__MAIN_TEXT__

Page 1

www.cilichili.cz

9/ 2011

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

9 2011 SÈatý Amos www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili


Podělte se o svoje zážitky, snadno a rychle. HTC Wildfire S s

protože to nejdůležitější jsou vaši přátelé HTC Wildfire S vám umožní sdílet vše, co máte rádi. Vaši oblíbenou hudbu, fotografie, videa, statusy nebo aplikace. Snadno a rychle.

htc.com


Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Vyhledávání

Jan BudaŐ Národnost: Albín Bydlí v Celebritánii. Vystudoval pitvoŐení na JAMU a Buddhismus na Yahoo. Pracuje ve spoleþnosti Národní divadlo, s.r.o., jako Další informace jsou všude druhý sloup vlevo Lidé, co jsou taky já

Jan NudaŐ Sdílet:

Stav

Fotka

Odkaz

Video

Otázka

Co mu bĚží v šištici

Jan PrudaŐ

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku: VšestrannĚ talentovaný umĚlec uspal vyprodanou Lucernu. O mnĚ O mnĚ O mnĚ O mnĚ O mnĚ

Jan BludaŐ

Jan BudaŐ zrušil pŐátelství se všemi uživateli z Brna. Toto se nelíbí: Vladimír Morávek Jan BudaŐ byl oznaþen v albu Plazi Pedro Almodóvar:

Reklama

ZnetvoŐ reklamu

Boj s vlasy Budo www.budo.jan Jan BudaŐ doporuþuje peroxid hnusíku. Na vlasy to nejzdravĚjší! PŐírodní produkt.

„Kolego, obdivuji vaši schopnost pracovat ve všech rolích jen se dvĚma grimasami. Mohl bych se na jejich stŐídání dívat celé hodiny, což také pŐi sledování vašich filmŢ þiním. PŐesto vás však ani po vaší výzvĚ do žádného svého snímku neobsadím.“

PŐátelé (6)

0

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Toto nikoho extra neuchvátilo. Leguán Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku: PísnĚ Jana BudaŐe doporuþují psychologové proti poruchám spánku. Agama

Jan BudaŐ se pŐidal do skupiny „Dostal jsem se do Prahy, teď chci do New Yorku.“ Uživatel Jan BudaŐ publikoval sám se sebou rozhovor o tom, jak netouží po slávĚ.

Mlok

JeštĚrka

Nikita Michalkov: „PŐíteli, díky za nabídku spolupráce. Tak jako vstoupil do historie chechtavý Laurel se svým chechotem, breþivý Frigo se svým brekotem, blekotavý Louis de Funés se svým blekotem, vstoupí do ní i koktavý Jan BudaŐ. PŐesto ale momentálnĚ nemám roli, kterou bych vám nabídl.“ 0

ýolek

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku ýeský herec pŐemohl chuligány spánkem. Jan BudaŐ se pŐidal do skupiny „Zbavte se ctižádosti a buďte celebritou!“

Tomáš Matonoha

Toto se líbi: Jaroslav Dušek Uživateli Jan BudaŐ bĚhem koncertu usnul Elišþin Band Toto pobavilo graӾka. Peter Jackson: „PŐíteli. Jde z vás zima, proto byste se do novozélandských filmŢ bohužel nehodil. Zkuste napsat Kaurismäkimu, má slabost pro zmrzlé vĚtve.“ RumaŐ

1

4 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku Tajtrlík z Východu uspal obŐí urychlovaþ þástic, zrušil výzkum antihmoty.

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jan BudaŐ se pŐidal ke skupinĚ „NesmĚlý introvert hledá pŐíležitost v televizi.“

3


Rozjezd

Editorial ial

T

Hospitace Hospita ace

Hodina dějepisu. V Vpředu před př e u se ed se p potí o í mladá učitelka, žáci v lavicích poot spávají, ale neruší,, vzadu vzadu přísně přísně mlčí ředitelka. Zkoušení. Nervozita dala krájet. u tabule by see d alaa kr al k ájet. „N „No No ta tak, Gábi, co se stalo 25. února 1948? “ „Nó, byl yl tén, tén én,, ko komunistickej...“ „Ano?“ „A Ano no?“ ? chytá se stébla učitelka. „Puk!“ vyhrkne dívka vyhr hrkn hr knee d kn ívka a třída se spontánně rozchechtá. roz ozch oz chec ch e htá. Žáci vesele plácají do lavic, lavi vicc, ředitelka, učitelka, všechno je jim ukradené, vi ukr krad kr aden ad e é, hlavně, že je zábatroglodyt v Jágrově va. „Hehé, puk!“ opakuje nadšeně obézní troglody dytt v  dy v Jágrově dresu… Je po zvonění, třída vysmahla. Ředitelka dojde ke katedře. kate ka tedře. „Tedy kote legyně! Nejen, že zkoušená žákyně nebyla přezutá, alee navíc navíc jste nechala žáky odejít, by zvedli židle. Vy h l žák d jí aniž iž b dli židl V nevíte, í že ž máte poslední hodinu? Vidím, že si paní uklízečka stěžovala oprávněně,“ dodá a povzneseně odkráčí. ČILICHILI na place Učitelka chvíli stojí a kouká z okna. Pak jde dozadu d ěeditel redakce – Filip Inspektor Hrubý k vitríně s třídními trofejemi, nakročí si… A začne Šéfredaktor – Michal ěíáa Schindler systematicky židle zvedat sama. Zástupce šéfredaktora – Štefan Zástupkynç Švec Kreativní Ĝeditel – Simon VýtvarkáĜ Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone Co vás čeká a jémine Martin DružináĜ Pistulka EditoĜi aËpsavci – JindĜich TçlocvikáĜ Novák, Takový ty fóry s. 5; A další fóry s. 6; A fórky s. 7; Bedřichovy fóry s. 8; Filip ChemikáĜ HoráÝek, Martin KuchaĜka Groman, Jakub HudebkáĜ König, Tomáš A zase fórky s.9; A ještě s. 10; Posledení fóry a to celé za NçmÝináĜ Fürstenzeller pět s. 11; Článek na houby s. 12; DesignéĜi – Petr MatikáĜ Toman, Tomáš FyzikáĜ Trnobranský, Zamiluju vám práci s. 38; Lucie Vlastivçdka Steenkamp Kde končí poslední cesty s. 42; Manažer – Marek Školník Slezák Tiráž  T ProdukÝní – Pavel HospodáĜka Matuška Brdění s. 48; Houbeles s. 50; Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, DTP – Aleš Dílny DuroĎ Co se šustne s. 52; Anarchista 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Provozní sekce Vodafone – Magdalena Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka PrvoukáĜka Rückschlossová Buričin s.56 vydání 16. 8. 2011 Datum vydání 1.Ë9.Ë2011. Distribuce Üeská republika Manažer inzerce – Marek NástçnkáĜ HammerPeriodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: schmied 123: Vodafone marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 10/2011 Obálka – Martin Mörck, Millen Belay „ 13. 9. 2011 MKÜR 15371. Škola základ rizota. Údaje jsou platné keËdni Sledujte www.cilichili.cz. Zprávy z Vodafonu s. 60; Připojení s Vodafonem s 62; uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Obsah

Soumrak učitelů

s. 16; Hadry na úču s. 32;

S Vodafonem v zahraničí s. 68; Vymyšleno pro firmy s. 70; Všechno o telefonech s. 72; E-knihy s. 81; Předplacené karty s. 82; Studentská nabídka s. 84; Volací jistina s. 85; Firemní tarify s. 86; Osobní

Džungle pĜed kebulí. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.

a Společné tarify s. 88

4

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Proŏmedia

Ze světa Amy Winehouseová povečeřela se svatým Petrem, načež zdemolovali bránu nebeskou. Mezinárodní soudní tribunál to má na Haagu.

Drobky

Tanečník u tyčee Tane

Made in China

T

I muži se můžou emancipovat. Myslí si to alespoň třiadvacetiletý Číňan, Číň který se stal profesionálním tanečníkem u tyče. Mladý Ha Tao T je prý touto aktivitou posedlý od té doby, co poprvé spatřil ženu ž tančit u tyče v klubu před šesti lety. „Přitahovala mě tak, že jsem j totálně zapomněl na své přátele a jen jsem na ni celý večer zíral,“ z řekl. „Chtěl jsem to dělat taky. Mí přátelé se smáli.“ Ve měs Ve městě Qingdao ve východní Číně ale nenašel taneční školu, která by ho byla ochotná přijmout. Ha se začal učit sám podle videí a nakonec a na se přestěhoval do Hangzhou v provincii Zhejiang, kde naš našel školu, která ho vzala. „Přes den jsem se učil v taneční škole aa po večerech tančil v hospodách a klubech, abych mohl platit školné,“ šk popisuje těžké začátky. Po pěti letech se jako profesionální tanečník vrátil domů a dnes si tancem vydělává skoro 180 000 korun měsíčně. Pracuje také jako učitel tance u  tyče. „Někdy na  mě lidé povykují, když tancuju, že jsem muž, někdy Zprávy z medicíny po mně i něco hodí, ale Česká já to rozhodně nevzdám. Tanec u tyče je můj ži- urinoterapeutická vot,“ tvrdí Ha Tao.

Šokovaná britská veřejnost se dozvěděla, že její královská rodina byla dovezena vezen na z Asie. „Původní Windsorovy rovy y byli by nároční na údržbu a stáli li ročně ročně mnoho peněz,“ uvedl mluvčí luvčí britské b vlády. „Nechali jsme si vyrobit efektivnější kopie.“

společnost

1, 2,

4, 9...

sponzoruje v zoo bažanta. Němečtí kardiologové transplantovali Českou lékařskou komoru.

Nácek, má na mozku plácek 

T

4 z 5 neonacistů neumějí do pěti napočítat ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

5


Rosjezd

Drobky

T

Trošku si bouchnout

Mykologická poradna



T

Na podzim m zzbíráme b hlavně lišky. šk ky. Duel Stáhněte si a složte: www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky

T

Stresovaným čínským cestujícím se doporučuje vybít si frustrace na obrovských boxovacích pytlích. Ty se objevily na stanicích v pekingském metru. Jejich účelem je snížit počet cestujících, kteří si v dopravních špičkách vyskakují na zaměstnance metra. „Každý rok strávíte 1824 minut čekáním na nástupištích. Neplýtvejte časem, bouchněte si párkrát do našich pytlů na uvolňování stresu,“ hlásají cedulky na novém zařízení. Fu Zhenglong, zaměstnanec restaurace, řekl: „Jsou opravdu skvělé, všichni čínští muži jsou posedlí bojovým uměním a rádi si zaboxují. Když myslím na smutné nebo znepokojující věci, o kterých ČILI newss nemůžu mluvit, přijdu Farmaceutické sem a zbavím se jich.“ Jeden z průvodčích koncerny vyvíjejí pekingského metra doočkování proti dal: „Dokud lidé mlátí do pytlů, a ne do nás, vedlejším účinkům jsem spokojen.“

očkování.

Tělák : Hudebka Musíte ukázat faldy vËúboru. Pro nemehlo je tçlák oÝistec. NaËtartanu si tajnç schrupnete tçžko. StaÝí naŏxlovat omluvenku aËmáte leho. Všechno okolo tçláku fest smrdí. TçlocvikáĜ bývá sadistická stvĶra.

0:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:11 0:

Špeky zĶstávají zaËoponou. Bez sluchu si vás taky vychutnají. PĜi poslechu obÝas usne iËvyuÝující. Nespasí vás ani podpis odËPavarottiho. NaËcumlání Na c Őétny dojde jenom nçkdy. HudebkáĜka mívá poctivý výstĜih. Hude

1:5 V redakci máme ke sportu spíš pozorovatelský vztah, takže zcela la spravedlivě spravedl dli zvítězila dlivě zvítě duše nad hmotou. Ale tělocvikáře ocvikář chápeme, někdo ty líné zadky prohánět musí.

6

Charita 

T

V Maďarsku konečně myslí i na postižené. Místní hračkárny začaly vyrábět Rubikovu kostku pro barvoslepé.


Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl

Učitelské noviny

Prázdniny vám skončily, parchanti!

Drobky

T

Tlačenka pro šéfa Skupinka čínských kolegů odtlačila auto svého šéfa 5 kilometrů dlouhou cestu k jeho domovu po skončení firemní party. Tímto způsobem cestovali proto, že byli všichni pod vlivem alkoholu. Společnost si užívala večeři v restauraci v Changchunu v severočínské provincii Jilin. Šéf Zhang Fei náhle prohlásil, že je příliš opilý na to, aby řídil, a na místě nebyl nikdo, kdo by na tom byl lépe a mohl ho odvézt. Řízení pod vlivem alkoholu se v Číně letos stalo vážným trestným činem a hrozí na něj až šest měsíců vězení a vysoká pokuta. Zhang nechtěl nechat své auto přes noc ve městě, a tak mu viceprezident společnosti Huang Weiyun navrhl, že mu ostatní auto odtlačí. p y jim j všem udělá Huang zdůraznil, že jde o pouhých 5 kilometrů a že pohyb sidobře. Desítka kolegů rychle souhlasim. la a vyrazila se Zhangem za volantem. m Kolemjdoucí byli šokováni pohledem ak na smějící se a zpívající partičku, kterak cetlačí šéfův VW k domovu rušnými ulicemi města. Cesta jim trvala 45 minut. Doží pravní policie uvedla, že pokud neběží lamotor, nelze to dle čínských zákonů klalu. sifikovat jako řízení pod vlivem alkoholu. bPřesto varovala veřejnost před podobečným jednáním s důrazem na nebezpečnost celého počínání.

Manželská odradna T

Kampaň proti sňatkům sňatk

Ve snaze snížit počet rozvodů připravuje Evropská komise propagační akce proti svatbám. „„Čím míň sňatků, tím míň rozluk,“ hlásají billboardy placené z EU, „zničit si život hypotékou můžete i nesezd i nesezdaní.“

ČILI newss Psychoanalitici si stěžují, že je Sigmund Freud straší ve snech. Po zubním kartáčku přichází ušní rašple.

Představujeme

T

Roman Skamene ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

7


Rozjezd

Pavlač Emila Hakla

T

Nižší střední

Známý učil na střední. Byl zvláštní tím, že ho to bavilo, střední byla odborná, a byl tam tím pádem nižší výskyt jedinců, kterým by člověk tu sarkastickou hubu nejradši dvacetkrát denně roztrhl. Přednášel svůj obor a těšilo ho to. Dokud mu do třídy nepřibyl mladý génius Bohdan. Skvělé výsledky, nadprůměrná inteligence, aktivní přístup. Sígři ho ihned exkomunikovali, manekýny nad ním ohrnuly nos. Předčasně, neboť Bohdan v zápalu začal pomáhat svému profesorovi přednášet. Když známý řekl zastaralou informaci, Bohdan ho opravil. Vážným hlasem odkvákal nejnovější poznatky. Známý to snášel s humorem. Tím víc se sám sobě divil, když jednoho dne práskl nevím čím do stolu, asi pravítkem, a řekl: „Bohdane, víte o předmětu mnohem víc než já, mám co dohánět. Navrhuji vám, abyste si sem stoupl místo mě a vzal to za mě. Klasifikovat ovšem budu já. Pokračujte, kde jsem přestal, prosím.“ Génius to vzal. Během pikosekundy se z žáka stal profesor. Čáral na tabuli, chodil, mluvil. Demonstroval příklady z praxe. Tvrdil, že má teorie trhliny, a hned ty trhliny zaplňoval svým názorem. Bylo to tak bizarní, že to zaujalo i největší sprosťáky, lemply, skejťáky, huliče. Bohdan chodil připraven, přednášel, třída mu to žrala. Ideální stav, který trval do konce roku. Pak ten známý, co na té škole učil 11 let, dal výpověď a šel dělat politiku. Měl k tomu sklony už dřív. Připnul na sako sokola, poštolku, káně či co je to za ptáka.

44 – Pleš

8

Historka Hi k celkem lk nijaká, ij ká kd kdyby b se nestalo, l žže ten známý udělal takovou tu nižší střední kariéru, nahrabal si na barák a tak. Sedí si jednoho dne ve své procovské kanceláři a plánuje mítink. Tu se otevřou dveře a vstoupí bývalý žák – Bohdan. Říká: „Zdravím vás, milý kolego, jsem tu dnes první den, tak prozatím jen informaci – dnešní mítink povedu já, tam se pak vzájemně představíme. Vy se, prosím, postarejte o zápis.“ Murdoch hadr

T

Skandál s odposlechy se dostal do Česka Bulvární reportér jednoho z našich velkých deníků byl ve svém bytě nalezen mrtev s prostřelenou hlavou. Novinář v dopise na rozloučenou přiznal, že u nás novináři odposlouchávají celebrity podobně jako v Británii. „To žvanění už se nedalo poslouchat.“ Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Foto: Proŏmedia

Sportovní myslivost

T

Nešťastná záměna Drobky

Nadšení kolem obří kachny, kterou nad rybníkem u Šumperku sestřelil amatérský myslivec, netrvalo dlouho. Přes nešťastné okolnosti případu šlo prý ale o nejlepší salto mortale, které kdy Aleš Valenta při tréninkovém skoku vystřihl.

T

Vysoká škola lupičská

Rakouský univerzitní profesor čelí vlně kritiky, protože požádal studenty, aby naplánovali loupeže v 21 různých bankách. Lektor Armin Blasbichler z univerzity v Innsbrucku zadal studentům architektury úkol, při kterém měli odhalit nedostatky v zabezpečovacích systémech budov. Jeho kousek se podle deníku Austrian Times setkal s důrazným odporem bank, které se našly ve sborČILI Č IL LI N News ew níku z výzkumu. „Je to extrémně neT zodpovědné. Ta kniha je teď návodem pro každého kriminálníka ve městě,“ Nákladní letadlo společnosti IKEA sdělil zástupce jedné z bank. „Nechtě- Nákladn li jsme nic ukrást. Smyslem toho vše- explodovalo nad Švédskem. Vyšetho bylo naučit studenty vidět archi- řovatelé na místě nalezli stovky čertekturu těch budov. Architekti mají ných skříněk. jedinečný způsob myšlení a my jsme tento proces chtěli studentům přiblížit. Nechtěli jsme bankám způsobit žádnou škodu, právě naopak. S hypotetickým scénáři, které jsme vytvořili, jsme chtěli posloužit lepšímu zabezpečení bank,“ řekl k celé záležitosti pan Blasbichler.

Plot P lot byl b dřevo

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Recepty na podzim

 T

Návod na sušení hub

Odborníci pro sušení hub doporučují klidné prostředí s pravidelným, jemným průtahem vzduchu a vyplazeným jazykem. Sušení by nemělo trvat déle než pět dnů. Nesušte babky!

9


o je?

Rozjezd

kdo t

Soukromá inzerce Červená karkulka prosí o pomoc



T

Zapomínáme

T

Letos je tomu 30 let, co odešel náš milovaný syn, bratr, tatínek, dědeček, strýc, švagr, bratranec, tchán, synovec, zeť, pratet, sestřenec a vicekmotr Ing. Arnošt L.. Nepamatujeme si už přesně, co dělal, kde bydlel či jaké měl koníčDrobky ky, ale děkujeme všem T přátelům a  známým za tichou, rozmazanou Bývalý britský popelářř tráví p pravidelně rav ra videlně dovo dovo- vzpomínku. estu es tuje tu j po Británii a Ev je lenou mezi odpadky – ccestuje a Evropě a sleduje někdejší někde dejš de jší jš ší kolegy v v akci. akci. Os Osm Osmatev evee J ones nezná nic lepšího ne čtyřicetiletý St Steve Jones než cestovat sto tovk to vky kilometrů, najít místní popelář vk stovky popeláře a nabííze zett jim jim zdarma pomoc. Jeho vášeň pro odod a nabízet pa adk dky ho zavedla do všech koutů kouttů britského krákr padky lov lo vství i na Maltu a Kypr. „Je to nádhera sledova lovství sledovat tu akci, i když se k nim nemůžete přidat, miluju tu pohled na to, jak vysypávají odpadky,“ prozrad prozradil popelářsk Jones. Zrekonstruoval si dokonce popelářský ů z roku k 1982 od fi d firmy Shelvoke h l k and d Drewry vůz a jezdí si s ním ve volném čase. Nyní se chystá zrestaurovat další. „Jednou či dvakrát do roka ho naplním kartonovým papírem, odvezu do recyklace a vysypu ho tam, jen abych se ujistil, že všechno funguje tak, jak má,“ uvedl. Bizarní fascinace pana Jonese začala už v jeho dětství, Z kultury  T kdy trávil prázdniny tím, že na kole sledoval poVzkaz pro Miloše peláře po celém západním Londýně. Vedl si eviUrbana: denci registračních čísel s detaily vozů a jmény Miloši, už nepiš! členů posádky. „Rád jsem se díval na to, jak lis sežvýkává odpadky. Bylo to jistě neobvyklé, neznal jsem jiné dítě, které snilo o tom, že se sta- Z přírody  T ne popelářem.“ To se mu podařilo v roce 1987, Pro boj s  kůrovcem ale po čtyřech letech, kdy vysypával popelnice vyčlenila vláda šesve Felthamu, přišla deziluze a pan Jones z práce tou obrněnou divizi odešel. Mrzelo ho, že ostatní popeláři nesdíleli 3. jihozápadní armády. jeho vášeň, a rozhodl se, že se popelaření bude věnovat pouze rekreačně.

Chytila jsem vlka

Popelářská dovolená do ovolenáá

, nic e Kd Ķyc pa

Prubněte to

T

Předplaťte si ČiliChili, ať je vidět, že na to máte 10

www.cilichili.cz/zasilani ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Chilichilli 190


IlustraÝní foto

Foto: Proŏme media

Díra na trhu 

T

Dítě z pi z pitlíku! itlík

Instantní ní dítě dítě vás vás ušetří uš všech starostí s těhotenstvím a porodem. s těh ěhot ot otenstv ot Stačí počurat, čurat, t a je a je to. Muž načurá syna, žena dceru. Když budou čurat oba, získají štěňátko russell teriéra.

Ze společnosti



T

Andrea Kerestešová přistižena bez make-upu inzerce

Soutěž o nový FORD FOCUS Líbí se vám nový Ford FOCUS? Zkuste ho vyhrát! Stačí v  září přijít k prodejci Ford, vyzkoušet náš aktivní parkovací asistent a odpovědět na  tipovací otázku. Parkování ale trénovat nemusíte – nový Ford FOCUS parkuje sám, a  tak můžete klidně pustit volant a  držet si palce, aby se štěstí usmálo právě na vás. Ve hře jsou i další atraktivní ceny. A  pokud nechcete čekat, pořiďte si nový FOCUS hned a  jako dárek od nás dostanete aktivní parkovací asistent bez příplatku!*

FORD FOCUS

zaparkujavyhraj.cz

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační. Pro financování vozu doporučujeme produkty Ford Credit. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 555 109. * Sada City Plus (aktivní parkovací asistent, přední a zadní parkovací senzory, el. ovládaná zadní okna a el. sklopná vnější zpětná zrcátka) v hodnotě 21 900 Kč bez příplatku pro smlouvy uzavřené od 1. do 30. září 2011.

