Page 30

Téma

žívati lidského za hulibé činnos bo osti, rn ce si zo je po h o Ve filmec hříchu mál po no vá lmy, fi no o  u vě e většinou cího systém výjimky (a jd ech né st vš d če le se pletní přeh ale najdou lmu Nielsen). Kom  fi ie sl od Le ně e át aj kde hr  stříbrném pl h scének na  Working záchodovýc ponorce) po ké ns po  ja na papír na 1941 (scé dává toaletní riffithová po G na webu ie e et an el jd na (M ) Girl na záchodě vi no pá u nešťastném i movies. .com v sekc poopreport ZLATO bět zlato MAZLAVÉ v Praze vyrá k jsem chtěl Ja ce v současník íd ků ov af  p K V tik, jogín a  ys m le nh te ě opravdopopisuje svých (údajn nk jedno ze ri i pátrání ey Př M í. v tv ta Gus dobrodružs ch ký tic mentuje is zlata experi vých) alchym ě pro výrobu ad ís ábolení bl př e né ed m iv po taje  což ho př na , ty en zněla em kr je k hovnu," s lidskými ex ského: „Zlato in K te a vá ik ká ří em u, opilého ch lato je k hovn é, není ov písnička, ,,z á op kl sk vy y ob av jeho vás, vy hl , ale nikdo z  dennodenně ova.“ sl do it pochop schopen to

<

Nahoře Cloaca od Wima Delvoye, dole Trainspotting

30

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you