Page 30

Téma

Oslavy prázdna DŘÍV SE BĚHEM ROKU SLAVILY SVÁTKY SPOJENÉ S PŘÍRODOU, RYTMEM ŽIVOTA A SVĚTCI. DNESKA SLAVÍME SVÁTKY SPOJENÉ S PRACHAMA. Tři králové (6. leden) „Přispějte na handicapované…“ Původní rituál: Koledníci v maskách Kašpara, Melichara a Baltazara obcházeli domy a psali nade dveře svěcenou křídou: C + M + B. Kromě iniciál tří králů nápis znamenal: „Christis mansionem benedicat“ Tedy: „Kristus nechť požehná tomuto příbytku.“ Dům byl pak celý rok chráněn před zlem.

30

Dnešní rituály: Návštěvám se čmárá křídou na dveře pořád, ale nikdo moc neví, co to znamená. Vyskytuje se zvýšený počet charitativních sbírek. Svatý Valentýn (14. únor) „Jsi můj čičínek!“ Původní rituál: Nebyl. Dnešní rituály: Masový výprodej všeho růžového. Velikonoce „Hody hody doprovody.“ Původní rituály:

Předkřesťanské svátky jarní rovnodennosti se smíchaly se svátky zmrtvýchvstání. Rituály probíhaly hlavně poslední týden před Velikonocemi, během tzv. pašijového týdne. Každý jeho den měl své jméno a zvláštní rituály. Ve Velikonoční pondělí se pak chodilo s pomlázkou a pomlazovaly se dívky a ženy, které rozdávaly malovaná vajíčka. Dnešní rituály: Občas zajdeme do kostela a s pomlázkou k sousedům na panáka. Na náměstích jsou „tradiční“ velikonoční trhy. V obchodech začíná jarní výprodej. Filipojakubská noc (30. duben – 1. květen) „Chlastáme!“ Původní rituály: Tuhle noc byly síly temna nejsilnější. Jako ochrana se pálila figurína čarodějnice na hranici ze sedmi

2011 | 12 | Čilichili: Rituály  

Neumíme se pořádně ženit ani loučit s mrtvými. Jsme rituální invalidi.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you