Chilichilli 190x122_soutez.indd 1

12.8.11 17:22


Zoom

Houby, ty nás berou

Houby nemají klouby. To asi víte. Vedle toho jsou tyhle organismy fascinující i ze spousty jiných důvodů. A my v Česku je milujeme. Ročně jich nasbíráme přes 20 000 tun. Zpíváme o nich, používáme je jako přísloví a vůbec jimi žijeme. Text: Jiří Holubec, Filip Serranito Foto: Profimedia, Michael Kratochvíl

SVĚT NA HOUBÁCH Kamarádi houbaři: Slováci, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Slovinci, Lotyši, Litevci, Poláci. Houbařští elévové: Finové a Švédové (houbaření přicházejí na chuť). Není Němec jako Němec: Bavoráci jsou vášniví houbaři a i bývalí východní Němci mají k houbám vztah. Ty ostatní ale nezajímají. Houbaři pod knutou: Rakušané (houby sbírají, ale jejich sběr je přísně regulován), Italové (houby milují na talíři, jsou jejich velcí pěstitelé, ale sběr je značně omezen), Francouzi (mají také omezení, ale stejně je nejvíc zajímají lanýže), Švýcaři (mají velmi přísná pravidla).

0

30

Houbaři v klatbě: Nizozemci (houby mají zakázáno sbírat). Ozáření houbaři: Norové (mají stále strach z radioaktivity v důsledku havárie v Černobylu). Houbaři na houby: Britové (houby je nezajímají), Řekové (taky ne). Importovaní houbaři: Australané (tady sbírají jen přistěhovalci, co si tuto vášeň přivezli z domova, a jejich potomci), Američané ( jakbysmet). Houbaři na tripu: Středo- a Jihoameričané a stejně i původní obyvatelé Sibiře vyhledávají houby s halucinogenními účinky. Vášniví houbaři: Japonci, Číňané, někteří Afričané.

12

mi ka lionů žd oro koru čn n b ěn ys asb tál íra y na né na trhu  úz ho em ub íČ y R lid í r o v Č č R p ně s řio e p trá od ví. le W iki pe die

40 0

To Sm hohl yko otl e ro log ach ku ick a a zalo ou Ru žil sp do i F ole lf V ran čn es os elý tišek t. Če sum

sko

ven

19

slo

ko

3

21

lid ho é v Č ub R z am em i. T řo ed u k a p až rům dý ěrn rok n ě. N a o ěk trav dy u i 4 .

STATISTIKA NA HOUBY

PROFÍK Takhle je vybaven člověk, který v USA sbírá houby profesionálně. Chtělo by se vám to tahat dvě hodiny po lese?


Při skladování upřednostňujeme sušení, nejstarší a nejpřirozenější způsob uchovávání hub.

ub

Houbařská sezona začíná v květnu a vrcholí v září.

ka asbí žd ran ou čes ých h ko ub ui  m přip ora ad vsk á ro ou čně do má cn

na

kil

8,2

70

ob po yvate va žu l Čes je z ké a v re ášn pub ivé lik ho y se ub aře . pro asp cen oň t ob jed yva no tel ur oč ČR v ně . yrazí na  ho

5 1/

on

y

os

t.

Češi v lese sbírají většinou houby, které dobře znají.

Houby jsou spíš živočichové než rostliny

HOUBY NA JAZYKU V češtině se houby vyskytují hojně. Rostou v ní jak houby po dešti. Podívali jsme se na to zblízka, abychom o tom napříště nevěděli houby. Houby jako eufemismy: (Eufemismus = výraz zjemňující nepříjemnou skutečnost) Je to na houby. Houby o tom vím (Vím houbeles). Houby na tom záleží. Někdy přidáme i další přísady a vzniknou houby s octem. I když u toho octa některé prameny také zmiňují houbu namočenou v octu, kterou podali Ježíšovi, aby si svlažil rty. A ocet není zrovna osvěžující.

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Být na houbách Touhle frází vyjadřujeme, že ten, o kom mluvíme, nebyl v době, o níž se hovoří, ještě na světě. Ale kde se vzala? Frazeologický slovník se odvolává na starý slovanský zvyk, kolektivní sbírání hub mládeží během jara, které bylo hojně využívano jako zástěrka k milování... Přirovnání Čeština je také plná přirovnání, která vycházejí z vlastností hub, a jejich smysl je tedy zřejmý. Např: Měkký jako houba. Mokrý jako houba. Pít jako houba. Růst jako houby po dešti.

Češi jsou houboví maniaci. Proč si v těch slizkých podivnostech tak libujeme a jestli jsme v tom sami, jsme se ptali přírodovědce a filozofa Stanislava Komárka. Jak to, že se zrovna u nás sběr hub tak rozmohl? Je fakt, že to sbírání se u nás rozvinulo do dost excesivní podoby. Možná za to můžou propagátoři houbaření, jako byl mykolog a autor atlasu hub Miroslav Smotlacha. Ten o nich mluvil jako o masu lesa. Což je ale zavádějící. Člověk, který by se chtěl živit výhradně houbami, by zanedlouho zemřel hlady. V té souvislosti je zajímavé, že jsme asi jediný národ, který se houbami dokáže nacpat. Jinde hrají roli spíše drahé a exotické přísady – jako lanýž ve francouzské nebo černé hřiby v čínské kuchyni. Kde všude se houby sbírají? To je kulturně a geograficky zajímavá otázka. Existují národy vyloženě hubmilovné, jako jsou Francouzi, Němci a slovanské národy. Oproti nim ale stojí například země, které kdysi spadaly pod Osmanskou říši, a ty se hub přímo panicky bojí. Vzpomínám si na zděšení docenta botaniky univerzity ve Skopji, když jsme si v jeho přítomnosti chtěli uvařit guláš z různých jihoevropských hříbků. Reagoval na to způsobem, jako bychom v kotlíku měli klubko zmijí. Proč zrovna Osmani houby neradi? Možná to souvisí s tím, že osmanská kultura navazuje na kulturu řeckou, a ta – na rozdíl od římské – houby nekonzumovala. Řekové místo na houby chodí na jaře na pampelišky.


Zoom Nemá české houbaření něco společného s chatařením? Jako že když už máme tu chaloupku na samotě u lesa, tak si z toho lesa něco přineseme? Jestli v nás dřímají sběračské pudy, tak si kromě hub a lesních plodů z lesa opravdu přinést mnoho nemůžeme. Takový kmen borovice nebo zajíc by nás mohli zaplést do sítě paragrafů. Je houbaření generační záležitost? To si nejsem jistý. Mladé houbaře znám a neřekl bych, že v houbaření hraje věk nějakou roli. Na druhou stranu nás od něj mohou odradit výstražné kampaně proti klíšťatům, kvůli kterým budeme zakrátko chodit do lesa ve skafandru a s ozbrojeným doprovodem. Jestli Slované odjakživa sbírali houby, měly pro nás i jinou funkci než potravní? Hrají třeba nějakou roli v našem folkloru? Není mi známo, že by staří Slované požívali v rámci folklorních rituálů třeba halucinogenní houby. To byla zvyklost spíš sibiřských šamanů a údajně také Keltů. Je ale otázkou, jestli je to pravda, protože valnou většinu „keltství“ si někdo dodatečně vymyslel. Když se houbami nedá uživit a ani jsme si s nimi nerozšiřovali duševní obzory, proč jsme si je tak oblíbili? Jsou to svým způsobem fascinující a mírně bizarní organismy, které mají blíže k živočichům než k rostlinám. Navíc jsou opravdu dobré, i kdyby měly fungovat jen jako druh koření. Ta chuť, vůně a často i barva hub je taková evoluční záhada, protože jim v podstatě k ničemu neslouží. Je pravda, že houby jsou radioaktivní? Možná těsně po spadu z havárie v Černobylu. Jinak se radioaktivita hub pohybuje na pomezí pověry a zbytečné obavy. Spíš bych se bál hub jedovatých, které možná také hrají roli v tom, proč se hub hodně národů bojí. Tradičně se používaly jako zdroj velmi spolehlivého jedu. Dnešní adepty travičství bych ale chtěl upozornit, že je to metoda soudními patology velmi dobře zjistitelná.

Na hřiby pod Křiby – Pavel Dobeš Ze vzduchu musi už po čuchu rozeznať satana od  od jedle bedle a něsmi měť na nose poruchu

HOUBOVÉ SONGY Jasně, Muchomůrky bílé od Mejly Hlavsy a Egona Bondyho známe asi všichni. Nicméně to zdaleka není jediná česká píseň, která se točí kolem hub. Máme jich tolik, že i z toho je jasné, jak houby milujeme. Houby – Garáž Člověk ze zoufalství snadno pomate se muchomůrky bílé budu sbírat v lese... Nerostou houby – Jiří Dědeček ... Dva roky pršelo, i šutry změkly, houby však nerostou a srny se vztekly, a srny se vztekly... Žalm šťavnatky panenské – Saze ... Houby, houby, houby, malý, velký, tlustý, tenký. Houby, houby, houby, různých forem podle norem. Houby, houby, houby, václavky i muchomůrky... Ty já mám rád, ty já mám rád, snad tisíckrát. Žampiony – Zdeněk Svěrák (z filmu Ať žijí duchové) … Zlatá slova, zrak mi plane, to je, švagře, zlatý důl. Žampiony nadívané, máslo, žloutky a pak sůl.... Zhasněte žampiony – Květy ... Zhasněte žampiony žampiony já chci vzkázat mu…

Co to proboha je?

14

Smutná bedla jedlá – Miki Ryvola ... Potom když se mlh mlha zvedla zírám zcela bez dechu uplakaná bedla jedl jedlá tiše pláče do mechu d h V tomhle divném lese že prej mají zlýho hraboše včera večer sadisticky vohryzal jí kámoše... Houbová – Alkehol Když v létě nastanou ty pravý časy, po lesích zaznějí houbařů hlasy... Houbaři – Rudovous ... Sbírejte, lufťáci, houby si třeba v lomu místním však nechoďte na místa, u sta hromů kupte si raději u honzy koppa žampión! Od žampionu k bedle – Jiří Helekal Od žampionu k bedle svou denní trasu mám, támhle vedle jedle je hříbek jako trám. Od žampionu k bedle svou denní trasu mám, támhle vedle jedle je hříbek jako trám.

BONUS Houby, houby, houbičky – Dana Hodasová (časopis Týden tuto skladbu nedávno celkem oprávněně vybral jako nejhorší píseň všech dob) Houby, houby, houbičky, ukazujou hlavičky. Támhle kouká křemenáč, velkej jako paroháč.

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Gr


soustavu nebo prostřednictvím nervové soustavy i naší psychiku. JAK PŘEŽÍT Jestli se chcete vyhnout otravě, dodržujte následující pravidla: Nesbírejte nic, co dobře neznáte. Zůstaňte u klasiky, jako jsou hřiby, bedly, lišky atp. Pavučince nechte odborníkům. Třeba pavučinec plyšový, dříve považovaný za jedlý, je ve skutečnosti smrtelně jedovatý, ale s extrémně dlouhou, třeba třítýdenní inkubační dobou otravy. Jiné,

Aspergillus Houby aspergily jsou běžně přítomné v prostředí, onemocněním jsou ohroženi zejména jedinci s oslabenou imunitou. Aspergily se pak projevují nejčastěji jako onemocnění plicní, ale můžou postihnout více orgánů.

těžko odlišitelné pavučince, jedlé jsou. Vykašlete se na houby u rušných silnic, u skládek a dalších míst, kde se do půdy, vody či vzduchu dostává hodně škodlivin. Houby je nasávají jako... jako houby. Nesbírejte moc staré, nahnilé nebo naopak moc mladé, nerozeznatelné houby. Ani ho ouby přemrzlé. houby

Grande_Sunka_Med_Chili_Chilli_190x81_6_OUT.ai

Kdo je tady satan?

HOUBY, KTERÉ SBÍRAJÍ NÁS

1

K Kandidy – jednobuněčné houby Během vývoje lidského druhu se staly normální součástí mikroflóry naší kůže a sliznic. V našem organismu se běžně vyskytují, a pokud se nepřemnoží, nejsou nebezpečné. Když ano, jje tu kvasinková infekce. Ta se může projevit kdekoliv na těle. Napadá kůži, nehty, ústní dutinu, jícen, žaludek, sstřeva, pohlavní orgány, močové ccesty, vlasy, dýchací a lymfatickou 16.8.11 17:23

Malassezia furfur Způsobuje onemocnění pytiriasis versicolor. To se projevuje šedými skvrnami, jež jsou nejčastěji na zádech a zadní části krku, u bílé formy jsou skvrny bílé (skvrny zbělají proti okolí po slunění). Skvrny bývají pokryty šupinkami. Tahle houba je odpovědná i za tvorbu lupů.

Skvělou houbovou kampaň Vodafonu si můžete užít i na YouTube. Otevřete si tenhle QR kód, v mobilu a uvidíte.

inzerce

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

15


Téma

Kdysi dávno býval kantor spolu s doktorem, farářem a starostou tou nejváženější osobou každého města. Ještě donedávna měl aspoň autoritu, a když jste se mu znelíbili, mohl vám pěkně zavařit. Dneska je všechno jinak... Text: Jiří Holubec, Natálie Veselá, Martin Pistulka Foto: Michael Kratochvíl, Profimedia.cz Komenský: Martin Mörck Škrtance na obličejích: Millen Belay

16

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Téma

Učitel je pro každé dítě důležitá postava, i když si to to dítě neuvědomuje. Kantor svým svěřencům může úplně změnit život a dává jim vzor chování dospělých. Jenže v dnešních podmínkách připomíná učení spíš válku se žáky, rodiči, vedením školy, penězi, administrativou, předpisy a vším ostatním než tvůrčí činnost zaměřenou na rozvoj dětí. I přes výzbroj univerzitního vzdělání má kantor jen chabou naději přesvědčit své svěřence o tom, že je chytřejší než Wikipedie – a to v případě, že jim vůbec stojí za to s ním o něčem diskutovat. Většinou ho prostě ignorují anebo se ho snaží vytočit, aby si mohli jeho bezmocné zuření natočit na mobil a pověsit ho na YouTube.

POČET UČITELŮ V ČR VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 (ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ)

Zaklínadlo, které selhalo Učitel je proti takovým věcem víceméně bezbranný. Dát těm holomkům pár pohlavků nepřichází v úvahu, výhrůžky nezabírají, a když hledá zastání u rodičů, dočká se ledového posměchu okořeněného jízlivým: „Furt vám přidávaji a přitom se jen flákáte na prázdninách.“ Totální kolaps všech obranných valů klanu kantorského přišel ve chvíli, kdy selhala jejich nejmocnější zbraň – mocné zaklínadlo: „Dělejte si, co chcete, ale když nebudete dávat pozor, bude vám to v životě sakra chybět, holomci.“ Jak poukázal lektor Karl Fisch ve své slavné přednášce Shift Happens, škola už roli přípravky na reálný život dávno nestíhá. „Deset nejžádanějších profesí roku 2010 v roce 2004 ještě neexistovalo,“ říká hořce Fisch (sám bývalý učitel). „Máme připravit studenty na zaměstnání, která ještě neexistují, naučit je používat technologie, které ještě nebyly vynalezeny, a čelit problémům, o kterých ještě sami nevíme.“ A nejhorší na tom je, že jeho povzdech koluje v milionech kopií internetem, školní mládeži hezky na očích. Nespokojenci Znalosti žáků a úroveň kantorů pravidelně sleduje mezinárodní průzkum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jeho výsledky jsou pro nás obzvlášť zajímavé tím, že ze všech dotazovaných zemí jsou nejméně spokojení právě čeští učitelé. Vadí jim hlavně vysoké nároky na jejich práci spojené s malou společenskou prestiží a nízkým platem. S tou prestiží je to dvojaké. V průzkumech veřejného mínění si učitelé nevedou špatně.

18

Celkem

Z toho žen

V mateřské škole

25 737

25 671

V přípravném stupni speciální ZŠ

45

45

V přípravné třídě ZŠ

235

234

Na 1. st. ZŠ

27 796

26 354

Na 2. st. ZŠ

30 227

22 450

Na střední škole

45 385

26 745

Na konzervatoři

1030

516

Na VOŠ

1841

1157

132 298

103 173

Například ve výzkumu z roku 2004 byl učitel základní školy umístěn na čtvrtém místě za lékařem, učitelem na vysoké škole a vědcem. Sami kantoři si to ale rozhodně nemyslí. Když pedagogičtí teoretici rozebrali materiály ze stávkových pohotovostí učitelů v letech 1997 a 2003, zjistili, že učitelé si o své profesi myslí, že je „degradována na zaměstnání, kterým se nelze uživit a které je vrženo na okraj zájmu společnosti“. Jako nejčastější argumenty uvádějí kantoři nechuť věnovat se žákům, kteří obecně ztrácejí chuť se vzdělávat, narůstající výchovné problémy a zvyšující se agresivitu vůči učitelům. A (jak jinak) nízké platy a nepříliš velké možnosti kariérního růstu.


Features PRŮMĚRNÝ PLAT UČITELE ROKU 2010 Mateřské školy

19 522 Kč

Základní školy

25 090 Kč

Střední školy

26 324 Kč

Konzervatoře

26 201 Kč

Vyšší odborné školy

27 485 Kč

Vysoké školy

33 264 Kč

Dřív se očekávalo, že děti něco naučí. Dnes to má být „facilitátor vývoje“ a „manažer práce třídy“. No a najděte manažera za 20 hrubého.

Konzultant za babku S finančním ohodnocením na tom čeští kantoři opravdu nejsou nijak skvěle. V porovnání s platy ostatních vysokoškoláků jsou na tom přímo bídně. Tabulkový plat učitele na základní škole po 15 letech praxe dosahuje zhruba 50 % průměrného platu vysokoškoláka ve věku 25–64 let. Podobně zle jsou na tom už jen kolegové v Maďarsku, na Islandu a v Itálii. Jestli vám učitelství i přesto připadá jako docela dobrý šolich (pořád tam jsou ty dva měsíce prázdnin, že jo...), tak zalistujte některou příručkou moderní kantořiny a koukněte se, co všechno se po dnešních učitelích vyžaduje. Dřív se očekávalo, že děti něco naučí. Dnes se to tu hemží termíny jako „facilitátor vývoje a učení“, „konzultant v situacích spojených s učebními obtížemi“ a „manažer práce třídy“. Zkuste si přitom sehnat schopného „konzultanta“ nebo nedejbože „manažera“, který vám půjde pracovat za dvacet hrubého, zvlášť s vidinou, že za třináct let bude brát jen o čtyři tisíce víc.

Stárnutí Za posledních osm let u nás vysoké školy vyprodukovaly celkem 68 362 kantorů. Tedy skoro polovinu všech učitelů, co na českých školách pracují. Když se podíváme na věkový průměr učitelů, tak se ani zdaleka nedopracujeme k tomu, že by každý druhý kantor byl dvacátník. Naopak. Podle analýzy Ústavu pro informace ve vzdělávání se průměrný věk učitelů v České republice neustále zvyšuje a mladých pedagogů ubývá. Přibližně polovině učitelů je 46 let nebo více a v současné době nejvíce roste počet učitelek ve věku 46 až 55 let. Páni učitelé jsou na tom v porovnání se svými kolegyněmi ještě o něco hůře. Zatímco mezi učitelkami je 14 % 56letých nebo starších, učitelů je v tomto věku skoro 27 %. Kam se schovali všichni ti mladí a dynamičtí učitelé, kteří měli být připraveni skočit rovnýma nohama do učebního procesu? Inu, neschovali se. Odešli. Odhaduje se, že téměř polovina absolventů pedagogických POČET ABSOLVENTŮ oborů vysokých škol UČITELSKÝCH OBORŮ: do pěti let po nástupu školství opouští. 2003: 5155 Často proto, že ani 2004: 5588 nikdy neměli v úmyslu do nějakého učebního 2005: 6613 procesu nastupovat 2006: 7612 a pedagogická fakulta pro ně byla jen rela2007: 8936 tivně jednoduchou 2008: 10 034 cestou k získání vysokoškolského titulu 2009: 11 441 (slovy Jarka Nohavici 2010: 12 983 „Byl to chytrý synek, ale trochu lajdák, bo byl na děvuchy, tak studoval pajdák.“). Po pěti letech mají v kapse magistra, státnice z cizího jazyka a třída rozjívených děcek jim může být, v porovnání s teplým úřednickým místečkem a perspektivou dvojnásobného platu, srdečně ukradená.

<

PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ PLAT UČITELE (V KČ)*: 1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

ČR

asi 600

přes 800

téměř 900

OECD

asi 860

téměř 1070

1260

EU19

875

přes 1100

téměř 1300

* Jde o přepočet z amerických dolarů na kupní sílu u hodinového platu učitelů po 15 letech praxe. Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání. ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

19


Téma

Jaroslav Tulka je to, čemu se říká kantor zažraný do své práce. Učí dějepis a filozofii na gymnáziu Na Pražačce, vede semináře o didaktice literatury na Univerzitě Karlově a dovede o své profesi mluvit bez příkras. Mimo jiné říká, že nejhorší chvíle učitele nastane v momentě, kdy mu žák řekne: „Nechtěl bych dopadnout jako ty.“ Jaroslav Žák ve Študácích a kantorech napsal, že Komenskéh kého Sch ké hola l lud dus by se neměla ěll překládat jako „škola hrou“, ale jak ako „ško „ško šk kola kola a je je z zá záp ápas áp ápas“ as . J Jak ak vyp ak vypadá padá adá škola dnes? Dnešní škola tápe. Hledá, čím by chtěla být, a v reformním běsnění se vytrácí to, čím ve funkčních společ spo lečens leč e tví ens tv ch byl yla. a Ted Tedyy mrav mrav ravní ní kultivací a studiem – od latinského studere čili „snažit se, usilovat“. Snažit by se určitě měli žáci. Ale co učitel,, snaží se taky y o něco? Buď se sn s aží žáky někam směrovat, anebo protáčí formalizované nic. St jně Ste j ě i  i žák se bu buď ď ssnaž naž ží, í ane anebo b jen bo jen vyplňuje prostor svou přítomností. Ty dru druhé hé pří případ př p y bohu pad hužel žel za zabír bírají ají j zhruba 90 % českého školství. 90  90  90 0 % nezn nezn ezníí moc opt op ptimisti im imi misti mi sttiicky ck ky. Já jsem skeptický optimista. Myslím si, že kvalitní vzdělání je

20

věc velmi exkluzivní a exkluzivní znamená, že ho nemá víc než deset procent.

po skončení práce nevytře podlahu a esrovná ručníky do poliček, ale a n to těs ě nění ě í, co vyměň ěňoval, l netečče.

Pracují s tímto rozvržením uči č telé? é Nebo se snaž ží poctivě i vzdělat každé dítě? Žádná Žád ná spo společ lečnos leč nostt si nos si nepř nepř epřipu ipustí ipu stí, stí že vychovává žvanily, vždycky se bude tvrdit, že má za cíll vych vy ovávat všestranně rozvinuté osobnosti. Bohužel i mezi učiteli existuje sku sku kupin pina pin a rezi rezi ezigno gnovan gno va ých je van jedin dinců, din ců co co ve škole jenom přežívají, a jejich učení se omezujje na opak p ování nic neříkajících frází.

