__MAIN_TEXT__

Page 1

Rituály za všechny prachy www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili

Rituály za všechny prachy

www.cilichili.cz

12 2011

12/ 2011

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení


SIMPLY CLEVER

Nová ŠKODA Citigo Život v pohybu

Nová ŠKODA Citigo je ideálním partnerem pro zvládání každodenních povinností i praktickým spoleníkem na cesty do m•sta i z n•j. V každém okamžiku budete pºekvapeni, kolik nabízí prostoru, pohodlí a jak snadno s ním kdekoliv zaparkujete. A o Vaše bezpeí se postarají technologie známé dosud z vozË vyšších tºíd. Napºíklad boní airbagy s ochranou hlavy nebo systém City Safe Drive, který Vás upozorní na blížící se pºekážku. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u autorizovaných prodejcË ŠKODA. Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Citigo: 4,5/4,7 l/100 km, 105/108 g/km

Citygo_CiliChili_190x245.indd 1

16.11.11 16:42


Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Co BŢh dá

Zbigniew „Zibi“ Czendlik Narozen: do života vdĚþného. Pracuje jako: faráŐ v LanškrounĚ a mediální knĚz v Blesku. Studoval: Pochlebování Lucii Bílé na Nízké škole ve Wroclavi. Zájmy: Zbigniew Czendlik, další slavní lidé, slavná zvíŐata, slavné rostliny, slavné kamení, ostatní lidé. ÚspĚchy: KŐty dĚtí Gábiny Partyšové, Mirka Topolánka, Stanislava Grosse, þestné obþanství Valašského království Bolka Polívky, proslov pŐi zakládání Ordo Lumen Tee-pee, úþast na Miss ýR.

Lidé, které nejspíš znáte:

Lucifer, vládce temnot

Sdílet:

PokŐtít

Vyzpovídat

Pomazat

PohŐbít Reklama

Napiš jméno Otec Zibi: Prožil jsem krásné, prosvĚtlující odpoledne s Danem HŢlkou a jeho hŢlkou. Myslím, že golf nám dal BŢh právĚ proto, abych dnes mohl uslyšet jeho procítĚné „Odpal!“

OBLÍBENÉ

0 Mešní víno Mešní cigára

ZnetvoŐ reklamu

Chcete k celebritám? Zvolte si netradiþní povolání a prostĚ jim zazvoŁte u dveŐí! I Lucie Bílá potŐebuje svého lapaþe nudlí, neþekanĚ vylétnuvších z levé nosní dírky.

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Tomáš Klus, JiŐí Bartoška, Iveta Bartoška a 3689 dalších.

Mešní znaþkové roláky SKUPINY Instantní moudra pro televizi Duchovní život v bulvárním tisku Ordo Lumen Teplí

NepŐátelé, které jsem dal dohromady (7 miliard)

Jarek Hutka

Helena Kubišová

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nechce upalovat þarodĚjnice“ na www.fíhaonline.cz Otec Zibi: Dnes mĚ þekají þtyŐi kŐty: Bobinka StŐihavková, Kamilka Skameneová, Miládka Postránecková a dalajláma. Nejvíc se tĚším na Bobinku! 0

Iveta Bílá

David Knížák

Online zpovĚď zdarma vþetnĚ rozhŐešení. SvĚŐte se mi se svými osobními problémy a já vám poradím, jak být slavný!

Uživatel Otec Zibi publikoval þlánek: „Dodržovat celibát není tak složité jako setkat se s OndŐejem Vetchým“ Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s uživateli Dan Landa, David Matlásek, Morous Komorous, Vozová hrabat a 4584 dalších.

Otec Zibi: Za chvíli se jedu podívat na šestou svatbu Miloše Zapletala. KnĚz prostĚ na svatbu patŐí, rozvody nerozvody. 0

ZdenĚk Babica

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Zibi radí

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který nenosí pŐi snídani mitru“ na www.hohóonline.cz. Uživatel Otec Zibi se nyní pŐátelí s užovateli Hell´s Angels, Usáma bin Ládin a 7541 dalších.

Uživatel Otec Zibi byl oznaþen v þlánku „Netradiþní knĚz, který má dvĚ ruce a nohy“ na www.hmhmonline.cz. Uživatel Otec Zibi hromadnĚ pokŐtil celý þeský showbussiness pŐi dĚkovaþce muzikálu Carmen. Toto vyvolalo závist v uživateli: Prof. doc. ThDr. PhDr. RNDr. JUDr. MUDr. Mons. Tomáš Halík, Bӿ. MP. SvZ. Otec Zibi: Nejsem knĚz, který by se bál jít do médií. Nejsem knĚz, který by nemĚl radost, když se mŢže potkat s celebritou. VlastnĚ vŢbec nejsem knĚz. 0

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

3


Rozjezd

Foto: Michael Kratochvíl

Obsah Co vás čeká a jémine Pohřeb pohřbil svatbu s. 6; Vtipy z rohu inteligentů s. 7; Urychlete konec

světa s. 8; Biomatky s. 9; Stojí cesta z města za to? s. 12;

Má vína

s. 16; Zač jsou toho rituály s. 20; Rubáše, kroje, košile s. 34; Rozpažený Ježíš s. 44; Koleda v Norimberku s. 50;

Ohákli jsme

jablko s. 50; Měsíční kultura s. 58; Řeznická hudba s. 56; Obhajoba Viewegha s. 60 123: Vodafone

Konec světa Rituály nemají obecně moc dobrou pověst, a když na ně přijde řeč, obyčejně si je lidi spojí nejspíš s nějakou řezničinou. Ještě tak nejlíp z toho vyjde asi rituální tetování, ale ani to se bez krve neobejde. Je to zvláštní, protože reálně má většina rituálů funkci přesně opačnou. Totiž posichrovat, že se nebudeme muset pořád klepat strachy. Od civilizačních svátků, které krájí čas na snesitelné úseky (a navíc přinášejí důvod svorně zatopit mozkovým buňkám), až třeba po soukromý rituál v kanclu: úspěšný den má začít loupákem v kafi, a jak před tuhle rituální snídani někdo vrazí schůzku, dostane to sežrat. Bez rituálů by se prostě svět zhroutil. Nebo se toho aspoň bojíme. Poněvač ale mayský kalendář končí až za rok (a tím podle téže logiky i svět, že ano), přejeme vám do té doby krásné svátky! Ať už budete slavit cokoli. Michal Schindler

<T

Zprávy z Vodafonu s. 64, Veselé Velikonoce s. 66, Připojení s Vodafonem s. 68, E-knihy s. 75, Předplacené karty s. 77, S Vodafonem v zahraničí s. 76, Vymyšleno pro firmy s. 78, ČILICHILI - složení Všechno o telefonech s. 80, ěeditel redakce – Filip Pomlázka Předplacené karty s. 90, Studentská Šéfredaktor – Michal Kraslice nabídka s. 92, Volací jistina s. 93, Zástupce šéfredaktora – Štefan NadĜevo Firemní tarify s. 94, Společné tarify Kreativní Ĝeditel – Simon Držpalec Creative – s. 96, Osobní tarify s. 98

Objednávka měsíce

T

Nejlepší objednávku předplatného nám poslal Miroslav Veselý ze Stráže pod Ralskem. Papír je papír. Děkujeme!

www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafonu – Martin Zlomvaz Provozní sekce Vodafonu – Magda Levonohá EditoĜi aËpsavci – JindĜich Koleda, FilipËKapr, Martin VánoÝka, Jakub Prstýnek, Tomáš StromeÝek. DesignéĜi – Petr PF , Tomáš Trnkobraní, Jakub Kuba, Manažer – Marek Dárek ProdukÝní – Pavel Matura DTP – Aleš BiĜma Asistenka – Lenka Üarodçjnice Inzerce – Marek Masopust Obálka – Boomerang Publishing, &&&ËCreative

michal.schindler@vodafone.com Tiráž Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 11. 2011 Datum vydání 1. 12. 2011 Distribuce Üeská republika Periodicita mçsíÝník Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 01/2012 14. 12. 2011 MKÜR 15371. Hlody, hlody, vodovody Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Držíme znalce. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.

4


Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin

ČILI News

T

ČT chystá Příběhy včelích Nedvídků Jan a František Nedvědovi se objeví na obrazovkách České televize, a to v hlavních rolích pokračování večerníčku o oblíbených chlupáčích. Odborníci připisují novým dílům velké šance na úspěch vzhledem k tomu, že bratři mají s dětmi své zkušenosti.

Umění a architektura Lunetic se vrací s hitem Tchýně. Kaplického Chobotnice bude stát na dně Tichého oceánu. Skandální odhalení

T

Stalin byl Hitlerova sestra Ve stejnojmenné studii to tvrdí britský historik Niall Fedrson, který si vydělává na hypotéku pomocí lží o historických zrůdách. „Lidi kupujou knížky o náckách, diktátorech, vrahounech a jejich rodinách jako vzteklí,“ uvedl odborník na tiskové konferenci poté, co obdržel od britské vlády ocenění za propojení vědy a byznysu. „Tak jsem to spojil všechno dohromady.“ 47 – Sprchocuc

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

TU BÝ KONTIčJĵ...

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

5


Rozjezd zjezd

Ze zákulisí

d

Po Kelly Osbournové zůstal na pódiu dvoukilový autogram.

Drobky Pračka, co vás vytočí

Zahrajte si Vyper to! Zprávy z domova

Britský student designu Lee Wei Chen si jednoho dne uvědomil, kolik času promrhá hraním na herní konzoli, a rozhodl se to změnit. A tak herní České vojsko hodlá po vzoru Číny zanechat konzoli propojil s automatickou pračkou, aby tak učinil domácí práce o něco potomkům obří terakokotovou armádu. zábavnější. „Uvědomil jsem si, že schopnosti, které jsem získal ve virtuálním světě, mi ve světě reálném nejsou k ničemu. A chtěl jsem přijít na to, jak je využít,“ řekl student KingsDuel ton University v Londýně magazínu Design Week. Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky Leeův vynález vypadá na první pohled jako obyčejT ný herní videoautomat, ale jeho spodní část tvoří pračka. Obvody obou částí jsou přitom propojené. Prací cyklus je závislý na úspěchu hráče, takže pokud není hráč příliš zdatný, musí do automatu naházet peníze navíc, aby si vypral. Vedoucí Chenova ročníku Colin Holden řekl: „Vybral si dva snadno rozpoznatelné objekty – pračku a automat – aby ilustroval svou myšlenku. Společně obě věci vytvářejí úžasnou technologickou hračku. Jde o extrémně dobře vyvedený designový koncept.“ ČILI News

Svatba : Pohřeb Dçje se vçtšinou sËvaším souhlasem. Máte nárok naËžhavou noc. Stojí fĶru pençz aËmáte sËtím dost nervy. Dostanete spoustu blbostí aËchytaÝĶ prachu. ZaËpár let už poËvás lezou dçti aËškemrají. Máte nárok naËdaĎové výhody pro manžele.

1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:1

Jste poslední, koho by se naËnçco ptali. Máte nárok už leda naËžhavou pec. Vyjde levnçji, aËnavíc je vám všecko putna. VËzávçti ty hovadiny mĶžete zase vrátit. Lezou poËvás leda brouci aËnechtçjí nic. BerĎák už naËvás nemĶže vĶbec.

2:4

T

Úplatky za katedrou Útvar pro odhalování korupce ve školství odhalil korupci ve školství. Šetření ukázalo, že české děti uplácejí své vietnamské spolužáky, aby jim dělali úkoly z českého jazyka. Učitelé praxi tolerují, protože pak dostávají levněji zbytky zeleniny z tržnic. „Je to skandál!“ prohlásil velitel Útvaru pro odhalování na veřejnosti, ještě než byl obviněn z odhalování na veřejnosti.

Panebože, jak tohle vysvětlíme doma…

6

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin

Drobky Bábuška Times

T

Ze seznamu ruské babky Ruská důchodkyně ukradla v den svých osmdesátých narozenin sousedovi ze stáje hřebce. Chtěla si tak odškrtnout další položku ze seznamu svých splněných snů. Nicméně skončila v rukou policie. Agrafena Vasilijevna byla zatčena za to, že se vkradla do sousedovy stáje, osedlala mu koně Lyma a odjela. Zadržena byla hodinu poté, když se ze své spanilé jízdy vrátila. Paní Vasilijevna řekla ohromeným důstojníkům, že se celý život Boj za práva všeho T toužila projet na koni, a nikdy neměla příležitost. „Vynadali mi, ale stálo to za to. Splnila jsem si dětský sen. Nemám už moc času nazbyt,“ pravila moudrá žena. „Na tom seznamu mám ještě pár dalších věcí, které by mohly ostatní šokoHnutí za práva rostlin obvinilo vegetariány z genocidy obilovat,“ dodala varovně. vin, ovoce a zeleniny. „I kedlubna má pocity,“ uvedla předsedkyně hnutí Jarmila Erteple Dužinová. „Vyzýváme žrouty rostlin, aby si Pro intelektuály před každým soustem urvali nohu, ať vidí, jaké to je.“ T

„Přestaňte týrat brukev!“ vyzývají ochránci

Koutek inteligentního humoru

Na tomto místě otiskujeme chytrou, duchaplnou zábavu. - Víte, co křičel Michael Servet na hranici? - 1273 stupňů Kalvína! Díra na trhu

T

Autourinal Česká urinoterapeutická komora doporučuje léčiva z domácích zdrojů. Nenakupujte levnou moč z Asie! Již nikdy žízeň... Dodržujte rady lékařů, pijte alespoň dva litry tekutin denně!

7

TDB inzerce Cilicili 95x122.5_03.indd 1

9.11.2011 11:50:36


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

Ilustrace: Eric Sevigny

T

Cesta k jeskyni Polknout spací prášek, počítat do dvaceti, usnout, vzbudit se, nechat vypadnout z postele pravou nohu, udělat třicet kliků (někdy 28, jindy 32, výjimečně 36, v žádném případě ne lichý počet), v kuchyni setnout vajíčka tak, aby nůž jenom lízl žloutek, sníst je, zapít třikrát probublaným kafem, nasypat do sebe hrst tobolek, bobulí, doplňků, pokřižovat se deodorantem a frr do práce, z práce do posilovny, k masérovi, do bazénu, k léčitelce, mezitím si nechat dotetovat na záda hada, obtelefonovat určitý počet bytostí, poslouchat a říkat stále tatáž slova – to nejsou skutečné rituály. S výjimkou dělání fasády – nanášení nového obličeje na původní ksicht se skutečnému rituálu blíží. Jde o změnu podoby, což je magický prvek. Co je tedy pravý rituál? Úkon, kde běží, zjednodušeně řečeno, o všechno a hlavně o všechny. Lépe se demonstruje na exotických zvycích, kde vynikne stěžejní vlastnost rituálu – absence smyslu. U vlastních zaklínadel ji nevnímáme, neb jim věříme. Uvedu historku, kterou zažil známý v řekněme kostarické džungli. Tam jel navštívit kamaráda, co u nich žije, dneska nic zvláštního. Po pěšině pochoduje řada místních, žádní domorodci, normální vesničtí lidé, v uších iPody. Známý s nimi. Projevil přání si vyblejsknout jejich posvátnou jeskyni, tak mu ji jdou ukázat. Šlapou. Najednou jak na povel dřepnou na bobek. Sedí, mlčí. Známý s nimi. Po slabé hodince se optá souseda, o co jde. Ten mu šeptem sdělí, že před jistou dobou zakvákala z pravé strany špatná žába. Aha. A na co čekáme? Až zleva zakváká ta dobrá. A když nezakváká? My muset vrátit. A když zakváká dobrá, ale zprava? My muset vrátit. A co špatná zleva? My utíkat a modlit se, aby nikdo z nás nezemřít. Nevím, zda došli, či se museli vrátit. Každopádně se v půli cesty do práce otáčím a mažu domů omrknout, jestli jsem nezapomněl vypnout žehličku. Tuším, že jsem vůbec nežehlil, ale co kdyby…? 

8

ČILI News

T

Demonstranti chtějí konec světa dřív Vzhledem ke všeobecné dlouhotrvající ekonomické, společenské a morální krizi nechce mnoho lidí čekat s  koncem světa na  prosinec 2012. V americkém Washingtonu vzniklo hnutí „Rychle pryč“, které chce uplatit potomky Mayů, aby přehodnotili svůj kalendář a ukončili ho dřív. „A šlus,“ praví transparenty hnutí, „vyzýváme islandské sopky, zemětřesení a pesticidy hubící včely, aby začaly jednat.“ 


Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin

Katův šleh

T

Ve věznici v Ohiu byl vězeň usmrcen smrdící inj injekcí.

Z ekonomiky Evropský pornobyznys se dostal do záporných čísel. Pro alergické děti se

Drobky Spravedlnost si vás najde

začali místo plyšáků

T

Zadek zdraví královnu

vyrábět plešáci.

ČILI News Dvaadvacetiletý Australan Liam Warriner W byl zadržen policií poté, co vystrčil nahý zadek na britskou kráBrisba Své pozadí odhalil lovnu během její návštěvy Brisbane. královně a vévodovi z Edinburghu při jejich cestě z letiště do města. Navíc si údajně mezi australsko nahé půlky vetknul australskou vlaječku a vydržel s ní běžet pod a mávat celých 50 metrů podél kolony vládních vozů. Vyp Vypečený tvrdí že místní zedník navíc tvrdí, i vévo jeho oba dva, královna i vévoda, Poté co byl mávání opětovali. Poté, na kauci propuštěn, d dodal, že ho kousk vyhecovali k žertovnému kousku He kolegové. Listu Herald Sun ještě „Vystrč jsem zadek upřesnil: „Vystrčil N a co, každý na královnu. No n zadek. V televizi někdy viděl něčí ho vidíte kaž každou chvíli, dokonce ČILI News v dětem pří přístupných filmech je T v pořád ale pro královnu to v pořádku, stál urážka.“ Warriner byl je to stále Světová zdravotnická organizace obvině z veřejného obnažování obviněn (WHÚ) doporučuje matkám malých a čeká ho soud.  dětí používat mléko opatřené značkou bio. „Běžné, průmyslové matky jsou celý život krmeny antibiotiky, Bábybazar.cz bazar.cz T tučnou stravou a různými éčky. Navíc často žijí ve městech s nezdravým ovzduším, kde jsou uzavřeny v malých bytech a nemohou se svobodně rozeběhnout po louce. Jejich Neutrácejte za potřeby pro své rodiče či praromléko dětem rozhodně nedoporučudiče zbytečně! Umělé zuby vydrží v mnoha úsjeme,“ tvrdí mluvčí WHÚ Lobby Fartech za sebou, bažant poslouží hned několika mak. „Nové certifikované bio matky, generacím důchodců. Navštivte Báby bazar! chované na ověřených přírodních farmách, produkují mléko mnohem vyšší kvality.“ 

T

Vtip za roh

100 Bio %

Nový trend: mateřské bio mléko

Potřebujete chodítko pro dědu? Máme skoro nové!

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

9


Rozjezd

Foto: Proŏmedia, Ilustrace: Nikkarin

irka J ý r t Chy Drobky Je to v pytli

T

Důmyslný úkryt

Z kultury

T

Australan Geoffrey, který si nepřál zveřejnit své příjmení, vymyslel pro šperky své ženy v hodnotě 800 000 Kč skrýš tak důmyslnou, až je sám nakonec odeslal na skládku. Klenoty vyhodil v předvečer 23. výročí svatby páru. Reportérům sdělil: „Nikdy jsme se se ženou nehádali, ani jednou během našeho manželství, a nestalo se to ani teď.“ Podle jeho slov se na něj jeho žena nezlobí, přestože rozdělil jejich nepojištěnou kolekci náhrdelníků, náramků a zlatých prutů do tří odpadkových pytlů, aby zmátl potenciální zloděje. Během velkého úklidu domu došlo k záměně a pytle, které obsahovaly také zděděné rodinné relikvie, skončily v popelnici. „Stěhujeme se, a tak jsem řekl dětem, aby mi přinesly všechny odpadky, co se válí v domě po zemi,“ vypráví dál. „Moje žena mi zavolala, když jsem byl v práci, a zeptala se: ‚Kde jsou ty pytle?‘ Znáte ten pocit úzkosti, co vás zaplaví?“ Geoffrey zběsile telefonoval na okresní úřad, kde mu řekli, že jeho šance na znovunalezení pytlů jsou mizivé. Skládky v Caloundře zasype týdně přes 1400 tun odpadu. Přesto nyní Geoffrey čeká na povolení k jejich prohledání.

Filmaři točí snímek z prostředí českého šoubyznysu s názvem „Tyjou Zkáza Pomejí. z n

mozolůašich !“

Zprávy z domova Došlo máslo. Zdaleka. Koutek černého humoru

T

Černochbyl Černochkněžník Černochbílá televize Horní Počernochnice Černochzem Černochčerná tma A pro slabší povahy koutek hnědého humoru

Hnědochuhelná pánev

Sociální nepokoje

T

Čeští pivaři si stěžují na abstinenty, protože pivo dotuje limonádu. 10

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


iPad 2 - ideální vánoÿní dárek. Jen za 499 Kÿ mĚsíÿnĚ a navíc se slevou na internetové pŐipojení od Vodafonu.*

iStyle www.istyle.cz Praha 1 Palladium, Nám. Republiky 1 • Revoluční 1003 Praha 4 Arkády Pankrác, Na Pankráci 1727 Praha 5 Zlatý Anděl, Nádražní 23 • Metropole Zličín, Řevnická 1 Brno Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 • Nám. Svobody 20 Ostrava Avion Shopping Park, Rudná 114

Premium Reseller

* RPSN 5,4 %, roĀní úroková sazba 5,28 %, celková Āástka splatná spotʼnebitelem 14 970 KĀ pʼni výši úvėru 13 991 KĀ (iPad 2 WiFi + 3G 16GB), výši splátky 499 KĀ, poĀtu splátek 30, lhśtė splatnosti 14. 6. 2014 (pʼni poskytnutí úvėru 14. 12. 2011, první splátce 14. 1. 2012 a se splatností dalších splátek k 14. dni v mėsíci poĀínaje 14. 2. 2011). Úvėr lze uzavʼnít na 12, 24 nebo 30 mėsícś a je urĀený jen zákazníkśm iStyle CZ. Splátkový prodej poskytuje spoleĀnost Home Credit a.s. Pʼnedplacená SIM karta Vodafone s kreditem 500 KĀ a tarifem Vodafone Internet v mobilu naplno, na který bude zákazníkovi po dobu 12 mėsícś od aktivace poskytnuta sleva ve výši 10%. Nabídka úvėru za daných podmínek je platná do 31. 12. 2011. Ceny jsou vĀetnė DPH a jsou platné k 1.11.2011. Kompletní a aktuální informace na www.istyle.cz.

