Page 73

Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 73

Internet na doma Kvalita a rychlé pĚipojení na doma až 25 Mbps.

ADSL

novÝ u Vodafonu

Dostupný pro vÜtšinu domácností v Íeské republice. Žádné FUP limity.

Bez FUP limitu!

VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami a balíÎky.

Dohromady s mobilním internetem BalíÍek

ADSL 8 Mbps

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

ADSL + Internet v mobilu naplno

645 KÍ/mÛsíc

755 KÍ/mÛsíc

ADSL + Pęipojení na stálo

750 KÍ/mÛsíc

877 KÍ/mÛsíc

Komu se hodí Každému, kdo chce mít pevné pęipojení doma a zároveĈ obÍas surfovat i na cestách.

K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.

Dohromady se speciálními balíÎky našich tarifİ BalíÍek ADSL ke speciální edici Tarifį na míru ADSL + Internet v mobilu naplno ke speciální edici Tarifį na míru ADSL + Pęipojení na stálo ke speciální edici Tarifį na míru

ADSL 8 Mbps

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

396 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

614 KÍ/mÛsíc

667 KÍ/mÛsíc

659 KÍ/mÛsíc

772 KÍ/mÛsíc

Komu se hodí Všem, kdo chtÛjí mít internetové i telefonní služby pohromadÛ. Dají se využít pro speciální edice Osobních i SpoleÍných tarifį na míru. O tÛch se dozvíte víc na stranách 88–91.

K mobilnímu pęipojení pro poÍítaÍové balíÍky je tęeba mít USB modem se samostatnou SIM kartou.

Samotné pevné pĚipojení BalíÍek

ADSL 8 Mbps

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ XX.

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet

Komu se hodí Tomu, kdo chce jen pevné pęipojení bez Íehokoliv jiného.

2011 | 11 | Čilichili: Vousaté ženy  

Úspěšnou ženou dneska může být klidně i chlap.

2011 | 11 | Čilichili: Vousaté ženy  

Úspěšnou ženou dneska může být klidně i chlap.