Tak kže ž na tom nejsme špat atně, když jsou dvě třetiny učitelů lů v těch dobrých kategoriích. Z vvlas Z vlas lastní tn zk tní zkuše ušenos uše nosti nos ti byc bych h si si trou trou roufl fl říct, že to s našimi učiteli opravdu není nija j k trag gické – naopak, je j to lepší, než by člověk mohl čekat. Je to asi tím, že učitelství je velmi návyko náv yko ové zam a ěst ěstnán nán á í. í

Kol tak Kolik takový ový ých uči učitel elů ů je? Já bych celkově učitele rozdělil asi tak na třetiny. Oproti té nerado ner ado d stn t é třet třřettiině ě sttojí jí tř třeti eti tin ti na na zapálených kantorů, pro které je uče ení váš v eň a p potř otřeba třeba eba.. Ta zbýv zbýv bývají ající ají cí třetina odvádí profesionálně svou práci – asi jako instalatér, který

A jak to vidíte do budoucna? Kdy Když dyž otev tevřu evřu řu nov noviny iny in ny, tak k vid vi ím m katastrofické scénáře. Děti zlobí, rodiče iče ne nespo spo p lup up prac acují j , reformy rmy y se nedaří, peněz je málo.... Učitele a školu nemůžeme oddělit od od  d zby b tku tk sp spole ole l čno č sti ti. To, jjak ti k se bude učitelům dařit, záleží na tom, jestli jes tli si sp pole lečno čnost čno st sta stanov no í vzdě nov zdělán zd lán ní jako svou prioritu. Zatím to ale vypadá, že dojde na slova rakouského sociiolo kéh l ga Lie Li ssmanna. Ten T tvrdí, že éra vzdělanosti končí a nast a n astává ast ává vá vě ěk adap da tab abili ility. ili ty Čiili že ty. e cílem školských systémů – a to


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


Téma

nejen u nás, ale v celé Evropě – není vzdělaná osobnost, ale jedinec, který je schopen se pružně přizpůsobit proměnlivým požadavkům trhu. Důraz by se tedy měl dávat na výuku předmětů jako informatika, účetnictví, jazyky... Tady ale stojíme před otázkou, zda člověk, který umí plácat nesmysly ve třech jazycích, není pouhý trojnásobný idiot. Takže učitel končí jako člověk, který by měl vzdělávat, a jeho novou rolí je vychovávat? Možná. Ale neřekl bych, že by se učitel coby nositel vzdělání přežil. Vezměte si třeba bytové semináře, které se pořádaly před revolucí, v éře samizdatů. Dneska bytové semináře zase rostou jako houby po dešti. Není to z ideologických důvodů, ale proto, že učitel jinde nemá možnost věnovat se hlouběji zaměřeným duším. Je to truc lidí, kteří chtějí vzdělávat a nechat se vzdělávat navzdory systému. Jakou má vůbec učitel možnost ovlivnit rozvoj osobnosti svého žáka? Vliv učitele je naprosto fatální. Spolu s rodinou je to nejdůležitější osoba, která určuje vývoj každého z nás a často rodinu i předčí. Nechtěl bych říct, že učitel může osobnost vytvořit, ale minimálně může každému z nás ušetřit spoustu průšvihů, které by nás jinak v životě čekaly. To ale předpokládá, že učitel bude mít schopnost vzbudit v žácích touhu hlouběji

2222

něco poznat. Když tu touhu máte, tak už stačí si to dohledat, a to je dnes velmi snadné.

Jak pravdivá jsou klišé, co se v souvislosti s učiteli neustále omílají. Třeba že si nemají na co stěžovat, protože pracují od osmi do dvou a mají tři měsíce dovolenou. To platí pro případ, že si někdo vypracuje jednou přípravy a pak je padesát let omílá dokola. To ale není učitel. Pracovní doba dobrého učitele je v podstatě nekonečná. Přijdete z práce, čeká vás opravování písemek, připravovat se, učit se, řešit průšvihy dětí, rozebírat jejich traumata z rozpadlých rodin...

Aby bral učitel menší peníze než pomocná síla v supermarketu, to už je opravdu moc. Ztrácí pak důstojnost sám před sebou i v očích žáků.

Když jsme na to narazili, jaký je vztah rodičů a učitele? Rodina není spojenec učitele, ale mlýnský kámen na jeho hřbetu.

Lze to nějak rozvést? I rodiče bych rozdělil na tři skupiny. První s učitelem nějakým způsobem spolupracuje. Naleznete v ní všechny možné případy od rodičů-andělů, kteří by učiteli o ssnesli modré z nebe, jen aby mělo jejich dítě stejně láskyplné zázemí, je jako má doma, až po rozpadlé psyja cchotiky, jejichž děti hledají ve škole jakous takous stabilitu chybějící ja vv rozvrácených rodinách, a kteří si uvědomují, že dítě školu potřebuje. u Proto se během posledních deseti P let stala nezbytností každého le kantora důkladná psychologická k

průprava. Na druhém pólu stojí skupina, která se rozmáhá asi tak posledních pět let a razí přístup – když moje děcko dostane pětku, tak budeme učitele žalovat. Stalo se mi, že přišla stížnost, že jsme nechali propadnout u maturity jistou slečnu. Ona sice u zkoušky neřekla ani slovo, ale rodiče to neváhali odůvodnit slovy: „Ona to všechno věděla, jen to neřekla.“ To by si ale zasloužilo aspoň nějaké body za originalitu. Nelze tu popřít jistou epickou velkolepost. Musím ale dodat, že tyhle rodičovské akce jsou zhusta zcela v jejich režii a proti vůli dětí. Nejhorší ale je, když se objeví děsivé spojenectví tatínek hajzl – synáček hajzl. Jaká je ta poslední skupina rodičů? Tvoří ji rodiče, kteří se o školu vůbec nezajímají, dokud nenastane nějaký výrazný průšvih. Ta skupina je nebezpečná tím, že od ní děti přebírají názor, že nějaká snaha je zbytečná, nejlepší je dělat to, co se vyplatí, a řídit se heslem „nechte nás na pokoji, my vás taky necháme na pokoji“. Jak by měl vypadat učitelský sbor? Různorodě. Mít různorodý učitelský sbor je pro školu zásadní. Už proto, že každé dítě potřebuje jiný přístup. Jednomu chybí mužský vzor, jiný potřebuje ženské objetí a kupodivu je důležité mít v něm i učitele, se kterými je těžké vyjít. Protože naučit se jednat s takovými lidmi – to je dovednost, která je v životě důležitější než anglická slovíčka.


Je důležité mít ve sboru i učitele, se kterým je těžké vyjít. Naučit se jednat s takovými lidmi je užitečná dovednost.

bral učitel méně než pomocná síla v hypermarketu – to je opravdu moc. V takovém případě se totiž dostáváme do situace, kdy učitel ztrácí důstojnost nejen sám před sebou, ale hlavně v očích žáků. Není nic horšího, než když žák může říct kantorovi: „Nechtěl bych dopadnout jako ty.“ Takže ředitel školy by měl umět takový sbor sestavit? Teoreticky. V praxi je úkolem ředitele shánět peníze a odpovídat denně na sto padesát e-mailů s nabídkou techniky a zařízení. Jinak ale máte pravdu, ředitel by měl být dirigent sboru, měl by ho umět vést a v případě potřeby taky někoho vyhodit. Což se mimochodem děje málokdy. Co další klišé o učitelích – to, že jsou pod neustálou palbou zdivočelých žáků, kteří se je snaží vytočit a pověsit video s jejich zuřením na YouTube? To se děje v blbých filmech Tomáše Vorla. Ve skutečnosti to tak tragické není, ale je pravda, že je to těžší než v době, kdy za kantorem stál celý vynucovací státní aparát. Průšvihy dítěte ve škole znamenaly problémy rodičů v práci a problémy v budoucím životě. Dnes to stojí celé na osobnosti učitele. Buď má ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

přirozenou autoritu a dokáže si kázeň udržet, anebo ji nemá, a má problém. Protože děti to instinktivně vycítí a jako správná vlčata si zkoušejí zuby. Není to tak, že by dnešní žáci byli zlí. Oni jsou mladí, smutní a křehcí, a proto kopou. Čili se opět dostáváme oklikou k tomu, že aby byl učitel k něčemu, tak musí být kvalitní osobnost. Jak ale takové lidi přilákat do povolání, které na tom, přiznejme si, není minimálně po finanční stránce úplně nejlépe. Nemyslím si, že by šlo jenom o tu ekonomickou otázku. Kantor potřebuje pocit důstojnosti, který se ale s tou ekonomikou do velké míry pojí. Neříkám, že by měl mít učitel stejný plat jako IT odborník, protože společenská objednávka v tomto případě stojí jednoznačně na straně IT. Ale aby

Co se stane, když se učitel zase nestane váženou osobou. Zjistil někdo, jak a za jak dlouho se to ve společnosti projeví? Podle mě je to otázka jedné generace. Učitel reprezentuje hodnoty dlouhodobé paměti. Pokud takoví lidé nebudou mít odpovědné a odpovídající žáky, proces mravního vyhasínání vyústí velmi rychle ve všeobecnou plytkost, která se stane obecnou normou. Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, že žáci nebudou mít zájem o učitele, který je bude nudit a ubíjet je prázdnými frázemi. Jak už jsem řekl, pozice učitele stojí na náladě společnosti. Buď si vzdělání stanovíme za hodnotu, anebo se staneme národem kramářů, vzdělání a kultura úplně zkolabují, a toho, že opravdoví učitelé vymizeli, si nikdo ani nevšimne.

<

23


Téma

UČITELÉ Bohumila Tomanová, 64 let, matematika, výtvarná výchova Jan Bartoš, 41 let, matematika, biologie Jan Nejedlý, 41 let, český jazyk, občanská výchova, dějepis

24


Mají rádi bonboniéry na konci roku, nesnášejí křídu za nehty a vyplňování třídních knih. Zeptali jsme se samotných učitelů, jak svoje povolání vidí.

Znají toho dnešní žáci míň, nebo víc než dřív? A mají nějaké nové triky na opisování a podvádění? JN: Trendem je lenost. Nafotit si stránku z učebnice do mobilu, vytisknout řešení z internetu, hlavně nic nepsat. Jeden výtečník onehdy přišel do sborovny s tím, abychom mu oxeroxovali tahák jeho spolužáka. Jistá dívka ze sedmé třídy si připravila na zeměpis referát o pouštích, což obvykle znamená vyslechnout si standardní text vyjetý z Wikipedie. Ona však začala zcela vážně mluvit o tom, že povrch pouští tvoří souvislá vrstva sypkého cukru a že pouště se rozdělují na krystalové, moučkové a kostkové. Dívenka se překlikla ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


Téma

„ Kdyby za každou pětku dítěte museli rodiče zaplatit pětistovku a za důtku dejme tomu tři tisíce, byl by klid.

a omylem zkopírovala Necyklopedii, recesistickou stránku parodující Wikipedii. Vůbec jí to nepřišlo divné. Dřív si děti pod lavicí četly knížky, které si učitel občas sám s chutí prolistoval, když je zabavil. Dnes pod lavicí žmoulají tak nanejvýš mobil, případně obrázkové časopisy, které si ovšem prohlížejí někdy dokonce s 3D brýlemi, což je opravdu nenápadné. BT: Neznají povinnost, referáty tisknou z internetu a ani je nečtou a odevzdají je učiteli. Dokážou se obklopit spoustou informací, ale neumějí je třídit. Pokud nemusí, tak nebudou nic dělat. Jsou neukázněnější, jejich individualita je větší, dovedou se ozvat a ohánějí se svými právy. Dřív chtěly něco vědět, dnes už moc ne. JB: Něco je furt stejné, holky si strkají taháky pod punčocháče, lepí se to na okna. Novinkou jsou sluchátka v uších a nadiktované vzorečky, SMSky a moderní technologie. Oproti naší generaci se to posouvá víc na Západ, často je ani nenapadne podvádět společně, nenapovídají si, nedávají si opisovat. Jsou to větší individualisti. Málo čtou, špatně se verbálně vyjadřují a nedokážou dát dohromady souvětí. I o přestávce si mezi sebou posílají SMSky, 10 lidí se není

26

schopných dohodnout, co budou dělat na výletě. Umějí pracovat s informacemi, pokud je to baví, ale všeobecný přehled jim chybí. Středoškoláci běžné neznají Herakla a nevědí, kde leží Peru. Například. Máte své oblíbence a naopak neoblíbence? JN: Procento erotických fantazií, v nichž figurují žáci, se limitně blíží nule. Těžko si oblíbíte nepřítele. A ti neoblíbení? Když po mně neházejí židle či nestrkají do výfuku mého auta kameny, profesionál s tím žádný problém nemá. BT: Spíš pomáhám slabším a méně nadaným. Nemusím lajdáky. Mám ráda pořádek, nejen v hlavě, ale i na lavici. Taky mi vadí zneužívání dobré vůle a obcházení povinností. Vy jste pedagog a je na vás, abyste se k tomu dítěti přiblížili. Stejně jako v životě musíte vyjít i s lidmi, které nemusíte. JB: Člověk by se měl samozřejmě snažit být objektivní, ale nejsme stroje. Stoprocentně objektivní nejsem, ale určitě se o to snažím. Podvědomě ale samozřejmě jednám tak, že někomu pomůžu radši a někomu méně. Dojde mi to ale většinou až zpětně. Vím, že mám ty děti de facto v hrsti, určitě se snažím jim nijak neškodit a nekazit jim třeba možnost dalšího vzdělávání v oboru, který je zajímá.

Jste jiní ve třídě a v civilu? BT: Já bych neřekla. Spíš se snažím být taktní, abychom se domluvili. Předstírat musíte často spíš před rodiči. Někteří z nich mají pocit, že bych je neměla poučovat, oni své děti přece znají nejlíp. S dětmi jsem vždycky jednala přímo. Když jsem měla špatnou náladu, rovnou jsem jim to řekla a varovala jsem je. Většinou to pochopily. A já jsem se snažila chápat, když neměly šťastný den ony. JN: Do školy nenosím své oblíbené tričko s nápisem Peking not fucking, to je tak všechno. JB: Náš učitel didaktiky na VŠ říkával, že ze 70 procent jsme herci. Děti nezajímá, jakou mám náladu, musím se držet své role. V duchu se často směju, ale musím udržet tvář. Škola je divadlo. I ty děti hrajou svoje role. Ale neznamená to, že jsem robot. Hledám zlatý střed. S kým ve škole nejvíc bojujete? JB: S kolegy nemám problém, škola jako instituce taky jde, problém bývají rodiče. Vidíte se s nimi třikrát do roka a na své děti mají dost často jiný pohled než my. Zvlášť některým maminkám se těžko vysvětluje, že jejich Pepíček je pěknej sígr. BT: Ředitel je sice nadřízený, ale pořád kolega. Takže se dá všechno řešit. Nejtěžší jsou asi opravdu rodiče. Ti problémoví třeba přijdou na konzultaci opilí, takže se s nimi nedá mluvit, a nevěří nám, že jejich dítě mohlo udělat něco špatného.


JN: Nejsmutnější jsou srážky s rodiči, kteří neumějí vychovatt své jediné dítě, přičemž po nás se chce, ch e, abychom jich vychovávali sedmdemdemd esát. Kdyby za každou pětku dítěte ěte museli rodiče zaplatit pětistovku ku a za důtku dejme tomu tři tisíce, e, byl b l by by klid. Je lepší facka, nebo poznámka? ka? ? Jak si udržujete autoritu? JN: Když vás někdo naštve, urazí zí nebo podvede, napíšete mu na papípapírek vzkaz pro jeho příbuzné, nebo ebo byste raději zvolili jiné řešení? No a autorita je jednoduchá. Při vstupu tupu do třídy silně třísknu dveřmi, dále tluču klíči do katedry, někdy na důkaz síly rozlomím i křídu. Občas také syknu: „Nebál jsem se fašistů, nebudu se bát ani vás, děti!“ A dbám na to, abych ve třídě nevytrousil z kapsy svou výplatní pásku.

Procento erotických fantazií, v nichž figurují žáci, se limitně blíží nule. Těžko si oblíbíte nepřítele.

BT: Fackovat je samozřejmě nepřípustné. Po 36 letech vám ale můžu říct, ať hodí kamenem, kdo nikdy neztratil nervy. Nemluvím ale o fackách, možná o šťouchnutí. Dneska už to samozřejmě nelze vůbec, práva dítěte nadevše. Ale já si myslím, že dítě potřebuje vědět, kam až může zajít, i v rodině se bez toho plácnutí těžko obejdete. Autorita tímto způsobem získaná je na pováženou, ale někdy nic jiného nefunguje. Poznámka musí být smysluplná, aby k něčemu byla. Ale já jsem ani to nikdy moc nepoužívala. Lepší je to vysvětlit tomu dítěti, domluvit se s ním. Pak je taky důležité zaměstnat žáky, aby se v hodině nenudili. Někdy si ze sebe musíte udělat i legraci. Musíte být na hodinu připraven a vědět, kam ji chcete směrovat. ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

JB: Nejvíc vždycky zraňují slova. A na děti samozřejmě nemůžu vztahovat ruce. Je to proti předpisům a mým zásadám. Ženské a děti se nebijou. Děti dokážou být kruté a poznají slabá místa. Třeba mladé učitelky se slabým hlasem mívají problém, někdo jiný má problém v jedné konkrétní třídě a jinde ne. Ale takoví lidé většinou rychle odcházejí. Já mám asi nějaký dar, nikdy jsem to řešit nemusel. Z matematiky má každý respekt, a když zařvu, jsem nepřeslechnutelný. Jak to vypadá ve sborovně? BT: Pochopitelně je to babinec. V poměrně malé místnosti se tlačí 25 učitelů, každý má 1 metr dlouhý stolek a 1 polici ve vestavěné skříni. Na stole leží sešity a pomůcky do hodiny z kabinetu. Dál hrnek s vystydlou kávou, osobní sešit s poznámkami, kalendář, lístečky s poznámkami. V místnosti jsou dva počítače, kde se střídají kolegové, kteří mají volno, nástěnka s rozvrhy, arch na suplování, arch na exkurze, výlety, nemoci.

JN: Pokud se zrovna v naší malé sborovně nepereme o jediný počítač, živě s kolegyněmi diskutujeme o mixérech, sušičkách na křížaly, podprsenkách, křečových žilách či důchodovém připojištění. K tomu popíjíme čaj proti klimakteriu. Díky němu téměř nemám návaly. JB: Sborovna je normální kancl jako každý jiný, jen ta koncentrace učitelů je tam vysoká a z toho vznikají ty legendy o tajemném místě ukrývajícím mumie repetentů a jejich useklých malíčcích v šuplících a o velkoskladu zabavených předmětů.

<

27


Téma Bastiaan Huijgen kantořil 8 let v Nizozemsku. Pak v tom pokračoval ve Španělsku a završil to na soukromé jazykové škole a VOŠ v Praze. Takže nám může říct, co je u nás jinak.

28


V čem vidíte hlavní rozdíl ve vztahu mezi učitelem a žáky u nás a v cizině? V Nizozemsku, stejně jako třeba ve Skandinávii, je na rozdíl od Čech ten vztah hodně neformální. Se žáky jsem si vždycky tykal, náš vztah byl postavený spíš na vzájemném respektu a faktu, že je můžu něco naučit, než na pocitu autority. Studenti v Nizozemsku mají ke svým učitelům daleko blíž. Neměl jsem třeba problém si jít s nimi o přestávce zakouřit a popovídat si. Zkoušel jste stejný přístup tady? Ano. Ale tady jsem automaticky v roli cizince, takže to moji žáci brali jako zvláštnost toho blázna Holanďana. Pár z nich vlastně na tykání nikdy nepřistoupilo. Kromě tykání a vykání se školy liší v čem? Hodně jiný je celkový přístup k učení. V Nizozemsku je důraz hlavně na praktickém využití učiva. Ne na to, aby se člověk něco nabifloval. Když jsem byl poprvé na náhledu hodiny v českém gymnáziu, tak jsem nedokázal pochopit, proč by se ti kluci měli učit rozpoznat dvě stě hub podle obrázků. Vždyť je to úplně k ničemu. Celý efekt je, že se naučili dvě stě názvů a dokázali je přiřadit k nějakým obrázkům. A pak to všechno zapomněli. Stejné to bylo při učení jazyků. Spousta Čechů si ze školy odnese slušné povědomí o gramatice, má nabiflovaná slovíčka, ale mluvit neumí. V Nizozemsku se celá výuka jazyků staví na mluvení a mluvení. Co postavení učitele ve společnosti? Problém s českými učiteli je ten, že na jejich povolání nejsou peníze. Když potkám učitele, tak si automaticky pomyslím, že máte bohatou manželku nebo vás dotuje rodina. Pochybuji, že se tu jinak učitel dokáže uživit. Učitelství v Česku je finančně náročný koníček. ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

nemá ani ponětí o etice, o psychologii, o přístupu k pacientům.

S autoritou problém nemám. Říkám: „Jestli je tvojí ambicí pracovat na kase v Lidlu, já tě tady nedržím.“ Buď ve třídě pracujete, nebo tam nemusíte být.

Proč to tak je? V Česku se kantořina potýká se stejným problémem jako cokoliv jiného – neuvažuje se tu v dlouhodobých horizontech. Všechno se řeší, jen když se to má stát zítra. Ale vzdělání je věc, která bude přinášet výsledky někdy za dvě tři čtyři desítky let. Historicky měli Češi dobrý vzdělávací systém a těží z něj dodnes. Máte třeba velmi schopné inženýry, kteří jsou tak dobří jen proto, že tu byly dobré technické školy. Pokud ale nebudete investovat do učitelů, tak to nebude trvat věčně, protože na kvalitních učitelích stojí celý vzdělávací proces. A kvalitní člověk nebude pracovat na pozici, ve které dostává menší plat než řidič tramvaje. V čem jsou naši učitelé lepší než jejich kolegové v zahraničí? Paradoxně asi v tom, že mají snahu do žáků natlačit konkrétní vědomosti. Mám pocit, že ten liberální trend v Nizozemsku nebo ve Skandinávii už zašel moc daleko a nejlepší je asi zvolit nějakou střední cestu. Mám kamarádku, která studovala tři roky medicínu v Česku a pak odjela zpátky domů do Dánska. Psala mi, jak je vděčná českým kantorům, že do ní během tří let nahustili dvojnásobek vědomostí, než znají její spolužáci v Dánsku. Pak ale dodala, že na rozdíl od nich

Kde jsou nejlepší učitelé na světě? Asi ve Skandinávii a v Německu, řekl bych. Taky Anglie má dobré kantory. Vždycky mi přišli jako velmi kvalifikovaní, sebevědomí a vyrovnaní lidé. A taky dobře zaplacení. Co je na učitelském povolání nejdůležitější? Uvědomit si, že nejde jen o to, žáky něco naučit, ale pomoct jim dospívat. Oni mají spoustu vlastních problémů, a učitel by si s nimi měl vybudovat takový vztah, že se mu nebudou bát s problémy svěřit. Tak k tomu aspoň přistupujeme v Nizozemsku. Například věříme, že je lepší občas tolerovat ne úplně správné chování než problémové děti za každý přestupek trestat, a ztratit tak nad nimi úplně kontrolu. Tak ale přistupujeme ke všemu – proto jsme legalizovali marihuanu. Takže styl učení odráží mentalitu národa? Jak naši učitelé reprezentují Česko? Trochu mám pocit, že se starají víc o statistiky a čísla než o to, co skutečně svým žákům předávají. Důležité je, jaké procento dětí prošlo státními maturitami. Ne to, jak je ty maturity připravily na jejich budoucí práci.