190x245_CiliChili.indd 1

11/15/11 11:44:19 PM


Kácíme modly

Vůně domova Jestli žijete ve městě, určitě jste někdy upřeli zarudlé, od blikající obrazovky bolavé oko na zaprášené okno a v duchu jste se přenesli na idylický venkov. Stejně jako Tomáš Hanák v Cestě z města jste odhodili mobil do tůně, běhali v zarosených lesích a vstřebávali moudra rázovitých, s rodnou hlínou srostlých vesničanů. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

Cesta z města není jen název filmu, ale dlouho přetrvávající trend, kdy se hlavně mladí lidé stěhují z měst na venkov, kde mohou žít s klidem, že jejich ratolesti vyrůstají v čistém a zdravém prostředí. O vesnici se totiž všeobecně ví, že je v ní příroda, lidé se tam pořád pohybují na zdravém vzduchu, zdravě manuálně pracují a jedí zdravé potraviny z vlastních zdravých zahrádek. Jako u většiny věcí, o kterých se „všeobecně něco ví“, je ale realita trochu jiná. VESNICE POD DROBNOHLEDEM Mýtus zdravé vesnice je natolik zakořeněný, že nikomu moc nestojí za to o něm pochybovat a zkoumat, jestli to náhodou není naopak. Pro rozsáhlejší, vědecky podložený výzkum si musíme zajít do USA, kde každoročně probíhá projekt zvaný County Health Rankings (CHR), tedy něco jako Okresní zdravotní hodnocení. Projekt CHR má za úkol sledovat čtyři hlavní ukazatele zdravého života v každém jednotlivém okrese celé země: Životní styl obyvatel, úroveň zdravotnictví, sociálně-ekonomické prostředí a stav životního prostředí. Když se podíváme na výsledky, začne naše idylická představa zdravého venkova dostávat povážlivé trhliny. Obyvatelé měst dopadli v hodnocení CHR podle očekávání. Výzkum naznačuje, že se během života musejí vyrovnávat s větším znečištěním životního prostředí a rizikem, že se připletou k násilnému trestnému činu. Městský život také vykazuje vyšší riziko nákazy sexuálně přenosnou nemocí, větší náklonnost k alergiím a k nízké porodní hmotnosti dětí. Jinak ale skoro všechny faktory mluví jasně – lidé žijící ve městech vedou zdravější život než na vesnicích, zejména proto, že si svého zdraví víc váží

PÁR ČÍSEL ZE VSI Cca od tohohle věku začne vaše dítě jezdit po návsi na motorce.

>

12

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Reportáž

krav v kravíně už zasmrdí pěkně. Nezdravé to sice není, ale...

decibelů zvládne cirkulárka. Hlukový limit je mezi 50 a 70 decibely.

mužů na vsi je obézních.

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

z pěti psů štěkají i v noci, stačí, aby jeden začal. Přejeme příjemný spánek.

PET lahví týdně spotřebuje průměrná domácnost. Docela dost z nich skončí v kotli.

13


a pečují o ně. Jen tak si lze vysvětlit, že vesnické děti trpí daleko častěji obezitou a skoro o polovinu víc z nich se přiznává ke kouření a k řízení pod vlivem alkoholu. Lidé žijící na vesnici mají kupodivu i větší sklony k sebevraždám (18 % oproti 13 % ve městech), mají větší náchylnost k cukrovce, srdečním chorobám a vysokému krevnímu tlaku. Už úplně paradoxně zní zpráva, že 66 % všech úmrtí způsobených dopravními nehodami se odehraje na vesnicích. Nic divného na tom ale není. Na vesnických silnicích jsou vyšší rychlostní limity, méně semaforů a policistů, a zatímco na vesnicích žije v USA přes 60 % populace, působí zde jen 10 % všech lékařů.

Co tady ty lufťáci viděj, Maruš?

není považována za nic zvláštního, ale ve skutečnosti je právě nadměrná váha dobrým indikátorem nezdravého životního stylu. K němu se váže vysoký krevní tlak, srdeční nemoci, cukrovka a podobné nepříjemnosti. A s těmi už legrace není. Těžko říct, jestli lidé na vesnici žijí ve zdravějším prostředí – jasně že tu nemáte tolik aut, ale když si soused zatopí PET lahvemi, má to taky svoji sílu. V cílevědomé péči o zdraví nicméně město s přehledem vede. Ani kompromis v podobě příměstských VESNIČKA NAŠE satelitů příliš nefunguje. Existuje zajímavá studie Jestli máte pocit, že za oceánem to je prostě jinak, Národního institutu zdraví Spojených států z roku tak nebuďte optimisti a zajeďte se na naši ves2002. Ta dokázala, že lidé žijící v domech postanici podívat. Šlachovitého zemědělce chodícího vených před rokem 1973 toho nachodí mnohem za tažným koněm tam najdete možná tak na iluvíc než lidé žijící v nových stavbách. Jako hlavní straci v knížce Jindřicha Šimona Baara. Normální důvod respondenti kupodivu uváděli, že je to kvůli život funguje tak, že se ráno sedne do auta, jede prostředí, ve kterém žijí. V architektonicky a urbanise do práce, kde se sedí. Jestli v kanceláři, nebo sticky děsivých předměsza volantem traktoru, je celkem fuk. se prý prostě nikomu V poledne se jde do kantýny na guláš Šlachovitého zemědělce tích na procházky nechce, se šesti, večer se nakrmí králíci najdete možná v knížce i když se vlastně za touto a sedne k televizi nebo do hospody. možností jejich obyvatelé Pro potraviny se chodí do místního z měst stěhovali. Penny nebo Lidlu. O víkendu se buď „dělá na baráku“, nebo se na zahradě uspořádá griVE ZDRAVÉM MĚŠŤANOVI ZDRAVÝ DUCH lovačka a večer se pro změnu zajde (nebo zajede) Jestli vám přes všechna čísla připadá, že (obvykle do hospody. Cílenou fyzickou aktivitu a snahu opravdu čistší) vesnický vzduch převáží výhody zdravě se stravovat tu nenajdete. města a že všechno záleží na osobním přístupu Možná takto vykreslený životní rytmus současné ke zdraví, máte pravdu. Prakticky všechny výzkumy vesnice zní trochu karikaturně, ale vězte, že je dolototiž prokazují, že nejzdravější lidé jsou ti, kteří žený. Třeba výzkumem Českého institutu metabona vesnici přišli z velkých měst. Ale jen pokud lického syndromu. Ten ukazuje, že takřka polovina si do čistšího životního prostředí přenesli svůj mužů na české vesnici spadá do kategorie obézních zdravý životní styl. Což bohužel zdaleka není a celkově se na vesnici pohybuje o celých 13 % více samozřejmé. mužů s nadváhou než ve městech. Obezita sice

<

14

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Podělte se o svoje zážitky, snadno a rychle. HTC Wildfire S s

protože to nejdůležitější jsou vaši přátelé HTC Wildfire S vám umožní sdílet vše, co máte rádi. Vaši oblíbenou hudbu, fotografie, videa, statusy nebo aplikace. Snadno a rychle.

htc.com


Reportáž

Stařečkovi scanky nevadily Vinař Viktor je otevřená bytost. Ze svého slováckého domku rozeslal e-mail kamarádům z celé republiky, aby mu pomohli při vinobraní. Jak dopadne tradiční sběr vína, když se na Slovácko sjedou Pražák, Ostravák a ajťák z Rožnova pod Radhoštěm s rodinou? Text: Tomáš Koloc Foto: Tomáš Koloc, Profimedia

16


PÁTEK „Pít se bude až po práci!“ nařizuje nám všem, čerstvě ubytovaným a najedeným, Viktor v pátek po obědě. Pak rozdá úkoly. Na mě, Pražáka s oběma rukama doleva, připadlo vymýt dvousetlitrové nádoby, ve kterých bude víno kvasit. Stojím na dvoře s hadicí v ruce a pod nohama se mi v proudu vody proplétají kočky, pes a děti. Čtyřicetiletý Ostravák Beskyd (ta přezdívka mu tak pevně přirostla k tělu, že už nikdo nezná jeho pravé jméno) přináší velký skleněný demižon, v němž z minulého roku zbylo několik litrů alkoholových kvasinek. Pokládá ho na kanál, bere mi hadici a strká ji do nádoby. Pak na mě zavolá, ať pustím vodu naplno. Jakmile to udělám, demižon praskne a celým dvorem se rozprostře nesnesitelný kvasnicový puch. „S tym se neda dělat nic jiného, než to přechlastat,“ vyřeší věc Beskyd a zmizí v bývalém výminku Viktorových prarodičů, pod kterým má Viktor „klubovnu“. KREV BOŽÍ Klubovna je malá místnost, vedoucí do obyčejného sklepa s harampádím, vyplněného navíc křídou popsanými sudy a demižony s vínem. Když si u nás v dědině lidi v šedesátých letech začali stavět sklípky, naši na sklep neměli,“ vypráví „Tož děda postavil tuhle klubovnu, aby měl Viktor. „To Dokonce si do ní udělal tajný přístup přímo kde pít. Do a babka se celý život tvářila, že o něm neví,“ z pokoja a vysvětluje. „Když budete chtít vidět opravdový sklep, musíte říct starému Cypriánovi, který nám zítra pomoct. On je náš vinný kulak.“ přijde pom Klubovna má všechny atributy sklípku; je tu Klubov zdobený sud, pijácké nápisy na zdech, svíčky velký zdob z lahví archivního vína a neobložené stěny čnící z lahv pomalované ornamenty z vinných listů, které pomalova dědeček sám maloval. „Děda byl lidový Viktorův d písmák. Ať toho vypil sebevíc, dokázal citovat celé z Bible, i když se na stará kolena přiznal, že je pasáže z B Jednou se během mše zeptal faráře, jestli ví, ateista. Jed obřadu pije krev Boží z bílého a ne z červeproč při o ného vína. Když farář nevěděl, vysvětlil mu děda, že ve starém Izraeli žádné červené víno neměli. Pak se ve starém a odešel z kostela dom.“ zvedl a od mi dává vyzkoušet, jak se nabírá do košViktor m Nemám plíce ani techniku, a než koštýř napltýře. Nem třílitrový demižon, z něhož pijí mí kolegové, je ním, třílitro a konverzace nabyla surrealistických rysů. prázdný a ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | ffacebook.com/cilichili

Modrá podezdívka znamená, že majitel je svobodný

SOBOTA Druhý den se probouzíme těžko. Včerejší debata s ochutnávkou všech Viktorových vzorků se protáhla do čtyř do rána. Ze tří dětí ajťáka Dušana nás dvě probouzejí tím, že kříčí hlady. Nejmenší nekřičí, protože je u prsu maminky, která se rozhodla, že „dá starýmu tu včerejší pijatyku sežrat“. Dušan se tím nedá rozhodit a mezi řečí děti průběžně vyfackovává z domu, takže ve chvíli, kdy se my teprve balíme, jsou už kompletně oblečené, připravené, v batůžcích si nesou svačinku a dožadují se vinařských nůžek, které jim táta moudře odmítá vydat dřív, než dojdou na vinici. Poté se zbytkovým alkoholem v krvi startuje auto a vyzývá nás, abychom nasedli. Poslední přichází rozezlený Viktor, jemuž se mezitím maminka a sestra vrátily z kostela. „Musel jsem je seřvat,“ vysvětluje. „Koupily si u Vietnamca krabicák a dělají si svařák. Copak to se ve vinařské rodině sluší?“ ZNALCI Z PRAHY Na vinici na nás čeká místní vinař číslo jedna pan Cyprián, který nás místo na plantáž vtáhne do svého sklípku. „Tohle byl, hoši, úplně první sklípek na téhle vinici.“ Pan Cyprián už má sklizeno a pomleto a v džberech a demižonech (přikrytých ustřiženými vršky z krabic od mléka a pytlíků od cukru) mu burčí burčák. „Zažil jsem pár koumáků, kteří to zašpuntovali – a ti si pak ve správnou chvíli mohli stavět nový sklep.“ Na zdech sklípku (pokrytých slizem, do kterého přespolní návštěvnici vtiskávají pro štěstí mince) visí teploměr, který hlídá správnou teplotu. Vedle něj pak ještě jeden, zvaný moštoměr, kterým pan Cyprián co chvíli měří cukernatost v nádobách. Nalévá mi burčák a vysvětluje, že jeden

17


Reportáž

Dušan těsně před kolapsem

stupeň cukernatosti značí kilo cukru na hektolitr vína. Potom pozoruje, jak mi chutná, a komentuje: „Dneska už sú znalci aj v Praze. To není, jako když jsem v devadesátých letech začal podnikat. Tehdy jsem zákazníkům nalil své nejlepší víno a oni mlaskli, že to není ono. Tož jsem vzal mošt, zředil ho vodou a teprve pak byla spokojenost.“ PRVÁK, DRUHÁK, TŘEŤÁK Za chvíli přijíždí Viktor a v zahradnickém traktůrku nám veze kýble a lísky na sběr. „Tady to máte hned sklizené,“ říká pan Cyprián, „je tu jen sto sedmdesát hlav, já jich mám přes čtyři sta“. Sbíráme nejdřív bílé (rulandské, veltlínské a tramín). U toho upíjíme z demižonu směs od pana Cypriána. Některé hrozny jsou poničené padlím, slovácky múcnatkou. „Tu je to popleněné,“ říká pan Cyprián, „ale existuje i ušlechtilá plíseň šedá, která zvyšuje cukernatost, a za tu je vinař rád. S plísní je třeba bojovat a vůbec o vinohrad pečovat. Musíte ho okopávat, omlazovat, vyměňovat zrezivělé sloupky a dráty... Dřív tu také chodily hlídky, které hlídaly, esli nejdú zloději. Měli flintu a jednou za pár minut vystřelily, aby vyplašily ptáky. Nekteré dědiny si na to platily zvláštního zřízenca. Dneska mají na bohatších vinicách aj kamery: my sme si zatím pořídili enem elektronické dělo, které v pravidelných intervalech búchá.“ Když máme sklizené všechno bílé, trháme na jednu hromadu červenou frankovku a modrý portugal. Kolem okolních vinohradů leží kupy čehosi, co vypadá jako dvojbarevný hnůj. Je to odpad

18

Burčák v akci

z vylisovaných hroznů zvaný matolín, který je tu oblíbeným ale vzácným hnojivem. Matolín dřív sloužíval i k jinému účelu – když se zalil vodou, vylisoval se podruhé, čímž se vytvořil tak zvaný druhák, co do kvality podobný čaji z druhého nálevu. Druhák se většinou prodával do Čech. Pan Cyprián k tomu dodal:„Já pamatuju, že po válce, v bídě, sa dělal aj třeťák. Tenkrát bylo hroznů málo, tož staříček odjeli ke Znojmu, odkud odešli němečtí vinaři. První osadníci tam ještě nevěděli, k čemu je matolín dobrý, a tak na něj na vinicách scali. Ale stařečkovi scanky nevadily, naložili matolín na žebřiňák, dovézli ho domů, tam ho vylisovali eště dvakrát a teprv pak s ním pohnojili pole…“ BURČÁK Blíží se polední přestávka. Dušan nám přenechává na starost své děti a odchází podebatovat s panem Cypriánem do jeho sklípku. Sbírat začínáme bez něj. Už nám zbývá jen vzácná odrůda andré, která se bude zpracovávat zvlášť, a tak se musí sbírat do zvláštních lísek. Jsou sice teprve dvě odpoledne, ale Viktor tvrdí, že brzy padne noc, každá ruka je dobrá, a tak za Dušanem posíláme několik rozvědek v čele s jeho dětmi, které nutíme, aby plakaly. Dušan se po chvíli vrátí, ustřihne pár hroznů, načež se složí na zem a usne. Pan Cyprián, který právě vychází ze sklípku, hodnotí výjev slovy: „Tož to sem nevěďél, že tak málo vydrží. Já už taky radši jedu dom.“

Ustřihne pár hroznů, načež usne. 


Mírně kyselé

To, že náš krok není pevný, nevadí. 

Sklípek je jako alchymistická laboratoř

Naštěstí už máme sklizeno. Dušana (který si na vinici s burčákem odložil také všechno, co ten den snědl) s pomocí jeho dětí odnášíme do přistaveného vozu, naskládáme lísky se sběrem do Viktorova traktůrku a vracíme se ulicí malovaných sklípků domů. To, že náš krok není úplně pevný, nám nevadí. Z kamenného sloupu, stojícího uprostřed vinice na nás dohlíží svatý Urban, patron vinařů. BRANÍ? BRANÍ! Po druhé porci guláše by se chtělo spát, ale místo toho přichází na řadu povzbuzující tuplák kafe. Čeká nás mestování (mletí) a pak presování (lisování). Na to vše jsme zůstali s Viktorem sami, protože Beskyd odjel do Beskyd a Dušan, ošetřován svou početnou rodinou, se teprve začal probírat z kocoviny. Po namletí si Viktor zapíše čas a změří cukernatost. Potom spočítá, kolik balíků cukru je třeba koupit ve vedlejší vietnamské večerce. Prodavač, kterému pak platím za čtyři kila cukru, se mě starostlivě ptá: „Braní?“ „Braní,“ přisvědčuji. Když sešroubujeme starodávný lis, kterým se stejným způsobem „presovalo“ už před staletími, zbývá nám několik hodin času. Po lisování se vracíme do tepla domova a Viktorova maminka nám krájí právě dopečený štrúdl.

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jsi jakýsi zelený...

NEDĚLE Když se tři sta padesát kilo hroznů, které jsme včera sebrali, změní na dvě stě třicet litrů kvasícího burčáku, ze kterého bude po dokvašení víno, a poslední krystal cukru je rozdrcený o stěnu džberu, svítá. Až se úplně rozední, naložíme s Viktorem koláče vylisovaného matolínu na zahradní traktůrek, kterým je vezmeme do vinice vrátit půdě. Na zpáteční cestě ještě otrháme zapomenutou švestku, která slouží na vinici jako jeden ze sloupků, držících dráty pro révu. „Slivovica pro hosty dobrá,“ říká soucitně vinař Viktor. „Šak jinde už pro ně často nic jiného nemajú.“

<

19


TĂŠma

20


JSME RITUÁLNÍ INVALIDI. PROMĚNA OSLAV SLUNOVRATU V ZUŘIVÉ ORGIE KONZUMU NÁM DÁVNO PŘIJDE NORMÁLNÍ. NEUMÍME SE POŘÁDNĚ ŽENIT ANI LOUČIT S MRTVÝMI. NEZPRACOVANÉ PŘECHODY NÁM PAK STRAŠÍ V HLAVĚ A DĚLAJÍ SI TAM, CO CHTĚJÍ. HLAVNĚ ŽE JSME SE VYLILI NA SILVESTRA. Text: Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Vlastimil Beránek, Natálie Veselá, Karolína Hošek Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia, Archiv

Rituály za všechny prachy „Rituály Rit ál ulehčují l hč jí ži život,“ t “ říká fil filozoff JJan Sokol, „třeba už obyčejný pozdrav. Když někoho potkáte, měli byste mu něco říct. Jenže jak začít? Ritualizovaný pozdrav to velmi zjednodušuje.“ Mnohem náročnější je situace, kdy žádá muž o ženinu ruku. Co udělá? Okamžitě vás napadne, že jí daruje prsten, mamince koupí kytku a s tatínkem se přiopije. Proč? Protože se to tak prostě dělá. Neskutečně složitý okamžik v životě mládence je díky obecně uznávaným rituálům víceméně pohodlně přemostěn. TUC TUC TUC Rituály udržují společenský život v chodu a dávají mu rytmus. Jsou to záchytné body, od kterých se odrážíme při cestě světem. Už Demokritos napsal, že život beze svátků je jako dlouhá cesta bez hospod. Že uplynul rok, si uvědomíme nejlépe v okamžiku, ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

kd zasedneme kdy d kke štědrovečerní štěd č tabuli a uslyšíme „Tak ať se tu zase za rok shledáme!“, „Pozor na kosti!“ nebo jiné rodinné zaklínadlo. PO PŘECHODU, BABIČKO... Vedle rituálů rytmických byly vždy důležité ty přechodové. Jan Sokol k nim dodává: „Tyhle rituály určovaly status člověka ve společnosti. Narození, dospělost, sňatek, děti, smrt... Dnes mnohé z nich blednou a mizí. Z přijetí mezi dospělé se stala maturita: místo aby mladík zápasil s dospělým bojovníkem, bojují chlapci i děvčata s rovnicemi. Souvisí to s tím, že tělesná síla už dnes není tak žádaná vlastnost a dospělý neznamená bojovník. Univerzitní promoce se vyvinula z přijetí do cechu, jako byla Hipokratova přísaha. Zůstal z ní slib i jakási věrnost univerzitě, vypadlo ale, že adept bude živit svého učitele, až

>

21


Život v rituálech zestárne. A přece třeba v Německu, kde promoční rituály v talárech a s insigniemi většinou zrušily úplně, toho dnes litují.“ Nejde jen o přechod do dospělosti. Religionista Martin Pehal mluví o vážnějších tématech: „V Praze zůstává až polovina uren s ostatky příbuzných nevyzvednutá, a tím pádem nepohřbená. Vyrovnat se se smrtí někoho blízkého je přitom bez pohřbu neskutečně složitější. Mrtví pak ‚straší‘ v našich myslích, protože jsme jim v našem vědomí neumožnili přejít ze sféry živých do říše mrtvých.“ CO TŘEBA HOKEJ? To, že naše rituály jsou prázdné, neznamená, že po nich netoužíme. Nahrazujeme si je třeba sportem. Ten má s rituály spoustu společného. Martin Pehal to komentuje: „Lidé na sebe oblékají speciální oděvy a často vidíme i pseudonáboženské projevy jako vzývání šampionů (‚Hašek je bůh‘), klekání a modlení. Mezi rituálem a mistrovstvím světa ve fotbale je ovšem zásadní rozdíl. Zatímco rituály mají schopnost propojovat oddělené roviny (přírodu a společnost, jednotlivce a skupinu, muže a ženu), sportovní utkání naopak účastníky záměrně oddělují ( jen jeden je vítěz, dvě na počátku rovná mužstva se na konci liší počtem gólů). Hezkým příkladem, kdy se sport stal ritualizovaným, je fotbalový zápas v podání kmenů na Nové Guineji. Místní lidé z televize převzaly formu tohohle sportu, ale dali jí zcela nový obsah. V jejich podání proti sobě nastoupí dva týmy. Během hry dokonce padají góly a hráči se zjevně snaží, seč jim síly stačí. Nicméně hrají tak dlouho, dokud počet gólů na obou stranách není stejný. Smyslem rituálu je totiž oba týmy postavit na stejnou úroveň, nikoliv z jednoho učinit vítěze a z druhého poraženého.“

22

NAROZENÍ DÍTĚTE Mexiko Těhotná žena nesmí přijít do kontaktu s ničím spojeným se smrtí. Nesmí chodit na hřbitov, na pohřby a pravděpodobně se ani nesmí dívat na zprávy v televizi. Angola Po porodu zůstává dítě s matkou sedm dní v uzavřené místnosti, aby se uchránilo před neštěstím.

Kdyby vám guinejský příklad užitečnosti rituálu přišel málo civilizovaný, jeďte se podívat do italské Sieny. Ta na rituálech funguje už od středověku. Každý obyvatel města patří do jednoho z místních klanů, ty mají svá území, kostely, svaté patrony a jako rituální objekty fungují i různé budovy. Výsledek? V porovnání se stejně velkými městy v Evropě i USA má Siena zdaleka nejnižší kriminalitu a prakticky v ní nejsou patologické sociální jevy jako alkoholismus. KDYŽ CHCEŠ A NEMŮŽEŠ Tryzny za sportovce spadlé s letadlem, vzývání Haška, lampionové průvody i úřední vítání občánků vyjadřují touhu po jediném. Po rituálech, které bychom mohli sdílet. Ani kdybychom si pod stromeček nahrnuli dárky bagrem nebo se o Velikonocích opíjeli tři dny za sebou, nezůstane nám z toho nic než kocovina, dokud naše svátky nedostanou obsah.

<

Indie V jedné vesnici v indickém státě Maharáštra stojí muslimská svatyně, z jejíž patnáctimetrové věže se už půl milénia házejí malé děti. Aby se posílily, přálo jim štěstí a získaly „kuráž a inteligenci“. Samozřejmě nepadají na zem, ale do prostěradla, které dole pod věží drží příbuzní. Za pět set let, co se tahle tradice drží, se prý nikdy žádné dítě nezranilo. Grónsko Těsně před porodem má eskymácká matka začít a nedokončit nějakou práci (třeba výšivku tučňáků). Porod má být potom kratší a snadnější, aby se mohla rychle vrátit k započatému dílu. Při porodu nesmí žena mít prsteny ani zapletené vlasy, aby se dítě nedusilo pupeční šňůrou. Jméno dítě dědí po zesnulých předcích. Po kterých, se určuje podle mateřských znamének.

