Page 3

Rozjezd fakebook

Vyhledávání

Kejt bývalá Middletonová Její královská Výsost vévodkynĚ z Cambridge, knĚžna z NĚžna a baronka Vystudovala spoleþenský úsmĚv na University of Brides. Vdaná z PeklaštĚstí. za uživatele Princ Willie. PŐidat informace o sestŐe Upravit si profil Lidé, které asi neznáte

JiŐik Sdílet:

Stav

Fotka

Odkaz

Video

Otázka

Co se vám dohonilo hlavou Tituly Erby Korunky

William je roztomilý. Miluje hrníþky s vlastním portrétem, ale musejí mít dvĚ uši. Když mají jen jedno, pŐipadá si degenerovaný. PŐed vzad

Služebnictvo Piloti vrtulníkŢ Ségra je hezþí Kouty jsou sexy ýeši jsou krásní Zobrazit všechny

Reklama

Kejt

Šaty

1

4 · To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Toto se líbí uživateli Harry, Brumbál, Hermiona, Pípa Emily Dumbová Kejt Kaþenko, ta svatba, to byla pohádka! Kejt Emily Dumbová Ano, dvŢr to domluvil jako promo akci k pornoӾlmu, kde mĚ hraje Megan Coxxxová. Harry dostal DVDþko zdarma. Toto se líbí uživateli AlžbĚta, Harry, Andrew, Princ Willie, Charles, Anna, Edward, Pípa Kate se se pŐidala ke skupinám: ýekám, kdy pŐijde bulimie, Milenci z personálu, Líbí se mi Arabové a Jak ujet novináŐŢm. Toto by se bylo bývalo líbilo uživateli: Princezna Diana

Fúrie, co mi závidí

Pepik

VytvoŐ reklamu

DĚdic snadno a rychle www.dsar.haha V katalogu našich oplodŁovaþŢ si rychle vyberete toho nejpodobnĚjšího manželovi a pŐipravíte celé rodinĚ radostné pŐekvapení! V cenĚ až 8 pokusŢ!

Ladislav Špaþek: Za kolik se prodáte? Uþebnice etikety pŐi prodeji sebe sama do reklamy. SvĚtoznámý odborník píše o problému, se kterým má bohaté osobní zkušenosti.

Kejt S Willym se krásnĚ doplŁujeme. On ví, kterou lžiþkou se jí krabí salát, a já umím poþítat do tŐiceti. Zadem vpŐed

0

3· To se mi líbí · PŐidat komentáŐ · Sdílet

Toto se líbí uživateli Harry, Brumbál, Hermiona, Pípa Uživatelka Kate sdílela odkaz: Kate mĚla hezþí šaty než Diana Toto se fakt nelíbí: Harry, Charles Toto citovĚ zmátlo: Princ Willie Princezna Diana: Že se nestydíš vytahovat se na þlovĚka, co je 14 let pod drnem! Uživatelce Kate se líbí stránky: Kynutí rukou vlevo, Kynutí rukou vpravo, Kynutí knedlíkŢ, Jak nekynout a Úþesy pro koŁský obliþej. Kejt Charles Vaše Výsosti Tatínku, nemŢžu najít královnu. Kde právĚ trŢní? Charles Kejt To radši nechtĚj vĚdĚt. Princ Willie Miláþku, James má dneska volno. PŐijedeš mi do kasáren vyþistit zuby? Toto se líbí uživateli Pípa, Sud, Flaška

ČiliChili | 07 | 2011 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

3

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.