<

Plla Pla P l t učit uččit itele it ele na el n zá ák klla kla l dní dní dn n šk kole l vK Kčč Maďars aars rsko k 1 0499 15 Čes esskkáá republ b ika 2 6522 21 Itá táálie li 3311 520 200 Fraanci Fra nccie 3311 927 277 Řeckoo 3 9466 31 R kouu ko Rakous 337 37 914 37 7 914 7  9144 Dánsko Dán skk ssko 42 308 42 08 Španěl něě sko 42 7966 Anglie liee 44 630 44 44 630 44  300 Nizoz Niz oze zemsk mskko ms msk 4455 916 166 Německ e o 5 184 54  844

29


Téma

Proč utíkají? Zeptali jsme se mladých absolventů pedagogických fakult, kteří se neživí ve školství, co je přimělo k odchodu. Nebo k tomu, že vůbec nikdy nenastoupili.

30

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


MARIE / DĚJEPIS– –OBČANKA Učila jsem na základní škole v Předlicích v Ústí nad Labem. Předlice jsou ústecké ghetto, což znamenalo děti ze sociálně vyloučených rodin, drogy atd. Vyučování bylo každému putna, šlo o to, si to odsloužit a dostat se v klidu domů. Vydržela jsem to tři roky. Pak mi jeden Rom při hodině vyhrožoval, že mě podřízne. Za to, že jsem chtěla po  jeho holce omluvenku. Skončila jsem na  vlastní žádost prakticky vzápětí. JIRKA / FYZIKA–CHEMIE Učení KAREL / DĚJEPIS–ZEMĚPIS jsem si zkusil jen během čtvrt roku praxe Já koktám. Je s podivem, že jsem a velmi rychle si uvědomil, že učitelství není dostudoval, ale povedlo se. Učit povolání, kde si člověk odkroutí svých osm jsem vydržel rok. Díky logopedům hodin, odpíchne si a  jde domů. Každý, kdo se mi povedlo vadu potlačit a první DALIBOR / vykřikuje, že učitýlci si válí šunky na prázdni- týdny probíhaly v pohodě. Pak si na mě nách, by si měl zkusit stoupnout si před třicet „zasedl“ třídní pásek kvůli známkám. MATEMANejdřív přišly srandičky, pak TIKA Učitelskou děcek a během čtyřiceti minut jim něco předat. A dělat to každý den pětkrát, měsíc po měsíci, celoškolní přezdívka Blekota, kariéru jsem vzdal nakonec šikana, završená po čtyřech letech. Ne že by rok po roku a být si vědom, že to, jak dělám videi na YT. Ve výsledku se mi mě to nebavilo, naopak – byl jsem příkladný svou práci, ovlivňuje budoucí život desítek lidí. Učení navíc neznamená přečíst kapitolu koktání tak zhoršilo, že exemplář zažraného kantora. Pak jsem ale potřeboz  učebnice, zadat domácí úlohu a  rozdat jsem ráno před školou val koupit kvůli rodině auto. A zjistil jsem, že jediná koule těm, co se na  ni vykašlali. Učení nezvládal pozdravit možnost, jak dosáhnout na ojetou škodovku, je znamená připravovat se na  hodiny, školníka. jet o  letních prázdninách trhat jablka vzdělávat se, pracovat s rodiči, pamatovat si do Anglie. Tam jsem se měsíc bál, abych jednoho každého žáka. Vědět, že v sadu nepotkal někoho ze svých žáků. támhleten kluk má MARTIN / DĚJEPIS Moji problémy s  pozorkratičkou pedagogickou ností, tamté holce se kariéru jednoduše zničily rozvedli rodiče, tamta studentky. Jakmile ty harpyje je hraniční autistka na  antidepresivech. zjistily, že bych byl raději Zkrátka, aby tohle oblíbený než přísný učitel, povolání člověk dělal udělaly si ze mě maňáska dobře, musí se na hraní. Každá hodina byla věnovat výhradně peklo plné výstřihů, minisukní a  pouze jen jemu. a  neustálého vzdychání. S tímhle poznáním v hlavě jsem se rozhodl, že učitelskou kariéru odložím tak Nemohl jsem zkoušet, psát na šedesátý rok svého života, kdy se odstěhuji někam na vesnici a budu mít v hlavě písemky, učit, nic. Za  pár sám všechno srovnané. Jen doufám, že v šedesáti už budu mít vyděláno dost na to, týdnů jsem byl absolutně bez aby mi na přilepšenou k důchodu stačil učitelský plat. autority. Utekl jsem v pololetí. Respekt by se asi zčásti dal dotlačit silou. Hlavně mě ale strašila představa, že nakonec skončím jako nějaký ubožák s  některou ze studentek jen proto, že je to víceméně „zadarmo“… Ono by se tomu asi nedalo v podstatě zabránit.

31


Šmrnc

Pamatujete na skandál pornoučitelky ze Znojma? Když svléknete kantorku nebo kantora, těžko poznáte, co učí. V šatech to je mnohem jasnější. Mrkněte na hadry, které by moderní učitelé mohli nosit podle svých předmětů. Fotograf: Lina Németh. Koncept, styling, produkce a layout: Oldschool – Adam Uchytil, Pavel Brejcha. Make up: Veronika Milá. Vlasy: Ondřej Lukavský. Modelka: Hana A / Elite. Model: Jared Doreck

32


Biologie Plášť, Blažek, 5990 Kč Kardigan, Oldschool, 1600 Kč Triko, Oldschool, 750 Kč Kalhoty, Bushman, 1240 Kč Brož, Genaro, 890 Kč

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


Šmrnc

Historie Košile / šaty, Zdeňka Imreczová, 3250 Kč Kalhoty, Oldschool, 1800 Kč Kšandy, Oldschool, 1200 Kč Pásek Pluvia, Ether, 2450 Kč Boty, Oldschool, 2480 Kč Náušnice, Markéta Richterová, 1500 Kč

Literatura Top, Oldschool, 900 Kč Sukně, Oldschool, 1200 Kč Šátek, Oldschool, 300 Kč Náušnice, Markéta Richterová, 2500 Kč Náramek, Markéta Richterová, 300 Kč


36

Realizace: oldschoolweb.cz, www.linanemeth.com, Značky & designéři: klarasipkova.dphoto.com, marketarichter.net, www.sperk-genaro.com, www.michaela-gorcova.dphoto.com, zdenkaimreczeova. cz, www.blazek.eu, www.bushman.cz, www.brudra.cz, www.adidas.cz, ether.cz, www.sistersconspiracy.cz , www.bellabrutta.cz Poděkování : Základní škole, Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7, Městské knihovně Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1


Hudebka Košile, Oldschool, 1100 Kč Sukně, Pavel Brejcha, 860 Kč Boty, Oldschool, 2480 Kč Matematika Sako, Sistersconspiracy, 9750 Kč Vesta, Sistersconspiracy, 3900 Kč Košile, Oldschool, 1300 Kč Kalhoty, Oldschool, 1900 Kč Boty, Blažek, 4990 Kč Brož, Michaela Gorcová, 400 Kč

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


Pokec

Osmdesát procent lidí práce nebaví Byli jste v práci a pěkně vás to tam štvalo? Už teď se hrozíte, že vás to zítra čeká znovu? Nemůžete se dočkat víkendu? Zdaleka nejste sami, ale tento rozhovor může změnit váš život. Tomáš Hajzler je velkým propagátorem svobody v práci – myšlenky, která se snad brzy rozšíří i v Česku. Text: Goča Komárek=Foto: Michael Kratochvíl

Proč myslíte, že polovinu Čechů nebaví jejich práce? Jak, polovinu? Zhruba osmdesát procent lidí tvrdí, že je práce nebaví! Ale z jakého důvodu? Hlavní důvod je, že často nedělají věci, které by je naplňovaly – namísto toho se snaží dostávat na pořád lepší a prestižnější pozice. Což je vlastně logické, už rodiče nám říkali: „Musíš to daleko dotáhnout!“ A proto jsme se po škole snažili najít perspektivní práci, v té jsme se chtěli dostat na vyšší pozici, mít pořád větší peníze... Jenže ve finále toho krysího závodu skončila spousta lidí vyřízených – s vyplazeným jazykem. I vy jste to zažil? Samozřejmě, dělal jsem manažera v bance a v konečném důsledku jsem se uhnal. Žil jsem jako průměrný občan západního světa – v pondělí ráno vyběhnout, v pátek odpoledne vyčerpaně doběhnout, v sobotu dospávat dluh. V neděli odpoledne mě začalo bolet břicho a od pondělí všechno nanovo. Při tomhle stylu ani není divu, že se osm z deseti lidí těší na to, až bude padla, na dovolenou, nebo dokonce na penzi. Co se s tím dá dělat? O tom všem jsem léta přemýšlel a četl, až mi došlo, co mě štve v životě nejvíc – plýtvání lidmi. Právě to chození do práce, která nás nebaví. A dopracoval jsem se k filozofii, které říkáme svoboda v práci.

38

Tím chcete naznačit, že jsme dosud všichni byli tak trochu otroci? Většinou jsme byli v práci nesvobodní, protože jsme se narodili do společnosti, ve které se klade důraz na povinnost. Možná si vzpomenete na větu z dětství: „Nejdřív úkoly, pak si můžeš jít hrát!“ Už tehdy jsme začali věřit, že jsou na světě věci, které se dělat musí, a potom je taky něco jako volný čas a zábava. Oddělili jsme to – uvěřili jsme, že to tak má být. Přijali jsme jako nutnost, že máme v životě úkoly, které nás nebaví, a že nás do nich vždycky musí nutit nějaký šéf – nejdřív táta, pak učitel, později ředitel. Ale takhle to bylo od pravěku! To asi ano. Dokonce myslím, že byl tenhle hierarchický model, ve kterém pěšáci poslouchají šéfy, dlouho výborný. Tak o co jde? Ideálně fungoval v době, kdy bylo nedostatku víc než dostatku, nebezpečí víc než bezpečí a kdy šlo v životě spíš o přežití než o prožití. Jenomže ono se něco změnilo – někdy od šedesátých let už žijeme celkem v hojnosti a bezpečí. A já mám pocit, že v takových poměrech se už nemusíme krčit; nepotřebujeme šéfa, který by rozkazoval; najednou můžeme samostatně přemýšlet a výrazně víc dělat to, co vás baví. Prostě používáme zastaralé nástroje. Tak trochu jako bychom v době mobilů a volání po netu komunikovali přes poštovní holuby.

>

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili


TOMÁŠ HAJZLER VLASTNÍMI SLOVY * Narodil jsem se 26. 5. 1971 v Lanškrouně. * Do třiceti let jsem se to snažil „daleko dotáhnout“. Odseděl jsem si spoustu let ve školách a na různých manažerských stoličkách firem (Douwe Egberts, Vitana a GE). * Založil jsem tři firmy (cestovku, šnečí farmu a síť obchodů s africkým uměním). Až jsem si uhnal syndrom vyhoření. * Proto jsem se roku 2001 pustil do poradenské společnosti PeopleComm, v níž se snažím šířit myšlenku svobody v práci jako filozofie řízení a organizace firem. * Vedu kurzy, vystupuji na konferencích a vysokých školách. O svobodě v práci píšu dva blogy: Peoplecomm a Freedom at Work. * Jsem ženatý, mám dvě dcery.

Možná si vzpomenete na větu z dětství: „Nejdřív úkoly, pak si můžeš jít hrát!”

39


Pokec Není nutné, aby vám někdo jiný vyměřoval mzdu – můžete si ji stanovit sami

OKÉNKO NADACE VODAFONE OTEVŘETE SI DVEŘE DO JINÉHO ŽIVOTA Tomáš Hajzler je také ambasadorem programu Rok jinak Nadace Vodafone. „Je to ideální způsob, jak propojit relativně drahé experty a nekomerční sféru. Pomáhá navíc jak neziskovkám, tak samotným účastníkům, kteří se na rok vyvážou ze stresujícího prostředí své běžné práce,“ vysvětluje, proč se program rozhodl podpořit. Rok jinak má za cíl umožnit odborníkům z komerční sféry pomoci v neziskovém sektoru. Uplatní své know-how při společensky přínosných projektech, aniž by museli slevovat ze životního standardu. Jejich plat pomocí grantu zajistí Nadace Vodafone. Jak se přihlásit? Vyberte si neziskovku a nabídněte jí své zkušenosti. Přihlášku do Roku jinak pak podáte společně. Uzávěrka je 30. září 2011. Více na www. rokjinak.cz

Teoreticky to zní dobře, ale vůbec si vaše věty neumím dosadit do skutečného života. Vysvětlím. Podle mě se dá například firma postavit na úplně nových principech. Dnes už není nutné, abychom měli šéfy a plno jasně daných povinností. Místo toho je třeba stavět firmy na třech základních lidských potřebách: dělat to, v čem jsem dobrý, dělat to, co dává smysl a sám rozhodovat o svém životě. To znamená co? Že se můžeme sami rozhodnout o tom, co, kdy, jak a s kým chceme dělat. A v tom je právě problém – tohle přece nemůže fungovat! Ale může, leckde už to dobře funguje. Tak si pojďme říct nějaký příklad. Jasně, to bude nejlepší: nedávno jsem byl na exkurzi v americké firmě Zappos, která prodává boty po internetu – nejnudnější práce, jakou si dovedete představit. Jedni zaměstnanci sedí v Las Vegas v callcentru a zvedají telefony nebo odepisují na maily, jejich kolegové ve skladech v Kentucky balí krabice. Tak to je opravdu nuda. Jenomže oni z té velké nudy dokázali vytvořit značku, o které se teď mluví jako o nejvíc sexy firmě Ameriky. Během deseti let se dostali z ničeho na miliardu dolarů obratu, a navíc jejich zaměstnance ta práce extrémně baví. Čeho jste si při své exkurzi všímal? Když do té firmy přijdete, tak si připadáte jako v Disneylandu. Každý si dělá, co chce, je tam chaos a hned vám řeknou: „Můžete se podívat, kam

40

chcete; buď vás provedeme, nebo se procházejte sám. Můžete si natáčet, co chcete, povídejte si, s kým chcete...“  Zakládají si na naprosté transparentnosti? Přesně tak. Čtyřikrát do roka se seberou a udělají celofiremní poradu, která se vysílá na internetu, takže se může každý dozvědět o interních záležitostech. A opravdu nepotřebují žádného šéfa? Mají ho, ale ten spíš hlídá principy svobodné firmy, než aby ostatním říkal, co a jak mají dělat – o tom si zaměstnanci do velké míry rozhodují sami. I nejníže postavený člověk ve firmě má totiž přístup ke stejným informacím jako ten šéf. Všichni vědí třeba i to, kolik kdo bere, odkud do firmy peníze přitékají, kam odtékají. No a když máte všechny tyhle informace a stanovíte si cíle, tak už třeba není nutné, aby vám někdo jiný vyměřoval mzdu – můžete si ji stanovit sami. Ale jak? Ty principy jsou zajímavé. Třeba takhle... Představte si, že firma dělá spoustu projektů a vy se podílíte na tom, který vás nejvíc baví. Pracuje vás na něm třeba deset a všichni víte, že dáte třetinu příjmů na daně, třetinu na investice a třetinu si rozdělíte.

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Pokec Tomu pořád ještě rozumím, ale jak se rozdělit spravedlivě? Každý z těch deseti lidí, kteří na projektu makali, si vezme papír. Popřemýšlí, kolik kdo ke společné práci přispěl, a ke všem deseti jménům připíše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí procenta: „Tenhle kolega opravdu dřel, dám mu dvacet procent. Tenhle byl slabší, dá mu pět. Sám sobě deset...“ Potom se to všechno zprůměruje, čímž vznikne klíč, podle kterého se peníze mezi těch deset lidí rozdělí. Co když zrovna nepracuju v žádném kolektivu, ale úplně sám? V takovém případě si třeba v brazilském Semcu, což je další svobodná firma, můžete jednou za rok stanovit svou mzdu: víte, kolik berou ve firmě ostatní, máte přehled o obchodních výsledcích a taky je vám známo, jaké jsou obvyklé platy ve vaší branži. Vyzbrojený informacemi se rozhodnete, že chcete dostávat například padesát tisíc, a napíšete to ostatním ve firmě mailem: „Tenhle rok se vidím na padesát, co na to říkáte?“

Proč mi někdo říká, co mám nosit na sobě nebo na co mám koukat na počítači?

nepřežijete. A když se naopak podhodnotíte, žijete s následky svého rozhodnutí taky; tohle je svoboda. Z práce si můžu odejít, kdy budu chtít? No jistě, to přece vůbec není důležité. Podstatné je jenom to, co, proč a jak děláme. Jestli budeme chodit do práce, to je jen na nás. A co nějaké porady? Potřebujeme je? Jestli jo, tak se pojďme dohodnout, že tady ve středu všichni budeme... V takové firmě je prostě mnohem víc dialogu, a to mi připadá lepší než náš klasický model, ve kterém se přikazuje, že budeme v práci od pondělí do pátku a hotovo. Pokud se chce člověk pohnout k větší svobodě, tak se musí začít ptát: Proč dělám osm hodin denně od pondělí do pátku? Proč mi někdo říká, co mám nosit na sobě nebo na co se můžu dívat na počítači? A proč bych měl chodit na zbytečné porady? My se zatím moc neptáme – a proto ze sebe v práci průměrně vydáváme jenom pětinu svých možností. Ale je vůbec možné, aby bavila práce třeba paní pokladní v supermarketu? Za jistých okolností to možné je. A to za jakých? Nesměla by být jenom osamělou paní pokladní, ale zároveň taky součástí vize toho supermarketu. Já nevím – třeba se rozhodnou, že chtějí prodávat co nejkvalitnější potraviny. Pokud se toho pokladní chytne, tak je najednou členkou týmu, který se vydal na zajímavou misi. A potom se v ní může otevřít vnitřní síla, díky které ta paní pojede jako blázen. Uvidí v tom smysl a začne ji to bavit. Myslím si, že buď jste uklízečka, prodavačka, hlídač – a nebo měníte svět. Děláte stejnou věc, ale děláte ji úplně jinak. Koho by bavilo dělat pokladní nebo uklízečku? Ale nadšenců, kteří by rádi změnili svět, se pár najde. Předpokládám, že tohle všechno vysvětlujete Čechům na svých školeních. Jak reagují? Docela veliká část z nich aspoň trochu změní svůj život. Hlásí se většinou zaměstnanci velkých firem, obvykle mezi třicítkou a čtyřicítkou. Svou roli tu hraje i krize středního věku, která se projevuje otázkami jako: Jaký smysl vůbec má můj život? K čemu je má práce dobrá?

A oni? Můžou vám poslat zpětnou vazbu, ale vy ji nemusíte brát v potaz. Uděláte rozhodnutí, s jehož následky budete další rok žít. Co když se nadhodnotím? V takovém případě vám ostatní začnou šlapat na paty. Od té chvíle budete buď makat jako raketa, anebo z mančaftu vypadnete – ani ten jeden rok

A vy jim vyprávíte o svobodě. Co oni na to? Věřím, že jim to pomáhá líp najít jejich nadání a vášně, zjistit, co vlastně chtějí od života. Občas ze svých velkých firem odejdou. Jedna absolventka se vdala do Řecka, další se odjela učit francouzsky, měl jsem i chlapa, který vedl softwarovou firmu, ale vykašlal se na to a šel dělat obyčejného analytika. Dnes je v nemanažerské funkci, s menšími penězi, známí mu občas říkají, „ty vole, co blbneš?“, ale on je prostě šťastnější. A víte proč? Protože se baví.

41


Letem světem

Hrob s vyleštěným pindíkem Všude řev, tlačenice, davy. Sezona v Paříži, to je fakt za trest. I ve městě nad Seinou jsou ale ještě místa, kde je relativní klid. Akorát jsou cítit práchnivinou. Text: Jan Drtil Foto: Profimedia

Maraton po pařížských hřbitovech připomíná listování v encyklopedii slavných osobností. Mají tu klasiku, jako jsou Stendhal, Proust, Sartre, Balzac, Baudelaire nebo Wilde. Potom novinky, třeba Edith Piaf, Montanda, Gainsbourga, Morrisona a Girardotovou. A to zdaleka nejsou všichni. Ve výletním oděvu barvy černé a deštníkem pro případ přeháňky vyrážím na největší ze hřbitovů centrální Paříže, na Père-Lachaise. Jmenuje se po zpovědníkovi Ludvíka XIV. Hlavou mi blesknou dvě vzpomínky. Na hrobnického buditele Davida Stejskala, který právě Père-Lachaise skoro vynášel do nebe a dával ho za vzor všech starých hřbitovů, protože je skvěle udržovaný. A vedle toho scénku Nápisy na hrobech, kterou za druhé světové války zplodili v americké emigraci Voskovec s Werichem. Dva tuláci se vydají na cintorín nacistických pohlavárů a kolaborantů, přičemž každého nebožtíka veršem pěkně natřou. Scénku však uvedou slovy: „Všiml jste si, že smrt si nevybírá? To šmahem, lotra i kavalíra.“ Těch kavalírů je na rozdíl od hřbitova V+W na pařížských hřbitovech tolik, že musím zapomenout na úmysl položit na každý hrob alespoň jednu kytičku. Musely by za mnou popojíždět tři květinářské náklaďáky. JEŠTĚRČÍ KRÁL NA ODPOČINKU Hned u vchodu ve strážní budce na Père-Lachaise dostane každý plánek zdarma. Hloučky lidí pak čumí do plánků a hledají svého zpráchnivělého populára. Zamířím na jistotu. U jednoho z nejnavštěvovanějších hrobů široko daleko ustrnu.

