Page 65

paf !!

!

nééé, je po nám!!!

prásk!!!

ko p! k o p!

ko p u f ! pu f! b l a m ! Salve Regina, Mater misericordiae…

Salve Regina, Mater misericordiae…

Vázeãský lágr, båezen 1950, v maringotce... Svát...

bl

Soudruzi, soudruzi, nepraseÝte! Potãebujem taky nájaký živý!

p!

am

!

Otecko, jak jsi to proboha pãežil?

... hvázdnaté nebe...

Mál jsem štástí. Jeden z esenbákç to básnání zastavil. Soudili má za pãepadení, prý jsme byli ozbrojení a na hlídku jsme zaútoÝili...

... se zavírájí do tmy...

Našels své místo. My tá tady potãebujeme, Otecko, kdo by zachraéoval ty sebevrahy, když se s muklem rozejde žena.

Vçl! A hraj. Nákdy se mi zdá, že všichni slušní lidé sedí.

A co jsem já podle tebe?!

To bych neradil, Co se do titu ruku má furt bys mál navážíš! do vteãiny Abych ti zlomenou. jednu nebouchl!

pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.