Page 3

Rozjezd fakebook

Foto: www.tomio.cz, Dalibor Glück / MF DNES / Proŏmedia

Vyhledávání

Tomio Okamura Národnost: Jakut Bydlí v Televizi. Vystudovalo obor Rozumbrada ve Škole Života. Živí se exportem JaponcŢ do ýR a objíždením republiky se Radši žádné další informace zábavnou show o sobĚ samém.. Lidé, které není dŢvod znát

Buri Son Sdílet:

Stav

Fotka

Odkaz

Video

Otázka

Co se mu prohnalo hlavou Tomio bylo oznaþeno v albu „Tomio v Tokio“

Kukuþú

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o politické situaci dnes ve 13.00.“

Hepþí

Tomio se objevilo v televizním poŐadu „Naostro“ a samo sobĚ se tam líbilo.

Houkaidó

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o pĚstování kedluben.“

Šikuloku

Tomio se pŐidalo do skupiny „Zvolte Tomio prezidentem republiky.“

Šmikanzen

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o malých kovových vĚcech, které padají za skŐíŁ.“

PŐátelé (4740)

Kurio Zita

Mario Neta

Skolio Za

Tomio bylo oznaþeno v albu „Na oknĚ mi sedí okamŢra!“

Tomio Okamura

Reklama

VytvoŐ reklamu

Sakura himlhergot! www.kýbl.hergot Spoleþnost Okamura nabízí lukrativní pŐíležitost výdĚlku všem rodinám, které dokážou bydlet nĚkolik týdnŢ v lese. PronajmĚte svŢj byt Japonským turistŢm a odpoþiŁte si od domácích povinností. Japonský turista: záruka zalévání kvĚtin!

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o politické situaci dnes ve 13.30.“ Tomio se pŐidalo do skupiny „Chci mít na hlavĚ gelík jako Tomio.“

SpoŐiþe Tomio www.cilichili.cz

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o své zábavné talkshow a proþ je tak zábavná.“

StáhnĚte si obrázky plné exotického šarmu pro svoji rozrajcovanou plochu.

Tomio se stalo vicezástupcem místopŐedsedy Asociace nafukovacích podnikatelŢ v ýR. Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o polykání holubŢ z nosu.“

Audio Kazeta Tomio bylo zvoleno þlovĚkem s názorem na nejvíc vĚcí na svĚtĚ. Toto se nelíbí uživatelŢm JiŐí Pehe, Cyril Höschl Mini Disk

Rio Dejaneiro

Ri Zoto

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o politické situaci dnes ve 14 hodin.“ Tomio publikovalo knihu „Já bych vám to tu srovnalo do latĚ, kdybych vĚdĚlo jak!“ Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o tom, o þem si nic nemyslím.“ Tomio se pŐidalo do skupiny „Tomio je moje oblíbená zmrzlina“.

Suši z Uši

Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o politické situaci dnes ve 14.30.“ Tomio založilo skupinu „Vypracovalo jsem se z vrtiþe suši až do ýeské televize a pŐipadám si jako NĚkdo. A co vy?“ Tomio zveŐejnilo odkaz na svŢj blog: „Co si myslím o lidech, kteŐí se fotí se samurajským meþem“

ČiliChili | 08 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3

2011 | 08 | Čilichili: Chlapům chybí vojna  

Některým chlapům vojna chybí. Tak si na ní alespoň hrají.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you