Uganda Matka nemá v těhotenství pít vestoje, aby se dítě nenarodilo šilhavé. Indie Při komplikovaném porodu se dává rodičce napít vody, ve které si její tchyně namočila palec u nohy. Austrálie Porodní bába u původních australských obyvatel vyvolává během porodu jména všech příbuzných, dítě je pojmenováno po tom, jehož jméno padlo při odchodu placenty. Dotyčný se stává kmotrem dítěte. Čína Prvních sto dní má dítě „falešné“ jméno, které má zmást zlé duchy. Až když přežije tři měsíce, dostane „dospělé“ jméno. Volí ho rodiče a důvod drží v tajnosti. Křesťané Dítě je pokřtěno při ceremonii v kostele, kde je mu hlava omyta vodou. Tím je přijato do církve a zbaveno hříchu. Ostrov Man Při cestě na křtiny daruje matka chléb a sýr prvnímu člověku, kterého potká. U nás Posílá se SMSka: „Narodil se nám Jiříček, váží 3,2 kg a měří 56 cm.“


ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI Austrálie Domorodci vysílají dospívající kluky na šest měsíců do buše. Amazonie Aby byl člen indiánského kmene Satere Mawé prohlášen za dospělého, musí po deset minut nosit rukavice naplněné žahavými mravenci (kousnutí každého z nich je asi 30x bolestivější než vosí žihadlo a kousnutý ho cítí jako průstřel kulkou). Reportér The Sunday Times Steve Backshall jako jeden z mála bělochů rituál podstoupil: „Dostal jsem několik stovek kousnutí a pak najednou jsem byl za bolestí. Těžko se to popisuje slovy nebo metaforami, takže se pokusím popsat, jak jsem reagoval. Nejdřív jsem začal úpět, a když to přešlo, otevřela se všechna stavidla – hluboké vzlykání, nekontrolovatelný třas, svíjení se, křeče. Pak nastoupily neurotoxiny, moje svaly začaly cukat, víčka mi padaly a rty oněměly. Začal jsem se rozpouštět a pak už jsem nereagoval na nic. Nohy mě nenesly a můj doktor na mě křičel, abych se hýbal a nepodléhal nutkání

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


Téma

odevzdat se tomu.“ Mladík, který aspiruje na to, stát se v Satere Mawé mužem, si musí tímto lahůdkovým stavem projít celkem 25krát za sebou. Oceánie Na ostrově Pentecost skáčou kluci z třicetimetrové bambusové konstrukce přivázáni za kotníky na liánu. Při doskoku se musí navíc jejich hlava dotknout země (pokud možno co nejméně). Nová Guinea Muži kmene Matausa věří, že aby se chlapec stal mužem, musí se zbavit ženské krve, která v něm zůstává od narození. Během rituálu jim propichují nosy, bodají šípy do jazyka a strkají ostré bambusové hůlky do krku. Etiopie Dospívající kluci musí pro přechod do dospělosti přeskákat stádo krav. Když se jim to nepovede a spadnou mezi ně, občas je splašený skot ušlape. Quebec Indiáni kmene Algonquin zavírají při rituálu dospělosti chlapce do klecí a podají jim vysoce halucinogenní nápoj (prý asi 100x silnější než LSD). V transu je udržují celých dvacet dní. Účel je zbavit mysl muže vzpomínek na dětství. Brazílie Muži kmene Matis musí projít vícestupňovou zkouškou. Nejdřív jim nakapou do očí rostlinný jed, pak je nějaký čas bičují a nakonec jim do čerstvých spálenin vetřou

24

NAMLOUVÁNÍ

toxický výměšek místní roztomilé žabky. Ten kromě dlouhotrvajících halucinací způsobí, že se adepti dospělosti doslova vyzvrací ze všeho, co v nich dětství zanechalo. Tanzanie a Keňa Masajové mívali rituál „stání se mužem“ poměrně důmyslný. Aspirant musel bojovat nejen se svou bolestí, ale i strachem. Tedy de facto se lvem. Vybaven byl jen oštěpem a štítem. Asi netřeba dodávat, že masajští mladíci se z výpravy na lva buď vrátili jako muži, nebo vůbec. Ještě předtím ale prošli peklem v podobě obřízky bez sebemenší hygieny nebo anestezie. U nás Máte o svaťáku týden na dohnání toho, co jste zameškali za čtyři roky na škole, a pak se pár desítek minut potíte před znuděnými kantory. Nakonec vám potřesou tlapou a přivítají vás v dospělosti.

Tohohle kluka v Satere Mawé čekají mravenci v rukavicích

Rakousko Svého času tu existoval zvyk, dle kterého si dámy vyfiknuté na ples dávaly do podpaždí kousky jablek. Pokud se dotyčné dámě v průběhu noci nějaký tanečník zalíbil, obdarovala ho na konci kousíčkem propoceného jablka. Vyvolený muž, pokud se mu dívka líbila, se do něj před jejíma očima zakousl. Norsko Staří Norové byli posedlí svými noži natolik, že z nich udělali prostředek namlouvání. Svobodná dívka se promenádovala po vesnici s prázdným pouzdrem u pasu, a když si některý z mladých mužů řekl, že ona je ta pravá, zasunul svůj nůž do jejího pouzdra. Anglie Když mladý Brit přišel ve viktoriánské Anglii na námluvy do domu své dámy, nesměl si ani sundat rukavičky. Takový typ návštěvy nemohl podle společenských konvencí trvat déle než 15 minut a rukavice měly značit respektování tohoto limitu. Zároveň nebyly

povoleny žádné dárky nebo jakékoliv dotýkání se. Což vysvětluje, proč nabylo v zemi okamžitě obrovskou popularitu bruslení. Dovolovalo držet se za ruce. Kambodža U kambodžských Kreurgů stavějí rodiče pro své dcery na vdávání tzv. chatrče lásky, kde dívky tráví noc s různými chlapci, aby si vybraly, kterého si vezmou. Rozvod v této společnosti nikdy nikdo neviděl, takže páry si musí opravdu dobře ověřit, s kým se rozhodnou strávit život. U nás V tanečních se říká „Smím prosit?“. Všude jinde se dva chvíli trapně hihňají a pak na to vlítnou.


SVATBA Maroko Nevěsty před svatbou absolvují očistnou koupel v mléce. Skotsko Skotská tradice „očerňování nevěsty“ spočívá v tom, že před svatbou samotnou překvapí nevěstu partička kámošek a od hlavy až k patě jí umažou nejrůznějšími hnusy. Čímkoliv je napadne, od zkyslého mléka až po dehet a peří. Takto upravenou dívku pak vodí a ukazují po vesnici, popř. jí přivážou ke stromu a smějí se ji. Smysl této smradlavé a ulepené tradice není přesně znám nikomu, nejpravděpodobnější se zdá být vysvětlení, že nic z toho, co pak v manželství žena zažije, už nebude tak zlé. Borneo Pro novomanžele z kmene Tidongů je svatba především čas, kdy budou muset oba na 72 hodin přestat vyměšovat. Poté, co mladý pár oficiálně vstoupí do manželství, se zavře ve svém domě a neopustí jej po tři dny a tři noci. Močit ani vyprazdňovat střeva taky nesmí. Čína – Sečuán: Nevěsty procházejí měsíc před svatbou rituálem zuotang, který spočívá v tom, že každý den hodinu pláčou. Po deseti dnech se k nim připojuje matka, po dalších deseti dnech babička a nakonec společně hodinu denně vzlyká celé ženské příbuzenstvo.

dnech byla kobka otevřena, a pokud se mnichovi podařilo před smrtí se přirozeně mumifikovat, byl prohlášen za Buddhu. Tibet Mrtví jsou nejdříve ponecháni několik dní ve svém obydlí. Pak je mniši odnesou do hor, rozsekají na kusy a nechají sežrat supy. Kosti pak roztlučou na prášek, smíchají s moukou a nakrmí jimi menší ptáky.

U nás Snoubenci si poslechnou řeč o tom, že se vzájemně informovali o svém zdravotním stavu, pak si (občas v jiném stavu) vymění první polibek a jdou zametat střepy, vzájemně se krmit děravou lžičkou, případně nasazovat chomout, přivazovat kouli a střídat hospody při únosu nevěsty.

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

SMRT A POHŘEB Japonsko Nejváženější mniši se na smrt připravovali 2000 dní. Prvních 1000 dní jedli jen oříšky a semínka, aby se zbavili tělesného tuku. Dalších 1000 dní pili jen speciální čaj z pryskyřice stromu urushi, který má silně dávivé a projímací účinky. Tím se zbavili i většiny vody v těle. Pak se nechali zaživa zazdít do podzemní kobky, kde v lotosové pozici čekali na smrt. Po dalších 1000

Stará Skandinávie Když zemřel vikingský bojovník, byl standardně pohřben i se svou zbrojí a koněm pro případ, že by se na druhé straně připletl do bitvy. Británie V Anglii, Skotsku a Walesu existoval rituál, kdy najatý žebrák nebo jiný chudák za úplatu rituálně sní chleba se solí, který reprezentuje nebožtíkovy hříchy. U nás Nejdřív najatý řečník přečte životní data zemřelého hlasem jako automat, a pak si řekneme „Upřímnou soustrast“. 

<

25


Téma

Po žhavém uhlí se chodí hlavně v Indii. Prubnout si to můžete i u nás, i když by se častěji hodilo chození po žhavém asfaltu

Snažíme se o nemožné NA TOM, ŽE BYCHOM SI RÁDI ODŽILI NĚJAKÉ VĚCI V RITUÁLECH, REJŽUJE SPOUSTA LIDÍ, KTEŘÍ NÁM NABÍZEJÍ JEJICH MODERNÍ VERZE. JAK TO VYPADÁ? MUŽSKÉ RITUÁLY Pánové jsou dnes chudáci. Od doby, co jim sebrali vojnu, nevědí, kdy dospějí v muže, plácají se ve věčné pubertě a pojem „opravdové mužství“ znají jen z hambatých povídek v ženských časopisech. Naštěstí i pro schlíplé mužské ego existuje lék v podobě obnovených rituálů. Velmi aktivní je v tomto směru třeba sdružení Chlapi.cz, kde si můžete objednat účast na víkendovém Mužském rituálu přechodu do zralé dospělosti. Bude vás to stát bratru tři tisícovky, ale zato se pak znovuzrodíte coby bojovník, milovník, mudrc a král. Pozor – rituál je pořádán pod záštitou křesťanské organizace YMCA, takže zápasů s medvědy ani polykání halucinogenních žab se pravděpodobně nedočkáte.

26

CHOZENÍ PO ŽHAVÉM UHLÍ Ještě nedávno zábava zhulených hipíků, dnes hlavní náplň motivačního workshopu. Jeho pořadatelé slibují život měnící zážitek, který se zapíše do každé vaší buňky a vy pak snadno překonáte nemožné výzvy, které vám život přináší. Kromě chození po žhavých uhlících můžete na semináři zakusit například i lámání desek, chození po skleněných střepech a lámání šípů. Účast vás vyjde na lidových 5900 Kč, ale rozhodně se to vyplatí, protože ho pořádá jediná společnost vlastnící certifikát Firewalking Institute of Research and Education. Můžete si tedy být jisti, že umí dobře rozdělat oheň a kvalitně chodit.


ČARODĚJNÉ RITUÁLY Na internetu je jich spousta a na jejich zvládnutí evidentně stačí zapsat se do semináře. Třeba čarodějnický obchod Avalon vás zasvětí za tři víkendy. Slibuje, že se nebudou probírat jen teoretické informace a poznatky vycházející z praxe, ale i praxe samotná. Kdyby náhodou spočívala v nahatém tancování při úplňku, doporučujeme přibalit hřejivou masážní emulzi. Promiňte, vlastně mazání z dračího sádla. POTNÍ CHÝŠE V podstatě je to sauna, kde se potí oblečení lidé a konzumují u toho více či méně legální bylinné substance. Můžete se na ni také dívat jako na znovuobnovený indiánský rituál, který vás má (pomocí vedra a smradu) dovést do jiných dimenzí. Vyzkoušet si to můžete na vlastní nebezpečí u každého místního sdružení dobrovolných ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

indiánů. Jestli chcete vědět, co vás tam čeká, přečtěte si nejdřív román Terryho Pratchetta Dámy a pánové. Moudrá Stařenka Oggová ten rituál popisuje slovy: „Stavěli si takové domky, kde se vždycky vypotili, smrděli jako kovářovo podpaží, nalejvali se mačkadlicí, přidělávali si na hlavu rohy a v těch pak tančili kolem ohně a očurávali stromy, kdy je to napadlo.“ JAROSLAV DUŠEK Osvědčená rada reklamních kreativců zní: Když nevíš co, dej tam hezkou holku. Rada hledačů rituálu zní: Když nevíš co, zajdi za Duškem. Sluneční muž a zvěstovatel totiž v rituál přemění i sebevětší ptákovinu. Namátkou vybíráme Tantrický rituál s hudbou slovenského mystického hudebníka Maoka, Rituál chůze po uhlí ( jestlipak na to má Jaroslav certifikát?), Čajový rituál, Rituál porodu anebo Rituál vítání roku myši.

Takhle vypadá správná potní chýše

RITUÁLY NA MÍRU Chcete-li mít jistotu, že rituál, který provádíte, je pro vás ten pravý, svěřte se do rukou paní Natálie a pana Petra z portálu Spokojenazena.eu. Jejich služby jsou určeny pro lidi (citujeme), „kteří hledají cestu k sobě, do svého nitra. Dále lidi, kteří pracují s lidmi a potřebují získat větší ochranu a nestávali se obětí energetických upírů, manipulátorů atd.“ Celý proces začíná konzultací po Skypu (paní Natálie trvá na tom, že jejich rituály nemají nic společného s terapií, a vymiňuje si, že klient nesmí být v péči psychiatra ani pod vlivem omamných látek). Po ní je klientovi zaslán rituál „formou domácího úkolu“. Máte na výběr Rituál odpuštění, Rituál rozpuštění karmických uzlů, Rituál sebe-přijetí, sebe-lásky, sebe-důvěry, Rituál rozkvetlého srdce, Rituál partnerství, Rituál rodič a dítě a dokonce i Rituál smrti (po kterém následuje Rituál znovuzrození, který možná dostanete se slevou). To vše za lidových 1200 Kč. Rituál Manipulování s naivními lidmi v nabídce nenajdete. 

<

27


Téma

Flinkové mají výhodu

na něco zapomněl. Většinou provádíte nějaký rituál, pokud nemáte zaměstnaný mozek. Malí kluci jdou po chodníku a počítají kostky nebo se vyhýbají jejich spojnicím, to je celkem normální. Pokud vám ale tyhle činnosti začnou bránit v normální činnosti, už je to chorobné. Rituály začínají být patologické, když vám překážejí v životě. Vracíte se domů kontrolovat vypnutý sporák tak dlouho, až chodíte pozdě do práce a oni vás vyhodí.

Potkáváte se s takovými lidmi často? Tvoří menší část mých pacientů. Je to neurotická porucha, která se léčí buď prášky, nebo v komKDYŽ VSTUPUJU DO ORDINACE PLZEŇSKÉHO PSYCHIATRA A ODBORplikovanějších případech terapií. Těch příkladů je NÍKA NA RITUÁLY JAROSLAVA HRONKA, DÁVÁM SI POZOR, ABYCH VEŠEL spousta. Měl jsem třeba pacientku a ta musela vždy, PRAVOU NOHOU. A NESTOUPL NA PRÁH. než se mnou začala mluvit, pokleknout, uklonit se, říct jistou stejnou větu a teprve potom se uklidnila tak, že mohla normálně Odkdy mají lidé rituály? mluvit. Jiný pacient, enormně nadaný Už v pravěku si muži věšeli na krk inženýr, který si vytvořil celé světy medvědí zub, aby získali medvědí ve vesmíru, vymyslel jazyky a písma sílu. Rituálů byla mezi lidmi vždycky pro něj reálných národů, psal jim spousta. Jako četbu k tématu doporuslovníky a další písemnosti, na mě čuju knihy Eduarda Štorcha. mluvil jejich jazykem, dokud jsem ho Kde je hranice mezi rituálem jedním konkrétním gestem nevrátil a neurózou? Jaroslav Hronek, psychiatr zpět. Navíc prováděl neustále rituál Vlastní rituály má každý. Málokdo a učitel na vysoké škole. za chůze – když se mu něco v hlavě udělal maturitu bez nějakého medV ordinaci nás přivítal slovy: postavilo do cesty, musel se několikrát vídka pro štěstí. Když jste moc pečlivý, „Letos máme nějak málo depresí, otočit na místě, udělat pět kroků zpátky ve všem se snažíte být perfektní, může ale ono se to zlepší.“ a teprve potom pokračovat v cestě dál. kterýkoliv váš zvyk přerůst v poruchu. Štorch pravěkým lidem rozuměl Takoví lidé se už musí léčit ústavně, Flinkové mají tedy jistou výhodu, ale protože můžou ublížit sobě i okolí. i oni můžou za určitých okolností Když si vezmeme společenské rituály, jako je podlehnout. Spouštěčem může být stres – když svatba nebo Velikonoce, potřebujeme je ještě vám chytne barák od zapnutého sporáku, tak vás to k něčemu? docela vystresuje. Pak začnete sporák kontrolovat Svatby jsou přesně tím příkladem vyprázděného opravdu často. Příkladem běžného rituálu je konrituálu, který čím dál víc pozbývá smyslu. Dříve trola zamčených dveří – normální člověk odchází z domu spokojený, že vše doma zkontroloval, člověk šlo o majetky, svatba většinou předcházela dítěti, obsedantní se musí vrátit – má vtíravou myšlenku, že dvaadvacetiletá bezdětná žena se ještě před třiceti lety cítila ošizená. Dnes vlastně svatbu nikdo moc nepotřebuje. Žena je soběstačnejší a dobře si rozmyslí, jestli se jí vyplatí tahat si kvůli dítěti mužského do baráku a prát mu ponožky. Chtějí si víc užívat,

28


Jaké podivné rituály máte? a když už se začne na chodníku poohlížet po kočárcích, tak si to dítě prostě nějak pořídí, svatbu k tomu nepotřebuje. S pohřby je to podobné, i když tam to zatím nedošlo tak daleko. Proč lidé pořád tak nadšeně slaví Vánoce, když se jejich původní význam vytrácí? Protože je to dlouhá staletí zakořeněný svátek, nesrovnatelně důležitější než nějaké založení republiky. Vánoce jsou rodinné, je to delší období, děti nechodí do školy, nikdo vás do ničeho nenutí, jsou slavnostní, povznášející a uvolňující. Všechny tyhle rituály vycházejí z daného, neměnného rytmu života. Máme tady jasně danou periodicitu, naše tělo a psychika je uvyklá na střídání dne a noci, ročních období. Vánoce jsou pro lidi rituálem – jistotou, stejně jako třeba Silvestr, kdy se společně rituálně opijeme. Tohle nemůžeme ovlivnit, jsme závislí na biologických rytmech. A v téhle dané periodičnosti se ukotvujeme rituály. Jaké společné rituály můžou do budoucna nahradit ty vyprázdněné? Budou to různé veselice, tanečky, různé fetovací a alkoholové zábavy. Někdo si najde sportovní rituály. Zdravých rituálů není nikdy dost – většinou je to tak, že mladí se baví a staří jsou unavení. Výhodu v životě mají lidé, kteří zůstanou u zdravých rituálů z mládí i ve stáří. Co se náboženských rituálů týká, jsem bohužel ateista, takže nevím, kolik lidí chodí do kostela. Řekl bych, že jsou čím dál prázdnější. Lidé si ale najdou rituály nové. To je jisté.

<

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Včas si sednout na zadek Bohouš, fanda Když hraje Sparta, vždycky musím sedět u televize alespoň deset minut před začátkem. Když už hráči nastupujou na hřiště, vím, že je to v tahu. No a když hraje Česká republika, všichni si doma ještě namalujeme na obličeje státní vlajku. Plivání na mrtvolky Jitka, editorka Když na silnici vidím přejeté zvířátko, třikrát plivnu ( jenom jako, v duchu – tfuj, tfuj, tfuj – abych si nepoprskala volant). Pak mám jistotu, že šťastně dojedu do cíle.

Kalhotky pro štěstí Máša, studentka Mám zkouškové kalhotky, bez kterých bych do školy ve zkouškovém nešla. Fungujou. Maturitu mám, bakalářku taky… Fusekle Jakub, hudebník Aby dopadl koncert dobře, nasadím si před ním vždycky ponožky na uši.

Plyšáci pro štěstí Lenka, traffic managerka Každý večer, když jdu spát, pohladím všechny svoje plyšáky (sloníka, medvídka Mášu, medvídka Žofinku, levandulového Kočičáka, opičku Léňu, malého medvídka a kolčavu Emilku). Vždycky si u toho říkám, nebo vlastně si přeju, aby tuhle noc se všem spalo hezky, hlavně všem dětem na světě. Aby je nikdo a nic nebudilo, aby nemusely brečet a tak. Triko s charakterem Michal, hokejista Když vyhrajeme, triko od dresu se nepere. Je pravda, že když pak těch zápasů vyhrajeme víc za sebou, dost smrdíme. Ale to nikdo neřeší, hlavně když se vyhraje.

<

29


Téma

Oslavy prázdna DŘÍV SE BĚHEM ROKU SLAVILY SVÁTKY SPOJENÉ S PŘÍRODOU, RYTMEM ŽIVOTA A SVĚTCI. DNESKA SLAVÍME SVÁTKY SPOJENÉ S PRACHAMA. Tři králové (6. leden) „Přispějte na handicapované…“ Původní rituál: Koledníci v maskách Kašpara, Melichara a Baltazara obcházeli domy a psali nade dveře svěcenou křídou: C + M + B. Kromě iniciál tří králů nápis znamenal: „Christis mansionem benedicat“ Tedy: „Kristus nechť požehná tomuto příbytku.“ Dům byl pak celý rok chráněn před zlem.

30

Dnešní rituály: Návštěvám se čmárá křídou na dveře pořád, ale nikdo moc neví, co to znamená. Vyskytuje se zvýšený počet charitativních sbírek. Svatý Valentýn (14. únor) „Jsi můj čičínek!“ Původní rituál: Nebyl. Dnešní rituály: Masový výprodej všeho růžového. Velikonoce „Hody hody doprovody.“ Původní rituály:

Předkřesťanské svátky jarní rovnodennosti se smíchaly se svátky zmrtvýchvstání. Rituály probíhaly hlavně poslední týden před Velikonocemi, během tzv. pašijového týdne. Každý jeho den měl své jméno a zvláštní rituály. Ve Velikonoční pondělí se pak chodilo s pomlázkou a pomlazovaly se dívky a ženy, které rozdávaly malovaná vajíčka. Dnešní rituály: Občas zajdeme do kostela a s pomlázkou k sousedům na panáka. Na náměstích jsou „tradiční“ velikonoční trhy. V obchodech začíná jarní výprodej. Filipojakubská noc (30. duben – 1. květen) „Chlastáme!“ Původní rituály: Tuhle noc byly síly temna nejsilnější. Jako ochrana se pálila figurína čarodějnice na hranici ze sedmi


Sumquam est, sam et utaque volupta vel ipsam que voluptatium nihitio remolest Půstu už moc nedáme, ale Masopust, ten už zase slavíme

druhů dřeva. Zapaloval ji muž, který se jako poslední ve vesnici ženil. Dnešní rituály: Pálení čarodějnic na venkově přetrvává, protože se už dá být venku a u ohně se dobře popíjí. Dušičky (1. listopad) „Helouvíííín!“ Původní rituál: První listopad byl podle starých Keltů den, kdy se duše zemřelých mohou vracet na zem, takže si s nimi člověk musel udělat zadobře. U stolu se servírovalo jídlo i pro mrtvé příbuzné, navštěvovaly a upravovaly se hroby. Do křesťanské tradice se rituály převzaly v 10. století.

