipojení na neomezené stálo volání PıvodnÝ 3725 KÏ

neomezené SMS

Tip

3094 KÏ

NejvýhodnÜjší nabídka na trhu

Ke Speciálním edicím Tarifı na míru si mıžete zdarma zapnout službu BlackBerry Internet Service a e-mailovat, surfovat a vıbec využívat internet bez omezení.


72 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC

Internet pro poÍítaÍ S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+ je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.

Internet v notebooku Internet v mobilu naplno

VYCHYTÁVKA

PĚipojení na stálo

SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.

PĚipojení na 2 dny

Ideální pěipojení, pokud cestujete poěád nebo nechcete pevné pěipojení k internetu.

Jmenuje se sice Internet v mobilu naplno, ale i s notebookem si s ním mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.

Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem, které vás na internetu zajímají.

Plnou rychlostí budete surfovat až do objemu FUP 600 MB.

Plnou rychlostí mıžete surfovat až do objemu FUP 3 GB.

Ideální volba na výlet nebo výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte za pěipojení, jen když ho opravdu potěebujete. 48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ. Plnou rychlostí brouzdáte po síti až do objemu FUP 500 MB.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

Technologie

Internet v mobilu naplno

315 KÍ/mÛsíc

3G, EDGE

Pęipojení na stálo

525 KÍ/mÛsíc

3G, EDGE, CDMA

Pęipojení na 2 dny

75 KÍ/48 hodin

3G, EDGE

Ideální zaęízení 3G USB, modem, notebook 3G USB, modem, Kombo modem, notebook 3G USB, modem, notebook

Tip Pęipojení na stálo mįžete mít o 25 % levnÛjší! Za pouhých 394 KÍ ho dostanete buÏ pęi úvazku na 12 mÛsícį, nebo s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

FUP limit

Obnovení FUP limitu

600 MB

200 KÍ

3 GB

450 KÍ

500 MB

Sleva 25 %


Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps.

ADSL

novÝ u Vodafonu

Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity.

Bez FUP limitu!

VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami a balíÎky.

BalíÍek

ADSL 8 Mbps

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

VysvÛtlivky

ADSL + Internet v mobilu naplno

645 KÍ/mÛsíc

755 KÍ/mÛsíc

SouÍet ceny Internetu v mobilu naplno a ADSL/VDSL po slevÛ.

ADSL + Pęipojení na stálo

750 KÍ/mÛsíc

877 KÍ/mÛsíc

SouÍet ceny ADSL/VDSL po slevÛ a Pęipojení na stálo po slevÛ.

Dohromady s mobilním internetem

Dohromady se speciálními balíÍky našich tarifį ADSL ke Speciální edici Tarifį na míru

396 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL + Internet v mobilu naplno ke Speciální edici Tarifį na míru

614 KÍ/mÛsíc

667 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na Internet v mobilu naplno. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL + Pęipojení na stálo ke Speciální edici Tarifį na míru

659 KÍ/mÛsíc

772 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na Pęipojení na stálo. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

Standardní cena za ADSL/VDSL.

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Standardní cena za ADSL/VDSL.

Samotné pevné pęipojení

K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet


74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení

Acer 5742 S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.

OperaÏní systém Windows Home Premium 64bit Displej/Rozlišení 15,6"/1366x768 Procesor Intel Pentium P6200 (dvoujádrový s 3MB interní vyrovnávací pamÛtí – L2 cache s frekvencí 2,13 GHz) Harddisk 500 GB Hmotnost 2,6 kg

Vodafone Mobile Connect Kombo Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano

Vodafone Mobile Connect K3770

Vodafone Mobile Connect K3765

Vodafone Mobile Connect K4510

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Vodafone Mobile ADSL/VDSL Broadband Sharing modem Dock Podpora Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované systémy Windows 7, Vista, XP, Macc OS Podporované standardyy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WEP/WPA/WPA2/ WPA (PSK)/WPA (PSK2)

ADSL/VDSL Pěipojení LAN, WiFi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Vodafone Mobile WiFi Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované standardy 802.11 b/g Napájení baterie Hmotnost 90 g


E-knihy 75

E-knihy na únor Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih tu, která bude vašemu srdci nejbližší. Výhody e-knihy! Uspoěíte místo ve vaší knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí, penÝženka tÝžší, e-knihy jsou: CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám. Koupíte je snadno a rychle kdekoliv a kdykoliv – i na dovolené, Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ u lékaěe pomocí internetu, vÏetnÝ mobilního internetu. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete vyhledávat text, vytváěet záložky, zvÝtšovat písmo…

Naše jedineÏná únorová nabídka!

