Page 22

Téma

Představte si svět, ve kterém muži aranžují květ květiny, vychovávají děti ve školkách a capkají v bílých čepečcích po chodbách nemocnic. A proč ne, dneska už je možné všechno a úspěšnou ženou může být klidně i chlap. Pokud je na svou profesi hrdý, tak mu to dodává sex-appeal.

ŽENY MUŽENY Text: xt: Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Natálie Ves Veselá Foto: Michael ael Kratochvíl, Profim media

Zajeďte si na Novou Guineu na návštěvu ke kmeni Čambuli mbuli a uvidíte, jak to hezky funguje. Dámy si ráno oholí hlavu a vyrazí společně na lov. Muži si zatím kudrnatí účesy, pečují o rodinné chýš chýše a čekají, co jejich ich manželky přinesou domů k veče k večeři. Je ale fakt, že Čambuliové jsou co se týče dělby práce tou příslovečnou lovečnou výjimkou potvrzující jinak dost jasná pravidla. avidla

Typicky T i k žženské ké profese f se všude š d kkrom N Nové é Guineje dají rozdělit zhruba do dvou skupin. První jsou ty, které odpovídají ídají „tradiční rroli ženy v domácnosti“. Kdo v nich pracuje, racuje, bu bude nejspíš o něco nebo o někoho pečovat, t ukl uklízet, udržovat, zdobit. Druhou skupinu tvoří povolání, ve kterých postupem doby převládly ženy nad muži a profese tím pádem ztratila na společenské prestiži, klesly v  v ní platy a přestali jsme je brát vážně. Zkuste zapřemýš zapřemýšlet, proč si dnes tolik stěžují učitelé. Jakmile v jejich povolání začaly převládat ženy, šlo to s vážností kantořiny rychle s kopce. Stejně jako třeba s účetnictvím, ke kterému se pánové pro jistotu nepřiznávají a na vizitkách ho maskují titulem „finanční poradce poradce“.

Když se žena pustí do mužského povolání, musí sice dokazovat, že ve funkci dokáže obstát, ale může zato počítat s vyšším společenským statusem a delší výplatní páskou. Co ale motivuje naopak pány, kteří se rozhodli stát se zdravotními bratry, kadeřníky nebo učiteli v mateřské škole? V lepším případě je bude jejich okolí považovat za poněkud výstřední, v horším případě je začne podezřívat z nekalých motivací. „Genderové stereotypy se těžko překonávají,“ shrnuje to socioložka Lenka Formánková. „Pro ženu je těžké přesvědčit okolí, že může být schopnou ředitelkou výrobního závodu. Stejně tak učitel v mateřské škole musí bojovat s předsudky a dokazovat, že ho k jeho povolání nepřivedla třeba sexuální úchylka.“ úchylka. Pánové v ženských ženských povoláních to v žádn v žádném případě nemají mají lehké. Těšit je může fakt, že pokud v nich vydrží,í, mají velkou pravděpodobnost, že je všeobecné stereotypy vynesou na nějaké vyšší postavení. Prostě proto, že ředitel mateřské škol školy nevypadá v našich našich očích tak divně jako strejda, kkterý nosí tříleté caparty aparty vyčurat. Na druhou stranu – dejme tomu pár let a všechno může být jinak. N Naše společnost rychle stárne a kdoví, jestli si zdatnýc zdatných pečovatelů nebudeme za za nějaký nějaký čas vážit víc ne než ředitele hnědouhelných dolů.

ČiliChili | 11 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 11 | Čilichili: Vousaté ženy  

Úspěšnou ženou dneska může být klidně i chlap.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you