Page 47

začínají vymezovat, například tím, že se novomanželé nenastěhují k rodičům, ale bydlí samostatně nebo aspoň v odděleném bytě. Jinak ale to základní zůstává. Je třeba stále nemyslitelné, že by rodiče dožívali v domovech důchodců. Nebo že by se spolu sourozenci nebavili. Díky tomu je v arabských zemích daleko méně domácího násilí než na Západě. Jakmile by manžel ženě zkřivil vlas, její rodina by rázně zakročila. To je docela v rozporu s obrazem arabské ženy, který máme v povědomí. Já vím. Nedávno jsem se bavil s jedním taxikářem, který byl přesvědčen, že každý Arab má desítky manželek. A nemá? Může mít maximálně čtyři. Mnohoženství je ale přežitek, který možná uvidíte u bohatých Arabů v Zálivu. Já osobně neznám nikoho, kdo by měl víc než jednu. Ono je to také dané tím, že se muž musí starat a věnovat se všem naprosto stejně. Když koupí dárek jedné, musí dát stejný i ostatním a podobně. Ani ten dojem, že Arab je pánem domácnosti, není úplně pravdivý. Na veřejnosti se sice Arabka drží zpátky, ale doma se vůbec nerozpakuje a dokáže seřvat celou domácnost.

v Íránu ajatolláh. Často se poukazuje na Muslimské bratrstvo, které se v Egyptě přetransformovalo v politickou stranu. Jeho preference se ale pohybují jenom kolem dvaceti procent a nemají ambice ani snahu nastolit náboženskou vládu jako šíité v Íránu. Kdo revoluce vlastně nastartoval? Těch skupin bylo několik. Prvotní podnět vyšel ze skupin, které chtěly nastolit evropský model demokracie se vším všudy. Dalším, kteří se na to nabalili, šlo jen o změnu určitých pravidel omezujících jejich práva a svobody. Třeba mít možnost se odvolat u soudu, nebát se perzekucí, nebo dokonce mučení, nebo se dovolat práva, aniž by člověk musel mít konexe. Tenhle odpor mladých lidí proti státním autoritám se kryje s vymezováním proti autoritám například v rodinách. Jak vlastně funguje rodina? Rodina je v arabském světě základní jednotka, na rozdíl od Západu, kde je to jednotlivec. Rodina se o své členy vždycky postará, ale na druhé straně trochu omezuje vaši svobodu. Jak jsem říkal, hlavně mladí se proti ní

ČiliChili | 07 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

Kde se tedy berou ty děsivé zprávy o kamenování za nevěru a podobně? Tyhle brutální tresty jsou v rámci arabského světa extrémní a praktikují se jen v těch nejkonzervativnějších zemích, jako je Saúdská Arábie. A i tam je kamenování ojedinělé. Oproti tomu ve velkých městech v Egyptě či Libanonu je postavení muže a ženy hodně podobné Evropě. Ono je to hrozně složité téma, protože se liší nejen stát od státu, ale na vesnici a ve městech, rodina od rodiny. Obecně by se dalo říct, že ženský a mužský svět fungují víc odděleně. Muž má svou roli, žena také a navzájem si do nich nezasahují. V Evropě to fungovalo ještě před pár desítkami let dost podobně. Takže ženská úloha spočívá v... Tradiční role ženy je péče o domácnost a rodinu a výchova dětí. Muž má za úkol rodinu hmotně zaopatřit. Poslední dobou se to ale rychle mění, protože jeden plat přestává rodinám stačit. Není tedy pravda, že Korán zařazuje ženu na nějakou nižší úroveň než muže? Zapomíná se, že Korán je kniha ze 7. století. Na tu dobu, kdy bylo u beduínských kmenů běžné zabíjet novorozené dcery a žena byla v podstatě majetkem muže, byl naopak v otázkách ženských práv hodně pokrokový. Říká se v něm, že žena a muž mají

>

47

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you