Page 40

TÉMA

S P UŠKOU V  RUCE, SO   HNEˇM V SRDCI Mezi službou v profesionální armádě a hraním si na vojáky je ještě jedna cesta. V dobách povinné vojenské služby se ti, co ji absolvovali, stávali tzv. záložáky a čas od času se museli účastnit vojenských cvičení. A někteří to dobrovolně dělají dodnes. Čas od času se tátové od rodin vydají o víkendu do lesů, kde se pod hlavičkou armády prohánějí v plné polní. O Aktivní dobrovolné záloze jsme si povídali s praporčíkem v z. Vladimírem Širokým, velitelem Pěší roty AZ 241. strážního praporu Brno.

o dělají Aktivní dobrovolné zálohy? Jsou součástí zálohy ozbrojených sil. Vytvářejí se pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Jakých akcí se zúčastnila vaše jednotka? V roce 2009 jsme například pomáhali při povodních v Jeseníku, o tři roky dříve při povodních v Břeclavi a v roce 2004 při odstraňování škod na polomech v Tatrách. Jinak je naše jednotka k dispozici v rámci veřejných akcí, třeba jako čestná stráž při slavnostních či pietních aktech nebo také pomáháme na propagačních akcích pro Armádu ČR. Jak dobrovolné zálohy vlastně vznikly? Některým lidem chyběla vojenská cvičení a tak s nimi začali znovu.

Padni, seš mrtvej! 

40

Ne, já jsem strom! 

V případě potřeby jsou jednotky aktivních záloh na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. V době míru třeba pomáhají při živelných pohromách nebo s ostrahou objektů důležitých pro obranu státu.

Kdyby byla válka nebo když nastane živelná katastrofa, mají záložáci povinnost nastoupit, nebo je to dobrovolné? O nasazení aktivních záloh rozhoduje vláda v případě války i katastrof. A hejtmani mají pravomoc povolat jednotku aktivních záloh pro potřebu Integrovaného záchranného systému. Pokud je válka a vláda schválí nasazení Aktivních záloh, tak vám přijde povolávací rozkaz, na který se musíte dostavit na uvedený útvar či zařízení. Jednotky záloh ale tvoří jakési jádro budoucích jednotek, které doplní všichni občané ve věku 18–60 let. Kdyby hrozila opravdu

ČiliChili | 08 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 08 | Čilichili: Chlapům chybí vojna  

Některým chlapům vojna chybí. Tak si na ní alespoň hrají.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you