Page 13

Foto: Wolfram Hahn

Pod pokličkou

d

Wolfram celý projekt fotil stĜedoformátovým fotoaparátem Hasselblad. „Extrémní hloubka ostrosti ze stĜedního formátu dává pocit reality. Pocit, že je možné dotkout se fotografovaných objektĶ,“ vysvçtluje berlínský fotograf. „Pracuju se Ýtvercovým formátem, protože objekt, který je uprostĜed, pĜitahuje všechnu pozornost. Proto také pracuju sËvýmçnným, neutrálním pozadím.“

ČiliChili | 10 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

13

2011 | 10 | Čilichili: Pivní fetiš  

Podle Lonely Planet je pivo naší největší turistickou atrakcí.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you