Page 29

NEJSTE TAKY ŠLECHTIC? PHDR. PHD HDR. JANA J A PRINCEZNA JAN V VON CROŸ O KUNSTHISTORIŻKA KUNSTH KUN T IST S Urozenost Urozen z ost jjsem získala provdáním. Roku 1996 jsem uzavřela sňatek s Alexisem princem p pr pri nc m von nce vo Croÿ. U nás žijí dnes pouze dva dva a příslušníci přřísl p sluš u tohoto jména – manželův ssyn yn a já. á. Další D jsou usazeni v Německu, Rakousku, Rak R akkous usku, Belgii, a  hlavně ve  Francii, od odkud odk dk d pův původně pochází. V  Čechách se usadil u usa d ma dil m manželův n dědeček v roce 1866, koupil tu t ve velko velkostatek Slabce u Rakovníka.

<

ING. JIĴÍ Ĵ RY ĴÍ R RYTÍĴ TÍĴ WEBR Z PRAVOMILU SYSTÉMOVÝ ANALYTIK Šlechtic jsem po pradědečkovi, který byl zemským školním inspektorem a později sekčním šéfem na ministerstvu a kultu vyučování ve Vídni. Představte si, že za zásluhy o české školství získal od císaře Řád železné koruny třetí třídy – a k tomu řádu se vázal i rytířský titul. Později byl přednostou kanceláře prezidenta Masaryka (kterého znal ještě z  Vídně) a  jako republikán titul nepoužíval. Ostatně ani nemohl.

<

ČiliChili | 07 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

1. Budete-li hledat sami, zvolte linii, u níž je pravděpodobnější, že projdete dál do minulosti. Ideální je pátrat po obou, ale to chce dvojnásobek času. 2. Prvním místem pro pátrání je vlastní rodina. Prolezte rodné listy, sneste z půdy rodinná alba a kroniky a vyzpovídejte nejstarší členy rodiny. Počítejte s tím, že většina z nás si pamatuje své předky pouze do prarodičů. Schválně – jak se jmenovala za svobodna vaše babička?

LENKA ING. JIĴÍ RYTÍĴ KLENKA Z VLASTMILU BANKOVNÍ ÚĴEDNÍK NÍK K titulu jsem přišel díky íky pradědečkovi, který byl v 60. letech etech 19. století správcem a donátorem em (dnes bychom řekli sponzorem) špitálu itálu – a za to si od císaře vysloužil rytířský ytířský titul. Každý rytíř musel mít přídomek mek z (odkud),, a on, protože byl vlastenec, stenec zvolil si přídomek z Vlastimilu. Byl to takový vlastenec, že když k němu do špitálu přišel na návštěvu císař František Josef, uvítal ho projevem v češtině – což tehdy bylo na pováženou. Jinak jsme neměli žádný majetek, jen titul, takže podle restitucí sousedi moje šlechtictví nezjistí a sám se jím nechlubím.

Jestli chcete pátrat po svém původu, nejjednodušší je zadat pátrání profesionálovi. V tom případě se ale taky nemusíte doplatit. Pátrání po předcích je proces, který se počítá spíš na roky než na týdny.

3. Vaše rodinné zdroje pravděpodobně vyschnou u prarodičů vašich prarodičů. V tom okamžiku se musíte vypravit do oblastního archivu místa jejich narození a hledat dál. V Česku najdete archivy v Praze, Brně, Litoměřicích, Plzni, Třeboni, Opavě, Olomouci a Zámrsku. Jsou zde uloženy matriční knihy a řada dalších materiálů. 4. Jakmile se pustíte do pátrání v archivech, počítejte s tím, že budete mít problém zápisy přečíst. Česká genealogická a heraldická společnost pořádá kurzy čtení dokumentů. Jestli to chcete zkusit bez nich, tak si

alespoň párkrát pročtěte tzv. kurentní abecedu, což je písmo, jakým psali naši předkové v 17.–19. století. Pozor, ani zdaleka nepřipomíná Times New Roman. V každém případě je dobré mít s sebou papír s vytištěnou abecedou na porovnávání. 5. Nejdál se v matričních záznamech dopátráte do období po třicetileté válce, tedy do druhé poloviny 17. století. Pak už se musíte spoléhat na to, že vaši předkové byli dost významní a někdo o nich někde napsal, zmínil je v kronice nebo úředních zápisech. Anebo že byli bohatí a mají záznamy v majetkových knihách. 6. Vodítkem může být do jisté míry příjmení, které bylo zavedeno za Marie Terezie. Obyčejně vyjadřovalo původ nebo povolání člověka. Pokud máte štěstí a nosíte méně obvyklé příjmení, můžete se podle něj dopátrat i oblasti, ze které váš předek pravděpodobně pocházel. Dřív se totiž lidé nestěhovali. Můžete ovšem narazit na problém, že si vaši předkové nechali příjmení změnit. 7. Důležitým zdrojem jsou hřbitovy a náhrobky. Často na nich najdete jméno, po kterém se můžete pustit a dostat se tak ze slepé uličky. Pátrat lze i na internetu. Výbornou databázi sestavili mormoni (www.familysearch.org). Z českých webů je dobrý Rodopis.cz, kde můžete taky zjistit, jestli náhodou někdo nepátrá po stejných předcích.

29

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.