Page 32

Téma

e z druhého konc Když se vrátíte . lo by k se ptají, ja světa, všichni áže hory úžasné, pl : íte áv pr vy A vy A víc na to atmosféru a  parádní, mělo te ale kupovalo. Zkus na le se ttam skvě řepu od v p e jst k ja kde a  a.. Přitom mluvit o tom, rhlíkka  zv za te třebu, a bude po li ější, co va ná jím ko vy y to nejza av é zážitky někd jsou záchodov za vyprávění. ané zemi stojí v da Á SEKUNDA nemáte ČÍTÁ SE KAŽD POČ že musíte, ale na cestách tak, . Kapihu va od Většinou je to e át e kde, ale nem át m ně avní ad pr íp e př kde, mozřejmě do o sebe jsou sa pr ou a autom in tš sa u Vě . lo sy to takové autobu e ěm kn ře y, světa o tředk pros ivilizovaného“ avou náruč „c čk hý at o yt im ch m na s busů echte se uše nemá. Nen C. W s pi ná bo záchod jednod ne i hvězdičkami ět s p eté ku oj ep é ol na sam velmi oblíben erice jsou třeba m ne Am ré é te sk t tin os La dn V  h průcho sy z USA. Jejic ček, da se h ýc školní autobu rd tv dlí á. Ovšem poho í, než je neuvěřiteln de třikrát víc lid je m se bu to O záchodě . né zvlášť když au el ut je nezapomen ý, ěn av st je na kolik da snít. samozřejmě le ním v nich můžete eném památeč ob zd vém vy čkách ni sil h V jednom tako ýc zk  ú ehdá řítil po on se m dačce jse  se su na autobu ý, že jsem s byl tak napran Bu y. y al m ák te ol šk ua é G americk žené pro dva adou. původně navr kolena pod br i, m lid a ěm dv i ším ce al s d l z k sedě vla kuřata le čas od času klo o, ich bř l ka Do stehna mě ač m si m klíně, a jak jse od. Lidí ch  zá na na sousedově tít ch víc neskutečně začalo se mi na

32

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  
2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.