>

42

Hřbitov na Montparnassu, to je hlava na hlavě


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

43


Letem světem

Oscar Wilde olíbán na růžovo

Můžeme si tě vyblejsknout, Viktore? Edith Piaf pod kytičkama

44

Místo posledního spočinutí Jima Morrisona, který si ŘEKNI, KDE TA TĚLA JSOU… říkal Ještěrčí král, vypadá jako archeologický výkop. Se zástupem mrtvoyeurů stoupám do lehkého Nevýrazný náhrobek a díra v zemi plná květin ohrakopečka. S ostatky je to u některých obyvatel zená zátarasy. Père-Lachaise ošidné. Důkazem jsou vyvýšené Před lety hrobu vévodila bílá busta vlasatého mramorové rakve se jmény Moliére a La Fontaine. rockera, kterou hlídal policajt. Ještě o něco dřív tady Dramatikovy a bajkářovy ostatky, jak uvádí průhráli hippies na kytaru jeho šlágry vodce, se podařilo získat vůbec a fanynky otíraly krev z narychlo ...má ústa střevíce prvnímu správci hřbitova. Později rozdrásaných zápěstí o náhrobek. ale ukázalo, že šlo o falešnou i rozkrok vyleštěné od se Ještě před pěti lety si správce reklamu pro získání klientely hřbitova Christian Charlet, jenž doteků z nejvyšších kruhů. Takže mám pečuje o sedmdesát tisíc hrobů, smůlu. Dopochoduju aspoň na Morrisona a jeho fanoušky stěk rovu královny šansonu Edith žoval. Prý za ním na hřbitov chodí uličníci, co holdují Piaf. Z šedé rodinné hrobky vyrůstá kříž, na němž chlastu, hašiši a nevázanému sexu. „Nechceme ho leží Ježíš, a nad ním na váze plné květin iniciály tady. Máme s ním jenom problémy. Bohužel o něj E. P. Umřela v roce 1963. nestojí ani Američané,“ tvrdil nepietně. TĚŽÍTKO NA DOMA Morrisonovu bustu prý ukradli vandalové, ale V zadní části hřbitova stojí hrobky, ke kterým lidé Jim žije jaksi posmrtně. Loni byl po dlouhých letech stále chodí prosit za své naděje. Na té první leží úřady omilostněn z půlročního vězení, které vyfásnul gentleman z mědi, co má ústa, střevíce i rozkrok za to, že si v roce 1969 na koncertě v Miami rozevyleštěné od doteků. Tak se k němu upínají některé pnul zip u kalhot. Podle očitých svědků však svou Pařížanky toužící po manželovi, dětech a nejlépe ještěrku, za jejíž odhalení dostal flastr, neukázal. obojím. Jde o novináře Victora Noira, jehož roku Před vězením, ale hlavně kvůli odpočinku a psaní 1870 smrtelně postřelil Napoleonův synovec poezie se ukryl do Paříže. Tam v roce 1971 zemřel Pierre a legenda o plodnosti a lásce, kterou přináší na srdeční zástavu, našli ho ležícího ve vlastní vaně. jeho socha, je jakýmsi druhem městského mýtu. O jeho předávkování drogami i o životě v ústraní A to tak silného, že když hrobku kvůli obscénnosti buddhistického kláštera kdesi v Asii se dodnes vedou spekulace. ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


blýskavého rozkroku v roce 2004 oplotili, protestovaly ženské tak ostře, že byla zase zpřístupněna. Co by odtud kamenem dohodil, stojí další ikonokámen. Místo spočinutí největšího z dandyů Oscara Wilda, který zemřel roku 1900 v bídě na zánět mozkových blan. Nahoře má bílého anděla, který se mu měl podobat, ale připomíná spíše egyptskou sfingu. Je celý pokrytý polibky červenou rtěnkou nalíčených rtů. „Kámen se jednou ročně omývá, aby byl zase bílý. A anděl také potřebuje rekonstrukci. Všimněte si jeho chybějícího přirození. To nám tady vždy utrhne některá z dam a vezme si ho domů jako těžítko. Během času to dalo vzniknout pověře, podle níž andělova pindíka domů vzít znamená štěstí do rodiny navrátit,“ směje se samozvaný průvodce François, který má ke každé známější hrobce nějakou vtipnou průpovídku. I teď se kolem něj shlukl dav, který nejdřív pobaví a pak zkásne. Vstupné dobrovolné. STŘÍPKY Z MĚSTA MRTVÝCH I přes nepřehlédnutelné množství návštěvníků je hřbitov místem klidu. Většina příchozích by si asi netipla, že se tady v devatenáctém století odehrály dvě bitvy. Roku 1814 během napoleonských válek tu spojenecká, přesněji ruská vojska cara Alexandra I. prorazila linii zákopů, které bránili odbojní kadeti francouzských vojenských škol. A pak zde ve dnech Pařížské komuny roku 1871 neúspěšně po čtyři dny bojovaly stovky komunardů proti vládním vojskům. U zdi hřbitova byli zastřeleni jedni z posledních obhájců komuny. Na hřbitově jsou pochováni i čeští vojáci padlí v první světové válce. Tak jako dítě skládá puzzle, obcházím tuhle galerii funerálního umění. Tady výtečný Yves Montand, jenž před deseti lety zemřel na infarkt myokardu.

>

TIPY Y & TRIKY Kde spát Paříž je na návštěvníky perfektně připravená. Ceny začínají zhruba na pěti stech korunách a končí ve výšinách, které si může dovolit snad jen brunejský sultán. Všechny hotely je ale lepší si dopředu přes internet zarezervovat. Nicméně noc lze překlepat také v některém z nočních podniků, což se však prodraží více než pětihvězdičkový hotel. Jinak je kolem metropole i požehnaně kempů. Jak cestovat V současnosti už se nevyplatí až tak moc autobus nebo vlak. Vždyť do hlavního města Francie létá hned několik nízkonákladových společností. Pro cestování po vnitřní Paříži se asi nejvíc vyplatí koupit si deset jízdenek za dvanáct anebo celodenní Mobilis za šest eur. Jinak pro orientaci v tamním krtkovi je třeba mít po ruce mapu metra. Síť autobusů je také hustá, ale v té se vyzná jen opravdový fajnšmekr. Většina hlavních lákadel stejně leží u Seiny nebo nedaleko řeky. Co si dát Francie je zemí kulinářských bakchanálií a Paříž jejím centrem. Nicméně ve většině restaurací jsou místní speciality dost předražené a těch, kde uznávají rovnici přiměřená cena za výtečné jídlo, je pomálu, a ještě mají mimikry. Třeba v restauraci Pivní akademie na Montparnassu, kde se pivo pije tempem jedno za hodinu, dělají báječné škeble s několika druhy omáček. Porce za sedm eur.

Co si př přivézt Z města zamilovaných samozřejmě Z měs nějaký ten nezapomenutelný milostný něja zzážitek. Ale pozor, láska není sex. I když i ten lze za patřičný poplatek, třeba v Boloňském lesíku, ppořídit. Jinak od každého něco. Pod Eiff Eiffelovou věží prodávají černoši její miniatury a další cetky. Na březích Seiny miniatu kolem SSaint Michela stojí řady stánků s fotografiemi, obrazy, starými komiksy, s fotogr bibliofiliemi či hudebními cédéčky. Pro dámy a některé pány je třeba dodat, že v Paříži konfekce neletí a každý módní krámek oplývá originálním oblečením od začínajících či profesionálních módních návrhářů. To samé lze říct i o bleších trzích, kde k tomu lze přikoupit i starožitné hodinky či šperky. Co nedělat Není radno si zahrávat s národní hrdostí a šarmem Francouzů. Takže se netřeba chovat jako halasný anglický buran anebo povýšenecký ruský oligarcha. Hrdinové jako Napoleon nebo Johanka z Arku jsou tabu, nactiutrhačné řeči se mezi lidem nenosí. Jste v zemi vína, takže míchat tuhle dobrotu s coca-colou se na veřejnosti rovná svatokrádeži. Taky se neradno rozčilovat nad liknavým přístupem obsluhy v restauracích. Nadávkami si moc nepomůžete, a ještě se vystavíte riziku, že vás s grácíí nějak ošulí. Čím místní oslníte Šarmem. Ne nadarmo se kvůli gentlemanství a spanilosti Milana Rastislava Štefánika zavedlo v tamních vyšších kruzích označení šarmantní Slovan. A když ještě zůstaneme u těch francouzsko-českých spojnic, tak v Paříži vlastně vzniklo na papíře Československo a v sedmém obvodě žije Milan Kundera. Nedávno tam navíc sklidil velký úspěch román Laurenta Bineta HHhH o atentátu na Heydricha. Neuškodí i určitá míra výstřednosti v oblékání, protože co vzbudí pozornost, to se počítá. Navíc se tam moc, alespoň naoko, nenosí západní uspěchanost, takže se hoďte do klidu.

Francouzská zpěvačka Dalida. To vzadu...

45


Letem světem

Trochu se zapotím, než najdu prokletého básníka Charlese Baudelaira. Jeho jméno je totiž na epitafu skryto v seznamu rodinných příslušníků. Fenomenální proklatec zemřel na následky syfilidy a dlouhodobého užívání opia v roce 1867. Zanechal po sobě na dnešní poměry sice nevelké, ale o to významnější dílo. „Až v noci plné nepokoje vás dobrý křesťan uloží za kupu vyčichlého hnoje či pod smetištěm do hloží. Až rozplynou se cáry stínů, až vstoupí slunce do bláta, pavouk tam utká pavučinu a zmije vrhne mláďata. Nad vaším odsouzeným čelem, se ozve smutný pokřik šelem, vlk zavyje a ztiší krok. Hlas čarodějnic, chlípných dědů a vzdechy černých lidojedů, vás budou mučit celý rok,“ zní jeho báseň Pohřeb prokletého básníka. Baudelaire sám, jak vidno, dopadl o dost lépe.

Tanečník Vaclav Nižinskij sedí na Montmartru

Támhle Annie Girardotová, co si připalovala jednu cigaretu Gitanes od druhé, ale dostal ji až před několika měsíci Alzheimer. Ale to už se dostávám do urnového háje. Ve čtyřech masivních stěnách zakrytých podloubím jsou místa pro uložení urny schovaná za mramorem často jen s vyrytým jménem a životopisem zhuštěným do data narození a úmrtí. I tady najdu dva zajímavé nebožtíky. Americká tanečnice Isadora Duncanová zemřela v roce 1927 hodně podivně. Dlouhá Když filozofa roku 1980 hedvábná šála, která jí ovíjela labutí šíji, se při jízdě ve sporťáku zamotala pohřbívali, strhla se do zadní osy auta a zlomila řidičce vaz. u toho rvačka... Další místo skrývá urnu otce abstrakce Františka Kupky. Možná už dlouho nebude. Královéhradecký kraj totiž usiluje o to, aby se aspoň v pixle vrátil do vlasti. VZDECH PROKLATCE O SVÉM POHŘBU Chvátám ke hřbitovu na Montparnassu založenému v roce 1824, číslu dvě ve funerální hitparádě. U hlavní brány stojí obligátní cedule s poznačenými místy spočinutí celebrit. Hned kousek od vchodu je jednoduchý bílý hrob filozofa a odmítače Nobelovky Jeana-Paula Sartra a jeho družky Simone de Beauvoirové. Když filozofa roku 1980 pohřbívali, strhla se u toho rvačka a jeden muž spadl do vykopaného hrobu.

46

DÁRKY NA CESTU Naproti hřbitovu se jako vykotlaný zub tyčí vysoký mrakodrap. Z jeho vyšších pater má pozorovatel hřbitov protkaný sítí cest a rozpůlený silnicí jako na dlani. Stavba však působí jako pěst do tváře staré zástavbě Montparnassu. Ostatně i k ní se pojí hezká historka o neústupnosti Francouzů. „Pán bydlící v domě naproti si uvědomil, že mu mrakodrap ujídá slunce v bytě. Sehnal podpisy sousedů a dobré právníky, nechal změřit úbytek světla a zažalovali investorskou společnost, že jim stínem mrakodrapu ukradla slunce. Společně vysoudili tak vysoké odstupné, že to nadlouho odradilo nové investory od stavění dalších mrakodrapů,“ vyprávěl kdysi novinář se srdcem na dlani Jiří Slavíček, který už je také na pravdě boží. Stín mrakodrapu až na hřbitov nezasahuje, takže slunce mrká do všech koutů. V jednom stojí malá zahrádka. Obrubník, keře a v nich fotografie či kresby. Jde o podobizny nástupce prokletých básníků Serge Gainsbourga, jenž kam vlezl, tam způsobil skandál. Ale taky dokázal vytvořit tak psychedelické písně jako sladkou Je t'aime, moi non plus, která působí, jako by se při zpívání v duetu s Jane Birkinovou pomiloval. K rovu s rokem úmrtí 1991 mu někdo položil krabičku cigaret Gauloises, aby měl i na onom světě zpěvák, který žváro pořád žmoulal ve rtech, co kouřit. Ale něco v dálce zvoní. Že by umíráček? Ne, to jen hřbitovní hlídači vyhánějí návštěvníky před zavřením. Ostatně každý hřbitov rád opouští, dokud může. Vhledů do Hádovy říše už bylo dost. A kdo si počká, ten se dočká.

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ChiliChili_95x245_D01.ai

1

3.8.11

9:56

, 5 2 Nejlepší dárky jsou pro sebe! Tenhle měsíc dostali předplatitelé ČILICHILI dvě krásné dřevěné tužky. Objednejte si nás SMSkou a ke každému číslu vám taky přijde super dárek. Příště k pití. JAK NA TO? • Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK (PULROK) JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211. • Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí o potvrzení. Potvrdíte ji odesláním „ANO CILI ROK“. • Krok 3: Protože jsme slušně vychovaní, tak vám poděkujeme, a ještě vám napíšeme, jak případně předplatné zrušit, kdybyste třeba ztratili vkus. • Krok 4: Každý měsíc, předtím, než ČILICHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, že jste zaplatili 25 Kč za nové číslo. Těch 25 korun je poštovné, časopis je zdarma. Nemusíte pak pro časopis nikam chodit a najdete ho ve schránce. A samozřejmě můžete předplatné kdykoliv zrušit!

• Změna adresy: U předplatného pořízeného přes SMSku můžete SMSkou změnit i zasílací adresu. Pošlete textovku ve tvaru CILIADRESA JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na číslo 900 11 03. Obratem vám přijde potvrzení o změně. Cena téhle měnící SMS je 3 Kč včetně DPH. • Více se dozvíte www.cilichili.cz/zasilani • ČILICHILI si nyní můžou objednat nejen zákazníci Vodafonu, ale i ti ostatní, aby věděli, jak je u nás fajn.

A JEŠTĚ PRO POŘÁDEK Distribuci pro Vodafone CZ zajišťuje Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja. Kdybyste měli s doručením jakýkoli problém, brnkněte na 244 023 214 (pracovní dny 9.00 až 18.00 hod.). Pozor, je to obyčejná linka, ne bezplatná. Podrobnosti najdete na www.cilichili.cz nebo www.vodafone.cz. SMSky technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz.


Víkendovka

Podprdy pod Brdy

Pohoří s krásným názvem Brdy se táhne od Prahy na jihozápad, a to víc než 70 km. Je to kupodivu docela pustina – díky donedávna existujícímu vojenskému újezdu je místní příroda nedotčena civilizací. Text: Petr Šimáček Foto: Profimedia

48

Může se vám stát, že při svých toulkách nepotkáte celý den ani živáčka. Pomalu se to ale mění; lidí postupně přibývá, mezi nimi i spoře oděných turistek s půvabnými tvary. Vzhledem ke zmíněné rozloze Brd si nemůžeme dělat ambice na jejich prozkoumání o jediném víkendu. Napoprvé nám může stačit „předhůří“ – východní strana středních Brd, hora Třemšín, a taky Příbram. Nad ní se tyčí nejvýznamější mariánské poutní místo bývalého rakouského mocnářství – Svatá Hora. ,,Komunisti v padesátých letech na protějším kopci postavili jako kulturní protiváhu kostelu divadlo, hráli tam budovatelské hry a místní mnichy zavřeli do lágrů,“ vypráví mi jeden stařičký redemptorista – člen řádu, který se o poutní místo stará. Zmíněných lágrů – pracovních táborů – bylo v okolí skutečně dost. Vězni, většinou političtí, tu v padesátých letech minulého století těžili uran. Krása místní krajiny odjakživa přitahovala

nejrůznější malíře, skladatele a básníky. O tom se můžete přesvědčit v památníku Antonína Dvořáka v nedaleké Vysoké. O kousek dál zas žil a komponoval Jakub Jan Ryba. V Rožmitálu pod Třemšínem řadu let působil jako učitel, zplodil třináct dětí a nakonec si prořízl břitvou krční tepny. Ještě předtím však stačil složit Českou mši vánoční, která poprvé zazněla v místním kostele. „Mrkněte nahoru na kopec,“ poradili mi v rožmitálském muzeu. „Je tam prima rozhledna!“ Mysleli samozřejmě Třemšín, nejvyšší horu v Brdech. Když jsem se tam teda vyškrabal, koukal jsem jako blázen! Vypadala jako přerostlý posed – dřevěná stavba na čtyřech nohách, nahoru po žebříku… A tam prkenná podlaha a zábradlí! Ale rozhled za to stojí. Prý… Já to nedal! Tady v Rožmitálu prozatím Brdy opustíme, protože to na jeden víkend stačí. A za čas si dáme další díl.


Kdy má asi svátek Svatá Hora?

Muzeum plné horníků

Rožmitál. Třemšín nad ním se do záběru nevešel. 1

Poutní místo Ostrá - monumentální schodiště

Vojna neni kojná, ale lágr

PRO PARTU Navrhujeme pěší výšlap po žluté a pak modré značce ze Svaté Hory přes Bohutín a Vysokou do Rožmitálu pod Třemšínem. Ve Vysoké se mrkněte do muzea Antonína Dvořáka, které je umístěno v místním zámečku – je velmi pěkně vedeno. V zahradě si můžete počíhat na rusalku u stejnojmenného jezírka. Společně s prohlídkou Svaté Hory vám putování zabere celý den. Další ráno si namažte francovkou nohy a zdolejte nejvyšší vrchol Brd, Třemšín (827 m n.m.). Z rozhledny je krásný výhled zpátky na Příbram – a vlastně na celou vaši včerejší trasu. Alternativou k výstupu na Třemšín je návrat zpět do Příbrami trochu jinou cestou, přes Třebsko a kolem památníku Vojna – prohlídka komunistického pracovního lágru vás určitě zasáhne.

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

KDE TO JE?

PRO RODINU Nebojte se s dětmi projít areál Svaté Hory. Odměnou za jejich bohulibé chování nechť jim jsou svatohorské ,,lázeňské" oplatky a svatý obrázek. Jo a vystoupejte a sestupte s nimi z poutního místa po krytých schodech vedoucích až dolů do města. To je trochu unaví, a možná i vás. Jsou-li vaše ratolesti větší, vezměte je do Muzea 3. odboje. Po celodenním rajzování se v podvečer osvěžte v místním akvaparku. Další den můžete navštívit Hornické muzeum Příbram. Je největší svého druhu v Česku. V areálu Ševčinského dolu na Březových horách se svezte důlním vláčkem – proveze vás hornickým areálem a částí města a dětem se to bude líbit.

Brdy Komňa

Takhle vás začmoudí v muzeu 

PRO MILENCE Navštivte Galerii Františka Drtikola. První český fotograf, příbramský rodák, který získal světový věhlas, za to opravdu stojí – fotil úžasné akty, mimo jiné. Při prohlídce města si neopomeňte prohlédnout místní radnici. Postavena byla v roce 1890 a vyznačuje se krásně členěnou fasádou v novorenesančním slohu… Přesuňte se busíkem nebo autem do Rožmitálu pod Třemšínem a omrkněte místní chloubu – Podbrdské muzeum. Dozvíte se tu mimo jiné zajímavé věci o už zmíněném Jakubu Janu Rybovi. Chcete-li se po rušném dni trochu odreagovat, zahrajte si minigolf v příbramském (mini)golfovém klubu.

49


50

Ä&#x152;iliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Sporák

Topinka na houby Houbovka, houbová smaženice, houbový guláš, houbové řízky... Houby. Jestli jste už našli nějaké ty hřiby, udělejte si místo klasiky pěkně poctivou houbovou topinku. Uvidíte, že husí sádlo a hříbky k sobě jdou. Zvlášť když seženete sádlo domácí a hříbky rovnou z lesa. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

Pro ČILICHILI vaří máma Iva z Penzionu v polích www.penzionvpolich.cz

Potřebujete: několik půlkrajíců normálního chleba šalotku (tak jednu malou na každou topinku) hříbky, nejlépe z lesa, ale dají se najít i v supermarketu, když zrovna jinde nerostou husí, případně jiné sádlo, ale nejlépe husí pár bylinek ze zahrádky, třeba tymián sůl, pepř, malinko drceného česneku kmín petrželku

1

Připravte si topinky. Na pánvi rozehřejte sádlo a vhoďte do něj trochu bylinek, aby topinky voněly. Pak přidejte chleba a pečte topinky, které budou jenom zlaté. Neděláte kremaci, ale super předkrm. Hotové topinky vyndejte na ubrousek a vysajte z nich zbytečný tuk, aby to váš žlučník vůbec přežil.

3

2

Druhé kolo začíná stejně – na pánev sádlo a do něj teď najemno nakrájenou šalotku a trochu tymiánu. Cibuli jen lehce opečte, aby zesklovatěla. Pak přisypte houby nakrájené na větší kusy. Jestli máte hříbky čerstvé, budou se dělat trochu déle než borci, které jste našli už loni a nechali je čekat na svou chvíli v hlubinách mrazáku. Ti budou raz dva.

Jakmile jsou hříbky ve formě, krásně voní, jsou měkké a chutnají přímo božsky, tak už jenom doladíte – solí, pepřem a trochou česneku. Kdo chce, může přidat i malinko kmínu. Pak houbovou směs navršíte na topinky, posypete nasekanou petrželkou, případně ještě čertvě drceným pepřem, a můžete s tím mezi lidi. Urvou vám ruce.

