Page 69

Volání a data v cizině 69

Data ve svÛtÛ

Volání do svÛta

VODAFONE PASSPORT DATA Internet z Evropy za domácí cenu

MY COUNTRY Výhodné volání do jedné zemÜ

SkvÛlý tarif pro surfování pęi cestách po EvropÛ. Je dostupný v NÛmecku, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, na MaltÛ, ve ŠpanÛlsku, v Itálii, Nizozemsku, Rumunsku, MaÏarsku, Ęecku, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, ve Francii, Belgii a na Slovensku. Platíte jen tolik co doma, plus nemÛnný poplatek. StaÍí mít aktivovaný Vodafone World Roaming nebo Vodafone Passport a nÛkterý z domácích internetových tarifį. Služba

Cena tarifu

FUP

Vodafone Passport data na den

50 KÍ za den

Stejný jako domácí tarif (150 MB v pęípadÛ Internetu v mobilu Íi 600 MB v pęípadÛ tarifu Internet v mobilu naplno)

Vodafone Passport data na stálo

Stejný jako domácí tarif (150 MB pro tarif Internet v mobilu Íi 600 MB pro tarif Internet v mobilu naplno)

177 KÍ za mÛsíc

PęIPOJENÍ ZE ZAHRANIÍÍ NASTÁLO Internet odkudkoliv za paušál

Se službou My Country získáte za mÛsíÍní poplatek 50 KÍ výhodnÛjší minutové sazby pęi volání do zemÛ, kterou si vyberete. VýbÛr zemÛ mįžete mÛnit každý mÛsíc. Hovory po první provolané minutÛ úÍtujeme po vteęinách.

MÛsíÍní poplatek ZemÛ

50 KÍ Cena za minutu volání

Arménie , Ázerbajdžán, Gruzie, Uzbekistán

10 KÍ

BÛlorusko , Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kazachstán, Makedonie, Mongolsko, Srbsko, Tunisko, Turecko

7 KÍ

Kanada, Ìína, Moldavsko, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Vietnam

3,80 KÍ

Vyplatí se, pokud v cizinÛ surfujete opravdu Íasto, napę. kvįli svému byznysu. Platí pro tarifní zákazníky. Zóna

Cena tarifu do 200 MB

1

1600 KÍ

2 3

3200 KÍ Cena jako v zónÛ 1 + 30 KÍ za každý MB (vÍetnÛ prvních 200)

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 KÍ/MB.

Výhodné pro všechny, kteęí Íasto volají do zemí Evropské unie. Zaplatíte jednotný mÛsíÍní poplatek a pak už jen za hovory, úÍtované po vteęinách. MÛsíÍní poplatek

PęIPOJENÍ ZE ZAHRANIÍÍ Internet odkudkoliv podle stažených dat

Cena za minutu volání do kteréhokoliv státu EU

Když chcete platit opravdu jen za stažená data. Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s pęedplacenými kartami. Platíte za každý stažený kB (WAP se v zahraniÍí úÍtuje v násobcích 10 kB a internet v násobcích 100 kB za jednotlivé pęipojení). Zóna

MY EU Výhodné volání do celé EU

Internet a WAP/MB

MMS

1

30 KÍ

11,40 KÍ

2 3

250 KÍ 300 KÍ

11,40 KÍ 11,40 KÍ

100 KÍ 4 KÍ

SMS mįžete do zahraniÍí posílat jen za 2,50 KÍ a MMS vás tam budou stát 6,50 KÍ.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.