Page 22

Téma

nejen u nás, ale v celé Evropě – není vzdělaná osobnost, ale jedinec, který je schopen se pružně přizpůsobit proměnlivým požadavkům trhu. Důraz by se tedy měl dávat na výuku předmětů jako informatika, účetnictví, jazyky... Tady ale stojíme před otázkou, zda člověk, který umí plácat nesmysly ve třech jazycích, není pouhý trojnásobný idiot. Takže učitel končí jako člověk, který by měl vzdělávat, a jeho novou rolí je vychovávat? Možná. Ale neřekl bych, že by se učitel coby nositel vzdělání přežil. Vezměte si třeba bytové semináře, které se pořádaly před revolucí, v éře samizdatů. Dneska bytové semináře zase rostou jako houby po dešti. Není to z ideologických důvodů, ale proto, že učitel jinde nemá možnost věnovat se hlouběji zaměřeným duším. Je to truc lidí, kteří chtějí vzdělávat a nechat se vzdělávat navzdory systému. Jakou má vůbec učitel možnost ovlivnit rozvoj osobnosti svého žáka? Vliv učitele je naprosto fatální. Spolu s rodinou je to nejdůležitější osoba, která určuje vývoj každého z nás a často rodinu i předčí. Nechtěl bych říct, že učitel může osobnost vytvořit, ale minimálně může každému z nás ušetřit spoustu průšvihů, které by nás jinak v životě čekaly. To ale předpokládá, že učitel bude mít schopnost vzbudit v žácích touhu hlouběji

2222

něco poznat. Když tu touhu máte, tak už stačí si to dohledat, a to je dnes velmi snadné.

Jak pravdivá jsou klišé, co se v souvislosti s učiteli neustále omílají. Třeba že si nemají na co stěžovat, protože pracují od osmi do dvou a mají tři měsíce dovolenou. To platí pro případ, že si někdo vypracuje jednou přípravy a pak je padesát let omílá dokola. To ale není učitel. Pracovní doba dobrého učitele je v podstatě nekonečná. Přijdete z práce, čeká vás opravování písemek, připravovat se, učit se, řešit průšvihy dětí, rozebírat jejich traumata z rozpadlých rodin...

Aby bral učitel menší peníze než pomocná síla v supermarketu, to už je opravdu moc. Ztrácí pak důstojnost sám před sebou i v očích žáků.

Když jsme na to narazili, jaký je vztah rodičů a učitele? Rodina není spojenec učitele, ale mlýnský kámen na jeho hřbetu.

Lze to nějak rozvést? I rodiče bych rozdělil na tři skupiny. První s učitelem nějakým způsobem spolupracuje. Naleznete v ní všechny možné případy od rodičů-andělů, kteří by učiteli o ssnesli modré z nebe, jen aby mělo jejich dítě stejně láskyplné zázemí, je jako má doma, až po rozpadlé psyja cchotiky, jejichž děti hledají ve škole jakous takous stabilitu chybějící ja vv rozvrácených rodinách, a kteří si uvědomují, že dítě školu potřebuje. u Proto se během posledních deseti P let stala nezbytností každého le kantora důkladná psychologická k

průprava. Na druhém pólu stojí skupina, která se rozmáhá asi tak posledních pět let a razí přístup – když moje děcko dostane pětku, tak budeme učitele žalovat. Stalo se mi, že přišla stížnost, že jsme nechali propadnout u maturity jistou slečnu. Ona sice u zkoušky neřekla ani slovo, ale rodiče to neváhali odůvodnit slovy: „Ona to všechno věděla, jen to neřekla.“ To by si ale zasloužilo aspoň nějaké body za originalitu. Nelze tu popřít jistou epickou velkolepost. Musím ale dodat, že tyhle rodičovské akce jsou zhusta zcela v jejich režii a proti vůli dětí. Nejhorší ale je, když se objeví děsivé spojenectví tatínek hajzl – synáček hajzl. Jaká je ta poslední skupina rodičů? Tvoří ji rodiče, kteří se o školu vůbec nezajímají, dokud nenastane nějaký výrazný průšvih. Ta skupina je nebezpečná tím, že od ní děti přebírají názor, že nějaká snaha je zbytečná, nejlepší je dělat to, co se vyplatí, a řídit se heslem „nechte nás na pokoji, my vás taky necháme na pokoji“. Jak by měl vypadat učitelský sbor? Různorodě. Mít různorodý učitelský sbor je pro školu zásadní. Už proto, že každé dítě potřebuje jiný přístup. Jednomu chybí mužský vzor, jiný potřebuje ženské objetí a kupodivu je důležité mít v něm i učitele, se kterými je těžké vyjít. Protože naučit se jednat s takovými lidmi – to je dovednost, která je v životě důležitější než anglická slovíčka.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.