NepĚehlédnÜte!!! Dárkové poukazy Blíží se Svatý Valentýn a vy máte nyní jedineÏnou možnost darovat své drahé poloviÏce e-knihu. Vybírejte z nÝkolika zdaěilých šablon dárkového poukazu.

Milénium, Stieg a já Eva Gabrielssonová Pokud jste Íetli trilogii od Stiega Larssona Milénium – pak si nenechte ujít tuto knihu. Životní partnerka Larssona Eva Gabrielssonová v ní pęibližuje Stiegįv život. Navzdory larssonovskému byznysu, který ovládl svÛt, chce pęedstavit Stiega tak, jak ho vidÛla ona: jako zastánce ženských práv, velkorysého ÍlovÛka plného entuziasmu, investigativního novináęe s autoritou, ale i smyslem pro humor. Wooky cena: 189 KÍ SMS kód: VODAFONE P329C

Zakázaná žena – Mİj život se šejchem Chálidem z Dubaje Verena Wermuthová

Teror a lži, 11. záĚí 2001 – Dİkazy o tom, že všechno bylo jinak Andreas von Rétyi

Ve své strhující autobiografické knize autorka vylíÍila, jakými cestami se mįže ubírat láska pod vlivem arabské rodiny a islámských tradic. Jednoho dne vidí Švýcarka Verena pęed sebou jen jedinou cestu. Bez varování odejde z Chálidova života a zmizí navždy. AlespoĈ tak si to pęedstavuje. Všechno se ale sebÛhne jinak. Wooky cena: 179 KÍ SMS kód: VODAFONE E32CQ

Máte-li rádi spiklenecké teorie, je tohle kniha pro vás. Autor tvrdí, že má nové dįkazy a dosud neznámá fakta, která nasvÛdÍují tomu, že útok z 11. záęí 2001 byl ęízen tajnými silami v ęadách americké vlády. Podle autora byla v oficiálních „studiích“ o 11. záęí falšována data, zamlÍovány stÛžejní informace, umlÍováni dįležití svÛdci a odstraĈovány nežádoucí indicie. Wooky cena: 199 KÍ SMS kód: VODAFONE R32QD

OzvláštnÝte jej osobním vÝnováním nebo vyberte z mnoha pěeddeŮnovaných citátı. Oslovte svého blízkého jménem nebo oblíbenou pěezdívkou. Možnost, jak vÝnovat e-knihu, najdete v detailu vámi vybrané knihy ve Vodafone galerii.


76 Volání a data v cizině

V cizinÛ jako doma Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma. Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.

Volání ze svÛta Vodafone Passport S touhle službou budete mít volání ze zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské republice. Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste mÜli jasno. Spojovací poplatek platíte vždy jednou za 20 minut volání.

ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní Ííselné heslo do naší Samoobsluhy). Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Passport zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby. Zóna (mrknÛte na mapku dole)

Spojovací poplatek

Cena za minutu

zóna

1

22 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

2

50 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

88 KÍ

Stejná jako v ÌR

3

PęEHLED ZÓN Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby. Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt Zóna 3: zbytek svÛta

Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Volání a data v cizině 77

Vodafone Data Passport si teÐ mİžete užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských zemí vÎetnÜ Chorvatska!

Data v cizinÛ Vodafone Passport Data S Vodafone Data Passportem se budete moci podívat na Facebook nebo zkontrolovat e-maily kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny. Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní poplatek a pak už surfujete za domácí cenu. Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma, z ciziny už to nepİjde.

Služba

AktivaÍní poplatek

Kolik dat mohu použít

Vodafone Passport data na den

50 KÍ

150 MB

Vodafone Passport data na mÛsíc

350 KÍ

600 MB


78 Pro firmy Nabídka

Firemní edice Tarifį na míru Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį na míru, ke kterému dostanete buÏ dvojnásobek volných minut navíc, nebo zvýhodnÛný telefon.

