Page 21

TOALETNÍ T BYZNYS Peníze proc házejí žaludk em víc n ž láska. N ne a našem tráv ení se vydělává sp oustou způs obů. Třeba světov é tržby z prod eje toaletního pa píru dělají 19 miliarrd dolarů ro čně. Jeden Se američan sp verootřebuje ro čně 23 kg to Západoevvrop aleťáku, an 13,8 kg, A siat 1,8 kg a  0,4 kg. Je n nutno podo Afričan tknout, že A toaletní p fričané a Asi papír nepouž até ívají automat icky. Ne ebo plínky. V průběhu jednoho plen kového obdo bí připadne na jedno dítě ccca 1 tuna od padu. Světov ý trh ss plínkami m ěl v roce 20 04 hodnotu 2 21 miliard do larů. Trh s pr ojímad má jen na a dllyy merickém tr Usednout v čistém hu hodnotu 3 350 miliónů dolarů. O lé prostředí a v soucích n na průjem vů bec nemluví kromí si ulevit me. KULTURA je luxus. Podle VYMĚŠOV Á NÍ Če eský internet poslední zprávy ový server M r.Tester provedl vlon Světové toaletní asocia i hodnocení ce (World d nejhorších veřejných zá Toilet Association) si o n chodů v repu ěm 40 % nejstrašlivěj blice. Mezi pě šími hajzlíky světové populace může tii se umístila čt nechat jenom zdát. Českých drah yři zaříze . Ú roveň našich Ročně kvůli špatným, hyg en níí obecně. Jak toalet ale ne ienicky závadným je to jinde? ní valná nebo chybějícím záchod n ům zemře 1,8 Nejčistější zá chody najdet mil mi ionů lidí. e v Singapur také ne, když u. Aby za nespláchn utí mušle piis dostat až tis DŘEP, NEBO SED? so oá árru íc dolarů po u můžete kutu a za odh odpadku de Zatímco u nás už od dob Z ození set ran holí. y suchých latrín V technikou ssluší k záchodu přidat něc posedlém Ja o pohodlného ponsku vypukla před na sezení, na východ od  deseti lety do Bosporu se slova válka mezi přední porcelánové produkty mi výrobci zá omezují na dvě chodů. Mat shita uvedla stupačky nad dírou v ze suna trh mísu, mi. Kupodivu která autom temperuje pr se spousta odborníků (kte at icckkyy ké nko a skrze ří evidentně zabudované měří úroveň nemají nic lepšího na prá elektrody tělesného tu ci) shoduje, ku uživatele. Inax kontro že přirozená poloha ve d Jejic ich rival val světélku řepu je pro j jíc í to oa alle etto ou u,, kkterá se vyprázdnění přirozeněj ší než sezení na prkýnku. Při něm se prý naše střeva ohýbají do nepřirozených kliček, nutí nás urputně tlačit a zadělávat si tak na hem oroidy, chronické zácpy a jiné nepříjemnosti. V d nešní době fandící náv ratům k přírodě tedy sam ozřejmě vzniklo hnutí, které chce pohodlný posez vym ěnit za přirozený dřep. Je sice pravda, že většina chorob dolního zažívacíh o traktu se východním dře pařům vyhýbá, ale poh odlí při nerušené četbě má taky něco do sebe. Pot vrz ují to slova slavného americ kého spisovatele Henry ho Millera, který prohlásil, že většinu opravdu kva litní četby absolvoval vsedě na záchodě.

>

ČiliChili | 01 | 2012 facebo cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you