Page 68

68 Mobilní web a aplikace

VelikonoÍní ošatka plná pęekvapení Na svátky jsme pro vás pęipravili plnou ošatku aplikací a dalších vychytávek zadarmo. Každý den najdete ve svém chytrém telefonu jednu skvÛlou novou vÛc! Co konkrétnÜ dostanu? Ìeká na vás bohatá nabídka – zcela nová e-knížka Báry Nesvadbové – Borįvky a bestseller Tomáše SedláÍka – Ekonomie dobra a zla. K tomu navíc dostanete skvÛlé magazíny – Moderní byt a Automobil Revue.

Knižní bestsellery a magazíny do vašeho telefonu A hned na zaÍátku rozdáváme v Ošatce fakt štÛdęe. Do svého mobilu dostanete na Ítení spoustu knížek a Íasopisį. Jde to hladce! StaÍí si stáhnout novou aplikaci Vodafone Wooky a zaÍátkem prosince rozkęupnout správné vajíÍko.

Pohodlné Îtení Zkuste, jaké to je listovat v elektronické knížce nebo Íasopise. ÌteÍka Vodafone Wooky vám nabídne dokonalý komfort, takže si ani neuvÛdomíte, že nemáte v ruce pravou knížku nebo magazín. Navíc telefon máte vždy sebou, tím pádem i svou oblíbenou knížku nebo Íasopis.

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you