Page 63

TA T TATA! A!

ou v o oo

m! o bo

Hände hoch!

námecký zajatecký tábor. V táborové boudá.

Pepo, zase chystáš úták, už pátý! Neblázni, tentokrát tá zastãelí!

Chybí nám nejméná sto padesát. Za Ýtrnáct dní jsme za táborem.

Kolik metrç?

Neãíkej mi Pepo, tady jsem John! A tentokrát to klapne.

Za Ýtrnáct dní V noci...

kdosi kåiÝí...

This town is my love, like you, Trudie!

po válce...

AmeriÝané jsou u Plzná!!! V Praze se bojuje!

*hlína

V Boudá se tlaÝí vázni. Do háje, vylosoval jsem si stojedenáctku, to nemám šanci.

Tak to je smçla, zase nic!

... a U lesa za táborem vylézají ven.

A my tady tvrdneme! Já se z toho picnu.

Odjedeš s dítátem a já dorazím za vámi, niÝeho se neboj! Sejdeme se v Londýná.

Vázeãský lágr, båezen 1950. maringotka.

Pepa, my ale muset pryc, to prece vedet, komunisti te chtit zavrit! Jako tvuj pšatele z RAF.

Trumf!

Ty jo, to je story! A proÝ jsi, Pepo, neutekl s nima? Nestihl jsem to. oni máli anglické obÝanství, já ne a pak si pro má pãišli. pokraÝování påíštá... Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.