Dnešní rituál: Absolvujeme povinnou návštěvu hřbitova a doufáme, že se nepotkáme s příbuznými, kteří nám lezou na nervy. Ve městech se rozmáhají halloweenské reje strašidelných masek v předvečer svátku. Žně mají taky výrobci svíček. Během posledních říjnových dnů se prodá celá polovina celosvětové produkce. Svatý Martin (11. listopad) „Zaznamenejte ten ořechový buket!“ Původní rituály: Oficiální konec zemědělského roku. Oslavoval se pečenou husou, která tím měla odpykat provinění svých předchůdkyň,

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

jež kejháním prozradily svatého Martina. Dnešní rituál: Konec a zhodnocení vinařského roku nám dalo košt svatomartinského vína, které je údajně tradiční, ale ve skutečnosti jde o PR kampaň českých vinařů odkoukaná od beaujolais. Restaurace servírují předražená husí menu, pořádají se „tradiční“ trhy na náměstích a obchody rozsvěcují vánoční ozdoby. Svatý Mikuláš (předvečer 6. prosince) „Řekni básničku.“ Původní rituál: Rozdávání dárků chudým dětem v upomínku na hodného biskupa Mikuláše.

Dnešní rituál: Řádění adolescentů v maskách čertů a andělů spojené s odpalováním petard. Štědrý den (24. prosinec) „Přesně tohle jsem potřeboval!“ Původní rituály: Prapůvodně oslava zimního slunovratu a začátek nového roku. Křesťané trávili noc na modlitbách a přípravami na oslavy narození Ježíše Krista (25. prosince). Rituálů probíhalo nesčetné množství (stromeček, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání střevícem na kurník, lití olova…)

Dnešní rituál: Opulentní večeře následovaná ještě opulentnějším předáváním dárků a druhý den žaludeční nevolností a výčitkami, kolik jsme zase letos utratili peněz za blbosti. Silvestr a Nový rok „Šťastný nový rok!“ Původní rituál: Žádný nebyl. Až do 15. století u nás začínal nový rok o zimním slunovratu, tedy 25. prosince. Dnešní rituály: Skutečné oslavy probíhají na konci roku na Silvestra. Nový rok se slaví léčením kocoviny a zvoněním v uších po ohňostrojné kanonádě.

<

31


Téma

256 svateb a 476 pohřbů

KDYŽ PŘISTANE NAJEDNOU PĚTADVACET PARTE V KASLÍKU, MŮŽE TO BÝT DŮVOD K RADOSTI: PRO PANÍ LUDMILU KÁBRTOVOU TO ZNAMENÁ DALŠÍ KOUSKY DO SBÍRKY. TO SAMÉ PLATÍ O OZNÁMENÍ SVATEBNÍCH, TĚCH ALE PRÝ CHODÍ O NĚCO MÉNĚ. PŘIROZENÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI? „VŮBEC NE, TA SVATEBNÍ JSOU HEZKÁ A LIDÉ SI JE SCHOVÁVAJÍ, PROTOŽE SI CHTĚJÍ VESELOU UDÁLOST PAMATOVAT, “ SMĚJE SE SBĚRATELKA. Kde listiny životních zlomů ulovit? „Parte mám po mamince od příbuzných. Taky pracuju v České televizi, takže když tam na recepci pěkné parte vyvěsí, prostě si ho odnesu – samozřejmě až po pohřbu. Svatební oznámení zas lidé do práce dřív nosili, aby jim vůbec dali volno.“ Vetchým stařešinou sbírky paní Kábrtové je smuteční list z roku 1915, nejstarší svatební veselici dokumentuje oznámení o dvě dekády mladší, ty nejnovější kusy jsou letošní. 

<

32


Ať už se ženíte, umíráte, promujete nebo máte miminko, tiskárna na tom vydělá

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


Šmrnc

Čarodějnice Anna – tmavovláska Pletený svetr, Monika Nováková 4500 Kč Sukně a triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra Punčocháče, Lindex 199 Kč Boty, Deichmann 549 Kč Carol – blondýna Pletená tuniková vesta, Monika Nováková 5200 Kč Rolák, Monika Nováková 800 Kč Sukně, Libor Komosný, info o ceně u designéra Punčocháče, Lindex 199 Kč Boty, Deichmann 549 Kč

34

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


K rituálům patří rituální hadry. Na funus se prostě chodí v černém. I tohle oblečení ale může vypadat dobře, aniž byste působili jako ufon, který neví, co se patří. Jak se na tradiční rituály obléknout nám naznačili návrháři Libor Komosný a Monika Nováková. Foto: Michael Kratochvíl Styling: módní návrháři Libor Komosný a Monika Nováková Make-up a vlasy: Kamila Šimánková Modelové: Anna P. / scouteen, Carol M. / elite, Jan S. / unique-one Produkce: Lenka Ciznerová

35


Fashion Šmrnc

Dušičky Anna – tmavovláska Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra Pletená vesta, Monika Nováková 4000 Kč Kožený opasek, Monika Nováková 2500 Kč Boty, Deichmann 549 Kč Carol – blondýna Pletená tuniková vesta, Monika Nováková 5200 Kč Rolák, Monika Nováková 800 Kč Kalhoty, Libor Komosný, info o ceně u designéra Boty, Deichmann 549 Kč

36

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


37


38

Ä&#x152;iliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Velikonoce Honza Boty, kalhoty a vesta, dobové části z lužického kroje Pletená vesta, Monika Nováková 4000 Kč Kožený opasek, Monika Nováková 1500 Kč Bílé triko, H&M Anna – tmavovláska Šaty, Monika Nováková 6 900 Kč Punčocháče, Lindex 199 Kč Triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra Boty, Melissa, Bella Brutta 2650 Kč Carol – blondýna Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra Kalhoty, Libor Komosný, info o ceně u designéra Boty, Melissa, Bella Brutta 2650 Kč

39


Křtiny Anna – tmavovláska Bolero a triko, Libor Komosný, info o ceně u designéra Pletená sukně, Monika Nováková 4000 Kč Punčocháče, Lindex 199 Kč Boty, modelky vlastní Carol – blondýnka Šaty, Libor Komosný, info o ceně u designéra Punčocháče, Lindex 199 Kč Boty, Melissa, Bella Brutta 3450 Kč

40

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


41


Letem světem

Tam, kde Ježíš netleská Být mužem z Ria není žádná sranda. Máte pořád zkroucenou krční páteř od koukání po holkách, které nezakryté, jen v bikinách, motají hlavy všem kolem. Na moje neřestné chutě, zátoku Guanabara, pláže Copacabana a Ipanema i chudinské favely ovládané gangy shlíží betonový Cristo Redentor – Vykupitel. Nezatleská. Rozpažený k objetí čeká už osmdesát let. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

V letadle už každý vypadá, jako by měl roupy. Přelet Atlantiku je přece jen dost dlouhý, a tak se celé hodiny sám sebe ptám: „Kdy tam budeme?“ Odpovídá mi monotónní chrčení motorů, které se nakonec přeci jen mění v pozvolné staccato a, už si to éro roluje na ranveji. Posunu si časoměrky o čtyři hodiny zpátky a letištní halou jdu do Cidade Maravillosa, portugalsky „úžasného města“. KDE HELENKA NEZPÍVÁ Místním busem mířím tam, kde Rio žije nejvíc. Na výběžku mezi plážemi Copacabana a Ipanema stojí mrakodrapy, hotely a místní zástavba v řadě za sebou jako vojáci při nástupu. Právě tady mám ale hostel na zdejší poměry v podstatě za hubičku. V televizi nad recepcí dávají zrovna akčňák. Policajti skryti za autem střílejí po ozbrojencích v kopcích. Vypadá to na plichtu. Nejde ale o detektivku, nýborž o zprávy. Přestřelka v jedné z chudinských čtvrtí. Později se dozvím výsledek. Dva mrtví, několik raněných. Mezitím už křižuju ulice směrem k pláži Copacabana, údajně jedné z nejkrásnějších na světě. Slovíčko údajně se ukazuje klíčovým. Teď jde o zalidněné, zasviněné, uřvané a hektické pískoviště, kde se exhibují snad všichni psychotici světa. BÍLÝ PRÁŠEK Večer si jdu zaběhat. Kolem hotelu Copacabana Palace, kde se svého času váleli americký prezident Franklin Delano Roosevelt, Eva Perónová alias Evita či japonský císař Hirohito. Široký pruh písku podél ulice Atlantica se zatím změnil ve sportoviště. Taky se zapojím mezi místní vytrvalce, ale jde to ztuha. Po pěti kilometrech dřepnu na lavičku. Přisedne si

42

ke mně černošský kluk a z polystyrénové krabice plné ledu nabízí chlazenou kolu. Odmítnu. Nabídne mi něco ještě víc osvěžujícího, bílý prášek v alobalu. Na kokain si fakt netroufám. Lehkým krokem popojdu k baru, kde si dám zdejší pivní dobrotu jménem skol. Ne jednu, takže krok ztěžkne. TATÍČEK KUBÍČEK A REDENTOR Šestimilionové Rio de Janeiro se rozprostírá na březích a kopcích zálivu Guanabara. Když sem na Nový rok 1502 přijeli Portugalci, mysleli, že jde o ústí velké řeky, a místo nazvali Lednová řeka – Rio de Janeiro. V letech 1736 až 1960 bylo hlavním městem Brazílie. Za to, že jím nezůstalo, může Čech skoro jako poleno Juscelino Kubitschek de Oliveira, potomek emigrantů z Třeboně a dodnes jediná hlava státu s romskými kořeny na světě. Ten dal architektovi Oscaru Niemeyerovi zelenou pro stavbu metropole Brasília stovky kiláků odsud. Vyjíždím zubatou lanovkou na horu Corcovado, v překladu „Hrbáč“. Právě na něm se do výše třiceti metrů vypíná socha Ježíše Vykupitele. Téměř sněhově bílá, odlitá z betonu, do Ria dovezena po kouskách a odhalena roku 1931 jako symbol brazilské nezávislosti na Portugalsku. Když se pod tímhle kolosem projdu, vzpomenu si na herce Pavla Landovského, jak říkává: „No vidíš, jak jsme rozvětvený. Můj bratranec tesal Ježíše v Riu.“ Přestože se sochař Ježíše jmenuje Paul Landowsky, tuhle historku přisuzuju spíše Lanďákově nezkrotné fantazii. Donedávna to byla nejvyšší socha Krista na světě, ale pobožní Poláci se s tím nesmířili a u městečka Świebodzina postavili ještě o šest metrů vyššího božího syna.

>


Ä&#x152;iliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

43

43


Letem světem

Zahrajem si Wolfensteina?

44

„První favela vznikla v Riu roku 1895. Dostala jméno Providence, tedy prozřetelnost, a nacházela se poblíž dnešního Britského hřbitova ve čtvrti Gamboa. Od té doby se svahy kopců bez jasOd rozpaženého Ježíše Krista jsou krásné výhledy ného majitele postupně zaplnily příbytky ze dřeva na město. Podle místního vtipu Ježíéš jednou pokrčí a plechu, v nichž přebývají chudé rodiny hlavně paže a zatleská, ale to až začnou lidi v hloubi pod ze severovýchodu Brazílie,“ poučuje průvodce ním pořádně makat. Odpolední siesta je v plném Pedro. Prý tady není bezpečno, takže nemáme proudu a všichni líně posedávají kolem obchůdků, moc chodit do vedlejších uliček. Nicméně v jedné aby náhodou neudělali zbytečný pohyb navíc. spatřím sice sprejerskou fresku už dost po záruce, ale přesto ZÁJEZD DO FAVELY ... o kousek dál docela výstižnou. „Už ti nemůžu Ještě toho dne se nechám nachymoc dlouho počkat. Ty zbraně tat na pochybnou turistickou u garáže chlapík byly kvalitní, tak zaplať,“ píše atrakci, tedy výlet do chudinusekává krky slepicím se v bublině, která se line z úst ské čtvrti zvané favela. No jo, George Bushe, jenž si podává po několika caipirinhách to za až ruku s Usámou bin Ládinem. tak obskurní nápad nepovažuju. Je vidět, že turistická trasa je tady neměnná. Beru to spíš jako dobrý podnikatelský plán a byznys Pedro nás zavede na terasu čistého bytu ve třetím hodný následování. V představách se mi prohání poschodí, odkud lze přehlédnout celou čtvrť. Odtud autobus plný turistů mířící nejdříve do mosteckého se dá i bezpečně fotit. Jako na safari nebo v zoo. Chánova, pak do litvínovského Janova, a skončí prohlídkou paneláků na Jižním Městě v Praze. Ráno sice V jednom z koutů matka kojí dítě, jinde po sobě výrostci házejí kamením, v odpadcích okolo cest moudřejší večera, ale zájezd džípem nad město je opravdu inspirující. Za chvilku velí průvodce sesedat se hrabou psi. Na jedné straně stojí skála opásaná betonovou hradbou, což je prý takový improvizoa procházka. Úzké uličky, příbytky jakoby připláclé vaný okap, aby dešťová voda oblažila alespoň pár jeden na druhém a na sloupech elektrického vedení domů občasnou sprchou. Na druhé straně stojí řady chuchvalce drátů, v nichž se podle mě nemůže bílých domků jako v nějakém nově zbudovaném vyznat už ani schopný luštitel hlavolamů. uprchlickém táboře.

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


TIPY & TRIKY Kde spát V Riu se čas dělí na karneval a zbytek. Na období karnevalového šílenství je třeba si hotel jakékoliv cenové skupiny zarezervovat hodně dopředu. Do města v tu dobu dorazí téměř půl milionu turistů a neobjednaný návštěvník může přespat leda na ulici, s rizikem smrti či ztráty veškerého majetku. Kromě karnevalu je v Riu nespočet ubytovacích zařízení a ceny začínají na pěti stech korunách za noc. Snídaně v ceně nebývá a připlácí se za samostatnou koupelnu. Nejvyšší cenová hladinka může zaskočit i dobře živeného manažera. Dost záleží na výhledu, například na pláže Copacabana či Ipanema, a na proslulosti hotelu. Za jedno z nejluxusnějších zařízení široko daleko je považován francouzský hotel Le Méridien, jenž leží mezi Copacabanou a centrem města. Kempy se stany okolo Ria nenajdete.

A JEŠTĚ JEDNOU Nedá mi to a o den později stoupám výš a výš sám do jiného z favelových kopců. Místňáci sice očumují, ale necítím z nich ani náznak nevraživosti. Kluci si na vršku hrají s ošuntělou mičudou, na oploceném plácku montér šteluje motor obstarožní rachotiny a o kousek dál u garáže chlapík usekává krky slepicím. Strach mám, ale dá se to snést. Sednu si ke stolu na improvizované zahrádce a maník z další garáže-skorobaru přinese skol. Hrdlořezové, násilníci, dealeři a kriminálníci okolo jen popíjejí a pozorují ruch dole. Ostatně pahorky v Riu působí jako lakmusový papírek mohovitosti. Vršky zakrývají chatrče chudých, níž přicházejí větší domy a v údolí stojí hotely a činžáky, jejichž vchody hlídají placení strážci. „Ty ses pomátl. Chodit do favely odpoledne a procházet se tam až do večera. Jsi magor,“ vynadá mi český emigrant Miroslav Vašek, s nímž se seznámím po sestupu do údolí. Během normalizace se dostal do Německa, kde si zařídil malou firmu, ale dnes chce žít v Brazílii. Má holku z Argentiny a prachy z firmy mu tady Z letargie je občas vzbudí vystačí na pohodlný život. Poslouchá se to velitelka, obtloustlá žena jako pohádka. V televizi nad barem zatím zuří válka. V jedné favele stříleli po polis hlasem Luciana Pavarottiho cajtech, dva ranění, v druhé si gangy vyřizovaly účty, tři mrtví.

>

One little, two little, three little indian... Na plážích se bojuje i za práva indiánů

Jak cestovat Občas je dobré mrknout na internetové stránky s nabídkou levných letenek. Aeroporto do Antonio Carlos Jobim, pojmenované po hudebníkovi, co spoluvymyslel bossa novu, je dost daleko od centra a pláží, takže je třeba najít stanici autobusů anebo se popasovat s vyčuranými taxikáři. Po Riu křižuje nespočet autobusových společností. Nastupuje se zadními dveřmi, kde sedí průvodčí a prodává lístky. Vystupuje se předními. Nejrychlejší přesun po městě je metrem, které je kupodivu čisté a bezpečné. Autostop se zamítá, jízda autem může připomínat běh uprostřed stáda rozzuřených býků. Navíc pronájem káry není dvakrát levný a ve smlouvách se mohou skrývat pro zákazníka dost ošidné pasti. Co si dát Brazilská kuchyně je trojjediná. Indiáni přispěli zeleninou, obilninami a dary moře, Portugalci omáčkami a sladkostmi, afričtí otroci kořením a zálivkami. Národním jídlem je nicméně směs černých fazolí s opečenou klobásou, vepřovým jazykem či ocasem, sušeným hovězím, dochucená cibulí, česnekem, rajčaty, petrželí a ostrými papričkami zvaná feijoada. Jako příloha slouží rýže, kapusta nebo zásmažka z manioku. Je to ale dost náročné na zažívání. Místní si to dají k obědu a do večera dobrotu vstřebávají. Pro lepší slehnutí se k tomu popíjí batida nebo caipirinha. Pro gurmány zaměřené na podmořský svět je třeba zmínit moquequu, směs z ryb a mořských živočichů připravovanou v hliněném hrnci, anebo linguado, čili mořský jazyk. Káva je silná, jako touha brazilských žen, piva antartica a brahma taky ujdou.

No to si děláš...

45


Letem světem

Taneční siesta

Chrám pro 205 000 lidí

TIPY & TRIKY OLYMP FOTBALOVÉHO PÁNABOHA Podél neuvěřitelně, snad pět kilometrů dlouhé lidské fronty, se konečně na druhý den dostanu k asi nejuctívanějšímu místnímu chrámu. Čekající lidé vůbec nejeví známky naštvanosti. Odevzdaně stojí, občas pokecají se sousedem, občas zařvou jednoduché heslo. Stadión Maracaná pojme 205 000 diváků a vypadá vskutku majestátně. Večer si to tu rozdají dva největší fotbaloví rivalové v brazilské lize a navíc nejstarší kluby tady, Botafogo s Flamengem. Přijdu k centrálnímu vchodu do stadionu a pozoruju přípravu pořádkové policie. Strážníci udržují odstupy na délku paže a nudí se. Z letargie je občas vzbudí velitelka, obtloustlá žena s hlasem Luciana Pavarottiho. U tohohle vchodu se nachází muzeum fotbalové historie a plácek slávy. Do betonu tady otiskli své šlápoty nejslavnější brazilští fotbalisté od Pelého po Ronalda. Jelikož i vstupenky k stání jsou drahé až hrůza, zasednu do oblíbeného baru a utkání sleduju na monitoru. Všichni ti rychlonožkové, co se míhají v přímém přenosu, jsou talentové z místních pláží anebo chudinských čtvrtí. Skončí to 2:0 pro Botafogo. „To mohlo dát Flamengo do brány rovnou rozpaženého Ježíše. Vyšlo by to na stejno,“ rozčílím se jako pravý český štamgast a do záře zapadajícího slunce vyhlédnu na horu Corcovado. Stojí tam pořád. A pořád netleská!

46

Co si z Ria přivézt Závisí na naturelu a peněžence. Pro méně materiálně založené jedince lze doporučit ručně vyrobené houpací sítě, fotbalová trička se jmény černých virtuosů, pestrobarevné naivní obrazy pouličních malířů anebo nahrávky samby, bossa novy či brazilské tvrdé muziky, která fakt stojí za to. K mání jsou pestrobarevní létající draci ve tvaru ptáků, usušené zubaté piraňi – u jejich nákupu pozor, protože se tak slangově říká i černým prostitutkám – anebo plavky tak odvážných střihů, že vás v Evropě budou považovat za nudisty. Pro mohovitější je třeba zdůraznit, že Brazílie je předním světovým producentem drahých kamenů. Nejpopulárnější jsou ametysty, opály, topasy, turmalíny, ale i diamanty, smaragdy, rubíny a safíry. Někde se prodávají až o čtvrtinu levněji než na Západě. Nakonec určitě i dobrodružné vzpomínky, takže až s přáteli uvidíte Muže z Ria s Jeanem Paulem Belmondem, budete se moci v každé minutě vytahovat oním obligátním světáckým: „Tam jsem byl, tam taky a tam jsem popíjel s jednou čokoládovou kráskou.“

Co nedělat Pro Rio platí snad všechny bezpečnostní rady, které jste kdy slyšeli. Necestujte a nechoďte městem po půlnoci a stále švidrejte jedním okem po okolí. Na pláž nenoste nic cenného. Oblíbeným trikem místních zlodějíčků je, že k vám přistoupí dítě a ptá se na čas, přičemž nerozumí, a za zády vám jeho komplic probere kapsy. Pří povyražení s místní kráskou nebo krasavcem je třeba mít na mysli, že AIDS je zde skoro tak rozšířený jako v Africe. I malé množství jakékoliv drogy může člověka dostat až na dva roky do vězení. A místní žaláře jsou opravdu divoké. Nevyplatí se ani chodit do útrob slumů. Operují tam gangy, které si servítky neberou. A uvědomte si, že peníze znovu zase nějak vyděláte, ale mrtvá a živá voda neexistuje, tak není třeba se pouštět do ukázek chlapácké odvahy. Čím místní oslníte Přátelskostí a nenuceností. Když umíte pár fotbalových parádiček, sklidíte na některé z pláží zaručený úspěch. Pak si s místními čutálisty můžete pokecat o Pelém, Ronaldovi, Ronaldinhovi nebo o tom, co určitě kaká, a navíc se tak jmenuje. Na škodu není orientace v křesťanské věrouce, protože ač se to nezdá, jste na území hluboce věřících katolíků. Alespoň minimální znalost portugalštiny je vítána. Ve vzdělanějších kruzích není na škodu zmínit, že milovaný brazilský prezident a zakladatel hlavního města Brasília Juscelino Kubitschek de Oliveira byl vnuk českých imigrantů. Navíc v Brazílii je i dost českých krajanů, třeba potomci Tomáše Bati. V ekologicky smýšlející společnosti se zase blýsknete tím, že prales kolem Amazonky je plícemi světa a je třeba ho chránit.

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Udělejte nám i sobě pěkné Velikonoce a předplaťte si ČILICHILI SMSkou. Sice musíte dát něco od cesty, ale zase vám pokaždé dorazí až domů a nemusíte každý měsíc do krámu.

-

JAK NA TO?