Dvakrát tolik minut

ZvýhodnÜný telefon

PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a dostanete od nás dvojitou porci volných minut. ProstÝ jen tak. Nabídka platí do 31. běezna 2012.

oo

neomezená VPN

volných minut

100

+250

volných SMS

600 MB

250

internetu v mobilu naplno

volných minut navíc

Jestli byste radÝji nový telefon, pak si vyberte nÝkterý z balíÏkı Firemní edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný chytrý telefon. Napěíklad Nokii Lumia 710 za skvÝlou cenu.

oo

400

neomezená VPN

volných minut

100

600 MB

volných SMS

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

5077 KÏ pıvodní cena 7577 KÏ

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se na nejbližší prodejně. Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejnÜ.


Pro firmy Nabídka 79

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry Ěešení pro vaši ŭrmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe... Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Expres (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail Limit pro stahování

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

BES Express

3977 KÏ

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

525 KÍ 3 GB

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

600 MB


80 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

PRADA phone by LG 3.0 Operační systém: Android 2.3 Interní paměť: až 4 GB Fotoaparát: 8 Mpix

ExtrémnÜ chytrá modelka PRADA phone by LG je manekýnem mezi smartphony. Však ho taky v LG vytvoęili spoleÍnÛ s módní znaÍkou Prada. OÍekávejte tedy Ïábelsky elegantní design, exkluzivní Íernobílý look a štíhlé linie. Vždyĥ mÛęí v pase sotva 8,5 mm. 4,3” displej typu NOVA má poęádné rozlišení 480x800 obrazových bodį. Asi abyste si na nÛm mohli pohodlnÛ prohlédnout všechny ty krásné fotografie, co nafotíte 8Mpixelovým fotoaparátem. Dvoujádrový procesor je taktovaný na 1 GHz, RAM má kapacitu 1 GB. Uživatelskou pamÛĥ až 4 GB mįžete snadno rozšíęit pomocí pamÛĥových karet, a to až do 32 GB. Všechno frÍí perfektnÛ na operaÍním systému Android. A se svÛtem internetu mįžete komunikovat pęes HSPA+, nebo Wi-Fi. Všechny ostatní smartphony vám teÏ budou závidÛt.


Nejlepší mobily, co známe 81

MALEJ ŠPAČEK PŘEDSTAVUJE: Nejširší nabídka smartfounů ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v šesti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Kdo je špaček Je to špunt, co fakt rozumí mobilům. Našli jsme ho pod vitrínou mezi telefony, kde se narodil. A od té doby nám pyskuje do ČILICHILI.

MoudĚí už vÜdí Máme pro vás hned dva super kousky pęímo z naší líhnÛ. Dámy a pánové, pęedstavujeme vám Vodafone Smart Tab 7 a Smart Tab 10. Nejsou to žádná oęezávátka. Elegancí srší tak, že s nimi neudÛláte ostudu ani ve víru plesové sezóny. A pod róbou ukrývají Android 3.2 Honeycomb. O slušnou rychlost se starají dvoujádrové procesory Qualcomm taktované na 1,2 GHz a 1GB RAM. Do 16GB interní pamÛti se vám toho vejde opravdu dost, ale pokud vám to nestaÍí, snadno ji rozšíęíte micro SD kartami o dalších až 32 GB. Dįkladnou výbavu doplĈuje dvojice kamer. Zadní má 5 Mpix, pęední, urÍená primárnÛ pro videohovory, 2 Mpix. No a teÏ si to všechno pęeÍtÛte ještÛ jednou, jelikož jste to nemohli napoprvé všechno chytit. Oba nové tablety se liší hlavnÛ velikostí. Menší brácha má sedmipalcový displej, ten vÛtší to dotáhl až na deset palcį. Oba mají rozlišení 800×1280 obrazových bodį. Pokud vás tedy tablety chytly, vyzkoušejte tyhle dva chytré elegány od Vodafonu. Ve svÛtÛ se s nimi rozhodnÛ neztratíte.

