Page 27

VYROBTE SI ZNAK Dole máte prostor, a pokud se cítíte na víc motivů, vlevo najdete příklady dělení štítu. Hotový obrázek nám pošlete na www.cilichili.cz.

IUS PRIMAE NOCTIS Zmínka o tzv. právu první noci se nachází v Eposu o Gilgamešovi. O tomto zvyku se zmiňuje i Hérodotos ve svém popisu života afrických kmenů, nicméně od té doby už nikdo a nikdy. Přestože na evropské půdě pravděpodobně nikdy žádný šlechtic nic takového nepraktikoval, právo pána strávit svatební noc s každou nevěstou ze širokého okolí prý nesmírně zpopularizovala Figarova svatba. A od té doby se šlechty drží.

<

ERBY Je rozdíl mezi erbem a osobním znakem. Na erb má právo jen šlechtic a erbovní měšťan, znak si může nechat namalovat kdokoliv. O podobě erbu rozhodoval dvorní herold. Ten zanesl jeho popis do královských lejster. Popis erbu neboli blason je důležitější než namalovaná podoba, kterou může každý malíř pojmout jinak. Šlechtický erb dodnes vyjadřuje, že si jeho nositel vysloužil rytířský titul statečností v boji. Základem erbu je štít, nad kterým je přilbice a přikrývadla – tedy plášť, který splýval rytíři z ramen. Přikrývadla se malovala roztrhaná, aby se rozumělo, že majitel utržil v boji nějaký ten šrám. Postupem doby se do erbů přimalovávaly další motivy. Často se to ale přehánělo, štít se mnohonásobně dělil a množily se přilbice. Šlechtic měl jednu, rytíř dvě, baron tři atd. Mnoho heraldiků to kritizuje s logickou poznámkou, že hlavu má i šlechtic jen jednu.

<

ČiliChili | 07 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Osobní znak si může nechat udělat každý. Vlevo je například nedávno uutvořený znak pana R. G. Ševcovské kkopyto a tkalcovský člunek ve štítu odkazují na profese předků objednavatele. Kniha s brkem na kolčí ppřilbě vyjadřuje profesi pana R. G. – je žurnalistou. Více o osobních zznacích se můžete dozvědět na webu Heraldika.eu.

27

2011 | 07 | Čilichili: Panstvo  

Šlechtické tituly jsme zrušili v roce 1918, ale královská svatba nás přilepí k obrazovce.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you