Page 30

Features JAK VIKTORKA Královna Viktoria britská královna 1819–1901

ROZNESLA HEMOFILII PO EVROPĚ

Viktorie Sasko- Edward VII. -Koburská britský král, německá pradědeček císařovna současné a pruská královna královny

Alice Sasko-Koburská velkovévodkyně Hesenská

Viktorie He- Svatá Alžběta Irena Hesensko-Darmsensko-DarmRuská stadtská ruská velko- stadtská pruská hesenská kněžna princezna princezna

Waldermar pruský princ

Sigismund pruský princ

Ludvík IV. Alfred Hesenský vévoda velkovévo- Sasko-Koda bursko-GoHesenský thajský

Albert Sasko-KoburskoGothajský 1819–1861

Helena Britská Louisa manželka něm. vévodkyně prince Kristiá- z Argyll -na Šlesvicko-Holštýnského

Arthur vévoda z Connachtu a Strathearnu

Albert Vilém Ernest Ludvík Fridrich Alexandra Jindřich HoHesenský princ Fjodorovna henzollern velkovévoda Hesenský Hesenská pruský princ Hesenský a Porýnský poslední rusa Porýnský ká carevna

Mikuláš II. Alexandrovič poslední ruský car

Henry pruský princ

Leopold vévoda z Albany

Alice komtesa z Athlone

Olga Nikola- Taťána Ni- Marie Niko- Anastázie jevna kolajevna lajevna Nikolajevna ruská velko- ruská velko- ruská velko- ruská velkokněžna kněžna kněžna kněžna

Fakta o šlechteˇ A TEČE A TEČE Kromě extrémních případů byla evropská šlechta degenerovaná asi stejně jako zbytek populace. Bratrance a sestřenice si dřív brali i venkované. Záliba panovnických rodů v míchání modré krve nicméně občas vedla ke smutným úkazům. Zákeřnou genetickou poruchu například rozdistribuovala po celé aristokratické Evropě velká anglická královna Viktorie. Ve své genetické výbavě nosila hemofilii, vážnou nemoc srážlivosti krve. Královna sama ani její ženské potomstvo jí ale netrpělo, jen ji přenášelo dál na mužské potomky, kteří třeba i při malém škrábnutí krváceli a krváceli, až někdy vykrváceli. Tak jako Viktoriin syn Leopold, vévoda z Albany, který zemřel na následky nevinného zakopnutí ve 30 letech. Všech devět dětí Viktorie a jejího manžela (a zároveň bratrance) Alberta se přivdalo a přiženilo do vládnoucích

Lady May Abel Smith

Helena Waldeck-Pyrmont německá princezna

Rupert Cambridge vikomt z Trematonu

Alexander Cambridge hrabě z Athlone

Maurice zemřel v šesti měsících

Alfons XIII. Lord Leopold Maurice španělský Mountbatten princ z Batkrál tenbergu

Beatriz infantka

Marie Christina infantka

evropských rodin. To vyneslo královně přezdívku „babička Evropy“. Nepřímo tím Viktorie přispěla k pádu carského Ruska. Jediný syn posledního cara Mikuláše II. Alexej byl totiž po mamince Alexandře také obdařen hemofilií. Alexandřina obliba „šíleného mnicha“ Rasputina, který měl pomoci carevičovi s léčbou, zřejmě nakonec stála život celou carskou rodinu, a  znamenala tak konec impéria i  dynastie Romanovců. Dál se díky Viktorii nemoc dostala do španělské, německé, řecké a dánské královské rodiny.

<

30

Jindřich battenberský princ

Alexej Nikolajevič ruský carevič a velkokníže

Alexander Viktorie z BatMountbatten tenbergu markýz z Ca- španělská risbrooke královna, babička souč. krále

Alfons Bourbonský Jaime následník španěl- infant, vévoda ského trůnu ze Segovije

Beatrix Sasko-Koburská battenberská princezna

Jan Bourbonský infant, hrabě z Barcelony, otec současného španělského krále

Gonzalo infant

přenašečka hemofilik

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.