Vodafone Smart Tab 7 a Smart Tab 10 Operační systém: Android 3.2 Interní paměť: až 16 GB Fotoaparát: 5 Mpix


82 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-03

Nokia C5-00 5MP

Samsung GALAXY 551

Sony Ericsson Live with Walkman

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

2177 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

1977 KÍ

3177 KÍ

3377 KÍ

3277 KÍ

4077 KÍ

4077 KÍ

MMP od 477 KÎ

1177 KÍ

2377 KÍ

2777 KÍ

2577 KÍ

3577 KÍ

3377 KÍ

MMP od 777 KÎ

577 KÍ

1577 KÍ

2577 KÍ

1777 KÍ

2977 KÍ

2577 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ

377 KÍ

1577 KÍ

777 KÍ

1977 KÍ

1377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

477 KÍ

77 KÍ

977 KÍ

177 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.2

Nokia S60

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

8 cm/3,14"

8,1 cm/3,2"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

8,1 cm/3,2"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát

240x320

240x320

360x640

240x320

240x400

320x480

až 136MB/2GB

až 150MB/2GB

až 40MB/2GB

až 50MB/2GB

až 140MB/1GB

320MB/2GB

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

•/–

–/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1000

1050

1200

1200

Délka hovoru (minut)

až 270

až 570

až 684

až 720

až 550

až 402

Pohotovostní doba (hodiny)

až 320

až 570

až 600

až 672

až 520

až 850

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

104x57x12,5

110,4x60,6x12,1

105,8x51x13,8

112x46x12,3

111x55x14,7

56,5x106x14,2

100

105,8

93

89,3

116,2

115

Íerná

Íerno-zelená

Íerno-zelená

šedá

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 83

HTC Wildfire S

Sony Ericsson Xperia mini pro

Nokia E52

Samsung Motorola GALAXY Ace Defy +

Sony Ericsson Xperia Ray

Nexus S

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

5177 KÍ

5377 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

6577 KÍ

6977 KÍ

6977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4577 KÍ

4777 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

5977 KÍ

6177 KÍ

6177 KÍ

MMP od 477 KÎ

3777 KÍ

3977 KÍ

4277 KÍ

4377 KÍ

5177 KÍ

5377 KÍ

5777 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ

3177 KÍ

3577 KÍ

3577 KÍ

4377 KÍ

4577 KÍ

4977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1777 KÍ

1977 KÍ

2477 KÍ

2377 KÍ

3077 KÍ

3377 KÍ

3977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

777 KÍ

777 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1977 KÍ

2377 KÍ

Poznámka

Poslední šance u bílé barvy

Dostupná pouze v anglickém jazyce

Poslední šance

2977 KÍ Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

7,6 cm/3"

6,1 cm/2,4"

8,9 cm/3,5"

9.4 cm/3,7"

8,3 cm/3,3"

10,2 cm/4"

320x480

320x480

240x320

320x480

480x854

480x854

480x800

až 512MB/2GB

až 1GB/2GB

až 60MB/1GB

až 150MB/2GB

až 1,19GB/2GB

až 300MB/4GB

až 16GB/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1200

1500

1350

1700

1500

1500

Délka hovoru (minut)

až 430

až 340

až 480

až 660

až 450

až 420

až 510

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 340

až 672

až 640

až 342

až 440

až 530

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

101,3x59,4x12,4

92x53x18

116x49x9,9

60,5x113,4x11,5

107x59x13,4

111x53x9,4

125x63x12

105

136

98

112

118

100

142

bílá, tmavÛ šedá

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Chytré telefony Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.


84 Telefony

LG P970 Optimus Black

Nokia Lumia 710

Nokia 700

HTC Desire S

HTC Sensation

Nokia Lumia 800

Samsung GALAXY S II

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

7177 KÍ

7577 KÍ

7777 KÍ

8977 KÍ

11 577 KÍ

11 977 KÍ

13 177 KÍ

MMP od 277 KÎ

6777 KÍ

6977 KÍ

6977 KÍ

7777 KÍ

10 377 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

MMP od 477 KÎ

5977 KÍ

6177 KÍ

6177 KÍ

7077 KÍ

9577 KÍ

10 177 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 777 KÎ

5377 KÍ

5377 KÍ

5377 KÍ

6377 KÍ

8777 KÍ

9377 KÍ

10 377 KÍ

MMP od 1177 KÎ

4077 KÍ

4577 KÍ

4177 KÍ

5177 KÍ

7577 KÍ

8577 KÍ

8977 KÍ

MMP od 2177 KÎ

3077 KÍ

3577 KÍ

3177 KÍ

4177 KÍ

6577 KÍ

7577 KÍ

7977 KÍ

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Windows Phone 7.5

Symbian Belle

Android 2.3

Android 2.3

Windows phone 7.5

Android 2.3

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

9,4 cm/3,7"

