Page 64

V påedchozí kapitole: Poslanec Broj zvaný Kozina si myslel, že si méže v parlamentu otevírat ústa na komunisty. Gottwald mu slíbil, že to dlouho nepotrvá a pomáry se zmání. Kozina se spoléhal na demokratické ministry Drtinu a Masaryka. Agenti StB Drtinu tážce zranili, Masaryka zavraždili. A pak to šlo ráz na ráz. Kozina byl odsouzen na pát let za „vádál – nepovádál“, tj. neoznámil, že se jeho påátelé pokusili o úták na Západ. Takový påíbáh vypráví Broj alias Kozina u mariáše v cihelná v Üernovicích, bachaå Petrlík nechce váåit svým uším. Teß si bere slovo ten nejmladší…

Borské povstání-5. kapitola: Otecko Mladý knáz z kazatelny mluví k Ýtyãem babiÝkám, u oltáãe sedí mladý ministrant.

ZaÝátek léta roku 1948. Kostel nákde ve vesnici u Vizovic.

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Toníku, kam jedeme na výpravu a kde bude vlastná letos tábor?

Kãesåan ví, kde je jeho místo, kde ho potãebují!

Pojedeme na hranice, abyste vidáli, co dokáže lidská nenávist! Jak vypadají Sudety.

Tatínek mi to asi nedovolí, ãíkal, že skaut je svinstvo.

Skauting je, hochu, výchova svobodných vçdcç, a ne nájakých poslušných otrokç! To vyãiß tatínkovi.

Na výletá. Kolem vesnické hospody procházejí skauti. Zpívají.

Špioni, chtáj pães kopeÝky!

Na den svatého Rçfa, na póóli moravském, krev Ýééská téékla proudem, až zrçžovála zem..

Stmívá se, skauti na louce rozdálávají oheé...

Junáci vzhçru...

... a z lesa je pozoruje oddíl SNB.

paf!

paf! paf!

Neutíkejte!

paf! f! paf!

paf!

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you