Page 58

Kdysi dávno, i když ještá žijí lidé, kteåí si to dobåe pamatují, vládli této zemi komunisté. S nikým se nemazlili. Likvidovali všechny, kteåí s nimi nesouhlasili, stáli jim v cestá nebo jim prostá nechtáli odevzdat svéj majetek. Tisíce nepohodlných vojáké, diplomaté, poslancé, kneží, sedláké a mnoho dalších skonÝily ve váznicích a pracovních lágrech. Vátšinou máli štástí, že to påežili. Slavný, mnohými veterány obdivovaný a oblíbený Heliodor Píka, voják a diplomat z 2. svátové války, byl kåivá obvinán ze špionáže a odsouzen k trestu smrti. Komunisté se ho báli, protože by mohl vyzradit mnoho o bolševickém Sovátském svazu, kde umíraly tisíce lidí v gulazích.

21. Ýervna 1949, Borská váznice:

Šibenice.

Uprostãed popravÝí komise: lékaã, knáz, velitel váznice, sovátský vyslanec...

Kolem pãihlížející bachaãi.

... a nakonec odsouzený.

Borské povstání-1. kapitola: Poprava Heliodora Píky Scénáĕ: Mikuláš Kroupa

Kresba: Petr Vďelka

T! ŠKR

Generál.

Chceš ještá náco ãíct?

Jsem nevinen! Pãed Bohem nežádám pomsty pro viníky své smrti.

uf uu u! Rádi byste si přečetli víc komiksů inspirovaných naší nedávnou minulostí? Kniha „Ještě jsme ve válce“ bude k dostání od listopadu 2011. K dostání také CD„Příběhy 20. století“.

Příběh vznikl na základě vyprávění, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.