Page 32

Téma ÉTERICKÝ ARISTOKRAT Produkt nóblhóch aristokratické výchovy, která selhává ve styku s drsnou realitou. Naštěstí po jeho boku stojí bodrý sloužící, který se sice proviňuje proti pravidlům etikety, ale zato dokáže všude sehnat kus žvance a v případě potřeby dát někomu přes hubu. Princ Jaroslav z Jak se budí princezny

<

HODNÝ PAN KRÁL Laskavá postava plná dobré vůle. Průšvih spočívá v tom, že dobrotu hodného krále kazí pikle kující rádcové a jeho moudrá rozhodnutí komolí mentálně retardovaný (a koktavý) sluha. Král Dobromysl Veselý z Šíleně smutné princezny

<

NESVÉPRÁVNÝ IDIOT

DEGENERE

Jak je máme ve škebli ŠLECHTICE SI PĴEDSTAVUJEME PODLE TOHO, CO O NICH ĴÍKAJÍ POHÁDKY, POVūSTI... A V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH PĴEDEVŠÍM FILMY. TAKŽE JAKÉ ARCHETYPY UROZENCĚ MÁME ULOŽENÉ V KOLEKTIVNÍ PAMūTI?

32

Chodící fosilie a ztělesnění obecně rozšířené představy, že všichni šlechtici jsou postiženi dlouhodobým vlivem sňatků s příbuznými. Plká nesmysly a v duchu pořád žije ve starých dobrých časech, kdy pořádal hostiny a jezdil na hon (šlechtici totiž nic jiného nedělají). Hrabě Kocharowski z Když Burian Prášil

<

Rádobysměšná karikatura, která dává vyniknout kladným vlastnostem hlavního hrdiny neurozeného původu, leč chrabrého srdce a upřímné mysli. Vystupuje většinou pod prostým jménem „knížepán“ a bůhvíproč s hlavním hrdinou všelijak soutěží, místo aby ho nechal jednoduše zavřít. Je zcela ve vleku svého o něco méně idiotského sluhy ( jménem Žán), podlého rychtáře, vychytralého správce či jiného kolaboranta. Knížepán z Princezny ze mlejna a z Rumcajse.

<

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you