Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: Proŏmedia

Vyhledávání

Jan BudaŐ Národnost: Albín Bydlí v Celebritánii. Vystudoval pitvoŐení na JAMU a Buddhismus na Yahoo. Pracuje ve spoleþnosti Národní divadlo, s.r.o., jako Další informace jsou všude druhý sloup vlevo Lidé, co jsou taky já

Jan NudaŐ Sdílet:

Stav

Fotka

Odkaz

Video

Otázka

Co mu bĚží v šištici

Jan PrudaŐ

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku: VšestrannĚ talentovaný umĚlec uspal vyprodanou Lucernu. O mnĚ O mnĚ O mnĚ O mnĚ O mnĚ

Jan BludaŐ

Jan BudaŐ zrušil pŐátelství se všemi uživateli z Brna. Toto se nelíbí: Vladimír Morávek Jan BudaŐ byl oznaþen v albu Plazi Pedro Almodóvar:

Reklama

ZnetvoŐ reklamu

Boj s vlasy Budo www.budo.jan Jan BudaŐ doporuþuje peroxid hnusíku. Na vlasy to nejzdravĚjší! PŐírodní produkt.

„Kolego, obdivuji vaši schopnost pracovat ve všech rolích jen se dvĚma grimasami. Mohl bych se na jejich stŐídání dívat celé hodiny, což také pŐi sledování vašich filmŢ þiním. PŐesto vás však ani po vaší výzvĚ do žádného svého snímku neobsadím.“

PŐátelé (6)

0

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Toto nikoho extra neuchvátilo. Leguán Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku: PísnĚ Jana BudaŐe doporuþují psychologové proti poruchám spánku. Agama

Jan BudaŐ se pŐidal do skupiny „Dostal jsem se do Prahy, teď chci do New Yorku.“ Uživatel Jan BudaŐ publikoval sám se sebou rozhovor o tom, jak netouží po slávĚ.

Mlok

JeštĚrka

Nikita Michalkov: „PŐíteli, díky za nabídku spolupráce. Tak jako vstoupil do historie chechtavý Laurel se svým chechotem, breþivý Frigo se svým brekotem, blekotavý Louis de Funés se svým blekotem, vstoupí do ní i koktavý Jan BudaŐ. PŐesto ale momentálnĚ nemám roli, kterou bych vám nabídl.“ 0

ýolek

0 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku ýeský herec pŐemohl chuligány spánkem. Jan BudaŐ se pŐidal do skupiny „Zbavte se ctižádosti a buďte celebritou!“

Tomáš Matonoha

Toto se líbi: Jaroslav Dušek Uživateli Jan BudaŐ bĚhem koncertu usnul Elišþin Band Toto pobavilo graӾka. Peter Jackson: „PŐíteli. Jde z vás zima, proto byste se do novozélandských filmŢ bohužel nehodil. Zkuste napsat Kaurismäkimu, má slabost pro zmrzlé vĚtve.“ RumaŐ

1

4 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Jan BudaŐ byl oznaþen v þlánku Tajtrlík z Východu uspal obŐí urychlovaþ þástic, zrušil výzkum antihmoty.

ČiliChili | 09 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Jan BudaŐ se pŐidal ke skupinĚ „NesmĚlý introvert hledá pŐíležitost v televizi.“

3

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.