Page 68

68 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání. S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.

ÍSOB SmartBanking BANKA V KAPSE Aplikace ÌSOB SmartBanking vám umožní pohodlnou obsluhu vašich úÍtį v mobilním zaęízení s Androidem. Snadno zadáte pęíkaz, zjistíte zįstatek úÍtu, vyhledáváte nejbližší bankomat Íi poboÍku nebo si vytvoęíte vlastní design platební karty pęímo z fotoaparátu mobilu. Stažení aplikace je zdarma, její funkce jsou pak zpoplatnÛny stejnÛ jako v internetovém bankovnictví ÌSOB.

Portmonka ZÁKAZNICKÉ KARTY V MOBILU Portmonka je praktická aplikace, která vám umožní nosit vÛrnostní a zákaznické karty v mobilu místo v penÛžence. Karty v Portmonce nezabírají místo, nezapomenete je doma a mįžete jich u sebe nosit, kolik chcete. S Portmonkou tak získáte nejen tenÍí penÛženku, ale také víc ušetęíte. Karty do aplikace zadáte snadno naskenováním Íárového kódu.

Aplikace pro Android

Aplikace pro iPhone

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you