Page 29

Andy Warho l se do dějin toaletního um zřejmě zaps al také. V ro ění samoce 1977 spol Victorem H u s asistentem ugo počura li dvanáct plát tých měděn en pokryým pigmen tem. Abstrak zoxidováním ce vzniklé podkladu by lyy pojmenov Oxidation Se ány ries. I španělský konceptualis ta Santiago Sierra se od mítl patlat s  tvorrb Andres Serrano je americký fotograf, autor konbo ou a tvorbu séri u díla sám e šedočernýc h bloků slisov troverzního díla Piss Christ, na kterém zachytil plasných lidskýc ah výkalů zada l do tový krucifix ponořený do zlatavé tekutiny. Podle o  In pak nese lo Indie. Dílo gický název A nt ropometrick Serrana jde o jeho vlastní moč. Fotografie budila moduly vyro é bené z lidsk ých výkalů pr pohoršení od okamžiku vystavení v roce 1997 a při covníky indi acké firmy Su labh In snad každé výstavě na ni někdo zaútočil. Nakonec (Anthropom ntte errn na attio ional etric Modul es Made from byla zničena při vandalském útoku v dubnu 2011. Human Fece s by the Peop le off Sulabh Wim Delvoye je belgický umělec, který Internationa l, India). na umělecké dílo povýšil samotný akt přeměny SBĚRATELS KÁ VÁŠEŇ potravy v lejno. Sestavil proto složité zařízení Na jedenáct ém pokračov plné zakroucených trubic a nádrží s enzymy, ání výstavy moderního umění v něm do kterého na jednom konci láduje potraviny ec kém Kasselu „Docum menta XII” ob a z druhého konce padá... no, víte co. Dílo se cházeli dva umělci Jan N místní orthoff a Ben jmenuje Cloaca a každý jeho výtvor je n ne Ender veřejné zách od prodáván za lidových 1000 $. ky a toalety v gale a sbírali exkr erriiíc ích ementy vypr odukované kritiky a kurá tory. Svou sb írkku věnova sochařům Ja li sonovi Rhoad esovi an Paulu McCar nd d thymu. Ti z  nich vysoch erotickou hr ali ačku v nadž ivotn ní velikko s všeříkajícím ossttii názvem Shit Plu ug.

ČiliChili | 01 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.