51


Remix Remix

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek Foto: Profimedia, archiv

5522


FESTIVAL NA HITLEROVĚ LETIŠTI Druhý zářijový víkend se na slavném (a dnes již nepoužívaném) letišti Tempelhof v Berlíně koná jeden z posledních festivalů letošní evropské sezony. Ale nečekejte žádné korále, batiku a stanová městečka. Letiště Tempelhof stojí téměř v centru Berlína, to město má styl a festival s jeho jménem také. Berlin Festival 2011 představuje to nejlepší z klubové urban scény současnosti, známé hvězdy jako Primal Scream a Suede doplňují nová a současná jména – hrdinové současné klubové generace. Hercules and Love Affair, LFO, James Blake, Battles, The Drums, Santigold, CSS, Health a desítky dalších. Nechybí perličky typu DJ set Boy George, návrat britských postpunkerů Wire či domácí DJ Hell. Festival má jednoznačnou výhodu v místě konání, letiště Tempelhof je architektonický skvost, Albert Speer ho Hitlerovi přestavěl tak, aby přesně zapadalo do megalomanských představ Germanie. Navíc dnes se tam už jen tak nedostanete, od roku 2008 je zcela zavřené. Díky festivalu a jeho scénám rozmístěným po hangárech a dalších technických budovách tohle místo znovu alespoň na pár dní v roce ožije. Uvidíme se tam 9. a 10. září. www.berlinfestival.de

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


Remix

ANDREAS FEININGER

KEITH RICHARDS NEŠETŘÍ NIKOHO Život. Vzpomínky kytaristy The Rolling Stones Keitha Richardse se jsou jednou z nejlepších knih ve svém žánru. Historek z mejdanů a drogových tahů rockových kapel jste sice určitě slyšeli a četli dost, ale asi nebyly pojaté tak humorně, (sebe)ironicky a s takovým nadhledem. Keith Richards si rozhodně nebere servítky, práská všechno na ostatní i na sebe a vy máte okamžitě pocit, že si to vyprávění obrovsky užívá. Doplněno o překvapivě střízlivé úvahy a rozjímání nad tvorbou skupiny, nad spoluhráči, heroinem i chlastem a také spoustou méně známých informací, například o celoživotní Richardsově lásce k Jamajce a reggae vůbec. Všechno prošpikováno vtipy a po anglicku suchými připomínkami. Nechybí ani vzpomínky na další kolegy ze scény, rodinu nebo podivné postavičky šedesátých a sedmdesátých let. Hodně zábavné je mudrování nad popovou kulturou začátku šedesátých let nebo povídání o nedávné historce s palmou. Na mediální humbuk kolem posunutí turné Stones si možná ještě vzpomínáte. Richards si přes svoje drogové závislosti a  celoživotní partnerství s Jackem D pamatuje snad úplně všechno. A co už neví ani on, to se prostě nestalo. www.bux.cz

Domě U Kamenného zvonu jsou až do 23. října k vidění jedny z nejdůležitějších děl Andrease Feiningera. Výstava se jmenuje That’s Photografy. Feininger patří mezi legendy fotografie a jeho fotografie New Yorku a Manhattanu zná asi každý. Dvě desítky let strávil v  redakci magazínu Life, který proslul právě díky svým fotoreportážím. Life patřil mezi pionýry tohoto žánru. Výuka v pověstném výmarském Bauhausu a praxe u věhlasného architekta Le Corbusiera v Paříži – tohle byly výhody, které Feininger v kombinaci se svým talentem využil přesně tak, jak měl. Jeho fotografie architektury a přírodních scenerií, případně jejich kombinace, jsou strohé, jednoduché a čisté. Přitom vždy striktně dodržují charakter a kompozici, autor je pojímá přísně realisticky, a přitom s velkou poetikou a kouzlem. Andreas Feininger se vedle svého hlavního zaměření věnoval také detailním fotografiím přírody. Pražská expozice ukazuje všechny směry jeho tvorby. www.ghmp.cz

PARALELNÍ SVĚTY Tři příběhy, tři knížky a tři jména. Kava, Ferko a Albína. Komiksová trilogie O přibjehi (romsky Příběhy) bourá velmi jednoduchou, poutavou a velmi estetickou formou „bílé“ představy o „typickém romském životě“ v  21. století. Markéta Hajská a Máša Bořkovcová se spojily se zkušeným komiksovým scenáristou a výtvarníkem Vojtou Maškem a podařilo se jim vytvořit dílo, které zaujme nejen vědce a odborníky na romistiku. Slova, která hrdinům knížek čouhají z bublin, jsou přesným přepisem nahrávek, ve kterých autorům vyprávěli o svých životech, svých vnitřních i vnějších světech. Přestože by se olašský Rom Ferko, smíchovská dívka Kava a slovenská femme fatala Albína v reálném životě nejspíš nikdy nesetkali, jedno mají jejich obyčejně neobyčejné příběhy společné. Život cigána ve světě bílých nehodnotí, neobhajují, nesoudí ani nezastírají jeho problematické stránky. Cílem trojice autorů nebylo vzbudit vlny falešného soucitu s romskou menšinou, a to je spolu s překrásným výtvarným zpracováním hlavní devízou celé trilogie. www.astasme.cz

54


Zářivě jasné barvy na novém LG Optimus Black. Vyšší kontrast, věrné barvy a nižší spotřeba – to nabízí display NOVA.


Rozhovor

„Mám teď volno, přijeďte, kdy budete chtít,“ říká do telefonu. Chlap, který ze svého mrňavého bytu v Mladé Boleslavi zahýbal českým internetem. Nahrává totiž na YouTube jeden neuvěřitelný song za druhým. Není to muzika, kterou byste čekali od člověka, co se živí výukou hudby, ale věrných posluchačů má desetitisíce… Text: Jakub König Foto: archiv Milana Buričina

56

Milan Buričin: Už mám dost slátanin z rádia


JAK JSME NA NĚJ PŘIŠLI Jedno z nejsledovanějších videí na českém internetu je Sólo pro cirkulárku. Když nám přišlo do schránky v jeden den ze šesti stran, rozhodli jsme se, že jeho autora musíme poznat. Zjistili jsme, že hitů má desítky. Když jsem vařil kubu, Balada o mrtvé dívce, Křováci jsou pašáci...

Bez urážky, vážně vás živí muzika? Částečně. Mám invalidní důchod, ale k tomu učím lidi hrát na kytaru, mandolínu a klávesy. Mám asi 14 žáků. V létě je to trochu horší, Nenechte si ujít exkluzivní verzi ale někteří studenti nepřestali Cirkulárky na www.cilichili.cz chodit ani přes prázdniny. Toho si fakt cením. Většina mladých lidí sedí celé dny u počítače a učit se na nějaký hudební nástroj je pro ně námaha. Hrajete i veřejně, nejen přes YouTube? Občas chodím hrát důchodcům. Jenže musím sám nosit všechnu aparaturu. Do trabanta to táhnu z druhého patra čtyřikrát. A pak na sál. A zase zpátky. Ale stejně tomu asi neuniknu, teď mě čekají tři koncerty s vlastníma písničkama. Čekáte víc nabídek? Nechci přehánět, ale sleduju, že v mým životě přichází další přelom. První video jsem na internet nahrál 6. února 2009. Dlouho se nic nedělo. Říkal jsem si, jak je ten YouTube ničemnej. Když nikým nejste, strašně blbě se začíná. A pak se něco zlomilo. Investoval jste do reklamy? Ale vůbec, bulvár se chytil mé písně Balada o mrtvé dívce. Pochopitelně to nafoukli jako hororovou záležitost. No ale teď to má přes osmdesát tisíc poslechů. A pak jsem taky své sestře, Daně Hodasové, napsal písničku Jak jsem mohla žít bez lásky. Ta byla taky velice uznávaná a Dana se s ní ohromně proslavila. Lidi mě začali registrovat. Poznávali vás na ulici? No to ne, ona Boleslav je s prominutím kulturně prdel světa. Anebo se možná neodvážej ke mně přihlásit. Je to holt maloměsto, víte, taková ta česká malost, závidí mi úspěch. I manželka žárlila na moje

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

úspěchy. Teď jsem rozvedenej. Kdyby zjistila, že se mnou někdo dělá rozhovor, pominula by se vzteky. I takové může být manželství. Teď nikoho nemám, ale mým životem po manželství prošlo několik žen. Líbí se mi hlavně ty s plnými tvary... Na YouTube už máte hromadu písniček. Bude to ale stačit na sólové vystoupení? Já už napsal asi 400 písniček, někdy třeba dvě za noc. Já jsem fakt střelenej, ve čtyři hodiny v noci mi začne něco vrtat v hlavě, tak vstanu a píšu. Jednou ze mě třeba kamarád vytáh hodně peněz. Ale říkal jsem si, že bych mu měl odpustit. Protože nenávist poškozuje i vás. A tak jsem napsal písničku Očista duše. Taková katarze. Většina mých písniček je ze života. Když se ztratil v USA asi na dvacet minut atomový kufřík, hned jsem na to napsal písničku. Našel se na záchodě, no není to doslova prdel? Pardon... Takže takhle to vzniká. Asi nejúspěšnější je ale tematicky mnohem jednodušší Řežu, řežu dříví… To byla přitom okrajová záležitost. Postavil jsem cirkulárku a na internet dal jednoduchej návod. Fanoušci mi psali, že by ji chtěli slyšet. Nahrávat jen tak cirkulárku mi přišlo blbý, tak jsem k tomu napsal takovej praštěnej text. A ta písnička vyletěla strašně nahoru. Teď mě zvali do Ostravy a slečna pořadatelka se ptala, jestli bude i Cirkulárka. Tak mi kamarád Pepa postavil malou, sedmicentimetrovou. A pak ještě menší! Je vám skoro šedesát, a na internetu jste jako doma. To není úplně běžné… Na internetu mi přijde nejlepší, že umožňuje tak krásnou komunikaci. Já si myslím, že mezi lidma je komunikace to nejdůležitější. Všichni potřebujeme cejtit nějaký člověčenství, abysme měli kontakt, abysme věděli, že je na druhý straně živej, normální člověk. Internet neuvěřitelným způsobem spojuje. Ne všichni posluchači vám ale fandí. Jak zvládáte negativních ohlasy? Je to hnusný, hnusný. Teď jsem uploadoval skladbu Atomový blues a zařek jsem se, že z YouTube už nebudu číst žádný ohlasy, protože tam píšou samý kreténi. S odpuštěním. Jestli si někdo chce udělat obrázek o úrovni našeho národa, ať si to tam přečte. Sledujete českou hudební scénu? Třeba Kabát je pro mě popová kapela, která se tváří tvrdě. Nebo Petr Kolář. Když zazpívá Ještě že tě lásko mám, to bych rozšlapal rádio. Nebo ten Brichta a Dívka s perlami ve vlasech. Právě s Brichtou jsem měl osobní konflikt. Poslal jsem mu kdysi

57


Rozhovor KŘOVÁCI ŠÁCI JSOU PAŠÁCI

Kabát, to je popík, co se tváří tvrdě. 

písničku. A myslim si, že nebyla špatná. A on mi odpověděl, že takovýhle sračky psal ve čtrnácti letech. Přitom tu slavnou Dívku s perlami ve vlasech nahrála maďarská kapela Omega už někdy v šedesátých letech. A on se tím dodneška vytahuje. Takže nemáme žádné pořádné zpěváky a kapely? Za tu degradaci hudby můžou i sdělovací prostředky, protože hrají jeden hit pořád dokola, a tím tu písničku zničej. Navíc jsou dneska texty samý slátaniny. Já chci písničky o něčem. Už mě to vznášení andělů a padání hvězd nebaví. Já vím, že nikdy nebudu mít většinový posluchačstvo. Ale svoje posluchače mám a jsem jim vděčnej. Vim, že třeba do rádia těžko proniknu, to ovládá mafie, která si s producentama a zpěvákama přihrává. Ale já jsem spokojenej. Pořád se mi zvyšuje sledovanost, teď mám denně dva až tři tisíce poslechů. A já navíc hlavně potřebuju tvořit. Mám velkou fantazii. A když ji špatně nasměrujete, udělá v hlavě strašný věci. Podobný problémy měly v životě různý tvůrčí osobnosti. Koho si tedy ceníte? Cením si Marušku Rottrovou. Pana Nohavicu, to je prostě básník, na kterýho tu nikdo nemá. Cením si Kryla samozřejmě. Ale taky Ivana Mládka. Ten je mýmu srdci blízkej tou praštěností. A přitom je to velice inteligentní člověk. Víte, takovýmhle způsobem dělat srandu, to je veliký umění. A až přijde ta sláva, jakou budete mít image? O tom jsem nepřemejšlel. Mně se hodně líbí hodně výrazný oblečení. Mám třeba krásný barevný kraťasy. Ale mý muzice by extravagance neslušela. To je prostě normální civilní muzika, muzika pro lidi.

Křováci, Křováci, to jsou ale pašáci, vydrží bez vody v pusté poušti a humor je nikdy neopouští. tí Křováci, Křováci, to jsou ale chytráci, vyhrabou hlízu skrytou v písku, vymačkaj dobrou šťávu na misku, ham-ham. Nemají vládu ani soudy, k bydlení stačí z kůží boudy, neznají úřady ani policii, na místo disca jim kojoti vyjí, když skolí zvíře,tak omluví se, že chutě u ohně k obědu smí se. Na místo auťáků své nohy mají, vzdálenost velkou,tak překonají. Křováci, Křováci, to jsou ale pašáci, vydrží bez vody v pusté poušti a humor je nikdy neopouští, Křováci, Křováci, to jsou ale chytráci, vyhrabaj hlízu skrytou v písku, vymačkaj dobrou šťávu na misku, ham-ham. Čučí do ohně a dýmku kouří, vyprávěj bajky a oči mhouří, neznají sandwich ani televizi a nejsou z toho vůbec v krizi, nemají mobil ani PC, s tamtamy lehce poradí si. Mám rád tyhlety vlídné lidi, oni se přírodou vždycky řídí. Křováci, Křováci, to jsou ale pašáci, vydrží bez vody v pusté poušti a hum a humor je nikdy neopouští, Křov Křováci, Křováci, to jsou jso ale chytráci, vyhra vyhrabaj hlízu skrytou v písku, vyma vymačkaj dobrou šťávu na m na misku, Hham Hham-ham.

58

Nahoře cirkulárka, dole kytaromandolína z kuchyňské linky a násady od krumpáče

Milan Buričin nám naživo zazpíval, zahrál na cirkulárku a odpověděl na další otázky. Mrkněte na cilichili.cz.

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Sledujte web www.zelenamapa.cz Pouliční slavnost a Velká podzimní cyklojízda v sobotu 24.9. v ulicích Prahy


60 Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

61

Připojení s Vodafonem

62

S Vodafonem v zahraničí Vymyšleno pro firmy

68

70

Všechno o telefonech E-knihy

72

81 Předplacené karty

Studentská nabídka

84

Volací jistina Firemní tarify

82

85 86

Osobní a Společné tarify

88


Zadáno pro Vodafone 61

Zkuste jiný život

Nadace Vodafone vyhlašuje Ítvrtý roÍník grantového programu Rok jinak a druhý roÍník jeho mladšího brášky – kRoku jinak. Pokud máte nápad a odvahu zaÍít dÛlat smysluplné vÛci, zaÍnÛte pracovat pro neziskový sektor. Plat vám dá Vodafone.

V rámci Roku jinak mįžete pracovat celý jeden rok na vÛcech, které pomįžou. Pįvodní myšlenkou projektu bylo umožnit lidem pracovat po celý rok pro neziskovku podle svého výbÛru, a pęitom mít plat jako dęív. Loni pęibyl do programu Rok jinak ještÛ jeden fajn poÍin. Pokud myslíte, že zvládnete svįj nápad realizovat rychleji, využijete kRok jinak. V nÛm se mįžete pęihlásit k práci pro neziskovku na jeden až tęi mÛsíce. Více o tom, za jakých podmínek se do Roku nebo kRoku jinak hlásit, najdete na stránkách www.rokjinak.cz. ÚSPÛCHY KROKU JINAK Zatím v nové, rychlé verzi programu uspÛlo 5 lidí, kteęí už mají svoje mÛsíÍní až tęímÛsíÍní projekty za sebou. Takže se ve zkratce mrknÛte, co, kdo a pro koho dÛlal. Tęeba najdete inspiraci právÛ pro svįj nápad. kRok jinak je vyhlašován tęikrát do roka, abyste si nemuseli svoje nápady schovávat do šuplíku. Takže co ęíkají naši úspÛšní: BRIT JENSENOVÁ PRO NOVÝ PROSTOR. „NatoÍila jsem rozhovory se 14 prodejci, vytvoęila audiosekci na stránkách Nového prostoru a nÛkteré nahrávky se mi podaęilo dostat i do vysílání konvenÍních rádií. VýpovÛdi lidí z „okraje spoleÍnosti“,

které jsme shromáždili, jsou mnohdy pęekvapivé, nÛkdy smutné, urÍitÛ obohacující. Ìasopis prodává bývalý mnich, novopeÍený otec, propuštÛný dÛlník z továrny na autobusy... KaždopádnÛ to byl nejlepší job, jaký jsem kdy mÛla.“ Nahrávky, které Brit s prodejci poęídila, si mįžete poslechnout zde http://novyprostor.cz/radio-np.html. REŽISÉRKA ZUZANA DUBOVÁ PRO LABYRINT BRNO „V rámci kRoku jinak jsem uÍila neslyšící lidi rozumÛt filmovému vyjadęování, které je pro nÛ hįęe srozumitelné. DÛti se seznámily s procesem filmové tvorby, vyzkoušely si rįzné role (autor námÛtu, režisér, herec v hlavní a vedlejší roli) a získaly základní hereckou prįpravu. V závÛru natoÍily dva krátké filmy.“ Filmy, které Zuzana s dÛtmi natoÍila, najdete na portálu www.eliska.cz v sekci videoklipy. NÁKUPÍÍ DOMINIK DRAHONÍNSKÝ PRO SVAZ PARAPLEGIKį „Pęipravoval jsem start komunitního serveru pro vozíÍkáęe a odbornou veęejnost a aktualizoval jsem i stránky organizace. ZároveĈ jsem vytvoęil dlouhodobÛjší PR a komunikaÍní strategii a zahájil tvorbu spotį.“ Výsledky Dominikova projektu najdete na stránkách www.czepa.cz, www.vozejkov.cz. Odkaz na jeho první reklamní spot s názvem Chceš moje postižení najdete na www.rokjinak v záložce ZmÛnili si životy.

Důležitá data 30. 9. 2011 ukončení příjmu žádostí Rok jinak a kRok jinak říjen 2011 hlasování veřejnosti pro Divokou kartu říjen/listopad 2011 vyhlášení výsledků Roku jinak leden 2012 začátek realizace vítězných projektů 30. 1. 2012 ukončení příjmu žádostí 2. kola kRoku jinak 30. 5. 2012 ukončení příjmu žádostí 3. kola kRoku jinak

MODERÁTOR A SPOLUMAJITEL PRODUKCE TELEVIZNÍCH POęADį PAVEL ANDÛL PRO SALESIÁNSKÉ CENTRUM MLÁDEŽE „V rámci kRoku jinak v Salesiánském centru jsem pęedával kolegįm co nejvíce ze svých zkušeností z práce s médii a rad, jak žádat o finanÍní podporu pro neziskové aktivity. Pro dÛti jsem zrealizoval kurz dramaturgie; na DÛtském dnu si pak dÛti vyzkoušely natoÍit reportáž. NezamÛnitelná životní zkušenost.“ OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ ęEDITEL JIęÍ ADAMÍK PRO CEREBRUM „V kRoku jinak jsem realizoval sérii aktivit – výstavy, semináęe, benefiÍní koncert Lenky Dusilové – zacílené na osvÛtu v oblasti problematiky poranÛní mozku. Akce mÛly velkou návštÛvnost a slušný ohlas v médiích, myslím, že se nám podaęilo dosáhnout zamýšlených cílį.“ Odkaz na projekt najdete na stránkách www.rokjinak.cz.


62 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Když si v telefonu mįžete otevęít web, užijete si spoustu zábavy, a navíc se to šikne. StaÍí nastartovat prohlížeÍ a zaÍít hledat tęeba restauraci na veÍer.

Íeský rozhlas Mobilní stránky má i Ìeský rozhlas. Dozvíte se na nich napęíklad nejnovÛjší zprávy z domava i ze svÛta, co zrovna vysílají jeho jednotlivé stanice a také jak poslouchat stanice Ìeského rozhlasu právÛ na vašem mobilním telefonu. Adresa je http://m.rozhlas.cz.

Webové kamery Trápí vás nÛkdy otázka, jak pak je teÏ nÛkde jinde? Pokud je to nÛkde jinde v ÌR a mají tam webovou kameru, mįžete to zjistit prostęednictvím stránky webcams.cz. NovÛ je k dispozici i jejich mobilní varianta. Tu najdete na adrese http://webcams.cz/m/. Tak a teÏ mįžete s mobilním internetem šmírovat, aĥ jste kdekoliv.

Astrid Task PRO TELEFON S ANDROIDEM

webcams.cz/m

m.rozhlas.cz

Hledáte poęádný úkolovník pro Android nejlépe zdarma? Pak zkuste Astrid. V nÛm si své úkoly mįžete tęídit podle celé ęady kritérií a priorit, a pokud vás baví vrtat se v rįzných možnostech nastavení, tak si to užijete. Vše, co máte v dohledné dobÛ vykonat, také mįžete synchronizovat s rįznými internetovými službami napę. Google Tasks nebo Producteev. Že je to povedená aplikace, dokazuje i množství ocenÛní, kterých se jí na internetu dostalo.

Astrid Task


Mobilní web a aplikace 63

Fotbal CZ PRO IPHONE Nemįžete bez Íeského fotbalu žít? Už ani nemusíte. S touhle aplikaci mįžete sledovat žívé pęenosy i záznamy z utkání Gambrinus ligy, Íeské reprezentace i z Ondrášovka Cupu pęímo na vašem telefonu. K dispozici máte i program jednotlivých utkání, jejich výsledky a dokonce i podrobné statistiky každého zápasu. A navíc je to zadarmo.

LemeLeme PRO IPHONE

Fotbal CZ

Aplikací na úpravu fotek nebo jejich sdílení je jistÛ mraky. Tahle hraÍiÍka ale udÛlá z vašich snímkį skuteÍnÛ emotivní záležitosti. Díky rįzným filtrįm získají vaše fotky takovou tu starosvÛtsky šmrncovní atmosféru a ta pak zase snadno dýchne na vaše pęátele, kterým je pošlete. Lokalizace a indexování fotek je samozęejmostí.

Zkuste taky Jestli vás focení na mobil fakt bere, tak prubněte ještě následující aplikace. Nabídnou vám spoustu nečekaných efektů. Ne nadarmo říkají velcí fotografové, že ta pravá práce přichází až po zmáčknutí spouště. • Instagram • Hipstamatic • Camera+

LemeLeme

Brigády do kapsy PRO TELEFON S ANDROIDEM

Brigády do kapsy

Došly vám peníze a potęebovali byste si bleskovÛ pęivydÛlat? S touhle aplikací mįžete zkusit štÛstí. ProstÛ zadáte místo, kde se nacházíte a ona vám diky provázání se stránkami jobs.cz najde vhodné brigády ve vašem okolí. PÛknÛ vám je rozdÛlí podle rįzných kritérii a když si vyberete, mįžete rovnou poslat email nebo zavolat svému budoucímu doÍasnému šéfovi. A pokud pęíjde nová nabídka, splĈující vaše požadavky, aplikace vás na nÛ v pęípadÛ zájmu upozorní.


64 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu

Internet v mobilu Aĥ máte kartu nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete obÍas, nebo každý den.

S telefonem na síti Užijete si ho s tarifem i s pĚedplacenou kartou, staÎí mít v telefonu internetový prohlížeÎ nebo Vodafone live! Mİžete si vybrat pĚipojení napoĚád, nebo jenom na jeden den. Za jasnou a koneÎnou cenu. Každou stránku pĚizpİsobíme pĚímo pro displej vašeho mobilu. Bude tak dobĚe Îitelná a naÎte se rychleji.

Internet v mobilu na den

Internet v mobilu

Internet v mobilu naplno

Ideální pro toho, kdo s telefonem surfuje málokdy – platíte jen za dny, kdy se pěipojíte.

SkvÝlý, pokud jste s mobilem na síti pravidelnÝ – platíte pevný mÝsíÏní paušál.

Má ho k dispozici každý bez jakékoliv aktivace. Zapnete ho jednoduše otevěením internetové stránky v mobilu.

