Page 33

GEOGRAFIE Nový stát zahrnuje kompletní rozlohu bývalé České republiky a Polska. Výjimku tvoří území města Brna, které se v referendu prohlásilo za svrchované území Moravy a očekávalo, že se k němu někdo připojí. STÁTNÍ SYMBOLY O podobě státního znaku se jedná. Jisté je, že bude obsahovat lvy a orlice, ovšem neví se, v jaké sestavě a kolik budou mít ocasů. Heraldické delegace se už ovšem shodly na státní vlajce. Bude červenobílá s řadou vodorovných pruhů, podobně jako na vlajce USA. Modrý klín bude vsazen doprostřed vlajky vrcholem vzhůru. Symbolika tohoto neobvyklého útvaru bude vykládána různě. Poláci ho pokládají za boží oko, Češi za horu Říp. STÁTNÍ SPRÁVA Správa nového státu bude řízena dvoukomorovým parlamentem a senátem, kde za polskou stranu zasednou církevní hodnostáři a za českou sbor hospodských mudrců. Unikátně bylo vyřešeno dilema, kam umístit hlavní město. Poločeský Těšín bude oficiálním centrem země, ale protože se do něj nevejdou žádné úřady a žádný papaláš tam nechce bydlet, budou jmenovány ještě dvě tzv. pobočné metropole. V Praze bude sídlit moc světská, hlavně z důvodu, že se tu polským poslancům hrozně moc líbí. Do Varšavy se přesune centrum církevní, v čemž si zase libují čeští hodnostáři, kteří už se těší na to, že je konečně bude brát někdo vážně. FINANCE Společnou měnou nového státu bude Zloruna. Unikátní budou zejména mince, které nebudou mít líc, ale dva ruby, na kterých bude vyražen lev a orlice.

ČiliChili | 02 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

ZAHRANIČNÍ VZTAHY Zahraniční politika nově vytvořené velmoci je předmětem intenzivních jednání a rýsuje se pouze velmi rámcově. V podstatě jediný jistý bod je, že nemáme rádi Rusy. JAZYK Ustanovení jednoho úředního jazyka bylo na doporučení lingvistických expertů odloženo. Až do 10. století se čeština s polštinou v podstatě shodovaly a ještě dalších čtyři sta let jsme si bez problémů rozuměli. Očekává se tedy, že se postupem doby oba jazyky opět spojí v jeden. Aby se proces urychlil, bude vydávána příručka, která bude doporučovat prosazování některých vybraných výrazů na úřadech, ve školách a masmédiích. Jako první bylo navrženo sloučení dvou nejčastějších výrazů v obou jazycích do neologismu „kurwole“. KULTURA Jelikož se česko-polská kulturní scéna navzájem doplňuje, proběhla jednání velmi hladce a rokovalo se pouze o oblasti hudby. Původní dohoda ministrů kultury měla zajistit výměnu polského jazzu za Karla Gotta a Ewu Farnou. Polská strana ovšem poukázala na fakt, že Ewa je stejně napůl Polka, a vymohla si dodatek, jenž přikazuje Ivanu Mládkovi zpívat jeho největší hit pouze ve verzi „Józek z bagien”. Podepsání dohody bylo v jednom momentu ohroženo vlivným šíbrem české kulturní scény Petrem Jandou, který ji podmiňoval dosazením sebe sama na pozici prezidenta Síně českopolské rokenrolové slávy. Po krátké diskusi byla ovšem funkce přiřčena kapelníkovi legendární polské kapely Czerwone Gitary Jerzymu Kostelovi. V jeho prospěch rozhodl fakt, že má na rozdíl od Jandy soudnost, koncertuje pouze výjimečně a nepředstírá, že mu ještě rostou vlasy.

CESTOVNÍ RUCH Na pobřeží Baltského moře bude vybudováno speciální letovisko, kde bude vyhláškou zakázána němčina a ve kterém budou mít čeští turisté vždy rezervována lehátka. Jedná se rovněž o vybudování speciální odbočky českopolského plynovodu Stork, pomocí které by byly v resortu ohřívány voda a vzduch a koupací sezóna tak prodloužena z dnešních čtyř dnů na alespoň čtyři týdny. Polská strana si v rámci jednání vymohla postoupení území Krkonoš, kam stejně už nikdo než Poláci nejezdí. K dohodě patří i právo přejmenovat Krakonoše na Liczyrzepa a Trautenberka na Ivana Hrozného. KULINÁŘSTVÍ Spojení obou států se zde dočkalo velkého ohlasu a řada předních gastronomů už pracuje na fúzi české a polské kuchyně. Bohužel vepřo-pirogo-zelo, bigosz na smetaně ani švestkové knedlíky v aspiku se zatím nesetkaly s úspěchem a na státnických recepcích se tedy prozatím podává všeobecně oblíbený vídeňský řízek. Větší pokrok zaznamenávají nápojoví odborníci, v jejichž laboratořích se už rýsuje nový národní nápoj s pracovním názvem pivodka.

<

33

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.