Page 23

L E Je V ú nž S K p st ln e s Ř o vý le ě n ký ÍD st hr tí n ejl m? LY je ví a ad ev ep N O š ě R y Po dn se o ysl í p m L o d o ls u S d u ov ci j ICE l P u l ko. ne ov ob žili ěst so n á u á . d vl ii n o ky m K si si se y p b á o R u v d ad ž cn a ěh ce z n vá Br y o ab a č lo to ář ku em v b i .Z - šá a p lky tán bo ýv esk ků m lík o . i u a o b o de R i z z ly p i ýv m n u, s á p ko Je bu ps ok a d em ex ol m ulé ale s at ro ám ho sp nž do aly u 1 ru í u ilo ko S e p oj p uc sm 94 hé ž vé u a ta řit 50 e o en a í k n k m 2 R e p c k o lo d svě n d u m e ili ů p D ták e v Če nf uv ok to o st sko e s jvě on ří n á ed u o v š v n le es c SS i n e o é e t ů n l o ce až ád jn s N d ším ob s ut žit ka h. SR aš ra é o n č p Po z os j l c es o e ho ěm m e yv a i i. v m z ls p t n e id k B p b am é a e a ec ina ro ate ke ra á e y lo m ch pa ál í a lk s r k n p l, so Je ch po án tře ťák em tní ský tak b u. d ní u S zv n us zv aly lsk , n d E a. ko sil m že d p e e o S em o d a vím ed láš ka é k ehl vro po ne u stá bu l é r m e e č t e č kt ě e , m n ty om d py le n v r tům de í m ně č ě e ě . e j im ří li s Tu oc , že i v un n od ný d gi . me ít a v m m os on i n n jim é ším to p u e ty t B zi la ed p ho e ho řes zi v o, alt i si tan u ž n de př áv os pa , že o to nár zah e u s lam ou a n i n tř p , j o r sp k i s t o l c íle e h o ak d a o o p . e h S ols Sta tec ce li že. od bě b ní nič jen ro em P k r k st d Ž í s lí p í é z o b o é š é o ů , m ls fia í z h u sto e n do Po cí lit y ke t n a n j e k lá js ic n m y, á vá a n m o k m e o í h to So s s rii ste ky aj ste y e . em h l i p jn v í r la m i d ů K á ví o p ar ož lk é m a di c. ři it n a í ty R to u á vlá st ni u m a S vz d o z . Ž sy, zí ex po y a ah e sk m m p y ám is e re n e i. ou m n o -

o o t Je k s Če hké. s kým é t ka mít le om, oc. n i l a e ěk m . M ebud po n á vel á, u r op bě n lížet vdova Ciznerov k o h a nk e o e d isté d poo t opr sková, Le & Creativ d j se bý rie Pá e: && a ej rop vé, n začít ohli eselá, Ma a Ilustrac v E no se di eV v ača om mec, Natáli o: Profime n ych í Holub ek Fot b ext:Jiř  Berán OB ŘI

D

T

ČiliChili | 02 | 2012

cilichili.cz | facebook.com/cilichili ŘÍŠ OB

B ZU

BO BŘ I ŘI

sta Vla

<

23

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.