Issuu on Google+

Foto: Wolfram Hahn

Pod pokličkou

d

Wolfram celý projekt fotil stĜedoformátovým fotoaparátem Hasselblad. „Extrémní hloubka ostrosti ze stĜedního formátu dává pocit reality. Pocit, že je možné dotkout se fotografovaných objektĶ,“ vysvçtluje berlínský fotograf. „Pracuju se Ýtvercovým formátem, protože objekt, který je uprostĜed, pĜitahuje všechnu pozornost. Proto také pracuju sËvýmçnným, neutrálním pozadím.“

ČiliChili | 10 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

13


2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš