Page 37

Kdo má nárok

NÁSLEDNÍKEM BRITSKÉHO TRĚNU MĚŽE BÝT ZE ZÁKONA POUZE DÍTū MANŽELSKÉ, PROTESTANT A PĴÍMÝ POTOMEK ŽOFIE HANNOVERSKÉ (1630 – 1714). TO BYLA, A TEŸ SE PODRŽTE, DCERA NAŠEHO ZIMNÍHO KRÁLE FRIDRICHA FALCKÉHO. TA SE DÍKY SVÉ MATCE ALŽBūTū STUARTOVNū STALA V ROCE 1701 DūDIŻKOU BRITSKÉ KORUNY. DOLE VIDÍTE, KDO A V JAKÉM POĴADÍ MÁ NA TRĚN NÁROK DNESKA.

Její Výsost královna Alžběta II. 1926

1. Charles, princ z Walesu * 1948

9. Lady Louisa Windsorová, školačka * 2003

2. Princ William, vévoda z Cambridge * 1982

10. Princezna Anna, královská princezna, bývalá závodnice na koni * 1950

3. Princ Henry z Walesu * 1984 4. Princ Andrew, vévoda z Yorku, námořní důstojník ve výslužbě * 1960 5. Princezna Beatrice z Yorku, studentka * 1988 6. Princezna Eugenie z Yorku, studentka * 1990 7. Prince Edward, hrabě z Wessexu, televizní producent * 1964 8. James vikomt Severn, předškolák * 2007

11. Peter Phillips, bankéř * 1977 12. Savannah Phillipsová, batole * 2010 13. Zara Phillipsová, organizátorka charity a návrhářka * 1981 14. David Armstrong-Jones, vikomt Linley, výrobce nábytku * 1961 15. Charles Armstrong-Jones, školák * 1999 16. Margarita Armstrong-Jonesová, školačka 2002

ČiliChili | 07 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17. Lady Sarah Chattoová, malířka a viceprezidentka Král. baletu * 1964 18. Samuel Chatto, školák * 1996 19. Arthur Chatto, školák * 1999 20. Princ Richard, vévoda z Gloucesteru, dvořan * 1944 21. Alexander Windsor, hrabě z Ulsteru, voják * 1974

27. Lyla Gilmanová, batole * 2010 28. Princ Edward, vévoda z Kentu, předávač cen ve Wimbledonu * 1935 29. Lady Amelia Windsorová, studentka * 1995 30. Albert Windsor, předškolák * 2007

37. Lord Frederick Windsor, finanční analytik * 1979 38. Lady Gabriella Windsorová, novinářka * 1981 39. Princezna Alexandra, ctihodná lady Ogilvy, penzistka * 1936 40. James Ogilvy, vydavatel * 1964

31. Leopold Windsor, batole * 2009

41. Alexander Ogilvy, student * 1996

22. Xan Windsor, lord Culloden, předškolák * 2007

32. Lady Helen Taylorová, obchodní zástupkyně * 1964

42. Flora Ogilvyová, studentka * 1994

23. Lady Cosima Windsorová, batole * 2010

33. Columbus Taylor, student * 1994

24 Lady Davina Lewisová, manželka tesaře * 1977

34. Cassius Taylor, student * 1996

25. Senna Lewisová, batole * 2010

35. Eloise Taylorová, školačka * 2003

26. Lady Rose Gilmannová, asistentka u filmu * 1980

36. Estella Taylorová, školačka * 2004

43. Marina Ogilvyová, hudebnice * 1966 44. Christian Mowatt, student * 1993 45. Zenouska Mowattová, studentka * 1990

37

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you