25,

• Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK) JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211. • Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí o potvrzení. Potvrdíte ji odesláním „ANO CILI ROK“. • Krok 3: Protože jsme slušně vychovaní, tak vám poděkujeme, a ještě vám napíšeme, jak případně předplatné zrušit, kdybyste třeba ztratili vkus. • Krok 4: Každý měsíc, předtím, než ČILICHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, že jste zaplatili 25 Kč za nové číslo. Těch 25 korun je poštovné, časopis je zdarma. Nemusíte pak pro časopis nikam chodit a najdete ho ve schránce. A samozřejmě můžete předplatné kdykoliv zrušit! • Změna adresy: U předplatného pořízeného přes SMSku můžete SMSkou změnit i zasílací adresu. Pošlete textovku ve tvaru CILIADRESA JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na číslo 900 11 03. Obratem vám přijde potvrzení o změně. Cena téhle měnící SMS je 3 Kč včetně DPH. • Více se dozvíte na www.cilichili.cz/zasilani • ČILICHILI si nyní můžou objednat nejen zákazníci Vodafonu, ale i ti ostatní, aby věděli, jak je u nás fajn.

A JEŠTĚ PRO POŘÁDEK Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja. Kdybyste měli s doručením jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00 až 18.00 hod.). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz. SMSky technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz.


Fungl nové středověké město ,,Po válce to tu bylo všechno v troskách. A my jsme si řekli, že tohle je paradoxně naše naděje. Dát to zase dohromady, začít znovu a jinak.“ Tuhle větu v mnoha obměnách slyšel můj kamarád historik, když se pracovně na čas usadil v Norimberku. Text: Petr Šimáček Foto: Profimedia

Starý Frank, u kterého bydlel v podnájmu, ho ochotně brával na procházky po městě, které bývalo jedním ze dvou nevýznamnějších sídel středověké svaté říše římské – vedle Prahy. ,,Náš císař Karel IV. tady často pobýval a o město se velmi zasloužil,“ říkával Frank. Prý se divil, že si my Češi tak vehementně jejich Karla přivlastňujeme. Každopádně několik měsíců spojeneckých náletů na konci války udělalo z perly středověké architektury hromadu sutin. Obyvatelé města splnili poválečné předsevzetí a Norimberk opět stojí v celé kráse. A tak může návštěvník zase obdivovat městské opevnění se šedesáti věžemi, středověké hrázděné domy, impozantní hrad, katův most, Dürerův dům. Všechny ty domy kostely i náměstí se stavěly znovu v průběhu posledních šedesáti let. A na jaře jsou tu navíc velikonoční trhy.

48

Odsud vyhlásil Hitler norimberské rasové zákony

Norimberské velikonoční trhy mají staletou tradici – stejně jako v mnoha jiných německých městech. Häferlesmarkt na hlavním náměstí Hauptmarkt je ale jeden z nejstarších, a i když není tak slavný jako trhy vánoční, určitě stojí za návštěvu. Chlubí se tu spoustou specialit. Například klobásky nebo originální perníčky, jejichž výrobě se sem kdysi jezdili učit i čeští perníkáři. A celé město je ozdobeno velikonočními zajíci. Ostatně zajíce tu mají jednoho zvláštního. Od Dürera. S tím zajícem to bylo vlastně tak: Dürer ho namaloval, podle obrazu vznikla bajka o králíkovi, který se tak přejedl, až zahynul v troskách králikárny, a pak nebohé zvíře vymodeloval moderní výtvarník a umístil ho před Dürerův dům. Mrkněte kreatuře pod přední packu. Ohlodané údy jeho páníčka dokazují, že ne každý heboučký mazlíček musí být vegetarián. Počítejte, že Norimberku se za jeden víkend pouze dotknete. Jen ho ochutnáte – ani týden by nestačil na to ho poznat. Už dopředu počítejte, že se budete muset ještě vrátit. Tak veselé Velikonoce!


Víkendovka

Cik cak fošny, a máte domek. Hrázděnej

Kvalitní maso se spoustou zeleniny. Zdejší strava je zdravá

Na věž sv. Mikuláše můžete vylézt. Ne tu nejvyšší.

O Velikonocích mají v Norimberku druhé Vánoce

PRO PARTU Samozřejmě, že nejvíc času strávíte na trzích. Pro děti je tu spousta atrakcí, a až je to přestane bavit, můžete je vzít do zábavního parku hračkářské firmy Playmobil. V zimě sice některé atrakce nefungovaly, ale na jaře už ožívají. Takže tu můžete strávit celý den. Jestli nebudete mít ještě dost, projděte si muzeum hraček na Karlstrasse 13–15. Za eurák je k mání i český audioprůvodce. PRO RODINU Musíte spolu ochutnat proslulé norimberské ké perníčky – obsahují tajné kombinace koření ní a nejsou v nich použita, (zdraví životní stylové, ové, našpicujte uši) skoro žádná mouka a cukr!

ČiliChili | 12 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

KDE TO JE?

Ne, to není Dürer. To je zajíc. 

K mání jsou hned pod hradem na adrese Bergstrase 1. Mrkněte do místní zoo. Zastavte se u ,,Kašny manželství“ na Ludwigsplatz. Ať víte, do čeho jdete. A mrkněte do kostela Panny Marie. Nabídne vám trochu klidu po tom všem ruchu venku. Ve štítu kostela je funkční orloj. PRO MILENCE Víte, že místní kraj má nejhustší síť pivovarů na počet obyvatel na světě? Lederer, Zirndorfer, Kitzmann... Nechcete-li tedy strávit celý víkend ve městě, vydejte se do obcí ležících severně. Není jediné, ve které byste nenarazili na malý rodinný pivovar, kde budete moci nasávat nejen atmosféru Velikonoc. Kolem norimberského náměstí v obchodech se suvenýry dostanete spoustu místních pivních speciálů – takže tady můžete nakupovat výslužku pro koledníky.

49


TIP: Zkuste přidat trochu horkých malin nebo jiné lesní ovoce. Uvidíte, jak to k tomu sedne.

Co se skrývá pod županem?

Župánek za syrova

50

Skládačka před sestavením ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Sporák

Jablko v županu „Jablka. To znám, jablka. Ale, jak jíte ten župan?“ Felix Holzmann s touhle větou slavil u našich maminek a tatíků úspěch Velikonoce co Velikonoce. Vy si ale udělejte jablko v županu, jaké jste ještě dost možná nejedli. Je to dezert de lux. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

1

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Na porci potřebujete: - jablko - jahodovou marmeládu - lžíci brusinek - 2–3 vlašské ořechy - listové těsto - žloutek

LOUPEJTE Jablko oloupejte a udělejte v jeho středu tunýlek, tím, že mu vykrojíte stopku, jádřinec i toho bubáka dole. Do jahodové marmelády přidejte brusinky a jen tak v ruce rozdrcená jádra ořechů. Vzniklou směs naládujte dovnitř jablka. Takže pamatujte, že díru v jablku potřebujete udělat celkem solidní, aby se vám tam vešlo dost nádivky. Ale zase bacha, aby vám ovoce při dlabání neruplo.

3

2

BALTE Rozválejte těsto a udělejte si z něj čtverečky odpovídající velikosti, abyste do nich zabalili nadívané jablko. Většinou z balíčku těsta vyjdou tak čtyři kousky. A ideální je listkové těsto už vyválené. Těsto okrojte na čtverec a doprostřed položte jablko s náplní. Všechno to zaviňte do těsta, měla by vám vzniknout pěkná mošnička.

PEČTE Do malého rendlíku, který může celý do trouby, vložte pečící papír, na něj položte jablko v županu a potřete ho rozšlehaným žloutkem. Pečte 20 minut v troubě rozehřáté na 180 stupňů. Podávejte posypané moučkovým cukrem a třeba s trochou tekuté čokolády nebo se zmrzlinou. Ideálně vanilkovou.

51


Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv

Díla amerického fotografa Davida LaChapella už u nás byla k vidění, naposledy v rámci úspěšné expozice Decadence NOW! v pražské galerii Rudolfinum. Ještě nikdy jich ale nebylo tolik. Od 7. prosince bude Rudolfinum hostit obsáhlou retrospektivu jeho díla s důrazem na nejdůležitější období a celky. David LaChapelle proslul velkými portréty slavných osobností s výrazným surrealistickým a často kontroverzním podtextem. Michaela Jacksona, Davida Bowieho, Courtney Love, Leonarda diCapria, Lance Armstronga a desítky dalších představuje tak, že je skoro nepoznáte. Ostatně podvratné rysy jeho tvorby často nebyly po chuti ani samotným modelům. Důležitou součást LaChapellova díla tvoří reklamy, vytvářel nejen upoutávky fotografické, ale i filmové (Nokia, L'Oréal, Diesel nebo Burger King). Pražská výstava Tak pravil LaChapelle bude výjimečná v tom, že se na její produkci podílí autor samotný. K vidění tak budou nejen jeho slavná díla, ale také ukázky přímo z ateliéru, některé z nich dosud neviděné. www.galerierudolfinum.cz

52

D id LLaChapelle David Ch ll – D Deathh bby H Hamburger b Copyright David LaChapelle, courtesy Fred Torres Collaborations

FOTOGRAF, CO PRUDÍ MODELY


Ä&#x152;iliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


Remix KAŠLETE NA MLADÉ NULY, JSOU TU STARÉ JEDNIČKY Semafor se znovu rozsvítil. Osmdesátiny Jiřího Suchého posloužily k opětovnému vydání klasických nahrávek semaforských písní. V šedesátých letech se stal ze Semaforu pojem, Suchý společně s Jiřím Šlitrem definovali pojem česká moderní písnička, lepšího textaře ostatně česká populární hudba nikdy neměla a nejspíše dlouho mít nebude. Komplet Jiří Suchý & Jiří Šlitr – Semafor: Léta šedesátá nabízí jedenáct disků a téměř 280 písní. Výjimečné kusy Dobře placená procházka, Jonáš a Dr. Matrace nebo Zločin v šantánu jsou důvěrně známé, každá z her je ale obohacená o spoustu bonusů a rarit. Jedenáctý disk nabízí dokonce patnáct nikdy nevydaných věcí, některé z nich obzvlášť vypečené (nebo jste snad už slyšeli Terezu od Matušky v němčině?). Důvěrně známé evergreeny srovnané pěkně po inscenacích a zabalené po kupě musí potěšit každého, samozřejmostí je bohatá textová a obrazová příloha. Písničky Suchého a Šlitra svoje kouzlo neztratily ani po půlstoletí, nedávno se jich ostatně chopila dnešní generace (Midi Lidi, Kazety a mnozí další) na poměrně povedeném albu coververzí For Semafor. Kolekce Semafor: Léta šedesátá je také skvělým tipem na letošní Vánoce, dnešní popovou produkci strčí s přehledem do kapsičky u vesty. www.supraphon.cz

JAK DOSTAT PREZIDENTA NA LOPATKY

DOMOV NA ODKLÁDÁNÍ PŘESTÁRLÝCH PŘÍBUZNÝCH Americká komedie Umění lhát vychází z jednoduchého nápadu: na světě zatím nikdo nevymyslel lhaní. Všichni říkají přesně to, co si myslí. Když tedy vyrazíte s někým na rande, hned vám oznámí, jestli se s vámi ten večer vyspí a jak moc mu připadáte tlustí. Až se jednomu lůzrovi stane to, co se stát musí... přeskočí mu dráha v mozku a pronese první lež. Cesta od náhodného bankovního podvodu až k vymyšlení náboženství je v základu klasická romantická komedie. Vrchol umění nečekejte, vlastně je to celé docela trapárna. Ale občas se s Rickym Gervaisem fakt zasmějete, protože svět bez lží je vymyšlený fakt do důsledků. Až po Domov na odkládání přestárlých příbuzných, o které se nechcete starat. www.csfd.cz

54

U nás se tenhle žánr netočí: politické drama, ve kterém dokážou dva účastníci uhrát celý film a tvořit v každé minutě takové napětí, jaké nevydojíte z celého Kajínka dohromady. Snímek s názvem Duel Frost/Nixon připomíná dneska už skoro zapomenutou kapitolu z dějin televize. Americký prezident Richard Nixon, donucený odstoupit po aféře Watergate, kývl na nabídku interview s bavičem Davidem Frostem. Oba dva věděli, že to je jejich životní šance – pro jednoho prosadit se na americkém trhu, pro druhého očistit svoje jméno a vrátit se do politiky. Oba věděli, že musejí potopit toho druhého, pokud chtějí vyhrát. Film Rona Howarda, ve kterém excelují Frank Langella a Michael Sheen, je už z roku 2008, ale pořád stojí za to se na něj podívat. Zjistíte něco o politice, o umění držet tvář a o televizi. To důležité se neděje ve slovech, ale ve tvářích, gestech a ve vzduchu jiskřícím mezi účastníky. Zvlášť když jsou to takovíhle staří psi. www.csfd.cz


JEDINÝ VYMYŠLENÝ UDAVAČ

PULP FICTION PRO 21. STOLETÍ Drive je přesně jeden z těch filmů, které se vám zavrtají pod kůži jako kulka. Podobně jako klasické kalifornské gangsterky Raymonda Chandlera nebo historky ze dna společnosti, kterými proslul John Fante, mapuje temnou stranu Los Angeles. Banální a důvěrně známý příběh o bezejmenném hrdinovi zachraňujícím ženu v nesnázích dostává grády díky skvělému zpracování, atmosféře a vynikajícím hereckým výkonům. Řidič ( jinak mu ve filmu nikdo neřekne) v úsporném podání Ryana Goslinga přes den opravuje auta a pracuje jako kaskadér, v noci se díky svým výjimečným řidičským schopnostem uplatňuje při vloupačkách. Dám vám pět minut a pak jedu – tohle heslo, kamenná tvář a všude přítomné párátko k němu patří stejně jako kožené rukavice a bomber se zlatým škorpiónem. Nechybí brutální mafiáni, postarší mentor a děvče (Carey Mulliganová), co má problémy. Poeticky natočený snímek (režie Nicolas Winding Refn) se přes pozvolný úvod dostane ke krvavé závěrečné zabíjačce, ale ani tehdy se kouzlo nevytrácí. Film podtrhuje vynikající hudební doprovod, na kterém se podíleli známý Angelo Badalamenti a Cliff Martinez. V malé roli se mihne opět nezapomenutelný Ron Perlman (Jméno růže, Hellboy). Pulp Fiction 21. století si nenechte ujít www.bsfd.cz

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Umberto Eco knihy miluje. Každý jeho román je událostí, každá stať a rozhovor s ním jsou poutavé a nabité informacemi. Pražský hřbitov trochu klame tělem, do české metropole se s Ecem nevypravíme, protože v jeho stejnojmenném románu se o ní vlastně jen hovoří. Eco vzdává hold oblíbeným autorům dobrodružných románů, jako je Alexander Dumas starší, a zároveň už poněkolikáté obhajuje svou vášeň pro špionážní aféry, konspirace a pikle. Hlavním hrdinou je slídil, falzifikátor a udavač Simone Simonini, ne úplně sympatický chlápek s poruchou osobnosti a zálibou v dobrém jídle. Jde prý o jedinou skutečně vymyšlenou postavu z románu, příběh se jinak hemží známými osobnostmi doby (Sigmund Freud, Dumas samotný a desítky dalších). Popisované události mají reálný historický základ a kniha umně kombinuje žánr dobrodružného románu s přísnou literaturou faktu. Jenomže to by nebyl Umberto Eco, aby vše nebylo úplně jinak. Strhující čtení se zlověstnou xenofobní notou je na jednu stranu obrovsky zábavné, ale taky temné a děsuplné. Na frak dostávají snad všechny národnosti, představa Evropské unie se při četbě a popisu nenávisti mezi národy a skupinami zdá opravdu neudržitelnou. Příběh se sice odehrává v devatenáctém století, ale platí i dneska. Přečíst nový román Umberta Eca je třeba už kvůli nezapomenutelným hláškám typu: „...Umělci jsou i zdálky nesnesitelní, pořád natahují krky, aby se ujistili, že je poznáváme...“ www.argo.cz

55


Fenomén

Muzika nemusí být jen krásná a harmonická. Bojové písně tu byly odjakživa a agresivní a nenávistné texty se píšou pořád. Jejich prostřednictvím dnes k násilí nejčastěji vyzývají neonacisté, islámští fundamentalisté a obchodníci s drogami. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

56


„Jako malý jsem opakoval písně, které mi zpívali mí strýcové. Povstalecké songy o začátcích Irské republikánské armády, často o zbraních,“ vysvětloval nedávno Bono Vox, když hodně přestřelil při turné na jihu Afriky. Prohlásil totiž, že píseň obsahující větu „Shoot the Boer“ (zastřel bílého farmáře) zpívaná v době apartheidu „měla své místo“, což vyvolalo velké pozdvižení. Píseň soud sice zakázal, ale tamní extremistický potěr ji zpívá dál. Podle Bona je to stejný druh lidové hudby, jakou on slýchal v dětství. „Je to o tom, kde a kdy zpívat. Tento druh muziky má pravidla." Ti, které Bono svým prohlášením zvedl ze

Pak jednomu ze tří prodavačských elévů svitne a naznačí střelbu kulometem do vzduchu. Jsme na dobré cestě.  židle, ale argumentují tím, že text o vraždění farmářů je v JAR mnohem živější než irské rebelské písně v Irsku. Od roku 1994 bylo v zemi zavražděno asi 3000 bělošských farmářů. Podobné „lidovky“ na youtube například opěvují generála Ante Gotovinu a mnoha dalších hrdlořezů konfliktu na Balkáně. Jistě, krev, násilí se objevují v textech třeba metalistů nebo rapperů. Tak nějak to patří k žánru a všeobecně je to chápáno jako pořádná nadsázka bez dopadů v praxi. Skutečnou krev a mrtvé mají na svědomí muslimští extremisté, války drogových gangů nebo neonacisté. Jenže i jejich příznivci občas začnou zpívat. Zajímalo nás o čem.

TVRDÁ PĚST NEJEN PALESTINCŮ Více než stotisícové město Hebron v Izraeli se nachází pod palestinskou samosprávou, protože leží na Západním břehu Jordánu. V centru však bydlí kolem tisícovky židovských osadníků, což dělá z města oblast častých nepokojů. Některé ulice jsou zátarasy oddělené od jiných a okolo centra hlídají vojáci s odjištěnými samopaly. Projdu několik kontrol a vstoupím do palestinské části. Všechno je tu hned o polovinu levnější. Zapomenu se v obchodu s muzikou. Nejdřív pustí pár běžných arabských odrhovaček. „Něco tvrdšího,“ poručím si. Dopadne to stejně. Pak jednomu ze tří prodavačských elévů svitne a naznačí střelbu kulometem do vzduchu. Jsme na dobré cestě. Z přehrávače spustí něco, co pokřtím jako arabský rap. Mužské i ženské zpěvy občas vystřídají výstřely a projevy. Přivezl jsem si dvě taková cédéčka. Jedno nese název Hizballáh, druhé Batalion obětí Al Aksá. Podle arabisty Charifa Bahbouha, jenž v Česku vydává překlady arabských knih, je na cédéčkách několik písní, které vycházejí z arabských pověstí. Některé písně jsou mawwal, což v arabské muzice znamená volné a nerytmické zpívání, tedy jakási vokální improvizace znějící melancholicky. „Maminko, rozbili náš dům, vyhnali nás z bytu, zabili naše přátele, maminko, nezlob se, budeme bojovat až do konce,“ zpívá se v jedné. „Fatah jasné cíle. Vezměte si zbraně a braňte vlast i mešitu Al Aksá,“ pěje se v druhé. Fatah je pro úplnost palestinská politická strana, která platí ozbrojené skupiny. S překladatelem Bahbouhem, původem ze Sýrie, se začínám přít, jestli to jsou písně nenávisti. On, že ne, že jsou to lidovky, byť bojového ducha. Já, že ano. Polemika však nikam moc nevede. Mezi drsné protižidovské aktivisty patří i egyptský rapper Šában Abd al-Rahím. Během čtyř let se s profesionálního žehlíře vypracoval v nejpopulárnějšího politického zpěváka v zemi pyramid a možná i na celém Blízkém východě. V roce 2001 nahrál hit „Nenávidím Izrael“. Dnes nosí boty poseté diamanty. V písni „Chci být mučedníkem“ zpívá o válce v Iráku, staví se proti Spojeným státům a podporuje Palestince. Pro spravedlnost je třeba dodat, že podobné hvězdy i písně vznikají taky v Izraeli.

>

ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

577


Fenomén HITY PRO NARKOBARONY Okolo centrálního náměstí Alameda Central v mexické metropoli Mexico City hledám hudebniny. Podaří se. Chci zpěváka El Shaku anebo jiné muzikanty, co hrají „narcocorridos“. Prodavač na mě spiklenecky mrkne. Zavede mě za plentu a ukáže několik cédéček s většinou oxeroxovanými booklety podobnými těm od Evy a Vaška. Když si je poslechnu v zadní místnosti obchodu, zjistím, že i ta muzika je podobná. Dechovka jako vyšitá. Rytmus polky s tahací harmonikou a trumpetami. Prý inspirace odrhovačkami českých osadníků v Texasu. První zpěváckou obětí války gangů byl Koupím tři kousky, jejich Chalino Sánchez. V roce 1992 dostal výběr je dílem náhody. přímo na pódiu papírek se vzkazem, Jsou za nadsazenou že je synem smrti. Začal ve vězení, cenu. V Mexiku a USA kam byl poslán, protože zastřelil totiž na tyhle balady souseda, co mu znásilnil sestru. platí oficiální zákaz. Za peníze nebo cigarety psal oslavné Nicméně prodavač je až písně o svých spoluvězních. Stal se vtíravý. populárním na obou stranách ame„Žiju ze tří zvířat, ricko-mexické hranice, prodával desky po statisících. kte miluju jako svůj která V rodném městě Sinaloa hrál jen jednou. Byl unesen život. V Vydělávají mi v neoznačeném policejním vozidle a za pár hodin peníze a ani je nemusím bylo jeho tělo nalezeno se dvěma kulkami v týle. krmit. Jsou skvělá skvělá. Poprava. To byla chvíle, kdy se válka mezi drogovými Papoušek, kohout kartely přenesla i na kulturní scénu. V Mexiku už bylo a koza,“ zpívá se v písni v rámci boje mezi konkurenčními zločineckými klany zabit na dvacet zpěváků. skupiny Los Tucanes zabito de Tijuana. Popěvek je Sergio Vega, známý jako El Shaka čili Borec, je třeba odtajnit. Ve slangu prozatím jednou jedno z  obětí posledních. Zastřelen byl mexických gangů je loni ve státě Sinaloa při příjezdu rudým cadillacem papoušek kokain, h na koncert. Stalo se pár hodin poté, co na internetu kohout marihuana popřel přetrvávající fámy o své smrti. „Už několik let a koza heroin. „Tijuanští se mi stává, že někdo řekne v rádiu nebo v novinách, tukani“ jsou usazeni nehodu Pak musím že jsem byl zabit nebo jsem měl nehodu. v USA. Narcocorridos potíž volat své drahé mámě, která má srdeční potíže, čili drogové balady jsou abych ji ujistil, že žiju,“ postěžoval si. Ve své muzice oblíbeným hudebním žánru grupero byl Vega na straně jednoho gangu žánrem v Jižní Amea vytahoval se. „Mám výbornej barák, ten nejskvělejší rice, Mexiku a části obrněnej bourák, nabízím všechno nejčistší, ve své USA. Objevily se před laborce dvacet tun zboží ve zlato proměním,“ zpíval. Hrát narkobalady je ale nejistý byznys. sedmdesáti lety a dnes Je třeba dodat, že jedním z nejznámějších mexicmá skoro každý větší kých drogových kartelů je La Familia. Jeho bossem drogový boss svého je Joaquín Guzmán Loera, přezdívaný El Chapo, tedy trubadúra. V textech pořízek, žijící dnes v Kanadě. Právě o něm zpívají písniček se propírají Tukani z Tijuany. Na jeho hlavu je vypsaná odměna nespravedlnost života, sedm milionů dolarů, ale své vrahy by mohl přeplápřeplá krutost smrti, síla bohatcet až do vysokého stáří. Časopis Forbes ho nedávno ne ství a krása okamžiku. usadil na 701. příčku nejbohatších lidí světa. sv Jeho oficiální majetek se odhaduje na miliardu na mi dolarů. Loni v boji mezi drogovými ka kartely a policií zahynulo v Mexiku na sedm tisíc lid lidí a víceméně podobná cifra se statisticky opakuj opakuje.

