Page 29

najisto vždycky zase”. Pivo a putyky se prolínaly celým dílem Jaroslava Haška, ačkoliv jemu samotnému prý bylo dost jedno, co pije, a kvůli poměru cena/výkon upřednostňoval kořalky. Nicméně to byl právě on, kdo slovy hostinského Palivce „Zaplať si pivo a žvaň si, co chceš“ oficiálně povýšil českou hospodu na úroveň lidového parlamentu.

tmavší, tím více je v něm sladu tmavého, tzv. mnichovského. Další obecně známé dělení je na piva výčepní (8–10 stupňů), ležáky (11–12,5  stupňů) a speciální (12,5 a více stupňů). Jste-li zvyklý rozlišovat „desítku“ a „dvanáctku“, hovoříte právě o množství sladu, které se pro přípravu tekutého chleba použilo. Obsah STATISTIKA alkoholu se u výčepního piva pohybuje mezi 3,6 a 4,1 %, u ležáku V posledních letech u nás spotřeba piva mírně klesá. V roce 2004 pak mezi 4,6 a 5,2 %. Kromě piv vyráběných z ječných sladů vypil každý dospělý chlap v průměru osm a půl piva týdně. V roce lze vychutnávat také piva pšeničná, tzv. weissbier. A pak také 2005 už to bylo jen osm, 2006 sedm a spotřeba klesá dodnes. piva kvasnicová (pšeničná i ječná), do kterých se přidává větší Může za to prý úbytek pivařů množství kvasinek (např. Holba). – rekordmanů, kteří na poseHRAČIČKÁŘI Podle způsobu kvašení dělíme zení loupnou deset a víc Sběratele pivních suvenýrů v Čechách sdružuje Klub sběratelů tekuté zlato do tří kategorií: piva kousků. Na našem trhu prý kuriozit. Za nejambicióznější počin nicméně považujeme sbírku spontánně kvašená (belgický najdete 695 pivovarů a kolem Jana Zmidlocha, který si poctivě kontroluje spotřebu a hromadí lambik), piva svrchně kvašená tisícovky značek. Nejprodávaúčtenky za pivo. Má jich už 1416. Mezi další rekordmany patří (ale a stouty, třeba Guinness) nější je Gambrinus, následuje František Živáček s 30 000 korunkovými uzávěry, Petr Langner a piva spodně kvašená (náš Radegast a Staropramen. s 324 000 pivními etiketami, Miloš Kabát s 89 000 pivními tácky ležák). Na světových trzích vede nebo Vlastimil Cífka se 730 petilitrovými sudy a 260 modely holandský Heineken. pivních kamionů.

<

ŠKATULE A ŠUPLÍKY Piva se dělí na světlá, polotmavá, tmavá a řezaná. Rozdíly mezi nimi vznikají použitím různých sladů. Světlá piva se vaří výhradně ze světlého tzv. českého, plzeňského sladu. Čím je pivo ČiliChili | 10 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.