Page 62

62 Mobilní web a aplikace

Bez netu to dneska nejde Když si v telefonu mįžete otevęít web, užijete si spoustu zábavy, a navíc se to šikne. StaÍí nastartovat prohlížeÍ a zaÍít hledat tęeba restauraci na veÍer.

Íeský rozhlas Mobilní stránky má i Ìeský rozhlas. Dozvíte se na nich napęíklad nejnovÛjší zprávy z domava i ze svÛta, co zrovna vysílají jeho jednotlivé stanice a také jak poslouchat stanice Ìeského rozhlasu právÛ na vašem mobilním telefonu. Adresa je http://m.rozhlas.cz.

Webové kamery Trápí vás nÛkdy otázka, jak pak je teÏ nÛkde jinde? Pokud je to nÛkde jinde v ÌR a mají tam webovou kameru, mįžete to zjistit prostęednictvím stránky webcams.cz. NovÛ je k dispozici i jejich mobilní varianta. Tu najdete na adrese http://webcams.cz/m/. Tak a teÏ mįžete s mobilním internetem šmírovat, aĥ jste kdekoliv.

Astrid Task PRO TELEFON S ANDROIDEM

webcams.cz/m

m.rozhlas.cz

Hledáte poęádný úkolovník pro Android nejlépe zdarma? Pak zkuste Astrid. V nÛm si své úkoly mįžete tęídit podle celé ęady kritérií a priorit, a pokud vás baví vrtat se v rįzných možnostech nastavení, tak si to užijete. Vše, co máte v dohledné dobÛ vykonat, také mįžete synchronizovat s rįznými internetovými službami napę. Google Tasks nebo Producteev. Že je to povedená aplikace, dokazuje i množství ocenÛní, kterých se jí na internetu dostalo.

Astrid Task

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you