58

Když Los Tucanes de Tijuana zpívají o koze, není to o koze ani o voze

Zatímco pirátské kopie třeba Madonny stojí stovku, tahle céďa čtyři sta korun. Prostě rasistická přirážka. 


SONGY PRO HÁKNKRAJC „To špatny. To rasisticky,“ řekl mi vietnamský mladík ve stánku malé tržnice nedaleko Aše. Pod kupou cédéček jsem právě našel dvojalbum Kommandeur – Ran an den Fein (Přímo na nepřítele) od kapel Böhse Onkels a Landser. Na obalu má plukovníka SS. Zatímco pirátské kopie třeba Madonny stojí stovku, tahle céďa čtyři sta korun. Prostě rasistická přirážka. Přitom v jedné písni skupina Landser zpívá: „Vyvezeme Vietnamce lodí za Saigon a nakrmíme s nimi ryby.“ Ani prachy vydělané na svých katech asi nesmrdí. Policejní zátahy jsou neúčinné, protože se následná obvinění rozmělní v různých šetřeních a nekonečných posudcích. Kapely z dvojalba měly dost rozlišné osudy. Böhse Onkels se z dřívějšího extremismu probudili a dnes hrají běžný rock. Na stáncích lze sehnat jejich starší počiny s písničkami čpícími hakenkreuzem na sto honů. Landser, v překladu vojenská pěchota, posoudil nejvyšší soud v Německu jako zločince, co šíří rasovou nenávist, odmítl odvolání zpěváka ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Michaela Regenera a nechal mu vyžrat celou výši trestu, tedy tři roky. To se psal rok 2005. Trika s Landserem jsou dnes v Česku k dostání v každé tržnici. A policie? Na tričkách nejsou žádné protizákonné symboly, takže je nelze stáhnout z prodeje. „Nemám chuť mluvit se špinavci, chci vidět Turky jen v rakvích, punk a krysa žádný rozdíl, můj obušek je miluje oba stejně. Čistá nenávist, čistá nenávist.“ Tyhle verše pocházejí od kapely Die Härte. Jinak neonacistické kapely zpívají většinou o tatíčkovi Hitlerovi, druhé světové válce, válečných zločincích a urážejí cizince, homosexuály či zdravotně postižené. Asi největšími náckovskými ikonami jsou angličtí Skrewdriver, jejíž zpěvák Stuart Donaldson, pozdější zakladatel organizace Blood and Honour, se stal legendou pro generace skinheadů. Švihlo to s ním v roce 1993. Pak tu jsou činné anebo již zaniklé kapely jako americká Max Resist, kanadská Rahowa, italská Gesta Bellica, polská Konkwista 88, ruský Kolowrat, slovenský Juden Mord anebo česká Vlajka. Noví bojovníci za čistotu rasy, náboženství nebo za vlastní drogovou rodinu holt metastázovali po celém světě. Hrdinové, teroristi i mafiáni za sebou nechávají rakve a záleží jen na úhlu pohledu, kdo je kým. Irská republikánská armáda tak pro někoho může být parta osvobozeneckých bojovníků, pro jiného banda sprostých hrdlořezů. A takových hnutí, co sice hlásají ideály, ale mimo jiné obchodují se zbraněmi, drogami či bílým masem, je habaděj. Všechna mají své bojové písně, svoje hymny. A ložiska nenávisti nejsou snad jen v Antarktidě, kde trvale žijí převážně vědci. Písně hrdlořezů je třeba znát, protože z nich čiší propaganda hodná odsudku na sto honů.

<

59 9


Kdo by to řekl

Viewegh je výjimka. Umí psát

„Je to jako Kriminálka Anděl,“ řekl o nové Vieweghově knížce Mafie v Praze jeden literární kritik a myslel to jako odsudek. To srovnání platí, ale jako pochvala. Ono udělat dobrou kriminálku není jen tak, a když se o to náhodou pokusí jiný český autor ( jako letos třeba Miloš Urban v akční grotesce Boletus arcanus), dopadne to v nejlepším jako Detektiv Martin Tomsa. Navíc Mafie v Praze je víc než kriminálka. Text: Štěpán Kučera Foto: Profimedia

60


NOVÁ RUBRIKA Už nás štvalo, že všechno jenom zařezáváme. Tak jsme se rozhodli založit rubriku, kde budeme chválit to, co jiní haní, pokud to haní neoprávněně. První nemohl být nikdo jiný než Viewegh...

Michal Viewegh se prý inspiroval u Stiega Larssona, autora velebené trilogie thrillerů Milénium, a do zvoleného žánru se strefil přesně. Vtáhne vás do příběhu hned na první stránce a nepustí až do konce. Dojme motivem Rasa, nájemného zabijáka ze staré školy, který v  době límečkové mafie nestačí s dechem, napne tím, jestli práci hodného policajta Plukovníka neukončí další kulka neviditelného ostřelovače, a rozvzteklí kluzkostí ministra Langrosse a různých obyvatel toskánských vil. Svoji lásku k líčení luxusu a drahých vín tentokrát Michal Viewegh účelně využil k dokreslení světa lobbisty Darka Balíka nebo pražského primátora a po dlouhé době psal taky o lidech žijících v paneláku, až jsem téměř se slzou v oku zavzpomínal na jeho první, nejuvěřitelnější knížky v čele s Báječnými lety pod psa a Výchovou dívek v Čechách. Žánrová pravidla se Michalu Vieweghovi nepovede naplnit vždycky – příkladem může být loňský průšvih jménem Biomanželka. Nemohl bych psát „Humoristický román“, apartní detektivku který není ani moc humoristický, ani moc o krádeži briliantů. román. Anebo osm  let staré koketování s detektivním žánrem nazvané Případ nevěrné Kláry. Navíc v jeho knížkách z posledních let jakoby převládla facha zkušeného řemeslníka, který se psaním živí i baví, nad opravdovou potřebou něco sdělit. Z novějších Mistrových knížek jsou proto nejlepší jeho deníky (pět let starý Báječný rok a letošní Další báječný rok). V nich je hlavní hrdina někdy nesnesitelný a rozčilující, rozhodně však opravdový. ČiliChili | 12 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Do Mafie v Praze Michal Viewegh dostal vedle napětí a čtivosti i tu opravdovost ze svých deníků. On sám svůj nový román označuje za „gesto rozhněvaného občana“ a bezmocný vztek nad propojováním politiky a zločinu, nad selháváním systému je z knížky jasně cítit – a co je důležité, je přenosný i na čtenáře. V jednom nedávném rozhovoru Viewegh mluvil o tom, jestli spisovatelé ještě můžou burcovat národ: „Já se vždycky takovému národněobrozeneckému pojetí bránil. Přijde mi strašně domýšlivé, aby se někdo považoval za ‚svědomí národa‘. Na druhou stranu bych v době,

kdy tu máme reálné miliardové tunely, reálné únosy, nevyšetřují se vraždy a tak dále, nemohl psát apartní detektivku o krádeži briliantů. To by bylo absurdní.“ Ta odpověď možná může být shrnutím toho nejlepšího, co se v Mafii v Praze dá najít. Silné gesto občana i spisovatele, který má přitom dost nadhledu na to, aby nepropadl sebevzhlíživým iluzím. Michal Viewegh tentokrát potlačil sám sebe, a paradoxně právě proto je v textu přítomnější než jindy. Obraz, který s pomocí investigativce Jaroslava Kmenty poskládal z (pro nás, nezasvěcené čtenáře) izolovaných novinových kauz, je samozřejmě fikce, ale o to skutečnější může být – Viewegh v úvodu cituje spisovatele Juliana Barnese, mimochodem čerstvého držitele Man Booker Prize: „Román vyslovuje dobře formulované lži, jež v sobě obsahují tvrdou pravdu. V tom spočívá jeho paradox, jeho velikost, jeho svůdná nebezpečnost.“ A Mafie v Praze je dobrý román.

<

61


V påedchozí kapitole: Povástný sukniÝkáå, zámeÝník, obÝasný kšeftaå a karbaník Üenák Petrlík má plné zuby manuální práce v dílná. Påihlásí se na místo dozorce ve váznici Bory. Je påijat, protože komunistém leze do åiti. Jde mu hlavná o peníze. Od velitele váznice Šafaå íka, který má mimochodem moc hezkou ženu, dostane za úkol vybrat si pár vázãé a odjet do cihelny v Üernovicích. Vezme s sebou ty, kteåí umájí mariáš: Brykse, Üerného, Broje a Otecka. SkonÝili jsme romantickou chvilkou Petrlíka a jisté ženy, která ho tajná navštíví. A kdo jsou vázni, kteåí s ním hrají mariáš?

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

Borské povstání-3. kapitola: Bryks Nebe nad Evropou, druhá svátová válka.

roj bombardérç s doprovodem spitfirç a hurricanç.

Gotcha!

Our Czechoslovak friends from RAF say GUTEN TAG!

Ro v

ve vzduchu se objevují nepãátelské Messerschmitty.

cvak!

m! o bo

A

ííí

TATA ! A T TA

Kurva, dvojko, co dáláš!

v íí

TATATATA!

Double two, Double two, máte za zadkem dva Messouny. ToÝte vlevo!

...Bryks.

v jednom z hurricanç...

! m u

íu uu

TATATA!

uu uu

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

vr

! TA TA

TATATA!

h a j Vy z lo vé

uu

uu

uu

!!!

TA TA TA TA

uu

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

vr !

uu

uu

uu

uu

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


TA T TATA! A!

ou v o oo

m! o bo

Hände hoch!

námecký zajatecký tábor. V táborové boudá.

Pepo, zase chystáš úták, už pátý! Neblázni, tentokrát tá zastãelí!

Chybí nám nejméná sto padesát. Za Ýtrnáct dní jsme za táborem.

Kolik metrç?

Neãíkej mi Pepo, tady jsem John! A tentokrát to klapne.

Za Ýtrnáct dní V noci...

kdosi kåiÝí...

This town is my love, like you, Trudie!

po válce...

AmeriÝané jsou u Plzná!!! V Praze se bojuje!

*hlína

V Boudá se tlaÝí vázni. Do háje, vylosoval jsem si stojedenáctku, to nemám šanci.

Tak to je smçla, zase nic!

... a U lesa za táborem vylézají ven.

A my tady tvrdneme! Já se z toho picnu.

Odjedeš s dítátem a já dorazím za vámi, niÝeho se neboj! Sejdeme se v Londýná.

Vázeãský lágr, båezen 1950. maringotka.

Pepa, my ale muset pryc, to prece vedet, komunisti te chtit zavrit! Jako tvuj pšatele z RAF.

Trumf!

Ty jo, to je story! A proÝ jsi, Pepo, neutekl s nima? Nestihl jsem to. oni máli anglické obÝanství, já ne a pak si pro má pãišli. pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


64 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

65

Veselé Velikonoce

66

Připojení s Vodafonem E-knihy

68 75

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

76

78

Všechno o telefonech Předplacené karty

80

90

Studentská nabídka Volací jistina

93

Firemní tarify

94

Společné tarify Osobní tarify

96 98

92


Zadáno pro Vodafone 65

Rok jinak – naše peníze, vaše zkušenosti Program Nadace Vodafone Rok jinak umožĈuje lidem z komerÍní sféry vrhnout se do práce v neziskovém sektoru. Zájemci z celé republiky mįžou získat roÍní grant, který jim zaruÍí dosavadní výši pęíjmu, pokud se po tu dobu budou vÛnovat dobroÍinnosti. A protože rok 2011 konÍí, nahrazuje šest nadšencį Roku jinak 2011, nových sedm odvážlivcį. Už poÍtvrté se tak rozbíhá akce pro dobrou vÛc. VítÛzį jsme se ptali odkud pęišli a co by chtÛli, aby se za rok stalo. DOMINIKA KOVAęÍKOVÁ S více než 10 000 hlasy se stala vítÛzkou Divoké karty Roku jinak. Odchází z pozice sales managera v BudÛjovickém Budvaru na pozici pracovnÛ nazvanou koordinátor fundraisingu pro SvÛtlušku. „Jsem pęesvÛdÍená, že je povinností tÛch, kteęí mÛli v životÛ velké štÛstí, pomáhat tÛm, kteęí možná tolik štÛstí nemÛli. SvÛtlušce chci pomoci vybudovat systém ęízeného a udržitelného financování jejího chodu tak, aby se mohla dál rozvíjet a naplĈovat své poslání. Díky tomu by mÛli i noví podporovatelé pochopit, co práce SvÛtlušky obnáší a proÍ je potęebné jí pomáhat.“ MILUŠE DVORŽÁKOVÁ Odchází z firmy Monsanto, kde navrhovala a realizovala komunikaÍní strategie, zajistit finanÍní stabilitu do sdružení Amélie, které nabízí psychosociální služby lidem s rakovinou. „Co bude

za rok, nevím. V každém pęípadÛ se budu velice snažit, abych bÛhem svého pįsobení v Amélii splnila vše, s Íím jsem do projektu vstupovala. Zajistit stabilní financování Amélie, nalézt zahraniÍního partnera se zkušeností v psychosociálních službách a zvýšit povÛdomí o onkologických pacientech, Íasto tabuizovaném tématu. Je to pro mne velká výzva.“ MAREK ŠÁLEK Pęerušuje práci šéfreportéra Íasopisu Týden a nastupuje do Nadace VIA uvést do obÛhu Íasopis VIA Bona Times. „Po víc než dvaceti letech práce v médiích chci naÍerpat nové síly, zážitky a zkušenosti, vÛnovat se aspoĈ nÛjaký Ías soustęedÛnÛjší práci a zabývat se dobrými zprávami. S Nadací VIA chceme dát dohromady tęi vydání úplné novinky na Íeském mediálním trhu – Íasopisu VIA Bona Times. Rádi bychom ukázali Íeské vyšší tęídÛ, že se zde odehrává spousta vÛcí, které zlepšují fungování a podobu naší spoleÍnosti, a že i jejich peníze mohou pęispÛt k tomu, aby tato zemÛ víc vzkvétala.“

TOMÁŠ PAVLÍK Odchází z UniCredit Bank z pozice tiskového mluvÍího na místo mediálního kouÍe pro sociální program Zrcadlo obÍanského sdružení IQ Roma servis. „Za rok bych byl moc rád, kdybych kolem sebe vidÛl v týmu sebevÛdomé mladé lidi, kteęí pęesnÛ vÛdí, co a proÍ dÛlají pro spoleÍnou vÛc. Na stranÛ této konkrétní neziskovky je spousta potenciálu, který chci probudit do života. Mįj cíl je jasný. Posílit tým zodpovÛdný za komunikaci a úspÛšnÛ odstartovat sociální program Zrcadlo, který by mÛl pomáhat lidem od 10 do 26 let.“ BOHUŠ ZÍSKAL Odchází z pozice projektového specialisty ve spoleÍnosti Visual Unity na pozici projektového specialisty Hudebního informaÍního stęediska. „Tahle neziskovka nám prokazuje neocenitelnou službu tím, že zachraĈuje a zpęístupĈuje cenný hudební materiál, že bez ní by pravdÛpodobnÛ ęada kvalitních skladeb došla brzkého zapomnÛní. Rok by mÛl staÍit na to, abych jejich unikátní archiv konsolidoval a pęevedl do digitální podoby. Znamená to pęipravit postupy, které v budoucnu zajistí jeho systematické rozšięování, výraznÛ zvýší bezpeÍnost uloženého obsahu a hlavnÛ ho zpęístupní na internetu.“

JAN KRÍMÁę Odchází z PR pozice ęeditele kontaktní kanceláęe mÛsta VídnÛ v Praze do sdružení Auto-Mat, kde bude pomáhat zlepšit image organizace v oÍích veęejnosti a nastavit dlouhodobou komunikaÍní strategii se silným, konzistentním a udržitelným dopadem na veęejnost. „Chci pomoct zmÛnit postoj Íeské spoleÍnosti k neziskovému sektoru a k obÍanskému sektoru. Chci oslovit novou cílovou skupinu pro Auto-Mat. V souÍasné dobÛ si mnoho lidí myslí, že se starají pouze o cyklistiku. AutoMat se ale snaží zlepšit situaci všech, kteęí ve mÛstÛ žijí.“ ZUZANA KęIVÁNKOVÁ Zuzana pęichází z automobilky TPCA, kde mÛla na starosti externí komunikaci, a nastupuje do nadace Život 90, na pozici produktový marketing. „Sedm let jsem pracovala v soukromém sektoru. VÛtšinu Íasu v marketingu. ChtÛla bych pęipravit a realizovat efektivní komunikaÍní mix, který napomįže lepší informovanosti seniorį o pomoci, kterou mohou prostęednictvím našeho sdružení získat, a aby Život 90 dokázalo pomoci ještÛ více seniorįm a zvyšovalo tak kvalitu jejich života. VÛęím, že po mnÛ zįstane nastavený systém práce, zpįsob, kam mįže do budoucna jít propagace služeb tohoto sdružení.“


66 Veselé Velikonoce

BuÏte s námi o krok napęed Abyste mohli být o krok napęed, dáme vám Internet v mobilu na den jako dárek od pátku do nedÛle zdarma. Anebo si užijte neomezený balíÍek za senzaÍní cenu, a samozęejmÛ taky skvÛlé zvýhodnÛné telefony.

O krok napĚed s Internetem v mobilu zdarma: Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu. Všechny informace bude mít hned po ruce a s denním tarifem to bude mít od pátku do nedÝle úplnÝ zdarma .

Nabídka platí do

31. 1. 2012

Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít dvojnásobný datový limit. A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci taky zadarmo. MrknÝte na 68–69.

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/velikonoce nebo volejte zdarma 800 777 777


Veselé Velikonoce Velikonoce 67 67

Nenechte se omezovat Pokud právÝ nepotěebujete zvýhodnÝný telefon, máme pro vás neuvÝěitelnÝ výhodný neomezený balíÏek. Volání do všech sítí bez limitu, neomezené SMSky a naše nejlepší datové pěipojení dohromady jen za 1490 KÏ mÝsíÏnÝ. Nabídka platí do

oo

31. 12. 2011

oo

neomezené neomezené volání SMS

internetu v mobilu naplno

1490 KÏ

Absolutní bomba!

pıvodní cena 3515 KÏ

Pokud si objednáte naše služby aspoĉ za 477 KÎ mÜsíÎnÜ na 12 mÜsícİ, dostanete na vybrané telefony slevu 2000 KÎ.

Sleva

2000 KÏ

577 KÏ 5777 KÏ 5777K

Samsung GALAXY Ace

HTC Wildfire S

s tarifem aspoĊ za 777 KÏ/mÝs.

Samsung GALAXY S II

600 MB

77 KÏ

7977 KÏ

s tarifem aspoĊ za 777 KÏ/mÝs.

s tarifem aspoĊ za 777 KÏ/mÝs.

4777 KÏ

12977 KÏ


68 Mobilní web a aplikace

VelikonoÍní ošatka plná pęekvapení Na svátky jsme pro vás pęipravili plnou ošatku aplikací a dalších vychytávek zadarmo. Každý den najdete ve svém chytrém telefonu jednu skvÛlou novou vÛc! Co konkrétnÜ dostanu? Ìeká na vás bohatá nabídka – zcela nová e-knížka Báry Nesvadbové – Borįvky a bestseller Tomáše SedláÍka – Ekonomie dobra a zla. K tomu navíc dostanete skvÛlé magazíny – Moderní byt a Automobil Revue.

Knižní bestsellery a magazíny do vašeho telefonu A hned na zaÍátku rozdáváme v Ošatce fakt štÛdęe. Do svého mobilu dostanete na Ítení spoustu knížek a Íasopisį. Jde to hladce! StaÍí si stáhnout novou aplikaci Vodafone Wooky a zaÍátkem prosince rozkęupnout správné vajíÍko.

Pohodlné Îtení Zkuste, jaké to je listovat v elektronické knížce nebo Íasopise. ÌteÍka Vodafone Wooky vám nabídne dokonalý komfort, takže si ani neuvÛdomíte, že nemáte v ruce pravou knížku nebo magazín. Navíc telefon máte vždy sebou, tím pádem i svou oblíbenou knížku nebo Íasopis.


69

Prosinec – mÛsíc naprostých novinek! V listopadu jsme rozdávali aplikace a hry, které jste už možná znali. Prosinec je o úplných novinkách! Dostanete od nás aplikace, o kterých se vám ještÛ ani nezdálo, a budete první, kdo je bude mít.

Novinky v Ošatce – Slevy a SoutÜže Už v listopadu jsme mÛli v Ošatce pár prvních slev a soutÛží. Slevy vám pęinesou spoustu zajímavých nabídek, za které nakoupíte dárky ostatním, nebo obdarujete sami sebe. V SoutÛžích hrajeme o chytré telefony, takže Ííhat na soutÛžní VajíÍka se vážnÛ vyplatí.

?

Jak fungují SoutÜže? Hrajeme o skvÛlé nové chytré telefony. Když natrefíte na VajíÍko se souteží, staÍí kliknout na políÍko losovat a aplikace za vás provede losování. Podle pravidel vždy N-tý (pęesné poęadí najdete pęímo ve VajíÍku) soutÛžící vyhrává, takže bude jen na vašem štÛstí, kdy se vám podaęí na VajíÍko kliknout a vpadnout do losování. Pokud vyhrajete, tak staÍí kód, který se v Ošatce objeví, poslat emailem na soutez@vodafone.cz a my se už o zbytek bytek postaráme.

Jak fungují Slevy? Když natrefíte na VajíÍko se slevou, uvidíte v nÛm, Íeho se daná sleva týká. StaÍí kliknout na políÍko Získat a obratem od nás dostanete SMSku s unikátním kódem a informací, jak a dokdy slevu uplatnit. Váš chytrý telefon umí skuteÍnÛ všechno. Bude taky tím jediným, co budete potęebovat, když budete chtít slevu uplatnit.

?

?


70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Internet v mobilu Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas nebo každý den.

S telefonem na síti Užijete si ho s tarifem i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít v telefonu internetový prohlížeÎ nebo Vodafone live!

Divíte se, že máme tak velký FUP limit?

Mİžete si vybrat pĚipojení napoĚád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a koneÎnou cenu. Každou stránku pĚizpİsobíme pĚímo pro displej vašeho mobilu. Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se rychleji.

Internet v mobilu na den

Jako dárek jsme vám ho na 3 mÜsíce zvýšili 2x a k Internetu v mobilu na den jsme pĚidali surfování o víkendech zdarma!

Internet v mobilu

Internet v mobilu naplno

Ideální pro toho, kdo s telefonem surfuje málokdy – platíte jen za dny, kdy se pěipojíte.

SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní paušál.

Má ho k dispozici každý bez jakékoliv aktivace. Zapnete ho jednoduše otevěením internetové stránky v mobilu.

PohodlnÝ si s ním poradíte na cestách díky Google Maps a mıžete být ve stálém kontaktu s ostatními těeba na Facebooku.

Výborný, pokud máte chytrý telefon a internet v mobilu využíváte fakt Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál a mıžete stáhnout spoustu dat, těeba svoji oblíbenou hudbu.

