Page 62

62 Mobilní web a aplikace

Otvíráme mobilní galerii. A skvÛlou! Vodafone si svoje zákazníky hýÍká. Jenom pro nÛ proto pęipravil Vodafone galerii, super prostor, kde dostanete jen ty nejlepší, provÛęené aplikace, e-knihy, hudbu a další vychytávky.

Nabízí lepší ceny než ostatní a je snadná na ovládání. Všechen obsah v ní je provÛęený. Kdybyste pęesto nebyli spokojeni, po nákupu máte možnost ho reklamovat na Íísle 776 999 199.

ProÎ Vodafone galerie vznikla? Abyste mÛli jistotu. Aplikace z veęejných mobilních obchodį mįžou být všelijaké. My je pro vás ovÛęujeme a ty, co projdou, pro vás máme za lepší ceny.

Jaké má Vodafone galerie výhody?

Pęi nákupu jakékoliv elektronické knihy dostanete automaticky pęístup k elektronické ÍteÍce Wooky.

Kdo ji mİže využívat? Všichni zákazníci Vodafonu, kteęí mají telefon s datovým pęipojením a v nÛm povolené Prémiové SMS. Je jedno, jaký máte operaÍní systém, Vodafone galerie ho sama rozezná a nasmÛruje vás k tomu správnému obsahu.

Kde ji najít? Jednoduše na m.vodafone.cz/galerie

Data stažená z Vodafone galerie se vám nezapoÍítávají do FUP limitu ve vašem datovém tarifu.

Co všechno v galerii najdete? Aplikace, hry, hudbu, videa a obrázky. ProstÛ všechno, co ve svém telefonu potęebujete.

Jak si lze obsah poĚizovat? BuÏ pomocí speciálních kreditį, nebo snadno pomocí Prémiových SMSek.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.