Page 59

MYSLISMRŠŤ Loni v lĂŠtÄ› mÄ›la v NÄ›meckĂŠm muzeu hygieny v DrĂĄĹžÄ?anech vernisĂĄĹž pozoruhodnĂĄ vĂ˝stava Obrazy mysli/Mysl v obrazech, kterĂĄ je nynĂ­ aĹž do 18. bĹ™ezna k vidÄ›nĂ­ v MoravskĂŠ galerii v BrnÄ›. Expozice nenĂ­ ĂşplnÄ› stejnĂĄ, ale snad kromÄ› cennĂ˝ch originĂĄlnĂ­ch rukopisĹŻ Sigmunda Freuda a nÄ›kolika dalĹĄĂ­ch exponĂĄtĹŻ nechybĂ­ nic podstatnĂŠho, naopak je brnÄ›nskĂĄ verze vĂ˝stavy doplnÄ›na o domĂĄcĂ­ autory. K vidÄ›nĂ­ jsou vÄ›deckĂŠ instalace, virtuĂĄlnĂ­ podoby lidskĂŠho mozku a mnohĂŠ dalĹĄĂ­ Ä?istÄ› lĂŠkaĹ™skĂŠ studie; stejnÄ› jako sbĂ­rky obrazĹŻ, rĹŻznĂĄ videa a 3D pĹ™ehlĂ­dky toho, jak si pĹ™edstavujeme, Ĺže funguje lidskĂĄ mysl. Jinde zase mĂĄme moĹžnost vidÄ›t stĹ™edovÄ›kĂŠ traktĂĄty, kresby Leonarda da Vinci, lĂŠkaĹ™skĂŠ ilustrace Ä?i biomedicĂ­nskĂŠ obrazy nebo vizualice v nejmodernÄ›jĹĄĂ­ hi-tech podobÄ›. Vedle ikonickĂ˝ch dÄ›l vĂ˝tvarnĂŠho umÄ›nĂ­ (Albrecht DĂźrer, Edvard Munch, Rembrandt, ale tĹ™eba i Jan ZrzavĂ˝ nebo Josef VĂĄchal) majĂ­ nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ci moĹžnost vidÄ›t v rĂĄmci doprovodnĂŠho programu rĹŻznĂŠ sci-ďŹ ďŹ lmy i lĂŠkaĹ™skĂŠ dokumenty. OrganizĂĄtoĹ™i doporuÄ?ujĂ­ vyhradit si na expozici dostateÄ?nĂŠ mnoĹžstvĂ­ Ä?asu. Mozek ji prostÄ› musĂ­ zpracovat. www.moravska-galerie.cz

VELVET UNDERGROUND POD DROBNOHLEDEM V hudbÄ› se na nÄ› odvolĂĄvĂĄ kdekdo a tak se o dĹŻleĹžitosti The Velvet Underground pro rockovou hudbu moc nepochybuje. TeÄ? je koneÄ?nÄ› v ČechĂĄch na trhu knĂ­Ĺžka, kterĂĄ jejich vĂ˝znam mapuje detailnÄ›. MasivnĂ­ spis Ritchie Unterbergera White Light/White Heat – The Velvet Underground den po dni vyĹĄla krĂĄtce pĹ™ed koncem roku 2011 ve vĂ˝teÄ?nĂŠm pĹ™ekladu Petra Ference. KoneÄ?nÄ› nemusĂ­ Ä?tenĂĄĹ™ zakopĂĄvat o rĹŻznĂŠ obrĂĄcenĂŠ vĂ˝znamy, popletenĂĄ pohlavĂ­ a ťpatnĂŠ datace. UĹž z nĂĄzvu knihy je jasnĂŠ, o co pĹŻjde, skoro slovnĂ­kovĂĄ podoba mapuje skuteÄ?nÄ› kaĹždĂ˝ den dĹŻleĹžitĂ˝ pro historii skupiny, od dat narozenĂ­ jednotlivĂ˝ch Ä?lenĹŻ aĹž po souÄ?asnost. SamozĹ™ejmostĂ­ je bohatĂĄ obrazovĂĄ dokumentace, vedle dĹŻvÄ›rnÄ› znĂĄmĂ˝ch fotograďŹ Ă­ kniha obsahuje spoustu pĹ™etiskĹŻ nevidÄ›nĂ˝ch, raritnĂ­ch snĂ­mkĹŻ a dobovĂ˝ch dokumentĹŻ. KnĂ­Ĺžka chce rozhodnÄ› Ä?as, Ä?tyĹ™i stovky stran ve velkĂŠm formĂĄtu s pomÄ›rnÄ› drobnĂ˝m pĂ­smem dajĂ­ zabrat. OvĹĄem pořåd je lehÄ?Ă­ pĹ™eÄ?Ă­st tohle neĹž uposlouchat poslednĂ­ album nÄ›kdejĹĄĂ­ho leadera VelvetĹŻ Lou Reeda, kterĂŠ nahrĂĄl s nemĂŠnÄ› slavnou Metallikou. VsaÄ?te se! www.volvox.cz

8+4.3-926/.+= RĂĄdi byste zĂ­skali pro svoji ĹĄkolu poÄ?Ă­taÄ?ovou uÄ?ebnu? SoutěŞte nejen o uÄ?ebnu, ale i spoustu zajĂ­mavĂ˝ch cen!

D+Äş+>/5=9?>ÄŽÄŠ/#

</13=><?4>/=/9.

Ä&#x152;iliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you