PohodlnÝ si s ním poradíte na cestách díky Google Maps a mıžete být ve stálém kontaktu s ostatními těeba na Facebooku.

Výborný, pokud máte chytrý telefon a internet v mobilu využíváte fakt Ïasto – platíte pevný mÝsíÏní paušál a mıžete stáhnout spoustu dat, těeba svoji oblíbenou hudbu.

Malý ceník Služba

Cena

FUP limit

Obnovení FUP limitu

17 KÍ/den

5 MB/den

Internet v mobilu

177 KÍ/mÛsíc

150 MB /mÛsíc

100 KÍ

Internet v mobilu naplno

315 KÍ/mÛsíc

600 MB/mÛsíc

200 KÍ

Internet v mobilu na den

FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet trochu zpomalí.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

Víc informací dostanete v našich prodejnách, na m.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777 Více o nabídce Vyzkoušej a kup, o službě Po svém a všech ostatních nabídkách najdete na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 65

Ušetęete se skvÛlými internetovými balíÍky Náš internet do mobilu je nejvýhodnÛjší v kombinaci s ostatními službami. S našimi balíÍky máte pohromadÛ všechny služby, které potęebujete, s tou nejlepší cenou široko daleko. BalíÎky s Internetem v mobilu

internetu v mobilu

50 volných SMS

50 volných minut

ušetĚíte

125 KÎ

150 MB PıvodnÝ 487 KÏ

362 KÏ

internetu v mobilu

100 volných SMS

125 volných minut

ušetĚíte

225 KÎ

S balíÏkem za 362 KÏ stojí

PıvodnÝ 777 KÏ

552 KÏ

4777 KÏ HTC Wildfire S

150 MB

BalíÎky s Internetem v mobilu naplno

internetu v mobilu naplno

100 volných SMS

600 MB

250 volných minut

ušetĚíte

375 KÎ

PıvodnÝ 1165 KÏ

790 KÏ

400

internetu v mobilu naplno

volných minut

4

ušetĚíte

kamarádi v síti Vodafone

535 KÎ

PıvodnÝ 1600 KÏ

1065 KÏ

Neomezený balíÎek

3 GB

pĚipojení na neomezené stálo volání ušetĚíte neomezené SMS

631 KÎ

PıvodnÝ 3725 KÏ

3094 KÏ

Novinka

S obÝma balíÏky za

9977 KÏ HTC Sensation

600 MB

BezkonkurenÎnÜ nejvýhodnÜjší nabídka na trhu


66 Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC

Internet pro poÍítaÍ S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.

Mobilní pęipojení Internet v mobilu naplno

VYCHYTÁVKA

PĚipojení na stálo

SkvÝlé pěipojení na obÏasné cesty.

PĚipojení na 2 dny

Ideální pěipojení, pokud cestujete poěád nebo nechcete pevné pěipojení k internetu.

Jmenuje se sice Internet v mobilu naplno, ale i s notebookem si s ním mıžete snadno Ïíst poštu, chatovat nebo se dozvÝdÝt, co je kde nového.

Na stálo vás pěipojí ke všem vÝcem, které vás na internetu zajímají.

Plnou rychlostí budete surfovat až do objemu FUP 600 MB.

Plnou rychlostí mıžete surfovat až do objemu FUP 3 GB.

Ideální volba na výlet nebo výjimeÏnou práci z chalupy. Platíte za pěipojení, jen když ho opravdu potěebujete. 48 hodin plnou rychlostí za 75 KÏ. Plnou rychlostí brouzdáte po síti až do objemu FUP 500 MB.

Malý ceník Typ pęipojení

Co za to

Technologie

Internet v mobilu naplno

315 KÍ / mÛsíc

3G, EDGE

Pęipojení na stálo

525 KÍ / mÛsíc

3G, EDGE, CDMA

Pęipojení na 2 dny

75 KÍ / 48 hodin

3G, EDGE

Ideální zaęízení 3G USB, modem, notebook 3G USB, modem, Kombo modem, notebook 3G USB, modem, notebook

Cena za tarif Pęipojení na stálo pęi úvazku na 12 mÛsícį je 394 KÍ mÛsíÍnÛ.

Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál jako želvák. Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit. Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.

FUP limit

Obnovení FUP limitu

600 MB

200 KÍ

3 GB

450 KÍ

500 MB


Připojení s Vodafonem Internet v notebooku a PC 67

Acer 5742

Vodafone Mobile Connect

OperaÏní systém Windows Home Premium 64bit Displej/Rozlišení 15,6"/1366x768 Intel Pentium P6200 (dvoujádrový s 3MB interní vyrovnávací pamÝtí – L2 cache s frekvencí 2,13 GHz) Harddisk 500 GB / Hmotnost 2,6 kg

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

Vodafone Mobile Connect Kombo

Vodafone Mobile Wi-Fi

Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP Mac OS 10.4 a vyšší 3G/HSDPA ano/7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA ano/ano/ano

Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g Napájení baterie Hmotnost 90 g

Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet

Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Využití Notebook, PC, herní konzole Spojení s poÏítaÏem Wi-Fi Podporované systémy Windows 7, Vista, XP, Mac OS Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK)/ WPA (PSK2)


68 Volání a data v cizině

S Vodafonem za hranice Všechny naše služby, aĥ už volání, surfování po internetu, SMSky, nebo MMSky, mįžete využívat i v cizinÛ. A samozęejmÛ si s námi do zahraniÍí zavoláte a napíšete i z Ìeska.

Volání ze svÛta

Vodafone Passport Platíte jenom spojovací poplatek a pak už domİ voláte za stejné ceny jako v Íesku. Když nÜkdo volá vám, taky zaplatíte jen spojovací poplatek. PĚíjemce vašeho hovoru neplatí nic. Spojovací poplatek platíte za každých zapoÎatých 20 minut. Volání z ciziny do tĚetích zemí a další služby, jako jsou data Îi SMSky, platíte podle aktuálních ceníkİ Vodafonu.

PęEHLED ZÓN Kompletní pęehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming

Zóna 1: všechny zemÛ Evropské unie, Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island

zóna

1

zóna

2

Liší se podle výše spojovacího poplatku a jsou jednotné pro služby Vodafone Passport, Vodafone World Roaming i datové služby.

zóna

3

Zóna 2: evropské zemÛ mimo zónu 1, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Ìína Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong, Indonésie, Brazílie

Aktuální ceníky služeb do a ze zahraničí, stejně jako informace o dalších produktech a službách, najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Volání a data v cizině 69

Data ve svÛtÛ

Volání do svÛta

VODAFONE PASSPORT DATA Internet z Evropy za domácí cenu

MY COUNTRY Výhodné volání do jedné zemÜ

SkvÛlý tarif pro surfování pęi cestách po EvropÛ. Je dostupný v NÛmecku, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, na MaltÛ, ve ŠpanÛlsku, v Itálii, Nizozemsku, Rumunsku, MaÏarsku, Ęecku, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, ve Francii, Belgii a na Slovensku. Platíte jen tolik co doma, plus nemÛnný poplatek. StaÍí mít aktivovaný Vodafone World Roaming nebo Vodafone Passport a nÛkterý z domácích internetových tarifį. Služba

Cena tarifu

FUP

Vodafone Passport data na den

50 KÍ za den

Stejný jako domácí tarif (150 MB v pęípadÛ Internetu v mobilu Íi 600 MB v pęípadÛ tarifu Internet v mobilu naplno)

Vodafone Passport data na stálo

Stejný jako domácí tarif (150 MB pro tarif Internet v mobilu Íi 600 MB pro tarif Internet v mobilu naplno)

177 KÍ za mÛsíc

PęIPOJENÍ ZE ZAHRANIÍÍ NASTÁLO Internet odkudkoliv za paušál

Se službou My Country získáte za mÛsíÍní poplatek 50 KÍ výhodnÛjší minutové sazby pęi volání do zemÛ, kterou si vyberete. VýbÛr zemÛ mįžete mÛnit každý mÛsíc. Hovory po první provolané minutÛ úÍtujeme po vteęinách.

MÛsíÍní poplatek ZemÛ

50 KÍ Cena za minutu volání

Arménie , Ázerbajdžán, Gruzie, Uzbekistán

10 KÍ

BÛlorusko , Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kazachstán, Makedonie, Mongolsko, Srbsko, Tunisko, Turecko

7 KÍ

Kanada, Ìína, Moldavsko, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Vietnam

3,80 KÍ

Vyplatí se, pokud v cizinÛ surfujete opravdu Íasto, napę. kvįli svému byznysu. Platí pro tarifní zákazníky. Zóna

Cena tarifu do 200 MB

1

1600 KÍ

2 3

3200 KÍ Cena jako v zónÛ 1 + 30 KÍ za každý MB (vÍetnÛ prvních 200)

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 KÍ/MB.

Výhodné pro všechny, kteęí Íasto volají do zemí Evropské unie. Zaplatíte jednotný mÛsíÍní poplatek a pak už jen za hovory, úÍtované po vteęinách. MÛsíÍní poplatek

PęIPOJENÍ ZE ZAHRANIÍÍ Internet odkudkoliv podle stažených dat

Cena za minutu volání do kteréhokoliv státu EU

Když chcete platit opravdu jen za stažená data. Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s pęedplacenými kartami. Platíte za každý stažený kB (WAP se v zahraniÍí úÍtuje v násobcích 10 kB a internet v násobcích 100 kB za jednotlivé pęipojení). Zóna

MY EU Výhodné volání do celé EU

Internet a WAP/MB

MMS

1

30 KÍ

11,40 KÍ

2 3

250 KÍ 300 KÍ

11,40 KÍ 11,40 KÍ

100 KÍ 4 KÍ

SMS mįžete do zahraniÍí posílat jen za 2,50 KÍ a MMS vás tam budou stát 6,50 KÍ.


70 Pro firmy Nabídka

Podnikejte online Ulovte i vy nové zákazníky se službou Podnikání online. Pęipravíme vám vlastní web podle oboru vašeho podnikání i reklamu na Googlu, díky které se vám objednávky od zákazníkį jen pohrnou.

Pomįžeme vám

Speciální balíÍky

Podnikání online od Vodafonu jsme sestavili tak, aby vaše firma byla na internetu opravdu vidÛt. Díky profesionálnÛ zpracovanému webu a reklamÛ na Googlu se o vás dozvÛdí noví zákazníci. A objednávky vám budou padat rovnou do mobilu – tęeba do Vodafone 858 Smart.

Podnikání online start

9977 KÏ za rok

Kompletní služba Podnikání online na 1 rok.

w

Být online je dneska základ. Abyste nestáli na vedlejší koleji, máme pro vás k Podnikání online také balíÍek a super mobil, kam vám nové objednávky budou padat jedna radost.

Kompletní služba Online reklama 10 000.

BalíÎek pro volání, SMS a Internet v mobilu

600 MB

Dotace na telefony ve výši 9977 KÏ. Internet v mobilu naplno pro online pěístup k e-mailım a objednávkám.

internetu v mobilu

400

volných minut

100

volných SMS

Hlasové a datové služby ve výši minimálního mÝsíÏního plnÝní.

1065 KÏ

Jednorázová cena 9977 KÏ za rok.

pıvodní cena 1415 KÏ

Podnikání online Profesionální webové stránky vÍetnÛ domény podle vlastního výbÛru. E-shop s posíláním objednávek pęímo do vašeho e-mailu ailu i mobilu.

Online reklama 10 000 Kredit 10 000 KÍ na reklamu na Google.cz. Ìerpáte až ve chvíli, kdy na váš inzerát nÛkdo klikne.

A aby objednávky mÛly kam padat, zkuste skvÛlý telefon Vodafone 858 Smart.

477 KÏ pıvodní cena 2577 KÏ

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online


Pro firmy Zařízení 71

Firma pod kontrolou Vodafone auto manažer se za vás postará, abyste mÛli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá ūrmu pęed zlodÛji. To všechno za pár penÛz. StaÍí si aktivovat nÛkterý z našich datových tarifį.

Vodafone auto manažer

Vodafone bezpeÍnostní kamera

Knihy jízd, hlídání spotęeby, aktuální poloha všech vozį, to všechno za vás ohlídá Vodafone auto manažer. Platíte jen za data nebo informaÍní SMSky. Žádné dodateÍné poplatky navíc.

Vodafone bezpeÍnostní kamera vaše podnikání bezpeÍnÛ ochrání. Funguje na principu pęenosu dat, SMS a MMS.

ProÎ si kameru poĚídit a co umí?

ProÎ mít Vodafone auto manažera Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých. Kontroluje rychlost, polohu, spotęebu atd. Má alarm (prozvoní vás nebo pošle SMS pęi neoprávnÛném pohybu vozu). Snadno se ovládá pęes webovou aplikaci nebo SMS.

Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?

BezpeÍnostní a monitorovací zaęízení s ovládáním na dálku. Zaznamená pohyb, tÛlesnou teplotu, zvuk i tęíštÛní skla. Hlášení ve formÛ SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO. UpozornÛní až na 10 telefonních Íísel nebo e-mailį. Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s poÍítaÍovou aplikací ZDARMA.

Co za to?

Cena vÍ. DPH

bez DPH

Cena vÍ. DPH

bez DPH

Poęizovací cena mÛęicí jednotky

4977 KÍ

4147,50 KÍ

Poęizovací cena kamery

6477 KÍ

5181,60 KÍ

MÛsíÍní paušál za datový provoz (Internet v mobilu)

177 KÍ

147,50 KÍ

Internet v mobilu

177 KÍ

147,50 KÍ

SMS

dle vašeho tarifu

MÛsíÍní poplatek zahrnuje poplatek za data v ÌR a používání aplikace.

Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni

MMS balíÍek – 77 MMS SMS balíÍek – 50 SMS Volání

dle vašeho tarifu dle vašeho tarifu 0 KÍ

0 KÍ


72 Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

ŠLUPKA MÛSÍCE

MALEJ ŠPAČEK PŘEDSTAVUJE: Rozšířená nabídka chytrých telefonů Vodafone se stává centrem chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších smartphonů, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v šesti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Plzeň, nám. Republiky • Ústí nad Labem, Mírové náměstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špičku mobilů dneška. A k ní samozřejmě taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozřejmě můžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Kdo je špaček

RakviÎka se šlehaÎkou Nokia to vždycky umÛla s designem. A nová Nokia X7 to jenom potvrzuje. Její zkosené hrany vyvolávají vášnÛ – nÛkteęí je milují a jiní nenávidí. Kam se pęidáte vy? Vedle tématu pro debaty o designu je ale nová Nokia taky nabitá skvÛlým hardwarem, softwarem a multimediálními funkcemi. Hudební fajnšmekry okouzlí sluchátka a taky velká pamÛĥ, v telefonu najdete i vylepšený operaÍní systém Symbian Anna. No prostÛ lahįdka.

Je to špunt, co fakt rozumí mobilům. Našli jsme ho pod vitrínou mezi telefony, kde se narodil. A od té doby nám pyskuje do ČILICHILI.

DĚíÎ a držák BlackBerry Curve 8520 je prostÛ skvÛlé BlackBerry. To, k Íemu byl tenhle telefon stvoęený, je práce. Je to geniální stroj pro manažery, podnikatele a vįbec všechny, kdo toho mají spoustu, potęebují všechno stihnout a mít to srovnané na jednom místÛ. Za rozumné peníze dostanete mašinku, co fakt maká.


Nejlepší mobily, co známe 73

Futrál na vašeho miláÎka U Vodafonu dostanete nejenom skvÛlé smartphony, ale taky Íupr pytlíky. A další vychytávky, co s nima mįžete machrovat pęed koÍkama nebo pęed kocourama. MrknÛte na seznam prodejen vlevo, aĥ víte, kde je vyÍmucháte.

Kráska s velkýma oÎima Sony Ericsson Xperia Arc má krasný velký displej, je to lehouÍká prohnutá dáma a v nejužším místÛ mÛęí jen 8 milimetrį. Je to prostÛ elegantní smartphone, kterým okouzlíte, a který umí všechno dįležité. A navíc má opravdu brilantní foĥák.

Sundej brejle... HTC Evo 3D je borec budoucnosti. Nejenže umí pracovat se tęetím rozmÛrem, ale jeho displej dokáže prostorovou iluzi vyvolat i bez speciálních brýlí. Navíc tohle vychytané HTC ve 3D nejenom vysílá, ale dovede ho taky natoÍit. Má zezadu kameru se dvÛma ÍoÍkami, které zachytí ve tęech rozmÛrech, cokoliv budete chtít. Vedle toho má telefon samozęejmÛ všechno, co od takhle nadupaného stroje Íekáte, dvoujádrový procesor, všechny technické novinky a baterii s dlouhou výdrží.


74 Telefony

Vodafone 858 Smart

Samsung GALAXY 551

Samsung GALAXY mini

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 7,1 cm/2,8" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 136MB/2GB Fotoaparát 2Mpix

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 8,1 8,1cm/3,2" cm/3,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 140MB/1GB Fotoaparát 3Mpix

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 8 cm/3,14" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 150MB/2GB Fotoaparát 3Mpix

Sony Ericsson Xperia X8

Nokia C5-00 5MP

Dostupné barvy bílá Íerná

Nokia E52 OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 6,1 cm/2,4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 60MB/1GB Fotoaparát 3Mpix

OperaÏní systém Android 2.1 Displej/Rozlišení 7,6 cm/3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 128MB/2GB Fotoaparát 3Mpix

OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 5,6 cm/2,2" WiFi/GPS ne/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 240MB/2GB Fotoaparát 5Mpix

Některé z barevných variant tohoto telefonu získáte jen v našem e-shopu na www.vodafone.cz/eshop nebo ve vybraných datových prodejnách, viz strana 79


Telefony 75

LG Optimus One

Nokia C5-03

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 8,1 cm/3,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 165MB/2GB Fotoaparát 3Mpix

OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 8,1 cm/3,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 40MB/2GB Fotoaparát 5Mpix Dostupné barvy bílá-lila Íernozelená

HTC Wildfire S OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 8,1 cm/3,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 512MB/2GB Fotoaparát 5Mpix Dostupné barvy bílá tmavÛ šedá

Samsung GALAXY Ace OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 8,9 cm/3,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 150MB/2GB Fotoaparát 5Mpix Dostupné barvy v balení bílá Íerná

Sony Ericsson Xperia mini pro OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 7,6 cm/3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 1GB/2GB Fotoaparát 5Mpix

Nokia C6-00 OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 8,1 cm/3,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 200MB/2GB Fotoaparát 5Mpix


76 Telefony

LG P970 Optimus Black

Nokia C7-00

HTC Desire S

OperaÏní systém Symbianˆ3 Displej/Rozlišení 8,9 cm/3,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 8GB/ne Fotoaparát 8Mpix

OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 9,4 cm/3,7" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 1,1GB/8GB Fotoaparát 5Mpix

Nexus S

Nokia N8-00

OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,2 cm/4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 5Mpix

OperaÏní systém Symbianˆ3 Displej/Rozlišení 8,9 cm/3,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 12Mpix

Samsung GALAXY Tab

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 10,16 cm/4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 1,3GB/2GB Fotoaparát 5Mpix

Dostupné barvy zelená Íerná

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 17,8 cm/7" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 3Mpix


Telefony 77

HTC Sensation

Samsung GALAXY S II

Samsung GALAXY Tab 10.1

OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,9 cm/4,3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 8Mpix

OperaÏní systém Android 3.1 Displej/Rozlišení 25,6 cm/10.1" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 32GB Fotoaparát 3Mpix

Apple iPhone 4 16GB

Apple iPhone 4 32GB

BlackBerry Curve 8520

OperaÏní systém iOS 4 Displej/Rozlišení 8,9 cm/3,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 5Mpix

OperaÏní systém iOS 4 Displej/Rozlišení 8,9 cm/3,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 32GB/ne Fotoaparát 5Mpix

OperaÏní systém Blackberry OS 5.0 Displej/Rozlišení 6,24 cm/2,46" WiFi/GPS ano/ne Interní pamÝħ/Karta v balení 256MB/2GB Fotoaparát 2Mpix

OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,9 cm/4,3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/8GB Fotoaparát 8Mpix

Dostupné barvy bílá Íerná


78 Telefony

Huawei Ideos X5

Motorola Defy

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 9,65 cm/3,8" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 2GB/ne Fotoaparát 5Mpix

OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 9,4 cm/3,7" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení 1,19GB/2GB Fotoaparát 5Mpix

Super outdoor dotykáÍ

Nokia E6-00

Nokia X7-00

OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 6,2 cm/2,46" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 350MB/ne Fotoaparát 8Mpix

OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 10,16 cm/4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení dle volné pamÝti/8GB Fotoaparát 8Mpix

LG P990 Optimus 2X OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 10,16 cm/4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 6,9GB/2GB Fotoaparát 8Mpix

NejvýkonnÛjší dvoujádro od LG

BlackBerry Bold 9870 OperaÏní systém Blackberry OS 6.0 Displej/Rozlišení 6,19 cm/2,44" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení 256MB/2GB Fotoaparát 5Mpix


Telefony 79

Sony Ericsson Xperia arc 16 GB OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,7 cm/4,2" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 512MB/16GB Fotoaparát 8Mpix

Designová stylovka

LG Optimus 3D OperaÏní systém Android 2.2 Displej/Rozlišení 10,9 cm/4,3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 6,4GB/ne Fotoaparát 2x 5Mpix

Sony Ericsson Xperia Play OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,16 cm/4" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 270MB/8GB Fotoaparát 5Mpix

3D telefon První herní telefon s Androidem

Nokia E7

HTC EVO 3D

OperaÏní systém Nokia S60 Displej/Rozlišení 11,4 cm/4,5" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení až 16GB/ne Fotoaparát 8Mpix

OperaÏní systém Android 2.3 Displej/Rozlišení 10,9 cm/4,3" WiFi/GPS ano/ano Interní pamÝħ/Karta v balení 1GB/8GB Fotoaparát 8Mpix

RozšíĚená nabídka ModĚe jsme oznaÎili ty nejexkluzivnÜjší smartphony. Seženete je na e-shopu nebo v našich obchodech s rozšíĚenou nabídkou: Praha 2, Jugoslávská 11 U metra I. P. Pavlova Po–Pá: 8.30–19.30, So: 9.00–13.00 Praha 5, OC Nový Smíchov, PlzeĈská 8 Po–Ne: 9.00–21.00 Brno, OC Olympia, U Dálnice 777 Modęice Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00 Plzeĉ, nám. Republiky 3 Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00 Ústí nad Labem, Mírové námÛstí 207 Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00 Pardubice, nám. Republiky 56 Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00