8,1 cm/3,2"

9,4 cm/3,7"

10,9 cm/4,3"

9,4 cm/3,7"

10,9 cm/4,3"

480x800

480x800

360x640

480x800

540x960

480x800

480x800

až 1,3GB/2GB

8GB/–

až 2GB/–

1,1GB/8GB

až 1GB/8GB

16GB/–

až 16GB/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1500

1300

1080

1450

1520

1450

1650

Délka hovoru (minut)

až 300

až 410

až 430

až 590

až 495

až 780

až 1100

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 400

až 403

až 430

až 350

až 265

až 710

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x64x9,5

119x62,4x12,5

110x50x9,7

115x59,8x11,63

126,1x65,4x11,3

116,5x61,2x12,1

125,3x66,1x8,5

108

125,5

96

130

148

142

116

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

šedá

Íerná

Íerná

Chytré telefony Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 85

Apple iPhone 4S 16GB

Vodafone 555 Blue

Vodafone 858 Smart

Huawei IDEOS X3

BlackBerry Curve 8520

HTC Explorer

ZTE Skate

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

16 277 KÍ

1577 KÍ

2377 KÍ

3377 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

5577 KÍ

MMP od 277 KÎ

14 377 KÍ

2177 KÍ

2977 KÍ

3777 KÍ

3577 KÍ

4777 KÍ

MMP od 477 KÎ

13 377 KÍ

1377 KÍ

2177 KÍ

2977 KÍ

2977 KÍ

3977 KÍ

MMP od 777 KÎ

12 777 KÍ

577 KÍ

1577 KÍ

2177 KÍ

2177 KÍ

3377 KÍ

MMP od 1177 KÎ

11 577 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

1177 KÍ

977 KÍ

2377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

10 377 KÍ

77 KÍ

77 KÍ

177 KÍ

77 KÍ

1077 KÍ

Novinka. 2 barevné kryty v balení (fialový, žlutý)

Poslední šance

Dostupný i jako pęedplacená sada, více na str. 47

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

iOS

Vodafone

Android 2.2

Android 2.3

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Android 2.3

8,9 cm/3,5"

6 cm/2,4"

7,1 cm/2,8"

8,1 cm/3,2"

6,2 cm/2,46"

8,1 cm/3,2"

10,9 cm/4,3"

640x960

320x240

240x320

320x480

320x240

320x480

480x800

až 16GB/–

až 40MB/–

až 136MB/2GB

až 256MB/–

256MB/2GB

až 512MB/–

až 150MB/–

8Mpix

2Mpix

2Mpix

3Mpix

2Mpix

3Mpix

5Mpix

•/•

•/–

–/–

–/–

–/–

–/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1420

1000

1200

1200

1150

1230

1400

Délka hovoru (minut)

až 840

až 240

až 270

až 250

až 270

až 460

až 320

Pohotovostní doba (hodiny)

až 200

až 650

až 320

až 300

až 408

až 485

až 250

Wi-Fi/GPS

•/•

–/–

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

–/•

–/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

900/1800/2100

115,2x58,6x9,3

110x61,1x12

104x57x12,5

110x56,5x11,2

109x60x13,9

103x58x13

126x67x11,3

140

100

100

104

106

107

140

Íerná, bílá

bílo-stęíbrná

bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.

Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.


