Page 11

Foto: Proŏmedia Ilustrace: ww.3ax.cz

Duel Stáhněte si a složte: www.cilichilacky

T

Čeština : Polština Bachor Bezcenný Blahý Bydlo Chytrý Üerstvý Dívka Divák Huba Jahoda Jelito Kanár Kvçten Láska Lichý Mejdan Nápad NožiÝky Obalit Opona Pivnice Toast Trefný Trup Ubikace Úleva

1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0

Bachor (spratek) Bezcenny (drahocenný) Blahy (bezvýznamný) BydĊo (dobytek) Chytry (prohnaný) Czerstwy (suchý, tvrdý) Dziwka (dçvka) Dziwak (podivín) Huba (choroš) Jagoda (borĶvka) Jelito (stĜevo) Kanar (revizor) KwiecieČ (duben) Laska (hĶl) Lichy (mizerný) Majdan (hromada vçcí) Napad (pĜepadení) NoŊyczki (nĶžky) ObaliÛ (svrhnout) Opona (pneumatika) Piwnica (sklep) Toast (pĜípitek) Trefny (pochybný) Trup (mrtvola) Ubikacja (záchod) Ulewa (liják)

24:4 Čeština a polština mají spoustu stejných slov, která ale znamenají rozdílné věci. Trochu jsme šukali a zjistili, že v češtině většinou znamenají věci hezčí. Co se dá dělat, čeština vítězí na plné čáře!

ČiliChili | 02 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Drobky Wůdydůdydů

T

iPad místo pasu Kanaďan Martin Reisch z Montrealu, který si zapomněl pas, překročil hranici do Spojených států amerických za pomoci kopie cestovního dokladu naskenované v iPadu. Na hranici předal úředníkovi svůj tablet poté, co si uvědomil, že nemá pas. „Myslel jsem si, že to alespoň zkusím,“ řekl pan Reisch. „On si vzal iPad do své malé kanceláře a vyšel zpět za dobrých pět, šest minut. Mně to přišlo jako věčnost. Když se vrátil, udělal ještě dlouhou dramatickou pauzu a pak mi popřál šťastnou cestu.“ 33letý muž dále tisku sdělil, že mu kromě toho, že mluvil pravdu, pomohl také jeho řidi- Šoubyz: T čák. Zároveň se šťastlivec, kterému se Leonardo diCaprio se ztratil ve svém podařilo vrátit se ten samý den stejnovém trojrozmçrném ŏlmu. ným způsobem do Kanady, zavázal, že v budoucnu už si nikdy, ale opravdu Madonna má blechy. nikdy pas nezapomene. Přesto věří, že naskenované dokumenty se jednoho Na Oscara byli letos nominováni jen dne stanou normou. „V budoucnu, myanimovaní herci. slím, bude 100% možné překračovat hranice s dokumenty v digitální podoMichael Jackson oznámil konec bě – je to jen otázka času,“ dodal. kariéry.

<

VËItálii natoÝili Titanic 2.

11

2012 | 02 | Čilichili: Polskočesko  

Jsme sousedé, ale moc toho o sobě nevíme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you