Page 65

Zadáno pro Vodafone 65

Perníkové zvoneÍky roznÛžnily Vodafone Jedna z nejvÛtších soutÛží pro Íeské vývojáęe mobilních aplikací appParade má už pátého vítÛze. Mezi diváky se nejvíc líbilo puzzle se severským pęíbÛhem od herního studia Dreadlocks. Divokou kartu Vodafonu si odnesli kluci ze Silicon Jelly za aplikaci s vánoÍními zvoneÍky Ginger Bells.

Pokud si bÛhem ledna dobijete svįj kredit alespoĈ za 300 KÍ pęes online, pomocí platební karty, dostanete od nás jako bonus neomezené SMSkování na 4 dny zdarma v síti Vodafone. KouknÛte na stránku dobijeni.vodafone.cz.

V Bio Oku se 5. prosince uskuteÍnila již pátá appParade, ve které se opÛt utkali Íeští a slovenští vývojáęi mobilních platforem. Zatímco v minulých kláních 2x zvítÛzila aplikace pro iOS a 2x pro Androidy, tentokrát se miska vah pęiklonila k systému Windows Phone 7. VítÛzem se tak stala aplikace Rune Legend od herního studia Dreadlocks. V tomto kole se potkalo 15 soutÛžících. Ani Vodafone nezįstal stranou a udÛlil speciální cenu v podobÛ Divoké karty pro tu aplikaci, která ho nejvíc osloví.

Nakonec i pęesto, že ve Vodafonu zrovna svištÛly Velikonoce, si Divokou kartu odnesli za svou aplikaci s vánoÍními zvoneÍky kluci ze studia Silicon Jelly. Tahle vybraná aplikace obdrží od Vodafonu prostor a podporu napęíÍ vodafonními kanály jako je Facebook Vodafone, ÌILICHILI, www.vodafone.cz, m.vodafone.cz atd. Aplikace Ginger Bells neumožĈuje nic víc ani nic míĈ, než si v pęekrásném perníÍkovém designu vybrat druh zvonku Íi rolniÍky a pohybem iPadu Íi iPhonu jej rozeznít. Proto byla aplikace víc než vhodná pro umístÛní do VelikonoÍní ošatky Vodafonu, kde zaujala exkuzivní postavení jako aplikace pro ŠtÛdrý den. Díky podpoęe Vodafonu Íeká vítÛzné aplikace navíc zpravidla záęná kariéra.

Dobij si kredit online a SMSkuj 4 dny zdarma

Další setkání mladých mozkį v rolích vývojáęį rodícího se byznysu pro pęenosná komunikaÍní zaęízení, jako jsou mobilní telefony a tablety, se chystá na jaęe. Nadace Vodafone mladým mozkįm pochopitelnÛ fandí, takže lahįdkou bude opÛt odmÛna v podobÛ 300 tisíc pro nejlepší spoleÍensky pęínosnou aplikaci. Více na www.vodafone.cz/appparade.

1

Jdi na – dobijeni.vodafone.cz

2

Zadej – telefonní Ííslo, Íástku a typ platební karty

3

PotvrÏ – pak už jen staÍí následovat pokyny na stránce

Dobijte si minimálnÛ za 300 KÍ a my vám do 48 hodin aktivujeme dárek Ítyęi dny SMSkování zdarma do sítÛ Vodafone. O aktivaci vás budeme informovat pomocí SMS. PospÛšte si, nabídka platí pouze do konce ledna! Více informací získáte na www.vodafone.cz nebo v našich obchodech.

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you