Page 69

Mobilní web a aplikace 69

Mobilní Samoobsluha NAŠE SÁMOŠKA

Mobilní web

Vodafone Mobilní Samoobsluha vám pomįže ovládat úÍet u Vodafonu pohodlnÛ pęes telefon. MrknÛte na ms.vodafone.cz, jakou máte dosavadní útratu, nebo si snadno a rychle aktivujte nové služby. Mobilní samoobsluha má nyní nový kabát, takže se vám v ní bude orientovat ještÛ snadnÛji! StaÍí nastartovat mobilní prohlížeÍ a jste tam!

BIG Launcher ABYCH TÛ LÉPE VIDÛLA Jestli máte telefon s Androidem, tahle aplikace upraví jeho hlavní obrazovku tak, aby se líp ovládala lidem s horším zrakem. Používá velká tlaÍítka a písmo pro všechny základní funkce telefonu a navíc je v ÍeštinÛ. SOS tlaÍítko umožĈuje automatické vytoÍení pęedem definovaného Íísla nebo zaslání nouzové SMS s GPS souęadnicemi. Aplikaci mįžete zakoupit, v prįbÛhu února také ve Vodafone galerii prostęednictvím Premium SMS nebo kreditu.

Aplikace pro Android

Horská služba BEZPEÍNÛ V HORÁCH Aplikace pro iPhone

Horská služba ÌR ve spolupráci s Ìeskou pojišĥovnou pęichází s aplikací Horská služba, která návštÛvníkįm Íeských hor pęedevším usnadní pęivolání pomoci a lokalizaci pomocí GPS. Dále v ní najdete aktuální informace o situaci na horách.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.