Page 4

Rozjezd

Editorial ial

T

Hospitace Hospita ace

Hodina dějepisu. V Vpředu před př e u se ed se p potí o í mladá učitelka, žáci v lavicích poot spávají, ale neruší,, vzadu vzadu přísně přísně mlčí ředitelka. Zkoušení. Nervozita dala krájet. u tabule by see d alaa kr al k ájet. „N „No No ta tak, Gábi, co se stalo 25. února 1948? “ „Nó, byl yl tén, tén én,, ko komunistickej...“ „Ano?“ „A Ano no?“ ? chytá se stébla učitelka. „Puk!“ vyhrkne dívka vyhr hrkn hr knee d kn ívka a třída se spontánně rozchechtá. roz ozch oz chec ch e htá. Žáci vesele plácají do lavic, lavi vicc, ředitelka, učitelka, všechno je jim ukradené, vi ukr krad kr aden ad e é, hlavně, že je zábatroglodyt v Jágrově va. „Hehé, puk!“ opakuje nadšeně obézní troglody dytt v  dy v Jágrově dresu… Je po zvonění, třída vysmahla. Ředitelka dojde ke katedře. kate ka tedře. „Tedy kote legyně! Nejen, že zkoušená žákyně nebyla přezutá, alee navíc navíc jste nechala žáky odejít, by zvedli židle. Vy h l žák d jí aniž iž b dli židl V nevíte, í že ž máte poslední hodinu? Vidím, že si paní uklízečka stěžovala oprávněně,“ dodá a povzneseně odkráčí. ČILICHILI na place Učitelka chvíli stojí a kouká z okna. Pak jde dozadu d ěeditel redakce – Filip Inspektor Hrubý k vitríně s třídními trofejemi, nakročí si… A začne Šéfredaktor – Michal ěíáa Schindler systematicky židle zvedat sama. Zástupce šéfredaktora – Štefan Zástupkynç Švec Kreativní Ĝeditel – Simon VýtvarkáĜ Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com. Editor sekce Vodafone Co vás čeká a jémine Martin DružináĜ Pistulka EditoĜi aËpsavci – JindĜich TçlocvikáĜ Novák, Takový ty fóry s. 5; A další fóry s. 6; A fórky s. 7; Bedřichovy fóry s. 8; Filip ChemikáĜ HoráÝek, Martin KuchaĜka Groman, Jakub HudebkáĜ König, Tomáš A zase fórky s.9; A ještě s. 10; Posledení fóry a to celé za NçmÝináĜ Fürstenzeller pět s. 11; Článek na houby s. 12; DesignéĜi – Petr MatikáĜ Toman, Tomáš FyzikáĜ Trnobranský, Zamiluju vám práci s. 38; Lucie Vlastivçdka Steenkamp Kde končí poslední cesty s. 42; Manažer – Marek Školník Slezák Tiráž  T ProdukÝní – Pavel HospodáĜka Matuška Brdění s. 48; Houbeles s. 50; Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, DTP – Aleš Dílny DuroĎ Co se šustne s. 52; Anarchista 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Provozní sekce Vodafone – Magdalena Vodafone Czech Republic, a.Ës. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka PrvoukáĜka Rückschlossová Buričin s.56 vydání 16. 8. 2011 Datum vydání 1.Ë9.Ë2011. Distribuce Üeská republika Manažer inzerce – Marek NástçnkáĜ HammerPeriodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: schmied 123: Vodafone marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 10/2011 Obálka – Martin Mörck, Millen Belay „ 13. 9. 2011 MKÜR 15371. Škola základ rizota. Údaje jsou platné keËdni Sledujte www.cilichili.cz. Zprávy z Vodafonu s. 60; Připojení s Vodafonem s 62; uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Obsah

Soumrak učitelů

s. 16; Hadry na úču s. 32;

S Vodafonem v zahraničí s. 68; Vymyšleno pro firmy s. 70; Všechno o telefonech s. 72; E-knihy s. 81; Předplacené karty s. 82; Studentská nabídka s. 84; Volací jistina s. 85; Firemní tarify s. 86; Osobní

Džungle pĜed kebulí. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz.

a Společné tarify s. 88

4

ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you