Page 29

V čem vidíte hlavní rozdíl ve vztahu mezi učitelem a žáky u nás a v cizině? V Nizozemsku, stejně jako třeba ve Skandinávii, je na rozdíl od Čech ten vztah hodně neformální. Se žáky jsem si vždycky tykal, náš vztah byl postavený spíš na vzájemném respektu a faktu, že je můžu něco naučit, než na pocitu autority. Studenti v Nizozemsku mají ke svým učitelům daleko blíž. Neměl jsem třeba problém si jít s nimi o přestávce zakouřit a popovídat si. Zkoušel jste stejný přístup tady? Ano. Ale tady jsem automaticky v roli cizince, takže to moji žáci brali jako zvláštnost toho blázna Holanďana. Pár z nich vlastně na tykání nikdy nepřistoupilo. Kromě tykání a vykání se školy liší v čem? Hodně jiný je celkový přístup k učení. V Nizozemsku je důraz hlavně na praktickém využití učiva. Ne na to, aby se člověk něco nabifloval. Když jsem byl poprvé na náhledu hodiny v českém gymnáziu, tak jsem nedokázal pochopit, proč by se ti kluci měli učit rozpoznat dvě stě hub podle obrázků. Vždyť je to úplně k ničemu. Celý efekt je, že se naučili dvě stě názvů a dokázali je přiřadit k nějakým obrázkům. A pak to všechno zapomněli. Stejné to bylo při učení jazyků. Spousta Čechů si ze školy odnese slušné povědomí o gramatice, má nabiflovaná slovíčka, ale mluvit neumí. V Nizozemsku se celá výuka jazyků staví na mluvení a mluvení. Co postavení učitele ve společnosti? Problém s českými učiteli je ten, že na jejich povolání nejsou peníze. Když potkám učitele, tak si automaticky pomyslím, že máte bohatou manželku nebo vás dotuje rodina. Pochybuji, že se tu jinak učitel dokáže uživit. Učitelství v Česku je finančně náročný koníček. ČiliChili | 09 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

nemá ani ponětí o etice, o psychologii, o přístupu k pacientům.

S autoritou problém nemám. Říkám: „Jestli je tvojí ambicí pracovat na kase v Lidlu, já tě tady nedržím.“ Buď ve třídě pracujete, nebo tam nemusíte být.

Proč to tak je? V Česku se kantořina potýká se stejným problémem jako cokoliv jiného – neuvažuje se tu v dlouhodobých horizontech. Všechno se řeší, jen když se to má stát zítra. Ale vzdělání je věc, která bude přinášet výsledky někdy za dvě tři čtyři desítky let. Historicky měli Češi dobrý vzdělávací systém a těží z něj dodnes. Máte třeba velmi schopné inženýry, kteří jsou tak dobří jen proto, že tu byly dobré technické školy. Pokud ale nebudete investovat do učitelů, tak to nebude trvat věčně, protože na kvalitních učitelích stojí celý vzdělávací proces. A kvalitní člověk nebude pracovat na pozici, ve které dostává menší plat než řidič tramvaje. V čem jsou naši učitelé lepší než jejich kolegové v zahraničí? Paradoxně asi v tom, že mají snahu do žáků natlačit konkrétní vědomosti. Mám pocit, že ten liberální trend v Nizozemsku nebo ve Skandinávii už zašel moc daleko a nejlepší je asi zvolit nějakou střední cestu. Mám kamarádku, která studovala tři roky medicínu v Česku a pak odjela zpátky domů do Dánska. Psala mi, jak je vděčná českým kantorům, že do ní během tří let nahustili dvojnásobek vědomostí, než znají její spolužáci v Dánsku. Pak ale dodala, že na rozdíl od nich

Kde jsou nejlepší učitelé na světě? Asi ve Skandinávii a v Německu, řekl bych. Taky Anglie má dobré kantory. Vždycky mi přišli jako velmi kvalifikovaní, sebevědomí a vyrovnaní lidé. A taky dobře zaplacení. Co je na učitelském povolání nejdůležitější? Uvědomit si, že nejde jen o to, žáky něco naučit, ale pomoct jim dospívat. Oni mají spoustu vlastních problémů, a učitel by si s nimi měl vybudovat takový vztah, že se mu nebudou bát s problémy svěřit. Tak k tomu aspoň přistupujeme v Nizozemsku. Například věříme, že je lepší občas tolerovat ne úplně správné chování než problémové děti za každý přestupek trestat, a ztratit tak nad nimi úplně kontrolu. Tak ale přistupujeme ke všemu – proto jsme legalizovali marihuanu. Takže styl učení odráží mentalitu národa? Jak naši učitelé reprezentují Česko? Trochu mám pocit, že se starají víc o statistiky a čísla než o to, co skutečně svým žákům předávají. Důležité je, jaké procento dětí prošlo státními maturitami. Ne to, jak je ty maturity připravily na jejich budoucí práci.

<

Plla Pla P l t učit uččit itele it ele na el n zá ák klla kla l dní dní dn n šk kole l vK Kčč Maďars aars rsko k 1 0499 15 Čes esskkáá republ b ika 2 6522 21 Itá táálie li 3311 520 200 Fraanci Fra nccie 3311 927 277 Řeckoo 3 9466 31 R kouu ko Rakous 337 37 914 37 7 914 7  9144 Dánsko Dán skk ssko 42 308 42 08 Španěl něě sko 42 7966 Anglie liee 44 630 44 44 630 44  300 Nizoz Niz oze zemsk mskko ms msk 4455 916 166 Německ e o 5 184 54  844

29

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.