86 Telefony

Vodafone Smart Tab 7

Samsung Wave III

Nokia E6-00

Vodafone Smart Tab 10

Apple iPhone 3GS 8GB

HTC Sensation XE

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

7777 KÍ

8177 KÍ

8577 KÍ

8977 KÍ

9777 KÍ

12 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

6977 KÍ

7177 KÍ

7577 KÍ

8177 KÍ

8777 KÍ

11 177 KÍ

MMP od 477 KÎ

6077 KÍ

6577 KÍ

6977 KÍ

7377 KÍ

7977 KÍ

10 377 KÍ

MMP od 777 KÎ

5377 KÍ

5777 KÍ

6177 KÍ

6577 KÍ

7177 KÍ

9577 KÍ

MMP od 1177 KÎ

4177 KÍ

4577 KÍ

4977 KÍ

5377 KÍ

5977 KÍ

8377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

3177 KÍ

3377 KÍ

3977 KÍ

4377 KÍ

4977 KÍ

7377 KÍ

Poznámka

Novinka

Poslední šance

Novinka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Bada 2.0

Nokia S60

Android 3.2

iOS

Android 2.3

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

10,16 cm/4''

6,2 cm/2,46"

25,6 cm/10,1''

8,9 cm/3,5"

10,92 cm/4,3"

Rozlišení displeje

800x1280

480x800

640x480

1280x800

640x960

540x960

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 4GB/–

do 350MB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

až 1GB/16GB

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut)

•/•

•/•

–/–

–/•

•/•

4000

1500

1500

4000

1420

1730

až 450

až 888

až 840

až 445

Pohotovostní doba (hodiny)

až 5

až 500

až 681

až 6

až 300

až 540

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

–/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

126,8x63,5x9,9

115,5x59x10,5

257x172x11,3

115,2x58,6x9,3

126,1x65,4x11,3

391

123

133

672

137

148

Íerná

Íerná

stęíbrná

Íerná

Íerná

Íerná

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách. Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 87

Samsung GALAXY S II

Nokia N9

HTC Titan

BlackBerry Bold 9900

PRADA phone by LG 3.0

Samsung GALAXY Nexus

Motorola Razr

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

13 177 KÍ

13 377 KÍ

13 577 KÍ

13 577 KÍ

13 777 KÍ

13 777 KÍ

14 377 KÍ

MMP od 277 KÎ

11 777 KÍ

12 177 KÍ

12 777 KÍ

11 777 KÍ

12 377 KÍ

12 577 KÍ

12 977 KÍ

MMP od 477 KÎ

10 977 KÍ

11 377 KÍ

11 977 KÍ

10 977 KÍ

11 777 KÍ

11 777 KÍ

12 377 KÍ

MMP od 777 KÎ

10 377 KÍ

10 577 KÍ

11 177 KÍ

10 177 KÍ

10 977 KÍ

10 977 KÍ

11 577 KÍ 10 377 KÍ

MMP od 1177 KÎ

8977 KÍ

9577 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

9977 KÍ

9777 KÍ

MMP od 2177 KÎ

7977 KÍ

8577 KÍ

8977 KÍ

9177 KÍ

9077 KÍ

8577 KÍ

Poznámka

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

9177 KÍ Dostupná pouze v anglickém jazyce. Funguje pouze na MicroSIM

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

Android 2.3

Meego

Windows Phone 7

BlackBerry OS 7.0

Android 2.3

Android 4.0

Android 2.3

10,9 cm/4,3"

9,9 cm/3,9"

11,93 cm/4,7"

7,1 cm/2.8"

10,9 cm/4.3"

11,8 cm/4,65''

10,9 cm/4,3''

480x800

480x854

480x800

640x480

480x800

720x1280

540x960

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

až 4GB/–

až 16GB/–

až 11,5GB/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

1650

1450

1600

1230

1500

1750

1780

Délka hovoru (minut)

až 1100

až 660

až 710

až 390

až 270

až 1180

až 560

Pohotovostní doba (hodiny)

až 710

až 340

až 460

až 307

až 330

až 210

až 340

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100 130,7x68,9x7,1

125,3x66,1x8,5

116,45x61,2x12,1

131,5x70,7x9,9

115x66x10,5

127,5x69x8,5

135,5x67,9x8,9

Hmotnost (g)

116

135

160

130

138

135

127

Barevné provedení

bílá

Íerná

tmavÛ šedá

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách. Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.


