Page 20

Téma

Každý z nás tam vkročí 6–8krát denně, čili 2500krát ročně. Celkem tam strávíme přibližně tři roky života. Řeč je o to aletách. Na to, jak důle žité jsou, mají záchody u ná s dost tragickou úroveň . Rozhodli jsme se to zm ěnit. Připravili jsme o to m téma, a taky mobilní ap lik ac i na ho dn oc ení WC. Text:: Jiří Holubec, Natálie Vese lá, Vlasta Beránek, Tomáš Peter ka Illustrace: &&& Creative, Tomáš Peterka, Profi media

20

2012 | 01 | Čilichili: Musíme tam všichni  

Strávíme tam přibližně tři roky života. Řeč je o toaletách.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you