Page 63

Mobilní web a aplikace 63

Navigace Sygic na 14 dní zdarma Vyzkoušejte si tu nejmodernÜjší navigaci Sygic pĚímo v mobilu Dostanete parádní 3D mapy terénu s obrázky nejcharakteristiÍtÛjších orientaÍních bodį na cestÛ. Sygic má intuitivní rozhraní, které podporuje gesta dotykových displejį, pęibližuje a nebo vzdaluje objekty na mapÛ dotykem prstu a zorný úhel mÛní pomocí integrovaného kompasu.

Sygic je integrovatelný se sociálními sítÜmi V Sygicu najdete ty nejnovÜjší mapy V Sygicu najdete ty nejnovÛjší mapy TomTom, které se automaticky aktualizují. BÛhem používání navigace mįžete pohodlnÛ telefonovat s navigací na pozadí a automatickým návratem k ní po ukonÍení hovoru.

Sygic vám zabezpeÎí komfortní a bezpeÎnou jízdu VypoÍítanou trasu optimalizuje podle aktuálních dopravních informací, dokáže upozornit na nová zdržení a incidenty na trase, a to vÍetnÛ Íasu, který zaberou, a výpoÍtu alternativní trasy. Navíc proti bÛžným navigacím nabízí napęíklad i asistenta pęi ęazení do jízdních pruhį. Start trasy si mįžete navolit nezávisle na aktuální poloze.

Sygic je integrovatelný se sociálními sítÛmi, jako je Facebook nebo Twitter. Dozvíte se, kde právÛ jsou vaši pęátelé. Využijete ho také pro své outdoorové aktivity.

Po 14denní zkoušce zdarma za pravidelný mÜsíÎní poplatek Po 14denní zkoušce zdarma vám za používání aplikace zaÍneme úÍtovat pravidelný mÛsíÍní poplatek, zapoÍítaný v mÛsíÍních fakturách. Navigaci si samozęejmÛ mįžete kdykoliv odhlásit. Ale uvidíte, že se vám nebude chtít.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you