Page 70

70 Pro firmy Nabídka

Podnikejte online Ulovte i vy nové zákazníky se službou Podnikání online. Pęipravíme vám vlastní web podle oboru vašeho podnikání i reklamu na Googlu, díky které se vám objednávky od zákazníkį jen pohrnou.

Pomįžeme vám

Speciální balíÍky

Podnikání online od Vodafonu jsme sestavili tak, aby vaše firma byla na internetu opravdu vidÛt. Díky profesionálnÛ zpracovanému webu a reklamÛ na Googlu se o vás dozvÛdí noví zákazníci. A objednávky vám budou padat rovnou do mobilu – tęeba do Vodafone 858 Smart.

Podnikání online start

9977 KÏ za rok

Kompletní služba Podnikání online na 1 rok.

w

Být online je dneska základ. Abyste nestáli na vedlejší koleji, máme pro vás k Podnikání online také balíÍek a super mobil, kam vám nové objednávky budou padat jedna radost.

Kompletní služba Online reklama 10 000.

BalíÎek pro volání, SMS a Internet v mobilu

600 MB

Dotace na telefony ve výši 9977 KÏ. Internet v mobilu naplno pro online pěístup k e-mailım a objednávkám.

internetu v mobilu

400

volných minut

100

volných SMS

Hlasové a datové služby ve výši minimálního mÝsíÏního plnÝní.

1065 KÏ

Jednorázová cena 9977 KÏ za rok.

pıvodní cena 1415 KÏ

Podnikání online Profesionální webové stránky vÍetnÛ domény podle vlastního výbÛru. E-shop s posíláním objednávek pęímo do vašeho e-mailu ailu i mobilu.

Online reklama 10 000 Kredit 10 000 KÍ na reklamu na Google.cz. Ìerpáte až ve chvíli, kdy na váš inzerát nÛkdo klikne.

A aby objednávky mÛly kam padat, zkuste skvÛlý telefon Vodafone 858 Smart.

477 KÏ pıvodní cena 2577 KÏ

Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00 Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you