Page 33

ŠÍLENÝ KONSPIRÁTOR Zlověstná postava, která využívá svého nezměrného bohatství a ďábelské inteligence k osnování zkázonosných plánů. Ty plány potom realizuje buď hrbatý sluha, šílený vědec, anebo šíleně hrbatý vědec. Hrabě Gorc z Gorců z Tajemného hradu v Karpatech

<

Karbonizujte koksohydráty!

Kydlí draky a budí princezny polibkem

TUPÝ TYRAN Sadistický zloduch vládnoucí metodou biče a biče. Uvaluje na své poddané neúnosné daně, zakazuje jim zpívat a ve volných chvílích jezdí po panství a hledá, kde by uplatnil právo první noci. Kladného hrdinu sice občas přežije, ale nanejvýš o rok a den. Lomikar

<

ČiliChili | 07 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

MOUDRÝ SPRÁVCE Velmi vzácná postava, která v ojedinělých exemplářích přežila komunistickou cenzuru. Většinou díky tomu, že se v pokoře sklonila před moudrostí prostého pracujícího člověka. Znovuzrození se dočkala až v porevoluční popkultuře, kde se objevuje jako noblesní aristokrat(ka) vracející se ke stáru na zplundrované panství a čelící se starosvětským šarmem zlovůli úředníků. Většinou ji hraje Jiřina Jirásková. Paní kněžna z Babičky

<

CHRABRÝ RYTÍŘ Archetypální postava, u které ani tak nejde o šlechtický titul jako o schopnost probouzet princezny polibkem, mluvit se zvířaty a kydlit draky a jinou havěť. Bajaja

< 33

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.