Malý ceník Služba

Cena

FUP limit*

Obnovení FUP limitu

17 KÍ/den

10 MB/den* a o víkendech surfujete zdarma

Internet v mobilu

177 KÍ/mÛsíc

300 MB/mÛsíc*

100 KÍ

Internet v mobilu naplno

315 KÍ/mÛsíc

1200 MB/mÛsíc*

200 KÍ

Internet v mobilu na den

FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71

PoęiÏte si Internet v mobilu s balíÍky ze Speciální edice Tarifį na míru Náš Internet v mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko. Do konce roku vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám zįstanou napoęád. Mimoęádná sváteÍní nabídka trvá jen do konce roku. BalíÎky s Internetem v mobilu

150 MB

50

150 MB

internetu v mobilu

volných minut

50 volných

362 KÏ +50 volných

SMS

PıvodnÝ 487 KÏ

minut navíc

internetu v mobilu

125

volných minut

PıvodnÝ 777 77 KÏ

552 KÏ 100 +125 125 volných volných lných SMS

minutt navíc

BalíÎky s Internetem v mobilu naplno

600 MB internetu v mobilu naplno

600 MB

250 volných minut

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ 100 +250 volných volných SMS

minut navíc

internetu v mobilu naplno

4

400

volných minut

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

kamarádi v síti Vodafone

Neomezený balíÎek do všech sítí

600 MB internetu v mobilu naplno

neomezené neomezené volání SMS

Nabídka platí pouze do 31. 12. 2011

PıvodnÝ 3515 KÏ

1490 KÏ

Novinka

BezkonkurenÎnÜ nejvýhodnÜjší nabídka na trhu


72 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC

Internet pro poÍítaÍ S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+ je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.

Internet v notebooku Internet v mobilu naplno

VYCHYTÁVKA

PĚipojení na stálo

SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.

PĚipojení na 2 dny

Ideální pěipojení, pokud cestujete poěád nebo nechcete pevné pěipojení k internetu.

Jmenuje se sice Internet v mobilu naplno, ale i s notebookem si s ním mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.

Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem, které vás na internetu zajímají.

Plnou rychlostí budete surfovat až do objemu FUP 600 MB.

Plnou rychlostí mıžete surfovat až do objemu FUP 3 GB.

48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ. Plnou rychlostí brouzdáte po síti až do objemu FUP 500 MB.

Na 3 mÝsíce dvojnásobný FUP

Malý ceník Typ pęipojení

Ideální volba na výlet nebo výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte za pěipojení, jen když ho opravdu potěebujete.

Co za to

Technologie

Internet v mobilu naplno

315 KÍ/mÛsíc

3G, EDGE

Pęipojení na stálo

525 KÍ/mÛsíc

3G, EDGE, CDMA

Pęipojení na 2 dny

75 KÍ/48 hodin

3G, EDGE

Ideální zaęízení 3G USB, modem, notebook 3G USB, modem, Kombo modem, notebook 3G USB, modem, notebook

Tip Pęipojení na stálo mįžete mít o 25 % levnÛjší! Za pouhých 394 KÍ ho dostanete buÏ pęi úvazku na 12 mÛsícį, nebo s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

FUP limit*

Obnovení FUP limitu

1200 MB*

200 KÍ

6 GB*

450 KÍ

1000 MB*

Sleva 25 %


Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps.

ADSL

novÝ u Vodafonu

Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity.

Bez FUP limitu!

VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami a balíÎky.

BalíÍek

ADSL 8 Mbps

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

VysvÛtlivky

ADSL + Internet v mobilu naplno

645 KÍ/mÛsíc

755 KÍ/mÛsíc

SouÍet ceny Internetu v mobilu naplno a ADSL/VDSL po slevÛ.

ADSL + Pęipojení na stálo

750 KÍ/mÛsíc

877 KÍ/mÛsíc

SouÍet ceny ADSL/VDSL po slevÛ a Pęipojení na stálo po slevÛ.

Dohromady s mobilním internetem

Dohromady se speciálními balíÍky našich tarifį ADSL ke Speciální edici Tarifį na míru

396 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL + Internet v mobilu naplno ke Speciální edici Tarifį na míru

614 KÍ/mÛsíc

667 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na Internet v mobilu naplno. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL + Pęipojení na stálo ke Speciální edici Tarifį na míru

659 KÍ/mÛsíc

772 KÍ/mÛsíc

Tolik zaplatíte po slevÛ na ADSL/VDSL a na Pęipojení na stálo. K tomu už si jen pęipoÍtÛte cenu Speciální edice Tarifį na míru.

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

Standardní cena za ADSL/VDSL.

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Standardní cena za ADSL/VDSL.

Samotné pevné pęipojení

K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet


74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení

Acer 5742 S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.

OperaÏní systém Windows Home Premium 64bit Displej/Rozlišení 15,6"/1366x768 Procesor Intel Pentium P6200 (dvoujádrový s 3MB interní vyrovnávací pamÛtí – L2 cache s frekvencí 2,13 GHz) Harddisk 500 GB Hmotnost 2,6 kg

Vodafone Mobile Connect K3765

Vodafone Mobile Connect K4510

Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

ADSL/VDSL modem

Vodafone Mobile Connect Kombo

Vodafone Mobile WiFi

Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, WiFi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2PSK/WPSS Napájení externí

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano

Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované standardy 802.11 b/g Napájení baterie Hmotnost 90 g

Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem WiFi Podporované systémy Windows 7, Vista, XP, Macc OS Podporované standardyy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WEP/WPA/WPA2/ WPA (PSK)/WPA (PSK2)


E-knihy 75

E-knihy na prosinec

Wooky podporuje i naše přední spisovatelka Barbara Nesvadbová

Pęipravte se na další balík e-knih. Žádný strach, jsou lehouÍké a v polici vám žádné místo nezaberou. Hledejte v e-shopu Ráj knih knížku, která bude vašemu srdci nejbližší.

Co řekla na otázku: „V čem vidí výhody Wooky aplikace?“ „Těším se, že si budu moct vzít k moři víc minisukní, protože nebudu muset tahat tašku plnou knih.“

Jak e-knihu získat? Než si knížku objednáte, skoÏte v mobilu na m.vodafone.rajknih.cz a mrknÝte, co to e-knížky jsou, v jakých telefonech je mıžete Ïíst a jak si stáhnout správnou ÏteÏku. Na m.vodafone.rajknih.cz najdete i speciální nabídky e-knížek, katalog nebo si jednoduše stáhnete ukázku vybrané knížky zdarma. Nakupujte jednoduše! Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

EPRESS Prosincová nabídka REŽ ISÉR

ALI CE

ROČNÍK X V

KA

NE LLI S:

LED EM BYT S VÝH LŮV NA KAR MOS T

79,9 0 K č/4,12 €

VÁNOCE

Váš oblíbený titul je Časopisem roku 2007, 2008, 2009

NOSÍ PRADU PORSCHE A VUITTONA

VYTVOŘTE BEZPEČNÉ MÍSTO PRO ŠŤASTNOU RODINU

EXKLUZIVNĚ: LOFT JOHNA EISLERA DESIGNOVÝCH TALÍŘŮ

49

Borİvky Barbara Nesvadbová NOVINKA SMS kód: 2L2WM Wooky cena: 149 KÍ Kniha plná sarkastických vztahových fejetonį, povídek i glos o mužích, ženách a sexu. VolnÛ navazuje na sbírku Brusinky. Kniha je obohacena vtipnými ilustracemi M. Duhy s podtitulem „Muži jsou skvÛlý doplnÛk“.

Vladimír RİžiÎka S lvíÎkem v srdci Jaroslav Kirchner SMS kód: WL2XV Wooky cena: 199 KÍ Jaroslav Kirchner vypráví pęíbÛh hokejové legendy. Nejlepší stęelec hokejové historie, kapitán olympijských vítÛzį a mistr svÛta Vladimír RįžiÍka skuteÍnÛ žije S lvíÍkem v srdci.

Ekonomie dobra a zla Tomáš SedláÍek NOVINKA SMS kód: JL2B2 Wooky cena: 189 KÍ Bývalý poradce Václava Havla odkrývá hlubší vrstvy „duše ekonomie“. V autorovÛ podání je ekonomie krásná vÛda, jejíž koęeny jdou mnohem hloubÛji, než si dokážeme pęedstavit. Kniha je sondou do dÛjin ekonomického myšlení od Gilgameše až po souÍasnost.

VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

55. ROČNÍK

49 90,k…2 50 €

ŠKODA Citigo ■ Sedmá modelová řada Slon z porcelánu ■ BUGATTI Veyron JAGUAR XF 2.2d ■ Sázka na jistotu ■ FORD OF EUROPE slaví Divocí koně ■ AUDI RS 5 Coupé PEUGEOT 508 1.6T/SW 2.2 HDi Přeplňované novinky ■ OPEL Insignia CITROËN Tubik ■ Concept na oslavu Mercedes-Benz F-CELL ■ Vodíková vize ■ Crossover SUBARU XV OPOC-Motor ■ Revoluční řešení?

NÁŠ TEST

AŽ SE ŠTĚDRÝ DEN ZEPTÁ:

A CO DÁRKY

w w w.modernibyt.cz

11 /2011

automobilrevue

Č Í S L O 12 / P R O S I N E C 2 011

ZVÍŘECÍM MAZLÍČKŮM?

Moderní byt

NOVÁ TŘÍDA

M

Automobilrevue

Watch magazine

SMS kód: QL235 Wooky cena: 64 KÍ

SMS kód: SL2N7 Wooky cena: 39 KÍ

SMS kód: XL2LB Wooky cena: 80 KÍ

Prestižní magazín, který chápe bydlení a interiérový design v širších souvislostech jako souÍást životního stylu. Sleduje trendy, nabízí inspiraci, odkrývá intimitu bydlení i vkus slavných a hledá názory odborníka.

MÛsíÍník s dlouhou tradicí pro všechny zájemce o automobilovou techniku, který vychází již od roku 1957. Obsah Íasopisu je zamÛęen na pęedstavování nových automobilį, osobních i užitkových, jejich testy, nové trendy v konstrukci a designu a na techniku v motoristickém sportu.

Exkluzivní magazín zamÛęený na luxusní mechanické náramkové hodinky a šperky. Je urÍen milovníkįm hodinek a klenotį z vyšší stęední a vyšší spoleÍenské tęídy a sbÛratelįm, kteęí hodinky nejenom obdivují, ale hlavnÛ kupují.


76 Volání a data v cizině

V cizinÛ jako doma Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma. Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.

Volání ze svÛta Vodafone Passport S touhle službou budete mít volání ze zahraniÎí za stejnou cenu jako v Íeské republice. Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek podle místa, kde zrovna jste. SvÜt jsme rozdÜlili do tĚí pĚehledných zón, abyste mÜli jasno. Spojovací poplatek platíte vždy jednou za 20 minut volání.

ZAęIÏTE SI HO HNED TEÏ Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní Ííselné heslo do naší Samoobsluhy). Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Passport zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby. Zóna (mrknÛte na mapku dole)

Spojovací poplatek

Cena za minutu

zóna

1

22 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

2

50 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

88 KÍ

Stejná jako v ÌR

3

PęEHLED ZÓN Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming Zóny jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby. Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína, Egypt Zóna 3: zbytek svÛta

Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Volání a data v cizině 77

Vodafone Data Passport si teÐ mİžete užít v celé zónÜ 1, což je 41 evropských zemí vÎetnÜ Chorvatska!

Data v cizinÛ Vodafone Passport Data S Vodafone Data Passportem se budete moci podívat na Facebook nebo zkontrolovat e-maily kdekoliv v EvropÜ za domácí ceny. Zaplatíte jen denní nebo mÜsíÎní poplatek a pak už surfujete za domácí cenu. Aktivujte si tenhle tarif ještÜ doma, z ciziny už to nepİjde.

Služba

AktivaÍní poplatek

Kolik dat mohu použít

Vodafone Passport data na den

50 KÍ

150 MB

Vodafone Passport data na mÛsíc

350 KÍ

600 MB


78 Pro firmy Nabídka

S neomezeným balíÍkem budete o krok napęed PoęiÏte si neomezený balíÍek za fantastickou cenu, a budete se svou ūrmou o krok napęed. Navíc mįžete využít slevu 1000 KÍ na jakýkoliv chytrý telefon.

VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku Tarifİ na míru Neomezené volání, SMSky, volání ve ŮrmÝ zadarmo s neomezenou VPN a k tomu náš nejlepší internet, to všechno za 1490 KÏ. StaÏí objednat do 31. 12. 2011. A platí to napoěád. Navíc od nás dostanete na kterýkoliv chytrý telefon poěádnou slevu. A do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat dvojnásobnou j pporci FUP na data.

oo

oo

neomezená VPN

neomezené volání

oo

600 MB

neomezené SMS

1490 KÏ

Sleva

1000 KÏ

pıvodní cena 3755 KÏ

internetu v mobilu naplno

BuÐte se svou ŭrmou o krok napĚed: Kdo má za ušima, prubne Internet v mobilu. Všechny informace bude mít hned po ruce a s denním tarifem to bude mít od pátku do nedÜle úplnÜ zdarma. Pokud máte mÝsíÏní tarif, mıžete si užít dvojnásobný datový limit. A jako bonus pro vás máme ve VelikonoÏní ošatce každý den novou skvÝlou aplikaci taky zadarmo. MrknÝte na 68–69.

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

PoĚiÐte si jakýkoliv chytrý telefon se slevou 1000 KÎ! NapĚ. Samsung GALAXY mini.


Pro firmy Zařízení 79

Firma pod kontrolou Vodafone auto manažer se za vás postará, abyste mÛli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá ūrmu pęed zlodÛji. To všechno za pár penÛz. StaÍí si aktivovat nÛkterý z našich datových tarifį.

Vodafone auto manažer

Vodafone bezpeÍnostní kamera

Knihy jízd, hlídání spotęeby, aktuální poloha všech vozį, to všechno za vás ohlídá Vodafone auto manažer. Platíte jen za data nebo informaÍní SMSky. Žádné dodateÍné poplatky navíc.

Vodafone bezpeÍnostní kamera vaše podnikání bezpeÍnÛ ochrání. Funguje na principu pęenosu dat, SMS a MMS.

ProÎ si kameru poĚídit a co umí?

ProÎ mít Vodafone auto manažera Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých. Kontroluje rychlost, polohu, spotęebu atd. Má alarm (prozvoní vás nebo pošle SMS pęi neoprávnÛném pohybu vozu). Snadno se ovládá pęes webovou aplikaci nebo SMS.

Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?

BezpeÍnostní a monitorovací zaęízení s ovládáním na dálku. Zaznamená pohyb, tÛlesnou teplotu, zvuk i tęíštÛní skla. Hlášení ve formÛ SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO. UpozornÛní až na 10 telefonních Íísel nebo e-mailį. Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s poÍítaÍovou aplikací ZDARMA.

Co za to?

Cena vÍ. DPH

bez DPH

Cena vÍ. DPH

bez DPH

Poęizovací cena mÛęicí jednotky

4977 KÍ

4147,50 KÍ

Poęizovací cena kamery

6477 KÍ

5181,60 KÍ

MÛsíÍní paušál za datový provoz (Internet v mobilu)

177 KÍ

147,50 KÍ

Internet v mobilu

177 KÍ

147,50 KÍ

SMS

dle vašeho tarifu

MÛsíÍní poplatek zahrnuje poplatek za data v ÌR a používání aplikace.

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

MMS balíÍek – 77 MMS SMS balíÍek – 50 SMS Volání

dle vašeho tarifu dle vašeho tarifu 0 KÍ

0 KÍ


80 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme Samsung GALAXY Note Operační systém: Android 2.3 Interní paměť: až 16GB Fotoaparát: 8 Mpix

Všehoschopný muzikant PÛknÛ to u Sony Ericsson vymysleli. Vzali populární hudební mobil Walkman a zkęížili ho s chytrým kolegou Xperia. A vznikl z toho Live with Walkman. Machr na hudbu to je poęád, vždyĥ má na ni speciální tlaÍítko, a aby byl chytrý, ovládá ho Android And 2.3. K tomu má ještÛ FM rádio a 5Mpix fotoaparát s automatickým a ostęením, který dokáže nahrávat video vid v HD rozlišení. Další kamera je vepęedu, ta zase umí videohovory. ProstÛ všeho schopný muzikant muzikant.

ŠLUPKA MÛSÍCE

Poznámkový mobil Možná se ještÛ najde pár staromilcį, kteęí dávají pęednost pęed klávesnicí staré dobré tužce. TeÏ už se ale nemají na co vymlouvat. V Samsungu GALAXY Note si mįžou psát poznámky až se jim bude od displeje kouęit. A když se budete nudit tęeba na poradÛ, mįžete si kromÛ psaní do slajdį v prezentaci tęeba Ímárat do obrázkį a stránek z webu a pak to posílat dál. Samsung totiž vrátil do hry stylus, ale navíc hodnÛ rozšíęil jeho možnosti. Tenhle výkonný kousek má navíc Android 2.3, nadupaný dvoujádrový procesor Samsung s frekvencí 1,4 GHz, 5,3" displej Super AMOLED s rozlišením 800x1280 pixelį, 8Mpix hlavní fotoaparát, 2Mpix Íelní kamerku a baterii s kapacitou 2500 mAh. Pak už je jedno, jestli ho budete považovat za malý tablet nebo velký mobil.

Sony Ericsson Live with Walkman Operační systém: Android 2.3 Interní paměť: až 320MB Fotoaparát: 5 Mpix


Nejlepší mobily, co známe 81

Samsung Wave III Operační systém: Bada 2.0 Interní paměť: až 4GB Fotoaparát: 5 Mpix

Motorola Razr Operační systém: Android 2.3 (Gingerbread) Interní paměť: až 11,5GB Fotoaparát: 8 Mpix

BlackBerry Bold 9900 Operační systém: BlackBerry OS 7.0 Interní paměť: až 8GB Fotoaparát: 5 Mpix

Návrat legendy Manažer Kdyby se na práci najímaly místo lidí mobily, BlackBerry Bold 9900 by urÍitÛ makaly jako vrcholoví manažeęi. Nadupaná výbava i výkon, štíhlé a elegantní tÛlo, dokonalá QWERTY klávesnice a navrch nový operaÍní systém BlackBerry 7.0 ho pęedurÍují k ęízení všeho, co se vašeho mobilního a datového života týká.

Krasavec chytrák Samsung Wave III je, jak název napovídá, tęetím nástupcem v ęadÛ úspÛšných Samsungu Wave. V elegantním a ultratenkém tÛle ukrývá novou verzi operaÍního systému OS Bada 2.0, dotykový Super AMOLED displej, rychlejší dvoujádrový 1,4 GHz procesor, 5 Mpix fotoaparát s autofocusem a LED bleskem, nahrávání HD 720p videa, rychlá data HSPA, Wi-Fi Íi GPS. A abyste se o to všechno nebáli, dali jsme vám to do jediného mobilu na trhu, který je komplet kovový.

Trvalo to sedm let, ale teÏ je Motorola Razr zpÛt. Jde s dobou, a tak je z ní chytrý telefon s Androidem a dotykovou obrazovkou. Útlost žiletky jí ale zįstala, vše se vejde do placky o tloušĥce jen 7,1 mm. A že se tam toho vejde. Tęeba dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz, štÛdrý 1GB RAM a velký dotykový Super AMOLED Advanced displej s úhlopęíÍkou 4,3" a rozlišením 540×960 bodį nebo pamÛĥ 16 GB, z Íehož 11,5 GB bude k dispozici pro uživatele. ProstÛ vlajková loÏ.


82 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-03

Nokia C5-00 5MP

Samsung GALAXY 551

Sony Ericsson Live with Walkman

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2177 KÍ

3377 KÍ

3777 KÍ

3977 KÍ

4577 KÍ

4377 KÍ

Tarif od 277 KÎ

1977 KÍ / 1977 KÍ

2977 KÍ / 2977 KÍ

3377 KÍ / 3377 KÍ

3177 KÍ / 3177 KÍ

4077 KÍ / 4077 KÍ

3777 KÍ / 3777 KÍ

Tarif od 477 KÎ

1177 KÍ / 77 KÍ

2077 KÍ / 77 KÍ

2777 KÍ / 777 KÍ

2577 KÍ / 577 KÍ

3577 KÍ / 1577 KÍ

3077 KÍ / 1077 KÍ

Tarif od 777 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 77 KÍ

2577 KÍ / 577 KÍ

1777 KÍ / 77 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

2377 KÍ / 377 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 77 KÍ

1977 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

477 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

177 KÍ / 77 KÍ Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Android 2.2

Nokia S60

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

8 cm/3,14"

8,1 cm/3,2"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

8,1 cm/3,2"

240x320

240x320

360x640

240x320

400x240

320x480

až 136MB/2GB

až 150MB/2GB

až 40MB/2GB

až 50MB/2GB

až 140MB/1GB

320MB/2GB

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

•/–

–/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1000

1050

1200

1200

Délka hovoru (minut)

až 270

570

až 684

až 720

až 550

402

Pohotovostní doba (hodiny)

až 320

570

až 600

až 672

až 520

850

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

104x57x12,5

110,4x60,6x12,1

105,8x51x13,8

112x46x12,3

111x55x14,7

56,5x106x14,2

100

105,8

93

89,3

116,2

115

Íerná

Íerno-zelená

Íerno-zelená

šedá

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 83

HTC Wildfire S

Nokia E52

Samsung Sony GALAXY Ace Ericsson Xperia mini pro

Motorola Defy +

Sony Ericsson Xperia Ray

Nexus S

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

5577 KÍ

5777 KÍ

4977 KÍ

6377 KÍ

6777 KÍ

6977 KÍ

Tarif od 277 KÎ

4177 KÍ / 4177 KÍ

4977 KÍ / 4977 KÍ

4977 KÍ / 4977 KÍ

4477 KÍ / 4477 KÍ

5577 KÍ / 5577 KÍ

5977 KÍ / 5977 KÍ

6177 KÍ / 6177 KÍ

Tarif od 477 KÎ

3177 KÍ / 1177 KÍ

4277 KÍ / 2277 KÍ

3977 KÍ / 1977 KÍ

3777 KÍ / 1777 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

5177 KÍ / 3177 KÍ

5777 KÍ / 3777 KÍ

Tarif od 777 KÎ

2077 KÍ / 77 KÍ

3577 KÍ / 1577 KÍ

2577 KÍ / 577 KÍ

3177 KÍ / 1177 KÍ

4177 KÍ / 2177 KÍ

4377 KÍ / 2377 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

1577 KÍ / 77 KÍ

2477 KÍ / 477 KÍ

1977 KÍ / 77 KÍ

1977 KÍ / 77 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

3177 KÍ / 1177 KÍ

3977 KÍ / 1977 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 77 KÍ

1977 KÍ / 77 KÍ

2177 KÍ / 177 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

Dostupná pouze v anglickém jazyce

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poslední šance

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Nokia S60

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

6,1 cm/2,4"

8,9 cm/3,5"

7,6 cm/3"

9.4 cm/3,7"

8,3 cm/3,3"

10,2 cm/4"

320x480

240x320

320x480

320x480

480x854

480x854

480x800

až 512MB/2GB

až 60MB/1GB

až 150MB/2GB

až 1GB/2GB

až 1,19GB/2GB

až 300MB/4GB

až 16GB/–

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1500

1350

1200

1700

1500

1500

Délka hovoru (minut)

až 430

až 480

až 660

340

až 450

až 420

až 510

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 672

až 640

340

až 342

až 440

až 530

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

101,3x59,4x12,4

116x49x9,9

60,5x113,4x11,5

92x53x18

107x59x13,4

111x53x9,4

125x63x12

105

98

112

136

118

100

142

bílá, tmavÛ šedá

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.