88 Telefony

Samsung GALAXY Note

Samusng GALAXY Tab 10.1

Apple iPhone 4 32GB

Apple iPhone 4S 64GB

Vodafone 246

Samsung e1081T

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

15 377 KÍ

16 977 KÍ

18 577 KÍ

21 977 KÍ

477 KÍ

MMP od 277 KÎ

13 777 KÍ

15 577 KÍ

16 577 KÍ

19 577 KÍ

MMP od 477 KÎ

12 977 KÍ

14 777 KÍ

15 577 KÍ

18 377 KÍ

577 KÍ

MMP od 777 KÎ

12 377 KÍ

13 977 KÍ

14 977 KÍ

17 977 KÍ

MMP od 1177 KÎ

10 977 KÍ

12 777 KÍ

13 777 KÍ

16 377 KÍ

MMP od 2177 KÎ

9977 KÍ

11 577 KÍ

12 777 KÍ

15 577 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh)

Android 2.3

Android 3.1

iOS

iOS

Vodafone

Samsung

13,4 cm/5,29''

25,6 cm/10.1"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

3,7 cm/1,5"

3,63 cm/1,43''

800x1280

1280x800

640x960

640x960

128x128

128x128

16GB/–

až 32GB/–

až 32GB/–

až 64GB/–

–/–

až 1MB/– –

8Mpix

3Mpix

5Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

2500

7000

1420

1420

670

800

Délka hovoru (minut)

až 1020

až 840

až 840

až 240

až 450

Pohotovostní doba (hodiny)

až 600

až 2120

až 300

až 200

až 200

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Bluetooth

•/•

–/•

–/•

–/•

–/–

–/–

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

147x83x9,7

256,7x175,3x8,6

115,2x58,6x9,3

115,2x58,6x9,3

107x46x11

107,4x45,5x13,6

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

178

565

137

140

60

64

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.

ObyÍejné telefony

Cena telefonu platí pęi aktivování a setrvání na tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno nebo Pęipojení na stálo, a to od minimálního mÛsíÍního plnÛní 277 KÍ (s DPH), po dobu 6 mÛsícį. Na jakékoliv další informace o cenách a tarifech se doptáte u našich prodejcį.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 89

Nokia 100

Nokia 1800

ZTE S202

Nokia C1-01

Vodafone 550

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Pro každého, kdo si poĚídí nÜkterý z našich skvÜlých datových tarifİ, máme podle výše minimálního mÜsíÎního plnÜní (MMP) telefony za tyto zvýhodnÜné ceny. Standardní cena

777 KÍ

777 KÍ

1077 KÍ

1377 KÍ

1377 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

Nokia S30

Nokia S30

ZTE

Nokia S40

Vodafone

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

4,2 cm/1,7"

4,57 cm/1,8"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

5,6cm/2,2"

128x160

128x160

3 ęádky

128x160

240x400

240x320

240x320 až 40MB/–

–/–

–/–

–/–

až 64MB/–

až 20MB/–

až 43MB/–

Podpora HSPA+

Fotoaparát

VGA

2Mpix

3Mpix

2 Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

800

800

1000

1020

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 432

až 780

až 300

až 636

až 240

až 525

až 1140

max 35 dní

až 837

až 300

až 528

až 320

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

Pohotovostní doba (hodiny)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony

•/•

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

110x45,5x14,9

107x45,4x15,4

108x49,5x15,1

108x45x14

103x53,25x12,75

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

70

72,6

82

78,8

100

89

110

Íerná

stęíbrná

stęíbrná, šedá

šedá

bílá

stęibrná

šedá


90 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

Volání do všech síti

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

3,50 KÏ 6,50 KÏ

Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Snížili jsme cenu pro všechny zákazníky s Kartou na míru

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012 pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. A nebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777


Vodafone karta 91

Speciální nabídka

Výhody našich karet

PĚedplacená karta s Internetem v mobilu zdarma

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den.

Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc pravidelnÛ dobíjet alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen 300 KÍ) a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude.

Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

Volání 6,50 KÍ za minutu SMS za1,50 KÍ MMS za 4,50 KÍ Internetu v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

novinka

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

59,90 KÍ

Chcete chatovat rychle a zbÛsile, jak se vám zlíbí? Tak si tuhle kartu poęiÏte s chytrým telefonem BlackBerry Curve 8250 s pohodlnou plnou klávesnicí za 3977 KÍ.


92 Studentská nabídka

Studenti to mají levnÛjší StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


Volací jistina 93

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru

Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.