80 Telefony

Standardní cena Vodafone 246 477 KÍ Nokia 1800 877 KÍ ZTE S202 1077 KÍ Nokia C1-01 1377 KÍ Vodafone 550 1577 KÍ Sony Ericsson Spiro 1577 KÍ Vodafone 547i 1577 KÍ Nokia C2-01 2177 KÍ Samsung Star II 2577 KÍ Samsung Xcover 271 2977 KÍ Pro informace o cenÛ pro stávající zákazníky volejte *077 Vodafone 845 2177 KÍ Vodafone 858 Smart 2577 KÍ Nokia C5-00 3377 KÍ Samsung GALAXY mini 3577 KÍ Sony Ericsson Xperia X8 3577 KÍ Nokia C5-00 5MP 3977 KÍ Nokia C5-03 4177 KÍ LG Optimus One 4377 KÍ Samsung GALAXY 551 4577 KÍ HTC Wildŭre S 5577 KÍ Nokia E52 5577 KÍ Sony Ericsson Xperia mini pro 5777 KÍ Nokia C6-00 6377 KÍ Samsung GALAXY Ace 6377 KÍ Nexus S 6977 KÍ LG P970 Optimus Black 8077 KÍ Nokia C7-00 8977 KÍ HTC Desire S 9977 KÍ Nokia N8-00 10 977 KÍ Samsung GALAXY Tab 11 377 KÍ HTC Sensation 12 577 KÍ Samsung GALAXY S II 13 777 KÍ Apple iPhone 4 16GB 16 277 KÍ Apple iPhone 4 32GB 19 277 KÍ BlackBerry Curve 8520 4977 KÍ Huawei Ideos X5 5977 KÍ Motorola Defy 6377 KÍ LG P990 Optimus 2X 9977 KÍ Sony Ericsson Xperia Play 9977 KÍ Nokia E6-00 10 177 KÍ Nokia X7-00 10 777 KÍ BlackBerry Bold 9870 10 777 KÍ Sony Ericsson Xperia arc 16 GB 10 977 KÍ LG Optimus 3D 12 377 KÍ Nokia E7 12 977 KÍ HTC EVO 3D 14 177 KÍ Samsung GALAXY Tab 10.1 16 977 KÍ Vodafone Mobile Connect K3765 777 KÍ Vodafone Mobile Connect Sharing dock 777 KÍ Vodafone Mobile Connect Mobile WiFi 1 977 KÍ Vodafone Mobile Connect Kombo 6M 4 577 KÍ Vodafone Mobile Connect Kombo 12M 4 577 KÍ Samsung N150 7 877 KÍ Acer 5742 11 280 KÍ

DATOVÁ ZAęÍZENÍ

ROZŠÍęENÁ NABÍDKA

CHYTRÉ TELEFONY

TELEFONY

PĚístroj

Tarif od 277 kÎ

Tarif od 477 kÎ

Tarif od 777 kÎ

Tarif od 1177 kÎ

Tarif od 2177 kÎ

Dostupnost

Novinka – k dostání bÛhem mÛsíce Do vyprodání zásob Do vyprodání zásob

1977 KÍ 2177 KÍ 3177 KÍ 3177 KÍ 2977 KÍ 3177 KÍ 3977 KÍ 3977 KÍ 4077 KÍ 4777 KÍ 4977 KÍ 4977 KÍ 5377 KÍ 5577 KÍ 6177 KÍ 6777 KÍ 7577 KÍ 8977 KÍ 9777 KÍ 10 977 KÍ 11 177 KÍ 12 177 KÍ 15 277 KÍ 18 277 KÍ 4277 KÍ 5177 KÍ 5577 KÍ 8777 KÍ 9077 KÍ 8977 KÍ 9377 KÍ 9377 KÍ 9777 KÍ 10 377 KÍ 11 777 KÍ 12 577 KÍ 14 777 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 1 477 KÍ 1 477 KÍ 977 KÍ 7 877 KÍ 11 280 KÍ

Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH

1577 KÍ 1577 KÍ 2577 KÍ 2577 KÍ 2177 KÍ 2577 KÍ 3377 KÍ 3377 KÍ 3577 KÍ 4177 KÍ 4277 KÍ 4377 KÍ 4577 KÍ 4777 KÍ 5777 KÍ 6077 KÍ 6977 KÍ 8177 KÍ 8977 KÍ 10 077 KÍ 10 577 KÍ 11 377 KÍ 13 277 KÍ 15 977 KÍ 3777 KÍ 4577 KÍ 4977 KÍ 8277 KÍ 8577 KÍ 8277 KÍ 8777 KÍ 8777 KÍ 9077 KÍ 9777 KÍ 11 077 KÍ 11 577 KÍ 14 077 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 1 477 KÍ 1 477 KÍ 977 KÍ 6 977 KÍ 11 280 KÍ

777 KÍ 777 KÍ 1777 KÍ 1777 KÍ 1977 KÍ 1777 KÍ 2577 KÍ 2577 KÍ 2977 KÍ 3377 KÍ 3577 KÍ 3777 KÍ 3977 KÍ 4277 KÍ 4977 KÍ 5377 KÍ 6377 KÍ 7577 KÍ 8177 KÍ 9777 KÍ 9977 KÍ 10 577 KÍ 12 577 KÍ 15 177 KÍ 2977 KÍ 3977 KÍ 4277 KÍ 7577 KÍ 7777 KÍ 7577 KÍ 8077 KÍ 8077 KÍ 8377 KÍ 8977 KÍ 10 377 KÍ 10 577 KÍ 13 377 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 1 477 KÍ 1 477 KÍ 977 KÍ 6 277 KÍ 11 280 KÍ

77 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 777 KÍ 977 KÍ 777 KÍ 1577 KÍ 1577 KÍ 1977 KÍ 2577 KÍ 2477 KÍ 2777 KÍ 2977 KÍ 3277 KÍ 3977 KÍ 4577 KÍ 5577 KÍ 6577 KÍ 7177 KÍ 8777 KÍ 8977 KÍ 9577 KÍ 11 777 KÍ 14 277 KÍ 2077 KÍ 2977 KÍ 3377 KÍ 6777 KÍ 6977 KÍ 6777 KÍ 7177 KÍ 7177 KÍ 7577 KÍ 8177 KÍ 9577 KÍ 9577 KÍ 12 577 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 1 477 KÍ 1 477 KÍ 977 KÍ 5 277 KÍ 11 280 KÍ

77 KÍ 77 KÍ 77 KÍ 77 KÍ 77 KÍ 77 KÍ 477 KÍ 477 KÍ 977 KÍ 1377 KÍ 1077 KÍ 1577 KÍ 1977 KÍ 2277 KÍ 2977 KÍ 3577 KÍ 4377 KÍ 5577 KÍ 6277 KÍ 7777 KÍ 7977 KÍ 8577 KÍ 9777 KÍ 13 277 KÍ 1077 KÍ 1977 KÍ 2277 KÍ 5777 KÍ 5777 KÍ 5777 KÍ 6177 KÍ 6177 KÍ 6377 KÍ 7177 KÍ 8577 KÍ 8577 KÍ 11 377 KÍ 77 KÍ 777 KÍ 1 477 KÍ 1 477 KÍ 977 KÍ 3 977 KÍ 11 280 KÍ

Do vyprodání zásob Do vyprodání zásob

Novinka – k dostání bÛhem mÛsíce Do vyprodání zásob

Do vyprodání zásob V zelené verzi jen do vyprodání Do vyprodání zásob

Novinka – k dostání bÛhem mÛsíce

Novinka – k dostání bÛhem mÛsíce

K dostání bÛhem mÛsíce Rįzné barvy dostupné dle zásob

Se smlouvou na 6 mÛsícį Se smlouvou na 12 mÛsícį Do vyprodání zásob


E-knihy 81

E-knihy na záęí E-knihy jsou pohodlné, levnÛjší než tištÛné a mnohem líp se nosí v tašce. V e-shopu Ráj knih jich najdete fįru a vyberete si pęesnÛ tu, na kterou máte právÛ chuĥ. Jak e-knihu získat? Než si knížku objednáte, skoÏte v mobilu na m.vodafone.rajknih.cz a mrknÝte, co to e-knížky jsou, v jakých telefonech je mıžete Ïíst a jak si stáhnout správnou ÏteÏku. Na m.vodafone.rajknih.cz najdete i speciální nabídky e-knížek, katalog nebo si jednoduše stáhnete ukázku vybrané knížky zdarma. Nakupujte jednoduše! Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÏtÝte.

DİvÜĚuj, ale pak se moc nediv Zita Marinovova Kód: VODAFONE CE22X Cena: 159 KÍ Podle internetových ohlasį Sex ve mÛstÛ po pražsku. PęíbÛh tęí žen a tęí mužį, celé se to zamotává, komplikuje a zase rozmotává a do toho všeho se motají celebrity a lidé z jejich barvitého okolí. A prý je to dost Ítivé.

Hunger Games – Aréna smrti Suzanne Collins Kód: VODAFONE WE2XV Cena: 199 KÍ V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá zemÛ Panem. Hlavní mÛsto Kapitol ji má pÛknÛ pod palcem a poslušnost všech okolních krajį udržuje poęádáním her, v nichž se na život a na smrt utkají vylosované dÛti z jednotlivých krajį. A letos se to týká i naší hlavní hrdinky.

Sedm katİ z Mnichova Mario Puzo Kód: VODAFONE NE2VR Cena: 129 KÍ Dva roky pęed vydáním Kmotra napsal autor napínák o bývalém americkém rozvÛdÍíkovi, který se v pováleÍném NÛmecku vydává po stopÛ nÛkolika gestapákį. Ti ho bÛhem války muÍili a také zabili jeho manželku. Jo a jeden z nich teÏ pracuje jako mafianský boss.

Limit Frank Schätzing Kód: VODAFONE UE2R6 Cena: 477 KÍ Na MÛsíci je objeven prvek, který zajistí zásobování ZemÛ energií a AmeriÍané a ÌíĈanÛ se snaží si ho urychlenÛ rozparcelovat. To je pozadí sci-fi pęíbÛhu, v nÛmž se detektiv Jericho snaží chránít Íínskou disidentku Jo-jo, která ví víc, než se nÛkomu líbí, a pęitom se snaží rozkrýt, kdo tady tahá za nitÛ.


82 Vodafone karta

Pęedplacené karty Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen u paušálu.

Výhody našich karet Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

SMS jen za

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

1,50 KÏ

Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. A nebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777


Vodafone karta 83

Speciální nabídky RoÎní pĚedplatné mobilního internetu Pęipojte se k internetu, kdekoli chcete, a užívejte si celoroÍní bezstarostné surfování. Za 2877 KÍ získáte USB modem a pęipojení k internetu na 12 mÛsícį, takže vás bude stát jen 240 KÍ mÛsíÍnÛ. S tarifem Internet v mobilu naplno mįžete plnou rychlostí surfovat až do objemu FUP 600 MB. Mobilní internet dostanete v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v prodejnách našich partnerį.

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

Volání už od

2,38 KÏ za minutu

My Country Když si potęebujete zavolat do Ruska, Vietnamu nebo na Ukrajinu, rozhodnÛ na to využijte limitovanou edici našich pęedplacených karet se službou My Country. Do tÛchto zemí voláte jen za 3,80 KÍ za minutu. K tomu zaplatíte jen mÛsíÍní poplatek 50 KÍ, který za vás navíc první mÛsíc zatáhneme my. Karty bez problémį koupíte v našich vybraných prodejnách, na www.vodafone.cz/eshop a v prodejnách Tesco, Geco, Relay a Don Pealo. A pospÛšte si, tahle nabídka platí jenom do 31.10. 2011.

Nové pĚedplacené datové tarify pro iPad Tablet naplno koupíte za 200 KÍ, a to vÍetnÛ pęednabitého kreditu 500 KÍ. Získáte internet za 284 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 500 MB plus dalších 100 MB, které od nás dostanete každý mÛsíc jako bonus navíc. Tablet na stálo poęídíte taky za 200 KÍ, a to s pęednabitým kreditem 600 KÍ. Dostanete internet za 394 KÍ mÛsíÍnÛ s FUP 1 GB plus dalšími 2 GB, které od nás budete mít každý mÛsíc jako bonus navíc. K obÛma tarifįm navíc dostanete voucher s unikátními kódy pro stažení elektronických knih a Íasopisį zdarma.


84 Studentská nabídka

Studenti to mají levnÛjší StaÍí, abyste byly student ve vÛku 15–26 let a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru. Výhody Studenta na míru Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední dny, pěes noc, nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu. BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ potěebujete.

Se Studentem máte SMS jen za

0,50 KÏ

BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte. A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru aktivovat znovu.

Co za to? Aneb malý ceník BalíÍky

MÛsíÍní paušál

PoÍet jednotek

Student volání

150 KÍ

50 min.

Cena za jednotku 3 KÍ

Student SMS

100 KÍ

200 SMS

0,50 KÍ

Student internet*

89 KÍ

* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.

Náklady pod kontrolou ÚÎtování v reálném Îase Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných jednotek vám zbývá.

Více na www.vodafone.cz

Kontrola nákladİ Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop, a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc. Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už jste provolali.


Volací jistina 85

Volací jistina Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte po pįlroce každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Více na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


86 Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru

Volejte neomezenÜ v rámci ŭrmy i svým partnerİm.

Podnikatelské tarify na míru

Bez písemné smlouvy, Îi se smlouvou, jak si vyberete. 30denní záruka spokojenosti. Kontrola nákladİ podle vašich aktuálních potĚeb. Telefony už od 7 KÎ.

Pro každé Îíslo ve ŭrmÜ si chci zvolit služby jednotlivÜ Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ 20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

3 Íísla 260 KÍ

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ 250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

3000 minut 3,30 KÍ/min. 9900 KÍ

5000 minut 3 KÍ/min. 15 000 KÍ

Pro všechna Îísla ve ŭrmÜ chceme mít služby dohromady* Nejdęív zvolíme objem volání

Sdílené minuty

500 minut 4,80 KÍ/min. 2400 KÍ

1000 minut 4,20 KÍ/min. 4200 KÍ

2000 minut 3,60 KÍ/min. 7200 KÍ

Pak vybereme, co dál je tęeba

Sdílené SMS

0 SMS 1,80 KÍ/SMS 0 KÍ

VPN

Žádná VPN 0 KÍ/min. 0 KÍ

* Nabídka se hodí pro 5–49 SIM karet pęi uzavęení smlouvy na 24 mÛsícį. Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

200 SMS 1,50 KÍ/SMS 300 KÍ VPN firma 1,20 KÍ/min. 48 KÍ

500 SMS 1,20 KÍ/SMS 600 KÍ

1000 SMS 0,90 KÍ/SMS 900 KÍ VPN neomezenÛ 0 KÍ/min. 240 KÍ


Snadná cesta k Vodafonu Podnikatelské tarify na míru 87

SPECIÁLNÍ EDICE SPOLEÌNÝCH TARIFĮ NA MÍRU

Vyberte si balíÏek pro 2–5 Ïlenı firmy a získejte 50% slevu na poÏet Ïísel a k tomu volné minuty. Napěíklad BalíÏek pro 4 Ïleny jen za 1908 KÏ.

4

Îísla

200

spoleÎných minut (+175 navíc)

1,50 KÎ za SMSku

Internet v mobilu

1908 KÏ

standardní cena 2208 KÏ

Máte IÍO? Dostanete od nás víc!

6 hodin volání zdarma*

Shrnutí MÛsíÍní paušál celkem

A k tomu napěíklad Samsung GALAXY Ace za 3977 KÏ pěi poěízení Tarifu na míru s minimální mÝsíÏní útratou 777 KÏ.

3977 KÏ s minimální mÝsíÏní útratou 777 KÏ

Pęi poęízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

* Na pıl roku dostanete každý mÝsíc 60 minut volání do všech sítí zdarma.

Doplĉkové služby My Country BalíÍek MMS naplno

výhodné volání do vybrané zemÛ 77mÛsíÍní MMS mÛsíÍnÛ za poplatekza5077KÍKÍ.

My EU Chytrý pęehled

výhodné volání za 4 KÍ/min. do zemí EU za mÛsíÍnísipoplatek 100 KÍ kolik už jsem provolal. Kdykoliv zdarma zjistím,

Vodafone Passport Vodafone Passport

volání v zahraniÍí jako doma, navíc se platí Volám v zahraniÍí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek

jen spojovací poplatek.

My Country

VýhodnÛjší volání do vybrané zemÛ za mÛsíÍní poplatek 50 KÍ.

My EU

VýhodnÛjší volání za 4 KÍ/min. do zemí EU za mÛsíÍní poplatek 100 KÍ.

Prodejce


88 Snadná cesta k Vodafonu Společné tarify na míru

SpoleÍné tarify na míru

S novým rodinným tarifem si za jeden paušál mİžete všichni vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden, ostatní ho užívají zdarma. Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou. Ceny za volání a smsky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.

Vyberte si služby pro celou smeÎku Co hledáme PoÍet Íísel Vzájemné volání a SMSky za jeden paušál

SpoleÍné minuty Na volání mimo rodinu a do všech sítí DoÍasnÛ navíc dostanete*

SpoleÍné SMS SMSky mimo rodinu a do všech sítí

Co mįžeme získat 2 Íísla 300 KÍ

3 Íísla 450 KÍ

4 Íísla 600 KÍ

5 Íísel 750 KÍ

50 spoleÍných minut 5,50 KÍ/min. 275 KÍ

100 spoleÍných minut 5 KÍ/min. 500 KÍ

200 spoleÍných minut 4,50 KÍ/min. 900 KÍ

300 spoleÍných minut 4 KÍ/min. 1200 KÍ

500 spoleÍných minut 3,50 KÍ/min. 1750 KÍ

+10 minut

+50 minut

+ 175 minut

+ 450 minut

+700 minut

0 spoleÍných SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

100 spoleÍných SMS 1,20 KÍ/SMS 120 KÍ

DoÍasnÛ navíc dostanete*

Tipy Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek, nebo těeba balíÏek MMS. Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

200 spoleÍných SMS 1 KÍ/SMS 200 KÍ

400 spoleÍných SMS 0,80 KÍ/SMS 300 KÍ

+100 SMS


Snadná cesta k Vodafonu Společné tarify na míru 89

SPOLEÌNÉ TARIFY NA MÍRU S CHYTRÝM TELEFONEM ZA SKVÚLOU CENU

PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu chytrý telefon za skvÝlou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1256 KÏ a telefon HTC Wildfire S.

3

Îísla

100

spoleÎných minut (+ 50 navíc)*

1,50 KÎ za SMSku

Internet v mobilu

1256 KÏ

2577 KÏ

pıvodní cena 1481 KÏ

standardní cena 5577 KÏ

Speciální edice SpoleÎných tarifİ

Shrnutí

Se speciální edicí SpoleÏných tarifı na míru navždy získáte 50% slevu na volání a psaní v rámci rodiny.

2

Îísla

1,50 KÎ za SMSku

50

spoleÎných minut (+10 navíc)* Internet v mobilu

3

Îísla

1,50 KÎ za SMSku

MÛsíÍní paušál celkem

100

spoleÎných minut (+50 navíc)*

Pęi poęízení zaplatím

Internet v mobilu JISTINA:

779 KÏ

1256 KÏ

pıvodní cena 929 KÏ 929KÏ

pıvodní cena 1481 KÏ

CELKEM:

Prodejce

4

Îísla

1,50 KÎ za SMSku

200

spoleÎných minut (+175 navíc)* Internet v mobilu

5

Îísel

1,50 KÎ za SMSku

500

spoleÎných minut (+700 navíc)* Internet v mobilu

1908 KÏ pıvodní cena 2208 KÏ

Navýšení platí do 21. října 2011, resp. do vašeho nejbližšího Vyúčtování poté

3010 KÏ pıvodní cena 3385 KÏ


90 Snadná cesta k Vodafonu Osobní tarify na míru

Osobní tarify na míru

Vyberete si jen ty služby, co fakt chcete. Žádné písemné smlouvy. 30denní záruka spokojenosti. Stejná cena volání po celý den do všech sítí. Po první provolané minutÜ úÎtování po vteĚinách. 100% kontrola nákladİ.

Vyberte si služby, které opravdu chcete Co hledám

Co mohu získat

Kamarádi Neomezené volání a psaní na vybraná Ïísla v síti Vodafone

1 Ííslo 175 KÍ

Volání na ostatní Ïísla

0 minut 6,50 KÍ/min. 0 KÍ

SMS na ostatní Ïísla

0 SMS 1,50 KÍ/SMS 0 KÍ

Internet BuÑte on-line, kdykoliv potěebujete

2 Íísla 225 KÍ

20 minut 5,50 KÍ/min. 110 KÍ

Internet v mobilu na den 17 KÍ/den (platíte, jen když se pęipojíte)

50 minut 5 KÍ/min. 250 KÍ

3 Íísla 260 KÍ

125 minut 4 KÍ/min. 500 KÍ

4 Íísla 285 KÍ

250 minut 3 KÍ/min. 750 KÍ

400 minut 2,50 KÍ/min. 1000 KÍ

neomezené volání 0 KÍ/min. 2700 KÍ

50 SMS 1,20 KÍ/SMS 60 KÍ

100 SMS 1 KÍ/SMS 100 KÍ

250 SMS 0,80 KÍ/SMS 200 KÍ

neomezené SMS 0 KÍ/SMS 500 KÍ

Internet v mobilu 177 KÍ

Internet v mobilu naplno 315 KÍ

Pęipojení na 2 dny 75 KÍ

Pęipojení na stálo 525 KÍ

Tip MÝjte své výdaje ještÝ více pod kontrolou. StaÏí si aktivovat službu Pravidelné SMS, a o provolané Ïástce budete informováni pravidelnÝ a ZDARMA formou SMS zpráv.

Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH


Snadná cesta k Vodafonu Osobní tarify na míru 91

GENIÁLNÍ BALÍÌKY SPOLEÌNÚ S CHYTRÝM TELEFONEM ZA SKVÚLOU CENU

PoěiÑte si balíÏek, který jsme pro vás speciálnÝ namíchali, a získáte k tomu chytrý telefon za skvÝlou cenu. Napěíklad balíÏek za 362 KÏ a telefon HTC Wildfire S.

150 MB internetu v mobilu

50

volných minut

50

volných SMS

362 KÏ

4777 KÏ

pıvodní cena 487 KÏ

Studentská nabídka

standardní cena 5577 KÏ

Shrnutí

S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.

Student volání

50 minut 3 KÍ/min. 150 KÍ

Student SMS

200 SMS 0,50 KÍ/SMS 100 KÍ

MÛsíÍní paušální platba

Pęi poęízení zaplatím

JISTINA: CELKEM:

Student Internet v mobilu

89 KÍ

Chci víc My My Country Country

výhodné zemÛ výhodnévolání volánído dovybrané vybrané zemÛ za za mÛsíÍní mÛsíÍnípoplatek poplatek5050KÍKÍ.

My EU My EU

výhodné volání za 4 KÍ/min. do zemí EU výhodné za 4100 KÍ/min. za mÛsíÍnívolání poplatek KÍ do zemí EU

Vodafone Passport Vodafone Passport

volání v zahraniÍí jako doma, navíc se platí volání v zahraniÍí jako doma, navíc se platí jen spojovací poplatek

za mÛsíÍní poplatek 100 KÍ. jen spojovací poplatek.

Prodejce


Pouze SUPER AMOLED Plus dodává zářivost, živost a brilantní barvy zachycené s dokonalou přesností.

Brilantní SAMS1126-190x245-SGS2-INZ.indd 1

Brilantní • Rychlý • Štíhlý 8/11/11 4:01 PM

Profile for Čilichili

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

Profile for cilichili
Advertisement