Page 36

Téma PAPEŽENCE NEBRAT Obsah následnické listiny Britské koruny se řídí i tři strýcové bez jediného mužského dědice. Dívka, zákonem. A ten výslovně zakazuje stát se katolíkem, s jejíž přítomností na trůnu se původně vůbec nepovstoupit do manželství s katolíkem nebo se narodit čítalo, se stala celonárodní ikonou a vládla téměř jako katolík každému, kdo si přeje setrvat v naději 64 let. Stala se tak nejdéle vládnoucím monarchou na trůn. To v současné době porušili oba synové v britských dějinách. Na záda jí ale dýchá současná prince Edwarda, vévody z Kentu, bratrance sou- královna Alžběta II., která na trůnu sedí již 59 let. časné královny Alžběty. Starší George Windsor, rytíř Pokud vydrží, 10. září 2015 Viktorii předběhne. ze St. Andrews se oženil s rozvedenou katoličkou Nejkratší kralování v Británii má na svědomí rovněž a mladší lord Nicholas Windsor vstoupil do dějin královna. Lady Jane Greyovou vedením království hned třikrát. V roce 1970 se stal prvním členem pověřil její umírající prabratranec král Eduard VI., čímž chtěl o trůn připrabritské královské rodiny vit své nevlastní sestry narozeným v porodnici Alžbětu a  Marii. Jedna a  v  roce 2001 prvním z nejvzdělanějších dívek mužským královským své doby byla ve  skupotomkem, který kontečnosti pouhou politicvertoval ke  katolické kou obětí a po 9 dnech církvi od  roku 1685, v  čele království byla a  nakonec se v  roce 2006 jako první britský OFICIÁLNÍ LISTINA NÁSLEDOVNÍKĚ NA NEJ- ve  věku 17 let poprašlechtic vůbec oženil SLAVNūJŠÍ TRĚN SVūTA, TEN BRITSKÝ, ŻÍTÁ vena za velezradu. ve  Vatikánu. Dalším V SOUŻASNÉ DOBū 45 JMEN. SEZNAM KANŠKATULATA, katolíkem vyňatým z lis- DIDÁTĚ NA BUDOUCÍHO KRÁLE ŻI KRÁLOVHEJBEJTE SE tiny dědiců je Georgeův NU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A DALŠÍCH 15 Pořadí, v jakém jednotsyn Edward a poslední ZEMÍ BRITSKÉHO SPOLEŻENSTVÍ ZAŻÍNÁ liví dědici trůnu náslečernou ovcí je princ PRINCEM CHARLESEM A ZAHRNUJE MIMINA, dují, se mění. Když Michael, další z Alžběti- VÝROBCE NÁBYTKU, DIVADELNÍHO PROse například narodila ných bratranců, který se DUKŻNÍHO, MALÍĴKU, CHLAPEŻKA S EXOprincezna Zara Anne rovněž oženil s katolič- TICKÝM JMÉNEM XAN WINDSOR, MANŽELElizabeth Phillipsová, kou, a ještě navíc rozve- KU TESAĴE, ÚŻASTNICI OLYMPIJSKÝCH HER královnina první vnučka, denou. Všichni vyvrhe- V MONTREALU I PRINCEZNU A PRINCE BEZ dcera princezny Anny, lové ale měli jen mizivou ŠLECHTICKÉHO TITULU. zaujala na listině vcelku šanci, že by se nakonec nadějnou 6. p ozici. britského trůnu dožili, protože nebýt katolíci, byli V  loňském roce ji ovšem narození neteře (dcery by na 29.–36. místě v pořadí. jejího bratra Petera) odsunulo až na místo 13. MeziBĚDA MUŽŮM tím se totiž 3 starším sourozencům princezny Anny Kladete-li si otázku, zda se čekatelé na trůn mohou narodilo 6 dětí včetně princů Williama a Harryho, beztrestně oženit třeba s buddhistkou, muslimkou kteří při svém prvním nadechnutí zaujali přední či židovkou, pak vězte, že ano. Restrikce se týkají příčky na žebříčku hned za svým otcem Charlesem. pouze a  jedině „papeženců“. V  tomto ohledu je Po Alžbětiných dětech a jejich dětech se na míszákon vnímán jako značně zastaralý, ale protože tech 14.–19. nacházejí děti Alžbětiny sestry, prinplatí v  16 státech najednou, jeho změna by byla cezny Margaret, a jejich děti: Vikomt Linley neboli velmi složitá. Jinak se systém, stejně jako mnoho dal- David Armstrong Jones, výrobce nábytku a od roku ších v Evropě, řídí takzvanou preferencí mužského 2006 předseda představenstva aukčního domu prvorozenství. V praxi to znamená, že teprve pokud Christie’s, a Lady Sarah Chattoová, profesionální žena nemá žádného živého bratra nebo synovce malířka a manželka britského herce Daniela Chatta. po  zemřelém bratrovi, může nastoupit na  trůn. Následují bratranci a sestřenice současné královny Synové mají před dcerami přednost a starší bratr Alžběty (vnuci krále Jiřího V.) a jejich děti, kromě je vždy před mladším. Tak se na trůn v roce 1553 těch exkomunikovaných. S daty narození mezi lety dostala královna Marie a po její smrti v roce 1558 1990 a 2010 pak celou společnost šlechticů doplňují Alžběta I. V roce 1837 pak stejný osud potkal i Vik- Jiřího prapravnuci neboli vnuci Alžbětiných sestřetorii, vnučku krále Jiřího III., poté, co zemřel její otec nic a bratranců.

Porˇádneˇ velká famílie

<

36

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.