Podnikatelské tarify na míru

Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete. 30denní záruka spokojenosti. Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb. Telefony už od 7 KÎ.

Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ 20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

3 Íísla 260 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ 250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

3000 minut 3,30 KÍ/min. 9900 KÍ

5000 minut 3 KÍ/min. 15 000 KÍ

Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady* Nejdęív zvolíme objem volání

Sdílené minuty

500 minut 4,80 KÍ/min. 2400 KÍ

1000 minut 4,20 KÍ/min. 4200 KÍ

2000 minut 3,60 KÍ/min. 7200 KÍ

Pak vybereme, co dál je tęeba

Sdílené SMS

0 SMS 1,80 KÍ/SMS 0 KÍ

VPN

Žádná VPN 0 KÍ/min. 0 KÍ

* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

200 SMS 1,50 KÍ/SMS 300 KÍ VPN firma 1,20 KÍ/min. 48 KÍ

500 SMS 1,20 KÍ/SMS 600 KÍ

1000 SMS 0,90 KÍ/SMS 900 KÍ VPN neomezenÛ 0 KÍ/min. 240 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95

NABÍDKA MÛSÍCE Dvakrát tolik volných minut s našimi tarify PoěiÑte si nÝkterý z vybraných Tarifı na míru a dostanete od nás dvojitou porci volných minut . Napoěád. Nabídka platí do 31. 3. 2012.

oo

volných minut

100

+250

volných SMS

Vybraných balíÏkı pro vás máme samozěejmÝ celou ěadu. Vyberte si podle toho, který vám bude vyhovovat nejlíp!

150 MB internetu v mobilu

50

volných SMS

600 MB

250

neomezená VPN

internetu v mobilu naplno

volných minut navíc

50

volných minut

+50

volných minut navíc

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

150 MB

volných minut

100

+125

volných SMS

362 KÏ

4

400

oo

400

volných minut

neomezená VPN

volných minut

oo

600 MB

100

600 MB

neomezená VPN

internetu v mobilu

1065 KÏ pıvodní cena 1840 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

volných minut navíc

552 KÏ

pıvodní cena 487 KÏ 487KÏ

Îísla

125

internetu v mobilu

pıvodní cena 777 KÏ

oo

neomezená VPN

100

volných SMS

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

3 Íísla 450 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Sony Ericsson Xperia Ray.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1,50

1656 KÏ

3x

Internet v mobilu

KÎ za SMS

3377 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 6977 KÏ

Získejte Sony Ericsson Xperia Ray za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Osobní tarify na míru

Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete. Žádné písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Stejná cena volání po celý den do všech sítí. Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách. 100% kontrola nákladİ.

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

3 Íísla 260 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

Studentská nabídka S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Student Internet v mobilu

89 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice Tarifİ na míru s dvojnásobkem volných minut navíc K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám zıstanou napoěád. Nabídka trvá do 31. 3. 2012!

150 MB

50

150 MB

internetu v mobilu

volných minut

50 volných

362 KÏ +50 volných

SMS

minut navíc

600 MB

250 volných

internetu v mobilu naplno

minut

internetu v mobilu

PıvodnÝ 487 KÏ

PıvodnÝ 777 KÏ

552 KÏ 100 +125 volných volných SMS

600 MB internetu v mobilu naplno

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ 100 +250 volných volných SMS

125

volných minut

minut navíc

400

volných minut

4

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

kamarádi v síti Vodafone

minut navíc

Tip Pokud budete chtít i zvýhodnÝný telefon, mıžete si vybrat z balíÏkı na stranÝ 71.

Neomezený balíÎek do všech sítí Neomezené volání, neomezené SMSky a naše nejlepší datové pěipojení za skvÝlou cenu.

oo

neomezené volání

oo

neomezené SMS

3 GB

3094 KÏ

pĚipojení na pıvodní cena stálo 3725 KÏ


Poslouchej hudbu tak, jak má znít. HTC Sensation XE s Beats Audio TM a BeatsTM by Dr. Dre Solo TM sluchátky. Chytrý telefon pro dokonalý multimediální zážitek, navíc s dvoujádrovým procesorem. Nyní exklusivně u Vodafone. Dostane Tě.

s

Profile for Čilichili

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

Profile for cilichili
Advertisement