84 Telefony

LG P970 Optimus Black

Nokia 700

HTC Desire S

HTC Sensation

Samsung GALAXY S II

Apple iPhone 4S 16GB

Nokia C7-00

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

7177 KÍ

6977 KÍ

8977 KÍ

Tarif od 277 KÎ

6777 KÍ / 6777 KÍ

6577 KÍ / 6577 KÍ

7777 KÍ / 7777 KÍ

11 577 KÍ

12 977 KÍ

16 277 KÍ

10 377 KÍ / 10 377 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 14 077 KÍ / 14 077 KÍ

7577 KÍ 7177 KÍ / 7177 KÍ

Tarif od 477 KÎ

5977 KÍ / 3977 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

7077 KÍ / 5077 KÍ

9577 KÍ / 7577 KÍ

10 677 KÍ / 8677 KÍ

13 377 KÍ / 11 377 KÍ

Tarif od 777 KÎ

5377 KÍ / 3377 KÍ

4377 KÍ / 2377 KÍ

6377 KÍ / 4377 KÍ

8777 KÍ / 6777 KÍ

9977 KÍ / 7977 KÍ

12 777 KÍ / 10 777 KÍ

5977 KÍ / 3977 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

4077 KÍ / 2077 KÍ

3777 KÍ / 1777 KÍ

5177 KÍ / 3177 KÍ

7577 KÍ / 5577 KÍ

8777 KÍ / 6777 KÍ

11 577 KÍ / 9577 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

3077 KÍ / 1077 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

4177 KÍ / 2177 KÍ

6577 KÍ / 4577 KÍ

7777 KÍ / 5777 KÍ

10 377 KÍ / 8377 KÍ

3977 KÍ / 1977 KÍ

Poznámka

Poslední šance

6777 KÍ / 4777 KÍ

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.2

Symbian Belle

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

iOS

symbian^3

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

8,1 cm/3,2"

9,4 cm/3,7"

10,9 cm/4,3"

10,9 cm/4,3"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

480x800

360x640

480x800

540x960

480x800

640x960

360x640

až 1,3GB/2GB

až 2GB/–

1,1GB/8GB

až 1GB/8GB

až 16GB/–

až 16GB/–

až 8GB/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1500

1080

1450

1520

1650

1420

1200

Délka hovoru (minut)

až 300

až 430

až 590

až 495

až 1100

až 840

až 567

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 403

až 430

až 350

až 710

až 200

až 648

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900/1700 /1800/1900/2100

122x64x9,5

110x50x9,7

115x59,8x11,63

126,1x65,4x11,3

125,3x66,1x8,5

115,2x58,6x9,3

117,3x56,8x10,5

108

96

130

148

116

140

130

Íerná

Íerná

stęíbrná

šedá

Íerná

Íerná, bílá

stęíbrná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 85

Nokia N8-00

Apple iPhone 4 16GB

Vodafone 555 Blue

Vodafone 858 Smart

Huawei IDEOS X3

Samsung GALAXY mini

Nokia C5-03

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9977 KÍ

12 577 KÍ

1577 KÍ

2177 KÍ

3377 KÍ

3377 KÍ

3777 KÍ

Tarif od 277 KÎ

9777 KÍ / 9777 KÍ

12 177 KÍ / 12 177 KÍ

1177 KÍ

1977 KÍ / 1977 KÍ

2977 KÍ / 2977 KÍ

2977 KÍ / 2977 KÍ

3377 KÍ / 3377 KÍ

Tarif od 477 KÎ

8977 KÍ / 6977 KÍ

11 577 KÍ / 9577 KÍ

577 KÍ

1177 KÍ / 77 KÍ

2177 KÍ / 177 KÍ

2077 KÍ / 77 KÍ

2777 KÍ / 777 KÍ

Tarif od 777 KÎ

8177 KÍ / 6177 KÍ

10 977 KÍ / 8977 KÍ

77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 77 KÍ

2577 KÍ / 577 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

7177 KÍ / 5177 KÍ

10 377 KÍ / 8377 KÍ

77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

1577 KÍ / 77 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

6277 KÍ / 4277 KÍ

9377 KÍ / 7377 KÍ

77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

477 KÍ / 77 KÍ

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

symbian^3

iOS

Vodafone

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.2

Nokia S60

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

6 cm/2,4"

7,1 cm/2,8"

8,1 cm/3,2"

8 cm/3,14"

8,1 cm/3,2"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

360x640

640x960

240x320

240x320

320x480

240x320

360x640

až 16GB/–

až 16GB/–

až 40MB/–

až 136MB/2GB

až 256MB/–

až 150MB/2GB

až 40MB/2GB

12Mpix

5Mpix

2Mpix

2Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1200

1420

1000

1200

1200

1200

1000

Délka hovoru (minut)

až 720

až 840

240

až 270

250

570

až 684

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 300

650

až 320

300

570

až 600

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.0

•/3.0

•/•

–/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

113,5x59x12,9

115,2x58,6x9,3

110x61,1x12

104x57x12,5

110x56,5x11,2

110,4x60,6x12,1

105,8x51x13,8

135

137

100

100

104

105,8

93

zelená, Íerná

Íerná, bílá

bílo-stęíbrná

bílá

Íerná

bílá

bílá-lila

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

Chytré telefony

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.

ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.


86 Telefony

HTC Explorer

BlackBerry Curve 8520

ZTE Skate

Samsung Wave III

Nokia E6-00

Apple iPhone 3GS 8GB

Sony Ericsson Xperia arc S

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4377 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

7177 KÍ

8577 KÍ

9377 KÍ

9377 KÍ

Tarif od 277 KÎ

3977 KÍ / 3977 KÍ

4277 KÍ / 4277 KÍ

4577 KÍ / 4577 KÍ

6777 KÍ / 6777 KÍ

7577 KÍ / 7577 KÍ

8277 KÍ / 8277 KÍ

8577 KÍ / 8577 KÍ

Tarif od 477 KÎ

3177 KÍ / 1177 KÍ

3777 KÍ / 1777 KÍ

3777 KÍ / 1777 KÍ

5977 KÍ / 3977 KÍ

6977 KÍ / 4977 KÍ

7577 KÍ / 5577 KÍ

7777 KÍ / 5777 KÍ

Tarif od 777 KÎ

2377 KÍ / 377 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

2977 KÍ / 977 KÍ

5377 KÍ / 3377 KÍ

6177 KÍ / 4177 KÍ

6977 KÍ / 4977 KÍ

6977 KÍ / 4977 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

1377 KÍ / 77 KÍ

2077 KÍ / 77 KÍ

2077 KÍ / 77 KÍ

4077 KÍ / 2077 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

5977 KÍ / 3977 KÍ

5777 KÍ / 3777 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

177 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

1077 KÍ / 77 KÍ

3077 KÍ / 1077 KÍ

3977 KÍ / 1977 KÍ

4977 KÍ / 2977 KÍ

4777 KÍ / 2777 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

BlackBerry OS 5.0

Android 2.3

Bada 2.0

Nokia S60

iOS

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

6,2 cm/2,46"

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4''

6,2 cm/2,46"

8,9 cm/3,5"

10,6 cm/4,2''

320x480

320x240

480x800

480x800

480x640

640x960

480x854

až 512MB/–

256MB/2GB

až 150MB/–

až 4GB/–

do 350MB/–

až 8GB/–

až 320MB/8GB

3Mpix

2Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

•/•

–/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1150

1400

1500

1500

1420

1500

Délka hovoru (minut)

460

270

320

až 450

888

až 840

až 455

Pohotovostní doba (hodiny)

485

408

250

až 500

681

až 300

až 460

Wi-Fi/GPS

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

900/1800/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900//2100

103x58x13

109x60x13,9

126x67x11,3

126,8x63,5x9,9

115,5x59x10,5

115,2x58,6x9,3

125x63x8,7

107

106

140

123

133

137

117

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

stęíbrná

Íerná

bílá

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 87

Nokia E7

HTC EVO 3D

HTC Titan

Samsung GALAXY S II

Nokia N9

Samsung GALAXY Nexus

Motorola Razr

13 577 KÍ

13 977 KÍ

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena Tarif od 277 KÎ

11 577 KÍ

12 577 KÍ

12 977 KÍ

12 977 KÍ

13 377 KÍ

10 377 KÍ / 10 377 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 11 977 KÍ / 11 977 KÍ 11 577 KÍ / 11 577 KÍ 12 177 KÍ / 12 177 KÍ 12 077 KÍ / 12 077 KÍ 12 777 KÍ / 12 777 KÍ

Tarif od 477 KÎ

9577 KÍ / 7577 KÍ

10 777 KÍ / 8777 KÍ

11 377 KÍ / 9377 KÍ

10 677 KÍ / 8677 KÍ

11 377 KÍ / 9377 KÍ

11 377 KÍ / 9377 KÍ

11 977 KÍ / 9977 KÍ

Tarif od 777 KÎ

8777 KÍ / 6777 KÍ

9977 KÍ / 7977 KÍ

10 577 KÍ / 8577 KÍ

9977 KÍ / 7977 KÍ

10 577 KÍ / 8577 KÍ

10 577 KÍ / 8577 KÍ

11 177 KÍ / 9177 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

7577 KÍ / 5577 KÍ

8777 KÍ / 6777 KÍ

9377 KÍ / 7377 KÍ

8777 KÍ / 6777 KÍ

9577 KÍ / 7577 KÍ

9377 KÍ / 7377 KÍ

9977 KÍ / 7977 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

6577 KÍ / 4577 KÍ

7777 KÍ / 5777 KÍ

8377 KÍ / 6377 KÍ

7777 KÍ / 5777 KÍ

8577 KÍ / 6577 KÍ

8377 KÍ / 6377 KÍ

8977 KÍ / 6977 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Dostupná pouze v anglickém jazyce.

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Podpora HSPA+ Fotoaparát

Nokia S60

Android 2.3

Windows Phone 7

Android 2.3

Meego

Android 4.0

Android 2.3

11,4 cm/4,5"

10,9 cm/4,3"

11,93 cm/4,7"

10,9 cm/4,3"

9,9 cm/3,9"

11,8 cm/4,65''

10,9 cm/4,3''

360x640

540x960

480x800

480x800

480x854

720x1280

540x960

až 16GB/–

až 1GB/8GB

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

až 11,5GB/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1730

1600

1650

1450

1750

1780

Délka hovoru (minut)

až 540

465

710

až 1100

11

až 1180

až 9h 20

Pohotovostní doba (hodiny)

až 430

420

460

až710

340

až 210

až 340

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

123,7x62,4x13,6

126x65x12

131,5x70,7x9,9

125,3x66,1x8,5

116,45x61,2x12,1

135,5x67,9x8,9

130,7x68,9x7,1

175

170

160

116

135

135

127

Íerná

Íerná

tmavÛ šedá

bílá

Íerná

šedá

Íerná

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách. ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.


88 Telefony

BlackBerry Bold 9900

Samsung GALAXY Note

Samusng GALAXY Tab 10.1

Apple iPhone 4 32GB

Apple iPhone 4S 64GB

Nokia X7-00

Vodafone 246

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9777 KÍ

477 KÍ

Tarif od 277 KÎ

12 977 KÍ / 12 977 KÍ 13 377 KÍ / 13 377 KÍ 14 777 KÍ / 14 777 KÍ 16 577 KÍ / 16 577 KÍ 19 177 KÍ / 19 177 KÍ

14 577 KÍ

14 977 KÍ

16 977 KÍ

18 577 KÍ

21 977 KÍ

9377 KÍ / 9377 KÍ

277 KÍ

Tarif od 477 KÎ

12 377 KÍ / 10 377 KÍ 12 777 KÍ / 10 777 KÍ 14 077 KÍ / 12 077 KÍ 15 577 KÍ / 13 577 KÍ 18 377 KÍ / 16 377 KÍ

8577 KÍ / 6577 KÍ

77 KÍ

7877 KÍ / 5877 KÍ

77 KÍ

Tarif od 777 KÎ

11 377 KÍ / 9377 KÍ

11 977 KÍ / 9977 KÍ

13 377 KÍ / 11 377 KÍ 14 977 KÍ / 12 977 KÍ 17 977 KÍ / 15 977 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

10 177 KÍ / 8177 KÍ

10 777 KÍ / 8777 KÍ

12 577 KÍ / 10 577 KÍ 13 777 KÍ / 11 777 KÍ 16 377 KÍ / 14 377 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

9177 KÍ / 7177 KÍ

9777 KÍ / 7777 KÍ

11 377 KÍ / 9377 KÍ

12 777 KÍ / 10 777 KÍ 15 577 KÍ / 13 577 KÍ

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Poslední šance

6777 KÍ / 4777 KÍ

77 KÍ

5677 KÍ / 3677 KÍ

77 KÍ

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

BlackBerry OS 7.0

Android 2.3

Android 3.1

iOS

iOS

Nokia S60

Vodafone

7,1 cm/2.8"

13,4 cm/5,29''

25,6 cm/10.1"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

10,16 cm/4"

3,7 cm/1,5"

Rozlišení displeje

480x640

800x1280

800x1280

640x960

640x960

360x640

128x128

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

16GB/–

až 32GB/–

až 32GB/–

až 64GB/–

350MB/8GB

–/–

5Mpix

8Mpix

3Mpix

5Mpix

8Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

2500

7000

1420

1420

1200

670

Délka hovoru (minut)

390

1020

až 840

až 840

390

až 240

Pohotovostní doba (hodiny)

307

600

2120

až 300

až 200

450

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/–

Bluetooth

•/•

•/•

–/•

–/•

–/•

•/•

–/–

Frekvence (MHz)

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

RozmÜry (mm)

115x66x10,5

147x83x9,7

256,7x175,3x8,6

115,2x58,6x9,3

115,2x58,6x9,3

119,7x62,8x11,9

107x46x11

130

178

565

137

140

146

60

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Displej v cm/"

Podpora HSPA+ Fotoaparát

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

Hmotnost (g) Barevné provedení

Rožšíęená nabídka chytrých telefonį, k dostání v e-shopu a ve vybraných prodejnách.

ObyÍejné telefony

ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 2000 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace tarifu Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 2000 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci Speciálních edicí Tarifį na míru (viz strany 98–99). ZvýhodnÛná cena telefonu platí od minimálního mÛsíÍního plnÛní 477 KÍ (bez DPH) a setrvání na nÛm po dobu nejménÛ dvanácti mÛsícį od koupÛ telefonu.

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH


Telefony 89

Nokia 1800

ZTE S202

Nokia C1-01

Vodafone 550

Nokia C2-01

Samsung Star II

Samsung Xcover 271

Základní cena Standardní cena

877 KÍ

1077 KÍ

1377 KÍ

1577 KÍ

2177 KÍ

2377 KÍ

2577 KÍ

Tarif od 277 KÎ

877 KÍ

977 KÍ

Tarif od 477 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

Tarif od 777 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

Tarif od 1177 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

Tarif od 2177 KÎ

77 KÍ

77 KÍ

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

Nokia S30

ZTE

Nokia S40

Vodafone

Nokia S40

Samsung

Samsung

4,57 cm/1,8"

4,2 cm/1,7"

4,57 cm/1,8"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

7,6 cm/3"

5,1 cm/2"

160x128

3 ęádky

128x160

240x400

320x240

240x400

240x320 až 15MB/–

–/–

–/–

až 64MB/–

až 20MB/–

až 43MB/–

až 30MB/–

Podpora HSPA+

Fotoaparát

VGA

2Mpix

3Mpix

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/•

800

1000

1020

800

1020

1000

1300

Délka hovoru (minut)

až 780

až 300

až 636

240

až 525

až 700

až 870

Pohotovostní doba (hodiny)

až 837

až 300

až 528

320

až 430

až 80

až 610

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

•/–

–/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/–

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

900/1800

900/1800/900

850/900 /1800/1900

900/1800

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

900/1800 /1900/2100

107x45,4x15,4

108x49,5x15,1

108x45x14

103x53,25x12,75

109,8x46,9x15,3

107x53,5x12,4

121x52x18

72,6

82

78,8

100

89

94

116

stęíbrná

stęíbrná, šedá

šedá

bílá

stęibrná

bílá

šedá

Kapacita baterie (mAh)

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

ObyÍejné telefony


90 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

Volání do všech síti

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

3,50 KÏ 6,50 KÏ

Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Od 15. 11. snižujeme cenu pro všechny zákazníky s Kartou na míru

3,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Nabídka je platná od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012. Od 1. 4. 2012 pak staÍí mÛsíÍnÛ dobíjet za 300 KÍ a voláte dál za stejnou cenu.

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. A nebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777


Vodafone karta 91

Výhody našich karet Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

Speciální nabídky RoÎní pĚedplatné mobilního internetu Pęipojte se k internetu, kdekoli chcete, a užívejte si celoroÍní bezstarostné surfování. Za 2877 KÍ získáte USB modem a pęipojení k internetu na 12 mÛsícį, takže vás bude stát jen 240 KÍ mÛsíÍnÛ. S tarifem Internet v mobilu naplno mįžete plnou rychlostí surfovat až do objemu FUP 600 MB. Mobilní internet dostanete v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v prodejnách našich partnerį. Internet

v mobilu od pátku do nedÝle

zdarma

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!

Nové pĚedplacené datové tarify pro iPad

Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

Volání už od

2,38 KÏ za minutu

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Datové tarify si bez problémį poęídíte v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v obchodech našich partnerį. K tarifįm navíc dostanete voucher s unikátními kódy pro stažení elektronických knih a Íasopisį zdarma. Tablet naplno koupíte za 200 KÍ, a to vÍetnÛ pęednabitého kreditu 500 KÍ. Získáte internet za 284 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 500 MB plus dalších 100 MB, které od nás dostanete každý mÛsíc jako bonus navíc. Tablet na stálo poęídíte taky za 200 KÍ, a to s pęednabitým kreditem 600 KÍ. Dostanete internet za 394 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 1 GB plus dalšími 2 GB, které od nás budete mít každý mÛsíc jako bonus navíc.


92 Studentská nabídka

Studenti to mají levnÛjší StaÍí, abyste byli student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


Volací jistina 93

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


94 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru

Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.

Podnikatelské tarify na míru

Bez písemné smlouvy Îi se smlouvou, jak si vyberete. 30denní záruka spokojenosti. Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb. Telefony už od 7 KÎ.

Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ 20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

3 Íísla 260 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ 250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

3000 minut 3,30 KÍ/min. 9900 KÍ

5000 minut 3 KÍ/min. 15 000 KÍ

Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady* Nejdęív zvolíme objem volání

Sdílené minuty

500 minut 4,80 KÍ/min. 2400 KÍ

1000 minut 4,20 KÍ/min. 4200 KÍ

2000 minut 3,60 KÍ/min. 7200 KÍ

Pak vybereme, co dál je tęeba

Sdílené SMS

0 SMS 1,80 KÍ/SMS 0 KÍ

VPN

Žádná VPN 0 KÍ/min. 0 KÍ

* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

200 SMS 1,50 KÍ/SMS 300 KÍ VPN firma 1,20 KÍ/min. 48 KÍ

500 SMS 1,20 KÍ/SMS 600 KÍ

1000 SMS 0,90 KÍ/SMS 900 KÍ VPN neomezenÛ 0 KÍ/min. 240 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 95

NABÍDKA MÛSÍCE VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku Neomezené volání, neomezené SMSky, volání ve ŮrmÝ zadarmo s neomezenou VPN a naše nejlepší datové pěipojení za jedineÏnou cenu. Na jakýkoliv chytrý telefon u nás navíc dostanete slevu 1000 KÏ.

oo

oo

oo

600 MB

neomezená neomezené neomezené SMS VPN volání

internetu v mobilu naplno

1490 KÏ pıvodní cena 3755 KÏ

Do 31. 1. 2012 si ještÝ mıžete užívat dvojnásobnou porci FUP na data.

Speciální edice Tarifİ na míru nyní s dvojnásobkem volných minut navíc K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám zıstanou napoěád. A navíc slevu na telefon! Mimoěádná sváteÏní nabídka trvá jen do 31. 12. 2011.

150 MB internetu v mobilu

50

volných SMS

Sleva 500 KÍ na telefon

50

volných minut

+50

volných minut navíc

362 KÏ

150 MB internetu v mobilu

volných minut

100

+125

volných SMS

Sleva 500 KÍ na telefon

pıvodní cena 487 KÏ 487KÏ

4

400

125

volných minut navíc

552 KÏ

oo

400

Îísla

neomezená VPN

volných minut

oo

600 MB

100

600 MB

internetu v mobilu

1065 KÏ pıvodní cena 1840 KÏ

volných SMS

internetu v mobilu naplno

1065 KÏ pıvodní cena 1655 KÏ

250

neomezená VPN

volných minut

100

+250

volných SMS

Sleva 1000 KÍ na telefon

600 MB internetu v mobilu naplno

volných minut navíc

790 KÏ

pıvodní cena 1405 KÏ

pıvodní cena 777 KÏ

volných minut

neomezená VPN

oo

oo

neomezená VPN

100

volných SMS

400

volných minut

3GB

pĚipojení na stálo

1275 KÏ pıvodní cena 1865 KÏ


96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek! Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

3 Íísla 450 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

1000 spoleÍných SMS 0,50 KÍ/SMS 500 KÍ

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 97

NABÍDKA MÛSÍCE Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ a telefon Samsung GALAXY Ace.

200

3

spoleÎných minut

Îísla

1656 KÏ

3x

1,50

Internet v mobilu

za SMS

77 KÏ

pıvodní cena 1881 KÏ

standardní cena 5777 KÏ

Získejte HTC WildŮre S za super cenu i s jakýmkoliv jiným balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru. S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMS

100

4

spoleÎných minut

Îísla

1,50

Internet v mobilu

300

5

spoleÎných minut

Îísel

1,50

KÎ za SMS

1004 KÏ pıvodní cena 1154 KÏ

Internet v mobilu

2208 KÏ pıvodní cena 2508 KÏ

Tip: Chcete si nakombinovat speciální edici sami? Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.

KÎ za SMS

500

spoleÎných minut

Internet v mobilu

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


98 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce

Osobní tarify na míru

Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete. Žádné písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Stejná cena volání po celý den do všech sítí. Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách. 100% kontrola nákladİ.

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

3 Íísla 260 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

Studentská nabídka S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Student Internet v mobilu

89 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 99

NABÍDKA MÛSÍCE VelikonoÎní edice neomezeného balíÎku Neomezené volání, neomezené SMSky a naše nejlepší datové pěipojení za jedineÏnou cenu.

oo neomezené

oo neomezené

volání

SMS

600 MB internetu v mobilu naplno

1490 KÏ pıvodní cena 3515 KÏ

Speciální edice Tarifİ na míru nyní s dvojnásobkem volných minut navíc K vybraným balíÏkım vám dáme dvojnásobek volných minut, které vám zıstanou napoěád. Mimoěádná sváteÏní nabídka trvá jenom do 31. 12. 2011.

150 MB

50

150 MB

internetu v mobilu

volných minut

50 volných

362 KÏ +50 volných

SMS

minut navíc

600 MB

250 volných

internetu v mobilu naplno

minut

PıvodnÝ 487 KÏ

PıvodnÝ 1165 KÏ

minut navíc

125

volných minut

PıvodnÝ 777 KÏ

552 KÏ 100 +125 volných volných SMS

600 MB

790 KÏ 100 +250 volných volných SMS

internetu v mobilu

internetu v mobilu naplno

4

kamarádi v síti Vodafone

Tip Chcete-li radÝji telefon, poěiÑte si Tarif na míru s Internetem v mobilu za 477 KÏ nebo více a získejte slevu 2000 KÏ na chytrý telefon.

minut navíc

400

volných minut

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ


Profile for Čilichili

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

Profile for cilichili
Advertisement