Page 28

Téma

Kde jste vzali modrou krev? KNÍŽATA A VÉVODOVÉ SE MEZI SEBOU BOU OBVYKL OBVYKLE LE ZNAJÍ. TRADICE SETKÁNÍ NIŽŠÍ ŠLECHTY ECHTY JE AL ALE LE MLADÁ – PRVNÍ Z NICH SE U NÁS USKUTEŻNILO SKUTEŻNI N LO LO V ROCE 2008. POĴÁDÁ SE JEDNOU ZA PĚL ROKU KU U V PRAŽSKÉM KAISERŠTEJNSKÉM PALÁCI. LÁCI. PTALI PTAL AL A LI JSME SE ÚŻASTNÍKĚ A ORGANIZÁTORĚ. ORĚ. MARTIN PETIŠKA (PSEUDONYM EDUARD MARTIN) JE AUTOREM ŻTYĴICETI KNIH, PÍŠE E ROMÁNY, Y, POVÍDKY, VERŠE, ESEJE, SCÉNÁĴE, DIVADELNÍ N HRY... A TAKÉ JE VYDAVATELEM ALMANACHĚ LMANACHĚ ŻESKÉ ŠLECHTY A POĴADATELEM EM JEJÍCH SETKÁNÍ. c? Kdo je vlastně dneska v Čechách šlechtic? Nikdo. Šlechtické tituly jsou zrušeny. Záleží samozřejmě na tom, jestli se přizná úřadu právo rávo brát historii rodině, jejíž kořeny sahají třeba hluboko boko do přemyslovských dob... Třeba František Lobkowicz má úředním výnosem mluvnicky nepochopitelné příjmení. Jeho rod se jmenoval Šternberk, Kinský, Černín nebo Valdpo staletí „z Lobkowicz“. Úřední změna štejn. Stačí, když se jmenujete jako posunula jeho příjmení do  prvního někteří příslušníci šlechtických rodů pádu. Je to, jako by se někdo jmenoval v  něm uvedení: Bažant, Bambula, „Jiří z Plzně“ a najednou se musel jme- Benda, Braun, Brožík, Ondra, Oulík... Mohl bych vyprávět neuvěřitelné přínovat Jiří Plzně. běhy o lidech, kteří vůbec netušili, že Mohl bych třeba i já zjistit, že jsem jejich předkové byli šlechtici, a kdyby vlastně šlechtic? Mám se řezat do prstu trvala monarchie, náhle by se jim proa zjišťovat barvu krve? dloužilo příjmení. Nemusíte. Stačí, když otevřete poslední díl našeho Almanachu čes- Vy jste šlechtic? Pokud vím, přijal jstee kých šlechtických a  rytířských rodů. z rukou syna posledního rakouskoZjistíte tam, že se nemusíte jmenovat -uherského císaře Oty Habsburského ho vyznamenání... Jak mi řekl jeden genealog, dostal jsem je o nějakých sto o let později, než jsem měl. Jinak bych od udělovatele odcházel ázel jako baron... Je nějaký zvláštní vztah Čechů a Moravanů k jejich urozeným spoluobčanům? Slyšel jsem před lety, že jedna učitelka na dotaz žáka, jestli jsou sou ještě na světě nějaké hraběnky, odpověděla, že snad nějaké aké jsou, v Austrálii. Šlechta je tady něčím exotičtějším, než b byla l a bývá v některých jiných zemích. Nevíme, jak se k ní chovat. Přitom nenajdete větší demokraty, než jsou čeští aristokraté. To je paradox, který jsem si mockrát ověřil.

28

Proč vlastně ty alm almanachy vydáváte? A kolik alma almanachů šlechtických rodů o už vyšl vyšlo? Už před revolucí jsme s Františkem (princem) z Lobkowicz z Lob plánovali, že jednou, až se s změní poměry, budeme vydá vydávat almanachy šlechty, jaké ex existují v  demokratických zemích. Plánovali jsme to jako žert, nevěřil nevěřili jsme, že to bude možné. Ale pak bylo. b Když jsme se do toho se spolupracovníky pustili, netušili jsme, jestli se takový seznam podaří zrekonstruovat. Ačkoli to byla strašlivá práce, vyšlo to. Část české šlechty, která do té doby nebyla v zahraničních databázích uváděna, se nyní díky naší práci do  genealogického povědomí vrací. Nejde jenom o nějaké rodopisné sepisování, jde o nový pohled na jednu jakoby utajovanou vrstvu národní společnosti. Vydáváme i  almanachy nižší šlechty (které mají na  rozdíl od  tmavomodrých almanachů vyšší šlechty barvu bleděmodrou). Napřesrok na podzim budeme – pokud nepřijde ohlašovaný konec světa – představovat už dvacátý díl.

<

PH PHDR. JAROSLAV A. JJ. CHARVÁT HISTORIK HI Moje maminka pocházela Mo z rytířského rodu Lhotáků z ry z Vysoké Lhoty, z nichž z V pocházel i malíř rytíř Kamil po Lhoták. Naše rodina dostala Lho rytířský titul už v roce 1409 za udatnost v boji proti Turkům.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.