Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Nájdi to najdrahšie

Rytmus života Vlastným menom Patrik Tlustý. Pracuje ako rapper hustý. Študoval huþanie do kapusty. Bývá v osade Slovenská republika. Zaujíma ho politika. Páþi sa mu chrup, þo v hube bliká. Vo vzŘahu s užívateĹkou Darinka v rokoch, miluje Loto, tamto a toto. Pohlavie muž. ZabiŘ

PäsŘou

PištoĹou

Boxerom

Luďia, ktorých poznáte:

Hudbou Vec, kec, umelec

Napíš meno Rytmus života: Chcel by som hraŘ folk, ale neviem na gitaru / chcem chodiŘ s Kirchnerkou, ale mám iba Daru / vo svojom fáru mám pocity zmaru / aby som bol známy v ýechách, musím trapþiŘ v Superstáru Toto sa páþi užívateĹom Maroš Husteyy Zmätený a Ujo Brácho Táto.

Som zabil Komára Muchu Svokru

UžívateĹ Rytmus bol oznaþený v þlánku: „Rytmus k sebe hĹadá Melódiu a Harmóniu“ Rišo Müller: ZatiaĹ márne.

Vkus Rytmus života: Zalez späŘ do lieþebne, ty kokso!

Skupiny Nepoþúvaj nikoho Iba mŁa samého Zarapujem johoho Keď si stúpnem na noho

Moje klony (veĹa)

ŏiŘmus

Rytmus života: Mám auto Gucci a hodinky Louis Vuitton / nosím okuliare BMW, keď prochádzam sa bytom / idioti mi to žerú a chcú byŘ tiež pri tom / iní mi závidia a volajú ma shitom Toto sa páþi užívateĹom Arnošt Kshilt Yeah Brdík, Vladko Woknoo Sklenár, MaŘko Baron DvanásŘroþný, Kubko Lord Neznášam Zemepis Kyblík a ďalší (celkom 1854). ZobraziŘ všetkých 157 komentárov.

Citrus

Karol Machovecký Bondy: Tomu þloveku dú z úst ozajstné s**þky. Má väþšie hodinky ako hlavu! BraŁo Si Zabyyl Hrudoš: Si kokot sprostý. Rytmus ukázal mladým Ĺuďom, že každý môže byŘ rapper a maŘ tenisky od Gucci a bryndzu od Tesco. UžívateĹovi Rytmus sa páþi stránky: "Hip hop je ozajstná hudba" Toto rozosmialo užívateĹov: ĸudia s IQ nad 45.

Výtrus

Lakmus

Jéminem, rapper

Reklama

Zamiluj si reklamu

Si zabil Celé dlhé dve hodiny þakali Rytmusovi obdivovatelia na nové CD svôjho idola. Rytmusovho CD sa eštĚ pred vydaním predalo viac ako miliarda kusov. Nikdo nevie, ako je to možné, no je to ohromný úspech. Vedci prišli s vysvetlením, že Rytmusovi fanúšikovia vďaka svojej inteligencii a vzdelaniu veria, že si po každom pustení musia kúpiŘ nové CD.

Anežka Gadamer Batikovaná: RYTMUS JE D***L!!! PeŘo Killer Libíþek: RYTMUS JE KING! A KRÁĸ!

Shitmus

Gipsy.cz, piskoŐ

Rytmus života: Mám svoj vyjebaný štýl, ale chcem ho zmeniŘ / tváril som sa ako riŘ, teraz budem zuby ceniŘ / kašlem na BMW, budem vystupovaŘ skromne / hovorte si þo chcete, len keď to bude o mne. / Budem prvý zakomplexovaný rapper na celom svete / povedzte to otcovi, matke, dedovi a tete / U Krausa v televízii som sa podelal v sede / sorry, že to hovorím, ak ste práve po obede.

Rytmus neexistuje Najnovšia reportáž televízie JUJDÁ objasŁuje, že rappera Rytmusa v skutoþnosti vyrába marketingové oddelenie Ӿrmy Louis Vuitton. Rytmus je robený v poþítaþi. Muž, ktorý dal rapperovi tvár, žije ako nafukovaþ balónikov v cirkuse Shimmi.

Toto sa páþi: Robo Hater Maškrt a Gangsta klub PiešŘany. Humus

ČiliChili | 01 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Rytmus života: Nikdy nefetujem a nebudem chĹastaŘ / som zdravý ako fluoridová zubná pasta / milujem hygienu, nie som žiadny rasta / Darinka obdivuje môj zvonþek šŘastia. / Som lepší þlovek, som najvyššia kasta / mám doma trezor a v Łom reŘazi na sta Toto sa páþi pajcrom.

3

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you